Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Milica Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.10.1981.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2011), Реформа финансијског извештавања јавног сектора у циљу унапређења његове конкурентности, Тематски зборник радова са пројекта: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција, ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR-ID 187230220, стр. 153-170, M44

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2011), Рачуноводствене преваре као узрок нарушавања квалитета финансијског извештавања, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, ISBN 978-86-6139-042-5, COBISS.SR-ID 188481292, 379-388, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2012), Интерна ревизија у условима кризе – узрочник, превладавање слабости и препоруке за њено боље функционисање, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, Издавач: Економски факултет у Нишу, ISBN 978-86-6139-055-5, стр.413-422, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2013), Реафирмација етичких принципа у процесу финансијског извештавања – потреба у кризном и посткризном периоду, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, Издавач: Економски факултет у Нишу, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2014), Форензичким против креативног рачуноводства – подршка развоју професије, Зборник научних радова: Антикризне политике и посткризни процеси:Изазови економске науке, Уредник: Срђан Маринковић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 637-650, ISBN:978‐86‐6139‐095‐1 COBISS.SR‐ID 214591244, М45

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2016), Коришћење рада интерне ревизије у ревизији финансијских извештаја,Зборник научних радова: Антикризне политике и посткризни процеси:Изазови економске науке, Уредник: Марија Радосављевић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 573-586, ISBN: 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID221294092, М45

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2016), Актуелна питања обезбеђења квалитета система финансијског извештавања,Зборник научних радова:Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Уредник: Марија Радосављевић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 538-550, ISBN: 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID225777420, М45

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2012), Интерна контрола и управљање ризиком предузећа – од традиционалног до ревидираног COSO модела, Економске теме, година излажења 50, br. 2, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID-17960194 UDK 657.6, M51

  Ђорђевић, М., Стојановић, М., (2009), Theory of constraints-new management philosophy
  Јournal for Еconomics and Мanagement Science, vol. V, №3, Faculty of Economics – SWU "NeofitRilsky", Blagoevgrad, ISBN, 1312-594X, стр. 43-49, M52

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2010), Financial reporting on intangible assets – scope and limitations, Scientific Journal Facta Universitatis, Series: Economics and organization, Vol 7, No3, ISSN 0354 – 4699, стр. 335-348, M52

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2012), Potentials of internal auditing in enterprise risk management, Scientific Journal Facta Universitatis, Series: Economics and organization, Vol. 9, No 1, ISSN 0354 – 4699, стр. 123-137, M51

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2013), Контрола квалитета и јавни надзор екстерне ревизије, Економске теме, Vol 52. No2, ISSN 0353-8648, стр. 335-353, M51

  Ђорђевић, М., Новићевић-Чечевић, Б., (2014),Synergistic effects of internal audit and lean-six sigma concept on business process improvement, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization Vol. 11, No3, 2014., стр. 237-249, ISSN0354-4699(Print), ISSN2406-050X(Online), M51

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2014),Needs and specifics of ensuring effective internal audit, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization Vol. 11, No4, стр. 353-365, ISSN0354-4699(Print), ISSN2406-050X(Online), COBISS.SR-ID 87230727, М51

  Ђорђевић, М., Ђукић, Т., (2015), Contribution of internal audit in the fight against fraud, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization, Vol. 12, No 4. стр. 279-309, ISSN0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X(Online), COBISS.SR-ID 215642124, М51

  Беке-Тривунац, Ј., Ђорђевић, М., (2015), Заступљеност предмета из области ревизије на програмима академских студија у Србији, Ревизор, Година XVIII - бр.69, стр. 55-63, ISSN 1450-7005, М51

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, М., (2009), Улога пословног извештавања у функцији управљања перформансамапредузећа, XIV Интернацилални научни скуп: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, ISBN 867233224-5, CD-ROM:ISBN868233223-7, COBISS.SR-ID 239684103 CD-ROM COBISS-ID242061063, M33

  Ђорђевић, М., (2010), Reporting on intellectual capital as a challenge of  a new economy, IX International scientific and practical conference: Emerging Economies in the process of Globalization, ISSN 978-5-209-03779-8, стр. 213-221, М33

  Ђорђевић, М., (2010), Comparative analysis of contemporary European intellectual capital reporting models, First International Conference for PhD Candidates: Economics, Management and Tourism, стр. 286-294, М33

  Бонић, Љ, Ђорђевић, М., (2010), Affirmation internal audit in corporate management, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, ISBN 978-605-61812-1-4, стр. 351-373, М33

  Ђорђевић, М., (2011), Одредбе Sarbanes-Oxley закона у функцији ефикасности интерне контроле над финансијским извештавањем, XVI Интернацилални научни скуп: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту СМ 2011, ISBN 978-86-7233-286-5, COBISS.SR-ID 263851527, М33

  Стојановић, М., Ђорђевић, М., (2011), The Role of Financial Accounting and Auditing in Environmental Reporting, Second International Conference for PhD CandidatesEconomics, Management and Tourism, ISSN 1314-3557, стр. 178-183, М33

  Ђорђевић, М., (2011), Accounting for intangible assets acquired in business combination, International Scientific Conference UNITECH, ISSN 1313-230X, стр. 85-90, М33

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2013), Интерна ревизија као основа унапређења корпоративног управљања, 16. Међународна DQM конференција „ Управљање квалитетом и поузданошћу“, 130-135 M33

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2014), Интерни надзор као механизам унапређења квалитета финансијског извештавања, 17. Међународна DQM конференција „ Управљање квалитетом и поузданошћу“, 206-212 M33

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2015), Balanced scorecard у повезивању стратегије за креирање вредности за власнике са буџетом, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2015, 25-26.06.2015., Пријевор, Србија, стр. 103-109, ISBN 978-86-86355-18-8 COBISS.SR-ID 215642124, М33

  Ђукић, Т., Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2015),Условљеност квалитета интерне ревизије стратегијским усмеравањем њених активности, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2015, 25-26.06.2015., Пријевор, Србија, стр. 185-191, ISBN 978-86-86355-18-8 COBISS.SR-ID 215642124, М33

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2016), Ревизија јавних набавки у Републици Србији на путу ка Европској унији,XI Конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе „Перспективе рачуноводства и ревизије пред улазак у ЕУ“, стр. 20-43, ISSN 978-9940-9399-6-0, COBISS.CG-ID 31572240, М33

   

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 05 decembar 2016 23:13