Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Zivorad Gligorijevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.10.1954.
 • Mesto rođenja: Nevada, Kuršumlija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: -
 • Godina diplomiranja: 1979.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  A. Monografije

  1. Regionalni razvoj Jugoslavije / I. Rosić, Ž. Gligorijević. – Niš: Ekonomski fakultet, 2002. str. 210.

  2. Demografski razvoj Srbije / Ž. V. Gligorijević,  G. S. Bošković. - Niš: BONA FIDES, 2002. str. 122. (ISBN 86-7434-010-5)

  3.  Strategija regionalnog razvoja Srbije / redaktor I. Rosić. - Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2004, str. 299. (ISBN 86-83925-07-2)

  4. Mehanizam unapređenja konkurentnosti industrije / Ž. Gligorijević, G. Bošković. – Niš: Ekonomski fakultet, 2008, str. 138. (ISBN 978-86-85099-54-0)

  5. TURIZAM – karakteristike i perspektive razvoja / Ž. Gligorijević, A. Gligorijević – Niš: SVEN, 2012, str. 120. (ISBN 978-86-7746-349-6)

  6. Ekonomska trilogija / Ž. Gligorijević. - Niš: SVEN, 2014, str. 246. (ISBN 978-86-7746-461-5

  7. Ogledi o regionalnom razvoju / Ž. Gligorijević. -  Niš: autorsko izdanje, 2019, str. 250.   

  8. Strukturne promene i novi model privrednog rasta Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović. – Niš: Ekonomski fakultet, 2019, str. 202. (ISBN 978-86-6139-175-0)

  9. Razvoj i konkurentnost tekstilne industrije Republike Srbije / Enes Ćorović, Živorad Gligorijević. – Niš: Ekonomski fakultet, 2020, str. 182. (ISBN 978-86-6139-198-9)

  10. TURIZAM: razvojni društveno-ekonomski feomen / Živorad Gligorijević, Milan Novović, Aleksandar Gligorijević. – Niš: Društvo ekonomista “Ekonomika”, 2020, str. 250. (ISBN 978-86-901918-4-0)

  11. INDUSTRIJA: strukturne promene, konkurentnost i regionalni razvoj / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević. – Niš: Društvo ekonomista “Ekonomika”, 2021, str. 260. (ISBN 978-86-901918-5-7)

  B. Poglavlja u monografijama

  1. Proizvodnja sumporne kiseline u Srbiji u funkciji proizvodnje veštačkih djubriva / M. Antić, Dj. Ž. Jovanović, Ž. Gligorijević, u: Strategija dugoročnog razvoja i strukturne promene privrede Srbije, monografija, Ekonomika, Niš, 1993, str. 50-56.

  2. Granska i teritorijalna struktura industrije Srbije / Ž. Gligorijević M. Ilić, u: Problemi razvoja i strukturne promene privrede Srbije, monografija, Ekonomika, Niš, 1995, str. 238-245.

  3. Bakarni kompleks - nosilac privrednog razvoja Srbije? / M. Antić, Ž. Gligorijević, u: Rast i strukturne promene privrede Srbije u uslovima tranzicije, Ekonomski fakultet Kragujevac i Ekonomski fakultet Niš, Kragujevac, 1996, str. 225-229.

  4. Industrijska politika u procesu unapređenja konkurentnosti industrije Srbije / Živorad Gligorijević, dr Gorica Bošković, u: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija. – Niš:  Ekonomski fakultet, 2007, str. 101-116.

  5. Turistički proizvod – osnova turističke ponude i unapređenja konkurentnosti / Živorad Gligorijeviću: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija. – Niš: Ekonomski fakultet, 2009, str. 167-180.

  6. Međunarodni turizam: karakteristike razvoja u uslovima svetske ekonomske krizeŽivorad Gligorijević, Ivana Kostadinović, u: Nauka i svetska ekonomska kriza,  Ekonomski fakultet, Niš, 2011, str. 117 -126.

  7. Statistička (NUTS) regionalizacija Republike SrbijeŽivorad Gligorijević, Ivana Kostadinović, u: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet, Niš, 2012, str. 69- 78.

  8. Savremeni trendovi i perspektive razvoja turizmaŽivorad Gligorijević, u: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet, Niš, 2013, str. 259 – 272.

  9Industrija kao proizvodna privredna delatnost: pojmovno određivanje i struktura / Živorad Gligorijević, Vladislav Marjanović, u: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke,  Ekonomski fakultet, Niš, 2015, str. 171–183

  10. Uticaj privrednog sistema na privrednu strukturu (Analiza na primeru Republike Srbije)dr Živorad Gligorijević, dr Vladislav Marjanović, u: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet, Niš, 2016, str. 105-121.

  11. Analiza turističkog potencijala opštine Kuršumlija u funkciji njegove valorizacije / Živorad Gligorijević, Marina Stanojević, u: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet, Niš, 2016, str. 289–302.

  12. Informaciono-tehnološki klasteri kao specifična forma umrežavanja preduzeća u IT industrijiSlavoljub Milovanović, Živorad Gligorijević, u: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet, Niš, 2017, str. 289–302.

  13. Prilog teorijskoj analizi uticaja turizma na ekonomsku dimenziju održivog razvoja / Živorad Gligorijeviću: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet, Niš, 2018, str. 159-171.

  14. Digitalna transformacija - osnova četvrte industrijske revolucije / Ivana Kostadinović, Živorad Gligorijević, u: Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, 2019, str. 163-175.                              

  15. Struktura industrije Republike Srbije: prilog za privrednu istoriju druge polovine 20. veka  / Živorad Gligorijević, Ivana Kostadinović, u: Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, 2020, str. 105–118.

 • Knjige i udžbenici:

  1. Ekonomika industrije / M.M. Nikolić i Ž. Gligorijević. - Niš: Narodne novine, 1996, str. 383.

  2. Ekonomika industrije Savezne Republike Jugoslavije, drugi deo / redaktor M. Ilić. -  Kragujevac: Ekonomski fakultet, 1996, str. 320.

  3. Ekonomika industrije / M.M. Nikolić i Ž. Gligorijević. - Niš: Ekonomski fakultet, 2000, str. 400.

  4. Ekonomika industrije, drugi deo / redaktor M. Ilić. - Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2001, str. 250.

  5. Industrijski menadžment / Ž. V. Gligorijević - Niš: Ekonomski fakultet, 2003. str. 367.   (ISBN 86-80121-77-0)

  6. Industrijski menadžment / Ž. V. Gligorijević.- Niš: Ekonomski fakultet, 2006. str. 402. (ISBN 86-85099-32-3)

  7. Ekonomika industrije / Ž. Gligorijević. – Niš: Ekonomski fakultet, 2008, str. 360. (ISBN 978-86-85099-71-7)

  8. Ekonomika industrije  / Ž. Gligorijević. – Niš: SVEN, 2011, str. 370.  (ISBN 978-86-7746-305-2)    

  9. Ekonomika industrije / Ž. Gligorijević. – Niš: autorsko izdanje, 2016, str. 355.

  10. Ekonomika industrije / Ž. Gligorijević. – Niš: SVEN, 2019, str. 370.  (ISBN 978-86-7746-762-3) 

  11. Industrijski menadžment / Ž. Gligorijević, M. Ilić, G. Bošković. - Niš: Ekonomski fakultet, 2008. str. 402.                                                                                          (ISBN 978-86-85099-63-2)

  12. Industrijski menadžment / Ž. Gligorijević, G. Bošković. - Niš: autorsko izdanje, 2014, str. 375.

  13. Industrijski menadžment / Ž. Gligorijević, G. Bošković. - Niš: autorsko izdanje, 2017, str. 375.

  14. Ekonomika turizma / V. Stefanović, Ž. Gligorijević. – Niš: SVEN, 2010, str. 294.

  15. Ekonomika turizma / Ž. Gligorijević, V. Stefanović. – Niš: SVEN, 2012, str. 390. (ISBN 978-86-7746-329-8)

  16. Nacionalna ekonomija / Z. Aranđelović, Ž. Gligorijević. – Niš: Petrograf, 2008, str. 284.

  17. Regionalna ekonomija / Z. Aranđelović, Ž. Gligorijević. – Niš: SVEN, 2010, str. 190.

  18. Regionalna ekonomija / Z. Aranđelović, Ž. Gligorijević. – Niš: autorsko izdanje, 2014, str. 250.

  19. Industrijski menadžment / Ž. Gligorijević, G. Bošković. - Niš: Ekonomski fakultet, 2021, str. 360.  (ISBN 978-86-6139-210-8)

  20. Ekonomika industrije / Ž. Gligorijević. – Niš: Ekonomski fakultet, 2021, str. 372.  (ISBN 978-86-6139-213-9)

  21. Ekonomika turizma Ž. Gligorijević, I. Kostadinović. - Niš: Ekonomski fakultet, 2021, str. 370. (ISBN 978-86-6139-221-4)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. EXPORT COMPETITIVENESS OF TEXTILE AND CLOTHES OF WESTERN BALKAN COUNTRIES Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, Ivana Kostadinoviić, u: FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020; 28, 4(142): 8-14. (Journal Citation Report Impact Factor: 0.677, Journal Citation Report 5 - Year Impact Factor: 0.795)  Nr DOI: 10.5604/01.3001.0014.0927  http://fibtex.lodz.pl/article2213.html 

  2. COMPETITIVENESS IN THE SERBIAN GROWTH STRATEGY / Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, u: Acta  oeconomica, Volume 71: Issue 2, Publication Date: 23 Jun 2021, Pages: 309–326, (Journal Citation Report Impact Factor 2019 - 0.914)  

  DOI: https://doi.org/10.1556/032.2021.00015  

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  1. Mogućnosti i perspektive učešća studenata u naučno-istraživačkom radu / B. Mitrović, Ž. Gligorijević, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1977, str. 179-183.

  2. Naučno-tehnički progres i programiranje obrazovanja kadrova u organizacijama udruženog rada / Ž. Gligorijević, u: Naučni podmladak. - Niš: Stručno udruženje studenata Univerziteta u Nišu, 1978, br. 2-3, str. 73-77.

  3. Neka teorijsko-metodološka pitanja prognoziranja naučno-tehničkog progresa / Ž. Gligorijević, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1982, str. 387-392.

  4. Ekonomski kadrovi i njihovi zadaci / M.M. Nikolić, Ž. Gligorijević, u: Ekonomski glasnik. - Sarajevo: Savez društava ekonomista Bosne i Hercegovine, 1983, br. 3-4, str. 469-474.

  5. Strukturne karakteristike zaposlenih u industriji SFRJ / Ž. Gligorijević, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1983, str. 383-390.

  6. Neki problemi i uslovi stabilizacije razvoja industrije / Ž. Gligorijević, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1984, str. 133-140.

  7. Strukturne disproporcije u privredi i nezaposlenost radnosposobnog stanovništva / Ž. Gligorijević, u: Ekonomika. - Niš: Društvo ekonomista i Društvo računovodstvenih i finansijskih radnika, 1984, br. 6, str. 32-34.

  8. Analiza stanja teritorijalnog razmeštaja industrije (na primeru regiona Niš) / Ž. Gligorijević, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1985, str. 241-248.

  9. Engels o razmeštaju industrije / Ž. Gligorijević, u: Ekonomika. - Niš: Društvo ekonomista i Društvo računovodstvenih i finansijskih radnika, 1986, br. 1-2, str. 33-36.

  10. Gasifikacija teritorije SR Srbije van teritorija SAP  / T. Carević, Ž. Gligorijević, u: Ekonomika. - Niš: Društvo ekonomista i Društvo računovodstvenih i finansijskih radnika, 1988, br. 1-2, str. 64-74.

  11. Hemijska kontaminacija životne i radne sredine i mere zaštite / Ž. Gligorijević, Dj. Ž. Jovanović, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1988, str. 141-150.

  12. Industrijski proizvodi kao zagadjivači čovekove životne sredine / Ž. Gligorijević, Dj. Ž. Jovanović, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta. - Niš: Ekonomski fakultet, 1989, str. 387-400.

  13. Hemijska industrija i njeni proizvodi ugrožavaju životnu sredinu / Ž. Gligorijević, Dj. Ž. Jovanović, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1990, br. 2, str. 163-174.

  14. Unapredjenje prerade bakra u privrednom razvoju Republike Srbije / M. Antić, M. Nikolić, Dj. Jovanović, Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1991, br. 6, str. 179-186.

  15. Merenje stepena privredne razvijenosti (teorijsko-metodološke osnove) / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1991, br. 6, str. 125-130.

  16. Proizvodnja, potrošnja i razmena mesinganih šipki i profila u svetu i u Jugoslaviji  / M. Antić, Ž. Gligorijević, R. Todorović, S. Stević, J. Rakić, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1991, br. 6, str. 179-186.

  17. Relativiziranje regionalnih razlika u privrednom razvoju (teorijsko-metodološki aspekt)  / Ž. Gligorijević, u: TEME. - Niš: Univerzitet u Nišu, 1991, br. 3:4, str. 279-289.

  18. Primena aluminijuma u industriji hrane i pića / M. Antić, Dj. Jovanović, Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1992, br. 1-2, str. 100-106.

  19. Struktura industrije na teritoriji Republike Srbije (analiza stanja) / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1993, br. 1-2, str. 64-67.

  20. The share of industry in the increase of economic development (theoritical-methodogical basis) / Ž. Gligorijević, u: Facta universitatis. - Niš: University of Niš, 1993, No 1, str. 163-177.

  21. Copper consumption as an indicator of the industrial development level  / M. Antić, Ž. Gligorijević, u: Facta universitatis. - Niš: University of Niš, 1993, No 2, str. 61-69.

  22. Razmeštaj industrije na teritoriji Republike Srbije (analiza stanja) / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1994, br. 1-2, str. 147-152.

  23. Prirodno bogatstvo kao faktor industrijskog razvoja (na primeru Republike Srbije) / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1994, br.1-2, str. 159-166.

  24. Analiza doprinosa industrije povećanju stepena privredne razvijenosti (teorijsko-metodološki aspekt) / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. -Niš: Ekonomski fakultet, 1994, br. 1-2, str. 329-337.

  25. Prostorni razmeštaj sirovinske osnove i proizvodnje aluminijuma u Jugoslaviji  / M. Antić, Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1996, br. 2, str. 103-109

  26. Aktuelni problemi poslovanja i razvoja industrije Jugoslavije / M.M. Nikolić, Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1996, br. 2, str. 133-140

  27. Proizvodnja i potrošnja aluminijuma u svetu (analiza prostornog razmeštaja) / M. Antić, Ž. Gligorijević, u: Ekonomika. - Niš: Društvo ekonomista, 1996, br. 4-6. str. 49-58.

  28. Uticaj agresije NATO-a na svojinsku transformaciju jugoslovenske privrede / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, 1999, br. 1-2, str. 21-30.

  29. Strategičesko značenie na kačestvo na industrialnite proizvodstva / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u: Alternativi.- Sofija: Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo, 2000, br. 7-8 (31-32), str. 32-34.

  30. Kvalitet i standardizacija u funkciji razvoja privrede / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u: Ekonomske teme. -  Niš: Ekonomski fakultet, 2000, br. 2, str.251-261.

  31. Društveno-ekonomski i ekološki aspekt indikatora održivog razvoja Južne Srbije / N. Veljković, Ž. Gligorijević, u: Ekonomika. – Niš: Društvo ekonomista, br. 4-6, 2001.

  32. Strategijsko upravljanje razvojem industrije / Ž. Gligorijević, u: Ekonomske teme. - Niš: Ekonomski fakultet, br. 2, 2003, str. 219-224.

  33. Osnovne aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa u industriji / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Poslovna politika. – Beograd, april, 2006, str. 55-57.

  34. Faktori jačanja konkurentnosti i razvoja industrije / Živorad Gligorijević, Gorica Bošković, u: Ekonomske teme, 4-5, 2006, Niš, str. 25-36, ISSN 0353-8648

  35. Strategija razvoja i unapređenje konkurentnosti industrije Srbije / Živorad Gligorijević, Gorica Bošković, u: TEME, Univerzitet u Nišu, april-jun 2007, str. 243-252. ISSN 0351-1685.

  36. Uloga i značaj kvaliteta i asortimana turističkog proizvoda za koncipiranje turističke ponude / Živorad Gligorijević, Dragan Bogdanić, u: Ekonomske teme. – Niš: Ekonomski fakultet, br. 2, 2007, str. 15-26.

   37. Turizam u funkciji strukturnog prilagodjavanja privrede Srbije / Živorad Gligorijević, Jelena Petrović, u: Ekonomika. –  Niš: Društvo ekonomista, br. 1-2, 2008, str. 20 – 27.

  38. Regionalni  razvoj i konkurentnost industrije / Živorad Gligorijević, Gorica Bošković, Branislav Mitrović, u: Ekonomika preduzeća. – Beograd: Savez ekonomista Srbije, br. 3-4, 2008, str. 111- 123.

  39. Turistička ponuda Sokobanje kao zdravstveno turističke destinacije / Živorad Gligorijević, Dragan Bogdanić, u: Ekonomika. –  Niš: Društvo ekonomista, br. 3-4, 2008, str. 59 – 68.

  40. Održivi razvoj turizma na teritoriji grada Niša / Živorad Gligorijević, Jelena Petrović, u: Ekonomika. –  Niš: Društvo ekonomista, br. 5 - 6, 2008, str. 58 – 64.

  41. Стратегическо управление на развитието и подобряване на конкуренто-способността на промишлеността на Сърбия / Živorad Gligorijević, dGorica Bošković, u: Ikonomičeski alternativi. - Sofija: Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo, 2009, br. 6,  str. 104 – 114.

  42. Strategic Management of Development and Promotion of Competitiveness of Industry in Serbia / Zhivorad Gligorievich, Goritsa Boshkovich, u: Economic alternatives. – Sofia: University of National and World Economy, 2009, Issue 2, str. 118-127.

  43. Tourism – Factor of Integration and Development of European Continent / Živorad Gligorijević, Jelena Petrović, u: Facta universitatis. - Niš: University of Niš, 2009, No 2 , str.

  44. Društveni značaj i održivi razvoj turizma / Živorad Gligorijević, Vidoje Stefanović, u: Ekonomika. –  Niš: Društvo ekonomista, br. 5 - 6, 2009, str. 45-53

  45. The Position of Niška banja (Niš SPA) in Serbian spa Tourism / Živorad Gligorijević, Jelena Petrović, u: Facta universitatis. - Niš: University of Niš, 2010, No 3 , str. 309-319.

  46. Ekonomika turizma kao naučna i nastavna disciplina / Živorad Gligorijević, Vidoje Stefanović, u: Ekonomika. –  Niš: Društvo ekonomista, br. 3, 2011, str. 48 – 55.

  47. Turizam kao društveno–ekonomski fenomen: pojmovni i vremenski obuhvat / Živorad Gligorijević, Vidoje Stefanović, u: Ekonomske teme. – Niš: Ekonomski fakultet, br. 3, 2012, str. 269-282..

  48. Industrijski klasteri: važna poluga mehanizma za unapređenje konkurentnosti industrije / Živorad Gligorijević, Ivana Kostadinović, u: Nauka + praksa. – Niš: Institut za gradjevinarstvo i arhitekturu, GAF, br. 15, 2012, str. 5-13.    

  49. Strukturna transformacija u funkciji privrednog razvoja Srbije / Živorad Gligorijević, Srećko Novaković, u: SVAROG . – Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka, broj  6, maj 2013, str. 242-258.

  50. Zdravstveno-rekreativni turizam u procesu razvoja banjskih i planinskih turističkih mesta / Živorad Gligorijević, Milan Novović, u: Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet,  broj 4, 2014, str. 509-522. 

  51. Privatizacija i investiciona aktivnost u turizmu Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Predrag Ubavić, u: Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet, broj 1, 2016, str. 45 - 60.

  52. The role of information and communication technologies in transformation of tourism business and markets / Slavoljub Milovanović, Životad Gligorijević, u: TEME. Niš: Univerzitet u Nišu, broj 1, 2017, str. 105 – 117.

  53. Revealed Comparative Advantages and Competitiveness of the Manufacturing Industry of the Republic of Serbia / Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević, u : Economic Themes 57(3), 2019, str. 307-327. 

  54. Razmeštaj industrije kao instrument regionalnog razvoja /Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević, u: Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, br. 2, 2019, str. 82-93.  

  55. Development processes in the industry of the Republic of Serbia during the first decade of the 21st century  / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević, ТEME, г. XLIV, бр. 2, април - јун 2020, str. 565–583.

  56. Competitiveness of the textile industry of the Republic of Serbia on the EU market / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, u: ECONOMIC THEMES (2020) 58(1), str. 1-16.   

  57. Structural changes and economic growth of the Republic of Serbia: a contribution to the economic history of the second half of the 20th century / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević, u: EKONOMIKA 2/2020, str. 37 – 49.

  58. Structural changes and economic growth of the Republic of Serbia: the effects of applied structural adjustment models / Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević, EKONOMIKA 1/2021, str. 1 – 17.   

  59. Structural transformation of the textile industry: the case of the Republic of Serbia / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević, Ekonomske teme 2/2021

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Der wissenschaftlich - techniche Fortscharitt und die Gestalthung der Ausbildung von Kadern in den Organisationen der vereinigten Arbeit / Ž. Gligorijević, u: 4. Arbeitskolloquim der Gesellschatswissenshaftler der Technischen Hochschule Ilmenau und der Universitat Niš: Tagungsmaterial. - Ilmenau: Techniche Hochschule, 1978, str. 166-173.

  2. Nezaposlenost u Jugoslaviji i neke mogućnosti za njeno rešavanje /Ž. Gligorijević, B. Mitrović, u: Ekonomski zadaci SFRJ i DDR 80-tih godina, IX Naučni kolokvijum. - Niš: Ekonomski fakultet, Ilmenau: Tehnička visoka škola, 1984, str. 113-120.

  3. Razmeštaj industrije i stanovništva na teritoriji Republike Srbije  / Ž. Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji: Naučni skup: - Niš: Ekonomski fakultet, 1996, str. 55-60.

  4. Prostorno-demografska struktura Srbije  / Ž. Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 1997, str. 117-122.

  5. Regionalni aspekt ekonomskih nejednakosti u Srbiji / Ž. Gligorijević, Č. Jocić, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. -  Niš: Ekonomski fakultet, 1998, str. 215-228.

  6. Osnovne karakteristike demografske tranzicije balkanskih zemalja / Ž. Gligorijević, V. Lepojević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 1998, str. 379-390.

  7. Demografski profil balkanskih zemalja / Ž. Gligorijević, V. Lepojević, u: Strategije razvoja i procesi regionalne saradnje na Balkanu: Naučni skup. - Niš: Filozofski fakultet, 1998.

  8. Demografske implikacije procesa urbanizacije u Srbiji / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. -  Niš: Ekonomski fakultet,  1999, str. 175-191.

  9. Demografske karakteristike balkanskih zemalja / Ž. Gligorijević, V. Lepojević, V. Milić-Janković, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2000, str. 165-174.

  10. Kvalitativna obeležja stanovništva Srbije / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2000, str. 209-221.

  11. Karakteristike i problemi demografskog razvoja / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2001, str. 301-310.

  12. Urbanizacija i ruralni razvoj Srbije / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2002, str. 193-201.

  13. Economic Aspect of Sustainable Water Development Indicators for The South Morava Basin / N. Veljković, D. Spasić, A. Mihajlov, Ž. Gligorijević, u: 3rd International Forum Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water Resources, Hidrorama 2002, Athina, March 21-22, 2002, str. 73-75.

  14. Značaj koridora X za povezivanje Srbije i Crne Gore sa Evropom / Z. Arandjelović, Ž. Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih  zemalja, Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2004, str. 1-9.

  15. Industrijski klasteri kao faktor regionalnog razvoja i jačanja konkurentnosti / Živorad Gligorijević, Gorica Bošković, Biljana Rakić, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2007, str. 271-280.

  16. Uticaj antropocentričnosti turizma na regionalmi razvoj / Živorad Gligorijević,  Vidoje Stefanoviću: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2009, str. 57 – 64.

  17. Theories of Economic and Tourism Development – Challenge of 21ST Century Živorad Gligorijević, Vidoje Stefanović, u: The challenges of economic science and practice in the 21ST century, Faculty of Economics Niš, 2010, str. 183-191.

  18. Mision and Goals Contemporary Tourism of Development Živorad Gligorijević, Jelena Stanojević, u: The challenges of economic science and practice in the 21ST century, Faculty of Economics Niš, 2010, str. 207-218.

  19. Саобраћај као фактор регионалног развоја туризма / Živorad Gligorijević, Jelena Petroviću: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet,  2011, str.

  20. Turizam Srbije: karakteristike i mogućnosti razvojaŽivorad Gligorijević, Ivana Kostadinović, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2012, str. 579-593.

  21. Uloga države u stvaranju uslova za ravnomerniji regionalni razvoj / Zoran Arandjelović, Živorad Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2013, str. 1 - 15.

  22. The Modern Organizational Structure in the Development of Sports Organizations / Živorad Gligorijević, Srećko Novaković, Eva Pataki, Marinko Rodić, Tivador Bunfordu: New Horizons in Education, Culture and Sports: VI International Interdisciplinary Scientific Professional Conference. – Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2013, str. 62 - (1-8).

  23. Industrijska politika i regionalni razvoj Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Jelena Stanojević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2014, str. 33 - 44.

  24. Karakteristike demografskih procesa na teritoriji Zapadne Srbije / Živorad Gligorijević, Milan Novović, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2016, str. 323 - 334.

   25. Development of industrial clusters - the specificities and features of it clusters /  Slavoljub Milovanović, Živorad Gligorijević, u: Contemporary Issues in Economics, Business  and Management (EBM 2016): Naučni skup. -  Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2016, str. 165 – 175.

  26. Turizam i regionalni razvoj Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Aleksandar Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2018, str. 125-132.

  27. Regionalna struktura ruralnog turizma Republike SrbijeMilan Novović, Živorad Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 2018, str. 149-155.

  28. Resources of Primary Tourist offer of the Republic of Serbia / Živorad Gligorijević, u: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, 49th International Scientific Conference, faculty of Economics, University of Niš, 18 October 2018, str. 77-88.

  29. Globalni istorijski tok teorije i politike regionalnog razvoja / Živorad Gligorijević,  Aleksandar Manasijević,  u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, 2019, str. 3-15.    

  30. Nastanak i razvoj teorijske osnove regionalne ekonomije / Petar Veselinović, Živorad Gligorijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, 2019, str. 17-31. 

  31. Regionalni razvoj industrije u funkciji unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević, u: Contemporary  economic trends: technological development and challenges of competitiveness, Niš, 2019, str. 19-26.

  32. Razvoj turizma u funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Gorica Bošković, Aleksandar Manasijević, u: Regional development and crossborder cooperation: III International Scientific-expert Conference, Pirot, 2019, str. 517-525. 

  33. Regionalni razvoj i demografski tokovi: 25 godina Niške škole regionalne ekonomije / Živorad Gligorijević, Tadija Đukić, Aleksandar Manasijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, 2020, str. 1-8.    

  34. Regionalni aspekt strukturnog prilagođavanja tekstilne industrije / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević, u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, 2020, str. 1 – 8.     

  35. Strategijski pravci održivog razvoja tekstilne industrije Republike Srbije / Živorad Gligorijević, Enes Ćorović, Aleksandar Manasijević, u: Digital economy: chances, risks, sustainable  development, International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of Niš, October 15, 2020, str. 67 – 76.

  36. Regionalization of the Republic of Serbia: historical flows and current concept / Živorad Gligorijević, Milan Novović, u: Regional development and cross-border cooperation, Fourth International Scientific Conference, Pirot, Republic of Serbia, Saturday, December 5, 2020.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Kamata i reproduktivna sposobnost privrede / M. Nikolić, Ž. Gligorijević, u: Kamata i investicije: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 1987, str. 30-42.

  2. Angažovanje organizacija udruženog rada u razvoju nedovoljno razvijenih područja na teritoriji SR Srbije van teritorija SAP  /  Ž. Gligorijević, T. Carević, u: Regionalni razvoj proizvodnih snaga u SR Srbiji - faktor ekonomske i političke ravnopravnosti ljudi i razvoja opštenarodne odbrane: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 1987, str. 133-144.

  3. Reproduktivna sposobnost industrije SR Srbije i zapošljavanje radnosposobnog stanovništva /  M.M. Nikolić i Ž. Gligorijević, u: Privredni rast i problemi (ne)zaposlenosti u SR Srbiji: Naučni skup. - Kragujevac: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, 1988, str. 147-159.

  4. Prilog proučavanju tehničke strukture investicionih ulaganja u osnovna sredstva / Ž. Gligorijević, u: Ekonomika i politika i investicije: Savetovanje. - Niš: Društvo ekonomista, časopis "Ekonomika" i Naučni seminar Ekonomskog fakulteta, 1988, str. 125-134.

  5. Mogućnosti za potpunije zapošljavanje radnosposobnog stanovništva i zapošljavanje mladih u industriji Srbije van teritorija SAP / Ž. Gligorijević, Dj. Ž. Jovanović, u: Mesto i uloga mladih u privrednom razvoju zemlje: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, Opštinska konferencija SSOS i Omladinska zadruga, 1988, str. 87-98.

  6. Dislokacija industrijskih kapaciteta - faktor bržeg razvoja nedovoljno razvijenih područja i jačanja opštenarodne odbrane  / Ž. Gligorijević, u: Privredni razvoj i finansiranje rashoda opštenarodne odbrane: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet, 1988, str. 175-186.

  7. Komplementarna industrija - faktor potpunijeg korišćenja sredstava i kadrova i uslovi za njen razvoj u industriji Jugoslavije  / Ž. Gligorijević, u: Neiskorišćeni kapaciteti i mala privreda:  Naučni skup: - Peć: Centar za razvoj male privrede "Braća Karić", 1989, str. 257-264.

  8. Pretpostavke za razvoj prehrambene industrije na teritoriji Istočne i Jugoistočne Srbije  / M. M. Nikolić, Ž. Gligorijević, u: Mogućnosti aktiviranja poljoprivredno-prehrambenih kapaciteta u Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji - Naučni skup. - Prokuplje, 1996, str. 301-308.

  9. Bakarni kompleks - nosilac privrednog razvoja Srbije? / M. Antić, Ž. Gligorijević, u: Rast i strukturne promene privrede Srbije u uslovima tranzicije, Ekonomski fakultet Kragujevac i Ekonomski fakultet Niš, Kragujevac, 1996, str. 225-229.

  10. Tehnološka sposobnost industrije (analiza stanja i pravci promena) / Ž. Gligorijević, u: Savremene tehnologije i društveno-ekonomski razvoj, Tehnološki fakultet, Leskovac, 1996.

  11. Razvojne mogućnosti prehrambene industrije Srbije  / Ž. Gligorijević, u: Problemi koncepcije i strategije privrednog razvoja Srbije: Naučni skup. - Niš:  Ekonomski fakultet, 1997, str. 157-161.

  12. Inovacije i tehnološki jaz / Ž. Gligorijević, u: Savremene tehnologije i privredni razvoj: Naučni skup. - Leskovac: Tehnološki fakultet, 1998.

  13. Uloga malih i srednjih preduzeća u revitalizaciji privrednog života / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Ekonomski tokovi privrede Srbije u uslovima tranzicije: Naučni skup. - Niš: Ekonomski fakultet Niš, 1999, str. 148-155.

  14. Unapredjenje kvaliteta proizvoda kao uslov opstanka i razvoja industrijskih preduzeća / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Menadžment promena (SIM ORG 2000): Naučni skup. - Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka, 2000, str. 657-662.

  15. Politika urbanizacije i odnos prema selu / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u:  Budućnost ruralnih područja: Naučni skup. - Vlasotince: Zavod za sociologiju razvoja sela i Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, 2000, str. 72.

  16. Sistem kvaliteta - osnova uspešnog poslovanja industrije / Ž. Gligorijević,  G. Bošković, u: Strategija razvoja i strukturne promene privrede Srbije u uslovima tranzicije, Naučni skup. - Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2001, str. 230-236.

  17. Obrazovanje zaposlenih u industriji za potrebe TQM / Ž. Gligorijević, G. Bošković, u: Menadžment u novom okruženju (SIM ORG 2002): Naučni skup. - Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka, 2002, str. 935-940.

  18. Strategijsko upravljanje razvojem industrije / Ž. Gligorijević, u: Menadžment u industriji: Naučno-stručni skup. - Kruševac: ICIM, 2003, str. 53-59.

  19. Kvalitet proizvoda i konkurentnost preduzeća u industriji / G. Bošković, Ž. Gligorijević, u: Menadžment u industriji: Naučno-stručni skup. - Kruševac: ICIM, 2003, str. 299-304

Poslednji put izmenjeno sreda, 13 jul 2022 10:16