Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Slavoljub Misic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.01.1953.
 • Mesto rođenja: Krastavče
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1978.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Mišić,S., 1982. Lenjinovo shvatanje države, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, str.
  2. Mišić,S., 1983. Ranoestetička koncepcija Đerđa Lukača, Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Nišu, str.
  3. Mišić,S., 1987. Marksistčko shvatanje klasa, Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Nišu, str.
  4. Mišić,S., 1988. Nasilje u službi države, Zbornik radova ekonomskog fakulteta  u Nišu, str. 235-243.
  5. Mišić,S., 1988. Ustavne promene u oblasti društveno-ekonomskih odnosa, Zbornik radova sa Savetovanja na Ekonomskom fakultetu u Nišu, str. 131-134
  6. Mišić,S., 1988. O nekim slabostima temeljnih kategorija Ustava SFRJ iz 1974. godine, Rasprava o ustavnim promenama, Maksistički centar Univerziteta u Nišu, Zbornik radova, str. 124-131
  7. Mišić,S., 1989. Religija, nauka i savremeni svet, Zbornik radova  ekonomskog fakulteta u Nišu, str. 421-433
  8. Mišić,S., 1997. O legitimaciji totalitarnog društva, u: Demontaža despotske vlasti, Biblioteka „Pogledi“, knjiga 1, Narodne novine, Niš, str. 26-29
  9. Mišić,S., 2011. Sociološko propitivanje fenomena krize, Naučni projekat „Nauka i svetska ekonomska kriza“, Ekonomski fakultet Niš, Zbornik radova, str. 61-65
  10. Mišić,S., 2011. Sociološko propitivanje fenomena krize, Naučni projekat „Nauka i svetska ekonomska kriza“, Ekonomski fakultet Niš, Zbornik radova, str. 61-65
  11. Mišić,S., 2013. Dvostruko lice globalizacije, Naučni projekat „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“ Ekonomski fakultet u Nišu, Zbornik radova, str. 65-78
  12. Mišić, S., 2015. Bauk krize kruži planetom, Naučni projekat „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“ Ekonomski fakultet u Nišu, Zbornik radova, str. 89-100.
  13. Mišić, S., 2016. Može li Srbiji biti bolje? , Naučni projekat „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“ Ekonomski fakultet u Nišu, Zbornik radova, str. 
  14. Mišić, S., 2016. Biti konkurentan, Naučni projekat „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“ Ekonomski fakultet u Nišu, Zbornik radova, str. 29-39
 • Knjige i udžbenici:

  1. Mišić, S., 2012. Sociologija. Ekonomski fakultet. Niš. (koautor: Petar Hafner)

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Mišić, S., 1981. Neka shvatanja o radu, Ekonomika 3-4, Niš, str. 70-73
  2. Mišić,S., 1984. Antidržavni politički teror, Marksističke teme 1, Niš, str. 50-60
  3. Bašić,N., Mišić,S., 1984. Pravo naroda na ekonomsko samoopredeljenje, Ekonomika 3-4, Niš, str. 83-88
  4. Mišić,S., 1988. Religija i mladi, Naučni podmladak 1-2-3, Niš, str. 163-171
  5. Mišić,S., 1989. Između progresa i ekologije, Razvitak 6 Zaječar, str. 2-7
  6. Mišić,S., 1990. Jugoslovenska teorija o protivdržavnom političkom nasilju, Ekonomske teme 1, Niš, str. 165-177
  7. Mišić,S., 1991. Sociološke kontroverze prestrukturiranja društvene svojine, Ekonomske teme 1-2, Niš, str. 257-262
  8. Mišić,S., 2002. Nacionalni karakter Srba u svetlu evropskih integracija, Ekonomika 1-3, Niš, str. 64-74
  9. Mišić,S., 2004. Rađanje moderne srpske države, Ekonomika 3, Niš, str. 45-52
  10. Mišić,S., 2004. Utemeljenje moderne srpske države, Teme 4, Niš, str. 311-317
  11. Mišić,S.,  2008. Dominant integration processes of human history, Facta universitatis No3,Nis, pp. 229-237
  12. Mišić,S., 2012. Zasnivanje istorijske sociologije u delu Slobodana Jovanovića, Sociološki pregled, god. XLVI, posebno izdanje, sveska 1, Beograd, str. 264-279
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Mišić,S., 2002. Socijalno-psihološke implikacije procesa privatizacije, Naučni skup „Tranzicija i privatizacija“, Ekonomski fakultet Niš, Ekonomske teme 1-2, Niš, str. 97-103
  2. Mišić,S., 2005. Integracioni procesi moderne Evrope, Naučni skup „Procesi integracije u Evropi“, Ekonomske teme 1-2, str. 447-451
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Mišić,S., 1988. Religija i mladi, Naučni skup „Mesto i uloga mladih u privrednom razvoju zemlje“, Ekonomski fakultet u Nišu, Zbornik radova, str. 421-433
  2. Mišić,S., 1989. Socijalistički društveni odnosi i motivacija za rad, Naučni skup „Oslobođenje rada radni moral i produktivnost“, Filozofski fakultet Niš, Zbornik radova, str.
  3. Mišić,S., 1989. Zloupotreba žene u strategiji albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji, „Naučni skup „Svetozar Marković i borba za emancipaciju  žena“ XV Svetozarevi susreti, Svetozarevo (sada Jagodina), Zbornik radova, str.
  4. Mišić,S., 1991. Sociološke kontroverze prestrukturiranja društvene svojine, Naučni skup „Organizaciono i svojinsko prestrukturiranje u tržišnim uslovima“, Ekonomski fakultet u Nišu, Ekonomske teme 1-2, Niš, str. 257-262
  5. Mišić,S., 2012. Zasnivanje istorijske sociologije u delu Slobodana Jovanovića, Naučni skup „100 godina sociologije u Srbiji“ održan u Beogradu u organizaciji Srpskog sociološkog  društva,  Posebno izdanje Sociološkog pregleda, Beograd, sveska1 str. 264-279
Poslednji put izmenjeno sreda, 11 januar 2017 08:58