Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Ivana Kostadinovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.10.1982
 • Mesto rođenja: Minhen
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Међународни туризам: карактеристике развоја у условима светске економске кризе / Ж. Глигоријевић, И. Костадиновић, у: Наука и светска економска криза, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 2011, стр. 117-126. (М45)

  Статистичка (НУТС) регионализација Републике Србије /  Ж. Глигоријевић, И. Костадиновић, Наука и светска економска криза, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 2012, стр. 69-78. (М45)

  Индустријски кластери као развојна шанса: искуство Србије и земаља у   окружењу / И. Костадиновић, М. Петровић-Ранђеловић, у: Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 2013. (М45)

  Петровић-Ранђеловић, М., Костадиновић, И., (2015), Анализа инвестиционог и пословног окружења у Србији: препоруке за побољшање, Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 199-212, ISBN 978-86-6139-095-1. UDK 339.727.22 (497.11), (М45)

  Радојичић, Ј., Костадиновић, И., (2016), Карактеристике и значај банкарског кредитирања малих и средњих предузећа, Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 249-268, ISBN 978-86-6139-114-9. UDK 336.77:338.3]:334.012.63/.64, (М45)

  Петровић-Ранђеловић, М., Костадиновић, И., (2016), Инфраструктура као детерминанта одрживог развоја и конкурентности привреде Републике Србије, Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 149-166, ISBN: 978-86-6139-125-5 COBISS.SR-ID 225616140, (M45)

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Characteristics and Problems of the Development of Serbian Industry Under Transition / Љ. Савић, Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.7, N°2, - Ниш: Универзитет у Нишу, 2010, стр. 151-161. (М52)

  Индустријски кластери: важна полуга механизма за унапређење конкурентности индустрије / Ж. Глигоријевић, И. Костадиновић, у: Наука + пракса бр.15, Институт за грађевинарство и архитектуру, ГАФ, Ниш, 2012, стр. 5-13. (М53)

  Vorina, A., Kostadinović, I., (2013), The relationship between gender, age, level of education, tall of an individual’s and employees engagement, Ekonomske teme 51 (4), Ekonomski fakultet,Niš, Univerzitet u Nišu, str. 827 -837, ISSN 0353-8648 UDC 331.105.2-057.16, (М51)

  Костадиновић, И., (2014), Регионализација у оквиру Европске уније, Економски погледи, вол.16, бр. 2, Косовска Митровица, стр. 125-145, ISSN:1450-7951, Online ISSN: 2334-7570, COBISS ID 65640962, UDK: 332.1, JEL: FO2, (М52)

  Костадиновић, И., Петровић-Ранђеловић, М., (2015), Значај унапређења конкурентности сектора МСПП за развој привреде Републике Србије, Економске теме 53 (2), Економски факултет, Ниш, Универзитет у Нишу, стр. 253-272, ISSN 0351-1367, ISSN 0353-8648. UDK 334.012.63/.64 (497.11), (М51)

  Костадиновић, И., Костић, З., Илић, И., (2015), Competitiveness and developmental trends of the new industrial policy of the Republic Serbia, Facta universitatis – series: Economics and Organization, 12 (2), Ekonomski fakultet, Niš, Univerzitet u Nišu, str. 129-142, ISSN 0354-4699, ISSN 2406-050X (online) UDC 338.45.01 (497.11), (М51)

  Костадиновић, И., Петровић-Ранђеловић, М., (2015), Улога и значај слободних зона у привредном развоју: искуство Републике Србије и Европске уније, Економика, вол 4, Ниш, стр. 97-108, ISSN 0350-137X, COBISS ID 26903, UDK 10.5937 (UDK часописа 338 (497,1), (М52)

  Kostadinović, I., Ilić, I., Kostić, Z., (2015), Clusters – A Specific Form of Connecting Business Entities in Order to Improve the Market Position, Hyperion Economic Journal vol. 3, issue 3(3), str. 46-54, ISSN 2343-7995

   

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Enterprise Competitiveness Under Modern Conditions / Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: International Scientific Conference: Challenges of the World Economic Crisis, тематски зборник – Ниш: Економски факултет, 2009, стр. 185-192. (М33)

  The relationship between gender, age, level of education, tall of an individual’s and employee engagement / I. Kostadinović, A. Vorina, u: International Scientific Conference: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, tematski zbornik – Niš: Ekonomski fakultet, 2013. (M33)

  Туризам Србије: карактеристике и могућности развоја / Ж. Глигоријевић, И.Костадиновић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Научни скуп. – Ниш: Економски факултет, 2012, стр.579-593. (М33)

  Значај регионализације у процесу европских интеграција / И. Костадиновић, З. Костић, у: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Научни скуп. – Ниш: Економски факултет, 2013, стр.283-292. (М33)

  Djordjević, D., Kostadinović, I., (2014), Održivi razvoj i planiranje turističkog prostora, Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, International Scientific Conference, Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Slovenija, str. 120-124, ISBN: 978-961-6770-27-9, (М33)

  Vorina, A., Kostadinović, I., (2014), Motivisanost ljudskih resursa u funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja, Kako uspeti do leta 2020? Poslovni in družbeni izzivi sodobnega sveta, 3. mednarodna poslovna konferenca, Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, str. 398-403, ISBN 978-961-6542-32-6, COBISS ID 513141308, (М33)

  Костадиновић, И., Костић, З., (2014), Стратешки правци развоја кластера у Србији и Хрватској – упоредна анализа, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Научни скуп. – Ниш: Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 681-691, ISBN 978-86-6139-092-0, COBISS ID 208078348, (М33)

  Ворина, А., Костадиновић, И., (2015), Утицај кризе на макроекономске индикаторе и на мотивисаност запослених у ЕУ, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе: Научни скуп. – Ниш: Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 405-413, ISBN: 978-86-6139-104-0, COBISS ID 215997196, (М33)

  Миловановић, С., Марковић, И., Костадиновић, И., (2015), Развој конкурентске стратегије у електронском туризму, Зборник радова са 18. Међународне конференције: Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2015, Пријевор, Чачак, стр. 603-608, ISBN: 978-86-86355-18-8, COBISS ID 215642124, (М33)

  Milovanović, S., Мarković, I., Kostadinović, I., (2015), Conception and Implementation of Integrated Industrial Enterprise System of Electronic Business, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol 18, No 2, str. 13-25, UDC 005.94  004.738:339]::005, (М33)

   

   

   

   

   

    

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Кластери малих и средњих предузећа – кључ економског развоја / Г. Бошковић, И. Костадиновић, у: Школа бизниса. – Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија, бр.4, 2011, стр.54-68. (М63)

   

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 22 novembar 2016 11:11