Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Милан Спасојевић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1954.
 • Mesto rođenja: Осијек
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Географски факултет, Београд
 • Odsek / Grupa / Smer: општи
 • Godina diplomiranja: 1977., 1990. докторат
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Prostorno-vremenska analiza iskorišćavanja agrarnog potencijala  u Srbiji, Monografija “Strategija dugoročnog razvoja I strukturne promene privrede”, Institut za ekonomska istraživanja, “Ekonomika”, Niš, 1993, str. 57-63.

  Prirodno-geografske karakteristike MRZ Niš, studija: “Naučna osnova za prostorni razvoj regiona Niš”, Institut za ekonomska istraživanja, Niš, 1991, str. 1-43.
  Vodoprivreda, studija: Naučna osnova za izradu društveno-ekonomskog plana razvoja opštine Niš za period 1991-1995. I do 2000. godine, Institut za ekonomska istraživanja, Niš, 1991, str. 1-16.

 • Knjige i udžbenici:

  Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih resursa u Svrljiškoj kotlini; magistarski rad u rukopisu, Beograd, 1982, str. 1-180.

  Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa sa posebnim osvrtom na Ponišavlje; Doktorska disertacija u rukopisu, Beograd, 1989, str. 1 – 362.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Reljef sliva Trešnjice; Glasnik srpskog geografskog društva, sv.LIX,br. 1, Beograd, 1979. str. 11-25.
  2.    Neke ekonomsko-geografske odlike farmaceutske industrije u SFRJ; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, godina XVIII-XX, Niš, 1980/81, str.305-316.
  3.    Geografske karakteristike regiona Niš – Geografske karakteristike opštine Svrljig; Sektorska studija u okviru studije “Projekcija društveno-ekonomskog razvoja regiona Niš do 2000. godine”, Institut za ekonomska istraživanja, Niš, 1980, str. 1-34.
  4.   
  5.    Ekonomsko-geografska valorizacija vodnih resursa – na primeru Svrljiške kotline; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, godina XXI, Niš, 1983, str. 341-353.
  6.    Epigenija Lukavice u Malušničkoj kosi; Glasnik Srpskog geografskog društva, sv.LXIV, br.1, Beograd, 1984, str. 99-102.
  7.    Fabrika duvana “Fabrikacija” u Nišu; Ekonomika, br. 2, Niš, 1984, str. 42-55, (koautorski rad).
  8.    Prirodni resursi regiona Niš i njihov značaj za privredni razvoj regiona; Referat na naučnom savetovanju “Naučno-istraživački rad I njegova uloga u razvoju regiona Niš”, Niš, 1985, str. 1-22, (koautorski rad).
  9.    Neki aspekti kompleksne valorizacije prirodnih resursa; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, godina XXIII, Niš, 1985, str. 207-214.
  10.    Ekonomsko-geografska problematika SR I SAP; skripta, Skriptarnica KSSO Ekonomskog fakulteta, godina XXIII, Niš, 1985, str. 1-72.
  11.    Zbirka ekonomsko-geografskih I nemih karata Jugoslavije; Skriptarnica KSSO, Niš, 1985, str. 1-32. (koautorski rad).
  12.    Mesto i uloga prirodnih resursa u ostvarivanju Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1987, str. 295-301. 
  14.    Valorizacija prirodnih bogatstava u geografiji; Geografski glasnik, br. XLIX, Zagreb, 1987, str. 83-87.
  15.    Savremena shvatanja o odnosu prirodnog potencijala i procesa društvene reprodukcije; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1989, str. 375-385.

  3.    Vrednosna ocena zemljišnog potencijala Dragačeva, Geografski godišnjak, br. 27, Kragujevac, 1991, str. 23-39 (koautorski rad).
  4.    Neki vodoprivredni problemi budućeg razvoja Niša, Ekonomika br. 2, 1991, str. 64-68.
  5.    Valorizacija agroekološkog potencijala regiona Niš, Ekonomika br. 6, 1991, Niš, str. 80-87 (koautorski rad).
  Prirodno-prostorna struktura i prostorno planiranje; Ekonomske teme, br. 1-2, Niš, 1992, str. 112-117.
  Vrednovanje prirodno-prostorne structure za potrebe prostornog planiranja; Geografski godišnjak, br. 28, god. XXVIII, Kragujevac, 1992, str. 55-65.
  8.    Geoekološki aspekti strukture iskorišćavanja prostora u Srbiji, Geografski godišnjak, br. 29, god. XXX, Kragujevac, 1993.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ekonomsko-geografski aspekti racionalnog koriščenja prirodnih resursa; Geographica Slovenica br.18, Ljubljana, 1987, str. 281-292.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Prirodni resursi regiona Niš i njihov značaj za privredni razvoj regiona; Referat na naučnom savetovanju “Naučno-istraživački rad I njegova uloga u razvoju regiona Niš”, Niš, 1985, str. 1-22, (koautorski rad).

Poslednji put izmenjeno petak, 24 januar 2014 14:16