Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Slavica Pejic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.08.1970.
 • Mesto rođenja: Dimitrovgrad
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Romanistika - Francuski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 1994.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Pejić, S. (2003). Francuski jezik za ekonomiste (udžbenik). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 86-80121-92-4. COBISS.SR-ID 110027788.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Рад у  водећем часопису националног значаја51)

  1. Pejić, S. (2008). Kulturna dimenzija u nastavi francuskog poslovnog jezika. Ekonomske teme, 46 (3) 14, 213-222. YU ISSN 0353-8648. UDC 811.133.1:658.
  2. Pejić, S. (2009). Neologizmi u francuskom poslovnom jeziku kao sredstvo za očuvanje i obogaćivanje francuskog jezika. Ekonomske teme, 47 (2) 12, 177-190. YU ISSN 0353-8648. UDC 811.133.1.

  Рад у тематском зборнику националног значаја45)

  1. Pejić, S. (2011). Leksičko i semantičko polje reči kriza u francuskom jeziku. U: Nauka i svetska ekonomska kriza (str. 479-488). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-6139-042-5. UDC 811.133.1:338.124.4.
  2. Pejić, S. & Basta, J. (2012). Ekonomska kriza na psihoterapiji – lingvistička analiza pojmovne metafore emocija u engleskom i francuskom jeziku. U: Nauka i svetska ekonomska kriza (knjiga druga), (str. 529-544). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978-86-6139-055-5. UDC 81'373.621.2:159.942.4.
  3. Pejić, S. &  Basta, J. (2013). Visoko obrazovanje u Ujedinjenom kraljevstvu i Francuskoj i svetska ekonomska kriza. U: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke (str. 413-427). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978-86-6139-865-9. COBISS:SR-ID 204457484. UDC 378:338.124.4(44+410).
  4. Basta, J. & Pejić, S. (2015). Osobenosti engleske i francuske poslovne kulture kao sastavni deo učenja stranog jezika. U: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke (str. 123-143). Niš: Ekonomski fakultet. ISBN: 978-86-6139-095-1. COBISS:SR-ID 214591244. UDC 811:316.73(410+44).
  5. Pejić, S. & Basta, J. (2016). Rаzvој frаncuskоg i еnglеskоg јеzikа strukе. U: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (str. 313-331). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978‐86‐6139‐125‐5. COBISS.SR-ID 225777420. UDC 811.111+811.133.1.
  6. Basta, J. & Pejić, S. (2017). Jеzik strukе i interdisciplinarnost. U: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (str. 141-158). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978‐86‐6139-144-6. COBISS.SR-ID 248033804. UDK 651.92.
  7. Basta, J. &  Pejić, S. (2018). Autentični materijali u nastavi jezika za posebne namene. U: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, (str. 117-136). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978-86-6139-161-3. COBISS.SR-ID 268172044. UDK 81’243.
  8. Basta, J. & Pejić, S. (2019). Učenje jezika uz pomoć računara (CALL) i sinhrona kompjuterski posredovana komunikacija (SCMC). U:

   Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (str. 575-592). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-6139-196-5. COBISS.SR-ID 281253388

  9. Basta, J. & Pejić, S. (2020). Upotreba video zapisa kao autentičnih materijala
   u digitalizovanoj učionici jezika struke.
   U:Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (str. 575-591). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978-86-6139-209-2. COBISS.SR-ID 27945225

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

Poslednji put izmenjeno petak, 30 april 2021 00:37