Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Elektronskog fakulteta.

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.11.2021.

Maja Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.05.1976.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Telekomunikacije
 • Godina diplomiranja: 2002,
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Maja S. Stanković, “Distributed asynchronous consensus-based algorithm for blind calibration of sensor networks with autonomous gain correction”, IET Control Theory & Applications, Volume 12, Issue 16,  November 2018, pp. 2287 – 2293


  Maja S. Stanković, Dragan S. Antić, “Distributed non-linear robust consensusbased sensor calibration for networked control systems”, IET Control Theory & Applications, Volume 14, Issue 9, June 2020, pp. 1200 - 1208


  Maja Stanković, Dragan Antić, “Distributed Consensus-based Calibration of Networked Control Systems”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, 2019, Vol 18, No. 2, pp. 95-111

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stanković, M., Antić, D, “Multi-Agent Distributed Calibration of Large Sensor Networks”. In: Zdravković, M., Konjović, Z., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2020 Proceedings, 2020, pp.68-73

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Maja Stanković, “Distribuirana makro-kalibracija senzorskih mreža”, zbornik radova 21. konferencije YU INFO, Kopaonik, Serbia, March 8-11, 2015, pp. 216-221

Poslednji put izmenjeno sreda, 17 novembar 2021 12:35