Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Elektronskog fakulteta.

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.11.2021.

Maja Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.05.1976.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Telekomunikacije
 • Godina diplomiranja: 2002,
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Maja S. Stanković, “Distributed asynchronous consensus-based algorithm for blind calibration of sensor networks with autonomous gain correction”, IET Control Theory & Applications, Volume 12, Issue 16,  November 2018, pp. 2287 – 2293


  Maja S. Stanković, Dragan S. Antić, “Distributed non-linear robust consensusbased sensor calibration for networked control systems”, IET Control Theory & Applications, Volume 14, Issue 9, June 2020, pp. 1200 - 1208


  Maja Stanković, Dragan Antić, “Distributed Consensus-based Calibration of Networked Control Systems”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, 2019, Vol 18, No. 2, pp. 95-111


  Maja S. Stanković, Dragan S. Antić, Saša S. Nikolić, “Convergence Rate for Distributed Macro Calibration of Sensor Networks based on Consensus”, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 20, No. 4, pp. 161-179, 2023

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stanković, M., Antić, D, “Multi-Agent Distributed Calibration of Large Sensor Networks”. In: Zdravković, M., Konjović, Z., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2020 Proceedings, 2020, pp.68-73

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Maja Stanković, “Distribuirana makro-kalibracija senzorskih mreža”, zbornik radova 21. konferencije YU INFO, Kopaonik, Serbia, March 8-11, 2015, pp. 216-221

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 04 maj 2023 12:43