Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Elektronskog fakulteta.

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.09.2023.

Milan Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.04.1994.
 • Mesto rođenja: Paraćin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Elektronski
 • Odsek / Grupa / Smer: Elektronske komponente i mikrosistemi
 • Godina diplomiranja: 2017.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Lj. Vračar, M. Stojanović, J. Vračar, "Laboratorijski praktikum sa primerima za samostalan rad iz predmeta SENZORI I PRETVARAČI", ISBN 978-86-6125-223-5

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ljubomir M. Vračar, Milan D. Stojanović, Aleksandar S. Stanimirović, and Zoran D. Prijić, “Influence of Encryption Algorithms on Power Consumption in Energy Harvesting Systems”, Journal of Sensors, vol. 2019, Article ID 8520562, 9 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/8520562.


  Milić M. Pejović, Emilija N. Živanović, Milan D. Stojanović, “Xenon-filled diode performance under influence of low doses of gamma radiation”, Applied Radiation and Isotopes, Volume 184, 2022, p. 110207, ISSN 0969-8043, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110207.


  Milan D. Stojanović, Ljubomir M. Vračar, Dragana U. Živaljević, Ilija Neden Dimitriu, “The practical design of a vehicle magnetic signature generator”, Transactions of the Institute of Measurement and Control. 2023; 45(8):1505-1514. doi: 10.1177/01423312221142557 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ljubomir Vračar, Milan Stojanović, Jana Vračar, Miloš Milovančević, ”MQTT Enabled Device for Industrial Environment and Smart City”, Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, University of Niš, accepted for publishing, preliminary DOI number 10.22190/FUME200901089V

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Milan Stojanović, “Influence of the bulk concentration and geometry on electrical characteristics of solar cell”, Proceedings of the 5th Student conference “Energy Efficiency and Susainable Development“ (SCEESD), Skopje (Macedonia), November 2017, pp. 101-106, ISBN: 978-9989-630-88-0.


  Milan Stojanović, Nikola Mitrović, Ljubomir Vračar, Danijel Danković, “Design and realization of solar cell monitoring system”, Proceedings of the 7th Student conference “Energy Efficiency and Susainable Development“ (SCEESD), Skopje (North Macedonia), Skoplje, Makedonija, October 2019, pp. 102-107, ISBN: 978-9989-630-92-7.


  Nikola Mitrović, Milan Stojanović, “Practical methods for teaching of solar cell characterization”, Proceedings International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2020), Niš (Serbia), 10-12 September, pp. 85-88, ISBN: 978-1-7281-7143-2, DOI: 10.1109/ICEST49890.2020.9232756


  Milan Stojanović, Jana Vračar, Ljubomir Vračar, “Different Ways to Charging Supercapacitor in WSN Using Solar Cells”, Proceedings of papers of the 7th IcETRAN, Niš (Serbia), 28-29 September 2020, pp. 486-489, ISBN: 978-86-7466-852-8.


  Milan Stojanović, Jana Vračar, Ilija Neden Dimtriu, Ljubomir Vračar, “Magnetic Field Generator For Simulation of a Vehicle Movement For a Wide Range of Velocities”, Proceedings of papers of the 8th IcETRAN, Ethno village Stanišići (B&H), 8-10 September 2021, pp. 346-350, ISBN: 978-86-7466-894-8.


  Milan Stojanović, Jana Vračar, Ilija Neden Dimtriu, Ljubomir Vračar, “Simulation of the Earth’s Magnetic Field Distortion Induced by a Vehicle”, Proceedings 32th International Conference on Microelectronics (MIEL 2021), Niš (Serbia), 12-14 September 2021, pp. 293-296, ISBN 978-1-6654-4526-9, DOI: 10.1109/MIEL52794.2021.9569087.


  Jana Vračar, Milan Stojanović, Zoran Prijić, Aneta Prijić, Ljubomir Vračar, “Design Consideration for Low-Power Step-Up Converter”, Proceedings of papers of the 9th IcETRAN, Novi Pazar (Serbia), 6-9 June 2022, pp. 411-414, ISBN: 978‐86‐7466‐930‐3.


  Milan Stojanović, Jana Vračar, Ljubomir Vračar, Magnetic Field Generator for Testing the Operation of Vehicle Detection Sensors, Proceedings 33th International Conference on Microelectronics (MIEL 2023), Niš (Serbia), 2023. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Milan Stojanović, Aleksandar Ilić, Emilija Živanović, „Eksperimentalna postavka za karakterizaciju solarnih ćelija”, Proceedings of the 8th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2015, pp. 129-132, ISBN: 978-86-6125-150-4.


  Nikola Radisavljević, Milan Stojanović, „Razvojno okruženje za realizaciju laboratorijskih vežbi iz Digitalne mikroelektronike”, Proceedings of the 9th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2016, pp. 67-70, ISBN: 978-86-6125-168-9.


  Milan Stojanović, „M2M uređaj za merenje temperature i vlažnosti vazduha”, Proceedings of the 10th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2017, pp. 39-44, ISBN: 978-86-6125-193-1.


  Milan Stojanović, „Realizacija strujne sonde korišćenjem integrisanog kola INA212“, Proceedings of the 11th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2018, pp. 51-54, ISBN: 978-86-6125-204-4.


  Milan Stojanović, Stevan Živković, „LED pahulja kontrolisana Android aplikacijom”, Proceedings of the 12th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2019, pp. 25-31, ISBN: 978-86-6125-215-0.


  Milan Stojanović, Neda Stanojević, “Use, testing and calibration of capacitive sensor SKU:SEN0193”, Proceedings of the 13th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2020, pp. 157-160, ISBN: 978-86-6125-230-3.


  Milan Stojanović, „Induktivnost i jačina magnetnog polja višeslojnih cilindričnih kalemova”, Proceedings of the 14th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2021, pp. 115-118, ISBN: 978-86-6125-242-6.


  Milan Stojanović, Aleksandra Stojković, Neda Stanojević, Jana Vračar,  „Comparison of Capacitive and Resistive Methods for Water Salinity Measurements”, Proceedings of the 15th Student projects conference, IEEESTEC, Niš (Serbia), 2022, pp. 247-250, ISBN: 978-86-6125-257-0.


  Milan Stojanović, Ljubomir Vračar, Ilija Neden Dimitriu „Sistem za merenje kvaliteta vazduha sa LoRa radio vezom”, Zbornik radova, 7 naučno-stručni skup „Put i životna sredina“, 24-26 maj 2023, Vrnjačka Banja (Srbija), pp. 62-70, ISBN 978-86-88541-16-9.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 04 septembar 2023 15:05