Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 25.12.2013.

Небојша Ранђеловић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 6.3.1967.
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет
 • Odsek / Grupa / Smer: Студијска група за физичку културу
 • Godina diplomiranja: 1997
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Станковић, В., & Павловић, П. (2010). Теорија физичке културе. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Živanović, N., Ranđelović, N., Milošević, Z., Piršl, D., Bogdanović, N., & Rančić, S. (2013). Syntagmas of sports terminology in Serbian language. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, Vol 11, No(1), 81–92.


  Ранђеловић, Н., & Живановић, П. (2013). Статус спорта у свакодневници коришћења друштвених мрежа студената спорта и физичког васпитања. Теме (часопис за друштвене науке), април-јун(Бр. 2), 901–923.


  Pantelić, S., Ranđelović, N., Milanović, Z., Trajković, N., Sporiš, G., & Kostić, R. (2012). Physical activity of elderly women in terms of age. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, Vol 10,No4(Special Issue), 289–296.


  Пантелић, С., Костић, Р., Ђурашковић, Р., Узуновић, С., & Ранђеловић, Н. (2012). Моторичке способности ученица првог разреда основних школа различитог степена ухрањености. Настава и васпитање, бр.4, 741–754.


  Živanović, N., Ranđelović, N., & Savić, Z. (2012). Superstitions and rituals in modern sport. Activities in Physical Education & Sport (APES), Vol. 2, No(2), 220–224.


  Živanović, N., & Ranđelović, N. (2011). Registered forms of violence in sport. ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT (APES) - International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, Vol 1, No(2), 205–209.


  Ђурашковић, Р., & Ранђеловић, Н. (2008). Информисаност студената Факултета физичке културе у Нишу о вегетаријанству и његовим карактеристикама и његовој могућој примени у исхрани спортиста. Физичка култура (Скопље), Бр. 1, 67– 71.


  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Д. (2008). Definitions and problem of defining concepts in physical culture. Физичка култура (Скопље), Бр. 1, 7– 10.


  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2008). Doping in sport - imposed or real need? Физичка култура (Скопље), Бр. 1, 33– 37.


  Ранђеловић, Н., Живановић, Н., & Савић, З. (2008). Језик спорта. Физичка култура (Скопље), година 35,, 163–165.


  Ранђеловић, Н., Савић, З., & Живановић, Н. (2008). Значај обредних, обичајних, ритуалних и традиционалних манифестација за физичку културу. Физичка култура (Скопље), Година 35,, 195–198.


  Савић, З., Пантелић, С., & Ранђеловић, Н. (2008). Промене кардиоваскуларног фитнеса након реализације програмских садржаја физичких активности. Гласник Антрополошког друштва Србије, бр. 43, 429–439.


  Ранђеловић, Н., & Александровић, М. (2005). Some aspects of modern “child sport.” Физичка култура (Скопље), Бр. 1, 37–39.


  Ранђеловић, Н., Ђурашковић, Р., & Ранђеловић, Ј. (2006). Regular medical examination as factor of prevention of sudden death of sportsmens. Физичка култура (Скопље), Бр. 2, 2.


  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2002). Show must go on! ГОДИШЊАК, 10, 19–26.


  Ранђеловић, Н., Микалачки, М., Чокорило, Н., & Пантелић, С. (2006). Vegetarian nutrition as the way of nutrition in physical education. Физичка култура (Скопље), Бр. 1, 28–31.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Живановић, Н., & Ранђеловић, Н. (2004). Модификовани кружни рад као метода активног учења у физичком васпитању. In Зборник радова (Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП) (pp. 153–156). Врњачка Бања.


  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Д. (2010). Military metaphors in sports language in media. In Proceeding Book (5th FIEP European Congress, September 23-26) (pp. 665–672). Nis: Faculty of sport and physical education, University of Nis.


  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., Савић, З., & Стојиљковић, Н. (2011). Порекло агресије и насиља у спорту. In Proceeding Book (Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the great to nowadays - International scientific conference Niš, 31.08. – 02.09.2011.) (pp. 177–191). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš.


  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Савић, З., Пиршл, Д., & Стојиљковић, Н. (2010a). Motion games as a means of maintance, development and improvement of motion abilities. In Proceeding Book (5th FIEP European Congress, September 23-26) (pp. 647–655). Ниш: Паноптикум, ДПФК.


  Живановић, Н., Ранђеловић, Н., Савић, З., Пиршл, Д., & Стојиљковић, Н. (2010b). Motion games as a means of maintanance, development and improvement of motion abilities. In Proceeding Book (5 th FIEP European Congress, 2 th Serbian Congress of P.E. Teachers, September 23-26) (pp. 647–655). Nis: Faculty of sport and physical education, University of Nis.


  Пантелић, С., Ранђеловић, Н., & Ивановски, А. (2010). Ангажовање студенткиња нишког универзитета у спортско-рекреативним активностима - пилот студија. In Зборник радова (XIV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ) (pp. 573–587). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.


  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Т. (2010a). Реторика академске аргументације - како је научити? In Зборник радова (Пети европски конгрес ФИЕП, 23-26. септембар) (pp. 437–445). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.


  Пиршл, Д., Живановић, Н., Ранђеловић, Н., & Пиршл, Т. (2010b). Облици писаног рада на универзитетској настави. In Зборник радова (XIV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ) (pp. 143–149). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.


  Ранђеловић, Н. (2004). Потреба за унификацијом терминологије у физичкој култури. In Зборник радова (Први српски конгрес педагога физичке културе и други европски конгрес ФИЕП) (pp. 122–125). Врњачка Бања: ??


  Ранђеловић, Н., & Живановић, Н. (2009). Облици и начини усавршавања психофизичких способности - војно-практичне вештине. In Зборник радова (Међународна научна конференција 2009: Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста) (pp. 167– 173). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.


  Ранђеловић, Н., Пиршл, Д., & Живановић, Н. (2009). Војне метафоре у језику спорта представљене у штампи. In Зборник радова (Пети европски конгрес ФИЕП-а и Други српски конгрес педагога физичке културе) (p. ??). Ниш: Паноптикум, ДПФК.


  Савић, З., Ранђеловић, Н., & Стојиљковић, Н. (2011). Соколски слетови моравске соколске жупе Ниш од 1920. до 1941. године као облици јавних манифестација. In Proceeding Book (Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantin the great to nowadays - International scientific conference Niš, 31.08. – 02.09.2011.) (pp. 125–134). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

Poslednji put izmenjeno sreda, 15 januar 2014 10:56