Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.12.2013.

Ljiljana Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.08.1964.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Francuski jezik i književnost i italijanski jezik
 • Godina diplomiranja: 1989.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Dinamika Kornejevog lika - viđenja Dubrovskog, Starobinskog i Pulea, Nasleđe, Kragujevac, 2010, br.15/1, str. 103-111.ISSN 1820-1768


  Trauma, témoignage et démystification - expérience de la Grande Guerre: Barbusse et Malaparte, Nasleđe, godinaVIII/br.19, Kragujevac, 2011, str. 85-93.ISSN 1820-1768


  Malaparte en France et la France en Malaparte. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2017, posebno izdanje, str. 401-417.ISSN 0374-0730, online ISSN 2334-7236


  Višejezičnost u Dolini Aoste - italijanski, francuski, arpitanski: status i perspektiva. Philologia Mediana, Niš, 2018, br. 10, str. 517-535. ISSN 1821-3332


  Artistic challenges of Alessandro Baricco - Litterature and music. Facta Universitatis, series Visual Arts and Music, Niš, 2019, vol. 5, no 1, u štampi.(DOI https://doi.org/10.22190/FUVAM190315002P)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Autentične vrednosti u delu Zlatna ribica Le Klezioa, Zbornik radova sa naučnog skupa Jezik, književnost, promene, Filozofski fakultet, Niš, 2010, str. 393-401.ISBN 978-86-7379-205-7


  Traumatisme - identité et communication dans l'oeuvre de Japrisot et Baricco, Proceeding of the Conference Comparativism, Identity, Communication, Craiova, 2012, str. 126-136.


  La perspective historique du présent et de l'avenir. Le feu de H. Barbusse et Viva Caporetto! La revolte des saints maudits de C. Malaparte.  Zbornik radova sa nučnog skupa La langue et la  littérature à l'épreuve du temps, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 2013, str. 57-67.


  Trauma i vremenska dislokacija u romanu Ova priča Alesandra Barika. Zbornik radova sa naučnog skupa Jezik, književnost, vreme: književna istraživanja. Filozofski fakultet, Niš, 2017, str. 511-523.ISBN 978-86-7379-445-7


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Sećanje na Kobarid u delu Ova priča Alesandra Barika - istorijska i metafizička dimenzija, Zbornik radova sa II naučnog skupa mladih filologa Srbije, godina II/knj.2, FILIM, Kragujevac, 2011, str. 195-200.


  Francuski pisci na sceni niškog pozorišta u 19. veku, Zbornik radova sa I naučnog skupa mladih filologa Srbije, godina I/knj.2, FILUM, Kragujevac, 2009, str. 321-329.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 12 maj 2019 18:28