Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.05.2021.

Andrija Mamutović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.10.1990
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet umetnosti Niš, Fakultet muzičke umetnosti Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Instrumentalni/ klavir
 • Godina diplomiranja: OAS 2013. god, FU Niš, MAS 2014. god, FU Niš, DAS 2019. god, FMU Beograd
 • Spisak publikacija

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Koncert kamerne muzike klase prof. Ivana Jelića, Sofija, Bugarska 2010. god. Nastup sa flautistkinjama Jelenom Jakovljević i Zoranom Ignjatović. Program: G. F. Hendl: Trio Sonata u g molu


  Festival "NIMUS" 2010. god.- Koncert "mladi na sceni", celovečernji koncert sa violinistkinjom Katarinom Vulovic. Sala Niškog simfonijskog orkestra. Program: E. Grig: Sonata u c molu C. Frank: Sonata u A duru


  Festival "CONSTANTINUS", Niš 2011. god. Nastup na koncertu pijaniste Aleksandra Serdara Program: F. Šopen: Fantazija op. 49 u f molu


  Festival "EVMELIA" (Volos,Grčka) 2013 god. Nastup na koncertu pobednika takmičenja Ohridski biseri. Program: K. Debisi: Prelid Bruyéres, F. Šopen: Fantazija u f molu, S. Rahmanjinov: Etida slika op. 39 br. 5 u es molu


  Festival "EVMELIA" (Atina,Grčka) 2013 god. Nastup na koncertu pobednika takmičenja Ohridski biseri. Program: K. Debisi:  Prelid Bruyéres, F. Šopen: Fantazija u f molu, S. Rahmanjinov: Etida slika op.39 br.5 u es molu


  Ohrid (Makedonija) 2013.god. Nastup na otvaranju takmičenja Ohridski biseri, Program: T. Zografski: Svita u A duru, S. Rahmanjinov: Etida slika op.39 br.5  u es molu


  Celovečernji resital u Ćustendilu (Bugarska) 2015.god. Sala kulturnog centra. Veče Šumana. Program: Arabeska op.18 u C duru, Simfonijske etide op.13, Karneval op.9


  Celovečernji resital u Sofiji (Bugarska) 2017.god. Muzej Pančo Vladigerov. Program: J. S. Bah: Kapričo o odlasku najvoljenijeg brata B dur, K. Debisi: Estampes, S. Rahmanjinov: Varijacije na Korelijevu temu op.42, R. Šuman: Dečje scene op.15, Karneval op.9

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Celovečernji resital, Galerija SANU, Beograd, Oktobar 2011 god. Program: Brams:Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24 B dur, Šopen: Skerco br.1 op 20 h mol, Fantazija op.49 f mol


  Sala NSO maj, 2012.god. Koncert studenata sa Niškim simfonijskim orkestrom. Dirigent Vesna Šouc. Program: Bah koncert br.1 d moll


  Celovečernji resital, Galerija SANU, Beograd, Jun 2012. god. Program: D. Skarlati: Sonata k466 f mol, Sonata k.159 C dur, J. S. Bah: Preludijum i fuga es mol WTC I, L. Van Betoven: Sonata op.27 broj 2 cis mol, T. Zografski: Svita A dur, F. Šopen: Nokturno op.55 br.2 Es dur, S. Prokofjev: Sonata no.3 op. 28 a mol 


  Nastup na koncertu mladih pijanista studenata FU u Velikoj sali Fakulteta, april 2013. Program: K. Debisi: Prelid Bruyerés, F. Chopin: Fantazija f mol, S. Rahmanjinov: Etida slika op.39 br.5 es mol


  Koncert kamerne muzike studenata profesora Ivana Jelića. Nastup u klavirskom duu sa Filipom Stankovićem. Program: R. Šuman: Varijacije za dva klavira op. 46


  Celovečernji resital, Dom kulture Pirot, April 2014. god. Program: Skarlati, Šopen, Debisi, Rahmanjninov


  Celovečernji resital, Galerija SANU, Beograd, Februar 2014. god. Program :J. S. Bah: Preludijum i fuga es mol WTC 1, W. A. Mocart: Sonata br.13 KV333, b dur, J. Brams: Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24 B dur, S. Prokofjev: Tokata op.11 D mol


  Sala NSO, Mart 2014, koncert studenata sa Niškim simfonijskim orkestrom. Dirigent Milena Injac. Program: F. Šopen: Koncert br.1 op.11, e mol


  Celovečernji resital u Nišu, Velika sala FU Niš, Decembar 2014. Program: J. S. Bah: Kapričo oodlasku najvoljenijeg brata u B duru, W. A. Mozart: Sonata br. 13 KV333 B dur, F. Šopen: Fantazija f mol, A. Skrjabin: Fantazija h mol op.28


  Nastup na koncertu profesora FU Niš, Sinagoga, jun 2015. Program: K. Debisi prelid br.5 Bruyerés ,druga sveska, F. Šopen: Sonata br.2 op.35 b mol.


  NIMUS 2015. Sala Niškog simfonijskog orkestra, novembar 2015.god.Nastup na koncertu posvećenom stvaralaštvu Bratislava Zlatkovića, novembar. Program: Kompozicije za dva klavira sa pijanistom Bojanom Mladenovićem.


  Celovečernji resital  u Nišu. Velika sala FU u Nišu, 20.oktobar 2015. Veče Šumana. Program: Arabeska u C duru op.18, Simfonijske etide op.13, Karneval op.9


  BARTF 2015. Velika sala Fakulteta Umetnosti u Nišu, novembar 2015. Premijerno izvodjenje kompozicije Soffle et Countresofftle američkog kompozitora Gregory Mertla.


  Celovečernji resital sa violinistom Nemanjom Belejem, Gvarnerijus, decembar 2015. godine. Program: L. Van Betoven: Sonata za violinu i klavir br. 8 u G duru, C. Frank: Sonata za violinu i klavir u A duru.


  Celovečernji resital, Galerija univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, 20. April 2016. god. Program: J. S. Bah: Partita br.1 u B duru, F. Šopen: Skerco br.1 op 20 h mol, Balada br. 4 op.52 f mol, K. Debisi: Estampi, S. Rahmanjinov: Varijacije na Korelijevu temu op.42 d mol


  Celovečernji resital, Velika sala FU u Nišu, 1.jun 2016. god. Program: J. S. Bah: Partita br.1 b dur, F. Šopen: Skerco br.1 op 20 h mol, Balada br. 4 op.52 f mol, K. Debisi: Estampi, S. Rahmanjinov: Varijacije na Korelijevu temu op.42 d mol


  Nastup na koncertu najboljih studenata FMU Beograd.Sala beogradske filaharmonije,  jun.2016. Program: F. Šopen: Skerco br.1 op.20 h mol, S. Rahmanjinov: Varijacije na Korelijevu temu.


  Celovečernji resital u Leskovcu, Sala Skupštine, septembar 2016.god. Program: J. S. Bah: Tokata i fuga u e molu, F. Šopen:Balada br.4 op.52 f mol, K. Debisi: Estampi, S. Rahmanjinov: Varijacije i fuga na Korelijevu temu op. 42 d mol


  Celovečernji resital u Galeriji Kolarčeve zadužbine, 12.oktobar 2016. Program: J. S. Bah: Tokata i fuga u e molu, F. Šopen:Balada br.4 op.52 f mol K. Debisi: Estampi, S. Rahmanjinov: Varijacije i fuga na Korelijevu temu op. 42 d mol


  Celovečernji resital u Zaječaru. Sala muzičke škole, novembar 2016. Program: J. S. Bah: Kapričo odlasku najvoljenijeg brata, F. Šopen:Balada br.4 op.52 f mol, S. Rahmanjinov: Varijacije i fuga na Korelijevu temu op. 42 d mol


  NIMUS 2016, Sala Niškog simfonijskog orkestra. Nastup na koncertu povodom 35 godina umetničkog rada prof. Borivoja Mladenovića. Program: F. Šopen: Balada br. 4 op. 52, f mol


  BEMUS 2017. oktobar. Koncert najboljih studenata FMU povodom proslave 80 godina postojanja fakulteta. Program: S. Rahmanjinov: Varijacije na Korelojevu temu op. 42 d mol


  NIMUS 2016, Celovečernji koncert kamerne muzike sa muzičarima iz Češke i Albanije. Program: Mocart, Šuman, Dvoržak, Veber


  Celovečernji resital u Ćupriji. Sala Škole za talente, Septembar 2018. Program: J. S. Bah: Kapričo o odlasku najvoljenijeg brata B dur, J. Brams: 3 Intermeca op.117, Sonata br.3 op.5 f mol, Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24  B dur


  Celovečernji resital u Leskovcu. Sala Skupštine grada. Septembar 2018. god, Program: J. S. Bah: Kapričo o odlasku najvoljenijeg brata B dur, J. Brams: 3 Intermeca op.117, Sonata br.3 op.5 f mol, Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24  B dur


  Celovečernji resital u Vranju. Sala muzičke škole, otkobar 2018. god. Program: J. Brams: 3 Intermeca op.117, Sonata br.3 op.5 f mol, Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24  B dur


  Poluresital u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, decembar 2018.god. Program: J. Brams: Varijacije i fuga na Hendlovu temu op.24 b dur, F. Šubert: Fantazija f mol za 4 ruke (Sa pijanistom Aleksandrom Serdarom)


  Celovečernji resital u Vranju u okviru festivala Maj-mesec muzike. 2019. god. Program: J. Hajdn: Sonata br.47 h mol, Betoven: Sonata br. 28 op. 101, A dur, K. Debisi: Estampi


  Celovečernji resital u Smederevu. Sala Kulturnog centra, maj 2019. god. Program: J. Hajdn: Sonata br.47 h mol. Betoven: Sonata br. 28 op. 101, A dur, K. Debisi: Estampi


  Celovečernji resital u Zaječaru. Sala muzičke škole. Mart 2021. god. Program. J. S. Bah/ F. Buzoni: Koral g mol, D. Skarlati: Dve sonate K380 i K162, Betoven: Sonata br. 23 op 57, f mol; F. Šopen: Nokturno op.48 br.1 c mol, Skerco br.2 op.31 b mol, Balada op.23 br.1 g mol


  Celovečernji resital u Nišu. Sala adventističke crkve. Novembar 2020.god Program. J. S. Bah/ F. Buzoni: Koral g mol, D. Skarlati: Dve sonate K380 i K162, Betoven: Sonata br. 23 op 57, f mol; F. Šopen: Nokturno op.48 br.1 c mol, Skerco br.2 op.31 b mol, Balada op.23 br.1 g mol


  Celovečernji resital u Nišu. Koncert u organizaciji NKC-a. Sala simfonijskog orkestra. Mart 2021.god. Program. J. S. Bah/ F. Buzoni: Koral g mol, D. Skarlati: Dve sonate K380 i K162, Betoven: Sonata br. 23 op 57, f mol; F. Šopen: Nokturno op.48 br.1 c mol, Skerco br.2 op.31 b mol, Balada op.23 br.1 g mol


  Nastup sa Niškim simfonijskim orkestrom. Program: W. A. Mozart: 23. Klavirski koncert u A duru KV488. Dirigent dr um. Milena Injac. Sala NSO 4. 6. 2021. godine


  Celovečernji resital u Sarajevu. Sala Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. 9. Septembar 2021. god. Program: J. S. Bach/F. Bussoni:Tocatta e mol BWV 914; L van Beethoven: Sonata op.81a Es dur, Les adieux; S. Rahmanjinov: Preludijumi op. 23 br. 2 B dur, op. 32 br. 12 gis mol, Etida slika op. 39 br. 5 es mol; F. List: Petrarkin sonet br. 104 E dur, Mefisto valcer br. 1 A dur, List/ Horovic: Madjarska rapsodija br. 15 Rakoci marš A dur


  Celovečernji koncert klavirskog dua sa pijanistkinjom Minom Krasić. Velika sala Hriśćanske adventističke crkve u Nišu. Program: F. Šubert: Fantazija za 4 ruke D940 f mol, J. Brams: Varijacije na Hajdnovu temu op. 34b B dur, F. Pulank: Sonata za klavir četvororučno


  Celovečernji koncert klavirskog dua sa pijanistkinjom Minom Krasić. Koncertna sala muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Vranju. 10. 12. 2021. Program: F. Šubert: Fantazija za 4 ruke D940 f mol, J. Brams: Varijacije na Hajdnovu temu op. 34 b B dur, F. Pulank: Sonata za klavir četvororučno.

 • Nagrade i priznanja:

  Takmičenje mladih pijanista Niš I nagrade 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. god.


  Republičko takmičenje baletskih i muzičkih škola I nagrade 2003, 2005, 2007, 2009


  Takmičenje mladih pijanista Šabac I nagrade  2002, 2003, 2004, 2014


  Takmičenje Ohridski biseri 2012 Laureat


  Takmičenje Davorin Jenko Beograd I nagrada 2014


  Takmičenje Jeunesses Musicales Beograd 2014, polufinalista


  Učesnik takmičenja Bosendorfer Phoenix, Arizona 2015.god.


  Dobitnik stipendije fondacije Yamaha, Beograd, februar 2017.


  Nagrada Fakulteta umetnosti u Nišu za najboljeg studenta muzičkog odseka, 2013. god 


  Nagrada fondacije Zografski za izvodjenje dela kompozitora Tomislava Zografskog, 2012. god,  Ohrid, Makedonija


  Dobitnik Konstantinove stipendije dodeljivana najboljim studentima Univerziteta u Nišu 2013. god.

Poslednji put izmenjeno subota, 11 decembar 2021 23:19