Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.10.2013.

Marija Dinov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.06.1980.
 • Mesto rođenja: Šabac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet umetnosti, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Klavir
 • Godina diplomiranja: 2003.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • Dinov, Marija (2023). Performative gestures in Beethoven's piano sonatas, Muzikologija/Musicology, Issue 34, p. 133-147. Beograd: Muzikološki institut SANU. https://doi.org/10.2298/MUZ2334133D

 • Radovi u ostalim časopisima:

  • Dinov, Marija (2023). The function of analogy in piano pedagogy. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol.7, No2, p. 371 - 380. Niš: Univerzitet u Nišu. https://doi.org/10.22190/FUTLTE230504033D
  • Dinov, Marija (2023). The role of fingering in creating music on the piano. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol.9, No1, p. 41-50. Niš: Univerzitet u Nišu. https://doi.org/10.22190/FUVAM230323004D

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • Dinov, Marija (2021). Performative gestures in piano sonatas by Ludwig van Beethoven, izlaganje na XV internacionalnoj naučnoj konferenciji "Music - Musicology - Interpretation", Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. (programme-of-the-mmi-conference-2021-14.-oct.pdf (bg.ac.rs))


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Dinov, Marija (2022). Pijanizam kao retorička disciplina: 'Ruka koja peva', Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu 3 (tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Dani Vojina Komadine"), ured. P. Đoković, str. 37-48, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. (Pijanizam kao retorička disciplina: ʽRuka koja pevaʼ (ues.rs.ba))


  Dinov Vasić, Marija (2021). Studije izvođačkih umetnosti u muzici, Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu 2 (tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Dani Vojina Komadine"), ured. M. Zulić, str. 43-52, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. (Studije izvođačkih umetnosti u muzici. (ues.rs.ba))


  Dinov Vasić, Marija (2019). Pijanizam u mreži novih medija, Savremeno društvo i nauka (tematski zbornik radova, knjiga 1), ured. G. Đigić i L. Milošević Radulović, str. 207-217. Niš: Filozofski fakultet. (https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/nauka-i-savremeni-univerzitet-8-2018-savremeno-drustvo-i-nauka-tematski-zbornik-radova-knjiga-1)

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Klavirski resitali, program: Bah - Partita br.1, Debisi - 4 prelida, Mokranjac - 6 igara, Šuman - Krajzleriana op.16; Sala opštine V. Trnovo, Salon čitališta u Jambolu, Otvorena scena u  Rusalki, Bugarska, avgust 2008.god.


  Integralno izvođenje svih dela za klavir i orkestar L. van Betovena (sa studentima iz klase Z. Jančića sa kojima je i radila kao asistent), program: klavirska saradnja na koncertima WoO4, op.15 i op.37; Koncertna sala FMU u Skopju, Makedonija,  februar 2009. god.


  Klavirski resital, program: Bah - Partita br.4, Despić - Nokturno op.5, Debisi - Estampe, Šopen - Sonata op.58; Sala "D. Nenov" na NMA u Sofiji, Bugarska, maj 2011. god.


  Niz koncertnih predavanja o interpretaciji klavirske muzike K. Debisija (povodom 150 godina od rođenja kompozitora), program: Debisi - Prelidi I sv.; Sala Akademije umetnosti u Slobomiru, Bjeljina, Koncertna sala MA u I. Sarajevu, Kamerna sala MA u Sarajevu, BiH, oktobar/novembar 2012. god.


  Celovečernji koncert (Muzika K. Debisija za klavir u 4 ruke), program: Sanjarenje, Mesečina, 6 antičkih epigrafa, Mala svita; Koncertna sala MA u I. Sarajevu, BiH, mart 2013. god. 


  19.05.2019. Sala konzervatorijuma „Rihard Štraus“ u Minhenu (Nemačka), solistički nastup (Prva sveska Debisijevih prelida za klavir)

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:  Solistički nastup sa Niškim simfonijskim orkestrom, dirigent Anatolij Novicki, program: Mocart - Klavirski koncert KV 414, juna 1995. god.


  Klavirski resitali, program: Bah - Partita br.1, Debisi - Prelidi, Šuman - Krajzleriana op.16; Galerija Narodnog muzeja u Vranju, Mozaik sala opštine Kruševac, Velika sala FU u Nišu, 2007-2008 god.


  Celovečernji koncerti sa sopranom Katarinom Simonović Ivanković, program: Šuman - Ljubav i život žene op. 42, Čajkovski - 5 pesama, Golemović - 3 ciganske pesme; Galerija Narodnog muzeja u Vranju, Velika sala FU u Nišu, maja 2008.god.


  Celovečernji koncerti sa sopranom Katarinom Simonović Ivanković, program: List - 3 Petrarkina soneta, Rahmanjinov - 5 pesama, Konjović - 5 pesama iz ciklusa "Moja zemlja"; Galerija Doma kulture u Aleksincu, Velika sala FU u Nišu, aprila 2009.god., Galerija Narodnog muzeja u Vranju, Muzička galerija Centra za muziku Kolarčeve zadužbine u Beogradu, maja 2010. god.


  Celovečernji koncert sa orkestrom Konstantinus, dirigent Miroslav Ivanković, program : Bah Kantate BWV 209, 170, 151; Velika sala FU u Nišu, oktobar 2010. god.


  Celovečernja koncertna predavanja sa sopranom Katarinom Simonović Ivanković o srpskoj i jugoslovenskoj solo pesmi, predavač Nebojša Todorović, program: Bersa, Milojević, Jenko, Binički, Konjović, Prebanda, Đenader; Svečana sala grada Leskovca, Velika sala FU u Nišu, Sala MŠ "Petar stojanović" u Ubu, 2010-2011 god.


  Klavirski resitali, program: Bah - Partita br.4, Debisi - Estampe, Šopen - Sonata op.58; Svečana sala grada Leskovca, Galerija Narodnog muzeja u Vranju, Dvorana Doma kulture u Pirotu, april/maj 2011. god.


  Celovečernji koncerti sa sopranom Katarinom Simonović Ivanković, program: Granados - 3 tonadilje, De Falja - 7 popularnih španskih pesama, Obradors - Klasične španske pesme, Albeniz - 2 stava iz "Španske svite" za solo klavir; Galerija Narodnog muzeja u Vranju, Velika sala FU u Nišu, Sala Prve kragujevačke gimnazije (OKTOH), maja i oktobra 2011. god.


  Koncertna predavanja o interpretaciji klavirske muzike K. Debisija; Muzička galerija Centra za muziku Kolarčeve zadužbine u Beogradu, oktobra 2008. god., Mala sala FU u Nišu, februara 2012.god.


  Klavirski resitali, program: Bah/Buzoni - Koralni prelid br.9, Mocart - Rondo KV 485, Šopen - Sonata op.58, Tajčević - Srpske igre, Debisi - Estampe; Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji, Koncertna sala MA u I. Sarajevu, Velika sala FU u Nišu, oktobar-novembar 2013.god.


  13.10.2013. Zavičajni muzej u Vrnjačkoj Banji, solistički koncert (Bah-Buzoni: Koralni preludijum u e-molu; Mocart: Rondo KV 485; Debisi: Estampe i Šopen: Sonata op. 58)


  05.08.2021. Pozorište „Bora Stanković“ u Vranju, solistički koncert (Prva sveska Debisijevih prelida za klavir)


  16.12.2023. Velika dvorana hrišćanske adventističke crkve u Nišu, Veče Betovena (Violinska sonata op.24, Viloinski koncert op.61), Marijana Ognjanović – violina, Marija Dinov – klavir

 • Nagrade i priznanja:

  Povelja Univerziteta u Nišu za najboljeg diplomiranog studenta Fakulteta umetnosti za školsku 2002/03. školsku godinu

Poslednji put izmenjeno petak, 01 mart 2024 16:24