Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 04.11.2013.

Igor Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03. 07. 1982.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet umetnosti Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta muzička pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Kodela, S. Nikolić, I. (2016). Mogućnosti primene umetničkog stvaralaštva Isidora Bajića u pedagogiji solfeđa. U V. Gagić (prir.): Godišnjice srpskih velikana umetnosti, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, str. 57-72. ISBN 978-86-85239-38-0


   

 • Knjige i udžbenici:

  Nikolić, I. (2014). Solfeđo: jednoglasni diktati. Nota, Knjaževac. ISMN 979-0-69600-080-4


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Percepcija boje tona kao element muzičke nastavne prakse. Metodička praksa 13(3), str. 375-384. ISSN 0354-9801


  Kodela, S. & Nikolić, I. (2016). Interaction of traditional and contemporary music pedagogy in the case of musical heritage of Niš and Leskovac region. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), pp. 75-83. DOI: 10.22190/FUVAM1602075K. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895


  Nikolić, I. & Kodela, S. (2016). Musical creativity – constitutive element or product of musical talent development. Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), pp. 85-92. DOI: 10.22190/FUVAM1602085N. Print ISSN: 2466-2887. Online ISSN: 2466-2895


  Nikolić, I., Blažič, M. i Kodela, S. (2016). Temeljne glasbene sposobnosti učencev kot dejavnik prepoznavanja glasbenega talenta. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 31(3-4), str. 3-20. ISSN 0353-1392


  Nikolić, I. (2017). Formalno muzičko obrazovanje nastavnika razredne nastave kao faktor identifikacije i podsticanja muzički talentovanih učenika. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, VIII(1). str. 319-332. ISSN 2466-3905


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Nikolić, I. (2012). Upotreba računarske tehnologije u muzičkoj nastavi sa posebnim osvrtom na nastavu solfeđa. Tradicija kao inspiracija, zbornik radova naučnog skupa „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 644-654. ISBN 978-99938-27-10-8


  Nikolić, I. (2013). Tembr kao element percepcije muzičkog sadržaja u nastavi solfeđa. Tradicija kao inspiracija, zbornik radova naučnog skupa „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 167-173. ISBN 978-99938-27-12-2


  Kodela, S. Nikolić, I. (2014). Metodski postupci usmereni ka podsticanju stvaralačkih sposobnosti u nastavi solfeđa. Zbornik radova II i III sipmpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara, Sokobanja, str. 104-109. ISBN 978-86-82623-14-4


  Kodela, S. Nikolić, I. (2014). Podsticanje muzičkog potencijala kao polazište Metode maternjeg jezika. Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, str. 541-546. ISBN 978-86-6301-011-6


  Nikolić, I. Kodela, S. (2015). Test muzičkog sluha Mikela Velentina - karakteristike i mogućnosti primene. Tradicija kao inspiracija, međunarodni naučni skup „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 616-625. ISBN 978-99938-27-16-0


   


 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  Aktivnosti sa Vokalnom grupom „Constantine":


  Nastup na XXVI „Nisville“ internacionalnom džez festivalu, Niška tvrđava (13. avgust 2009. godine)


  Celovečernji koncert „Korak više“ u okviru 35. Niških muzičkih svečanosti, sala Narodnog pozorišta u Nišu (11. novembar 2009. godine)


  Učešće na II Međunarodnom festivalu duhovne muzike „Muzički edikt“, sala Svetosavskog doma u Nišu (13. jun 2011. godine)


  Učešće na 24. Internacionalnim horskim svečanostima, Letnja pozornica u Nišu (09. jul 2012. godine)


  Učešće na XI Međunarodnom festivalu klapa u Perastu, Crna Gora (05. avgust 2012. godine)


  Nastup povodom Dana državnosti Republike Srbije, Ambasada Republike Srbije u Sofiji, Bugarska (14. februar 2013. godine)


  Celovečernji koncert u okviru X Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala, Kragujevac (19. avgust 2013. godine)


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Aktivnosti sa Vokalnom grupom „Constantine":


  Celovečernji koncert, Sala Fakulteta umetnosti u Nišu (16. jun 2009. godine)


  Nastup na VIII memorijalnom festivalu „Geza Balaž“, sala Narodnog pozorišta u Kikindi (27. novembar 2009. godine)


  Učešće na humanitarnom koncertu „Beskrajna muzika“, velika sala zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu (20. mart 2010. godine)


  Celovečernji koncert u okviru manifestacije „Dani umetničke muzike“ u Kraljevu (08. jun 2012. godine)


  Celovečernji koncert povodom jubileja 1700 godina Milanskog edikta, Svetosavski dom u Nišu (01. mart 2013. godine)


  Celovečernji koncert u okviru manifestacije "Svetosavska nedelja", Zadužbina Dusana Radića, Subotica (25. januar 2014. godine)


   

 • Nagrade i priznanja:

  III nagrada stručnog žirija i I nagrada publike za autorsku kompoziciju „Kraj mora zauvek“ na XI Međunarodnom festivalu klapa u Perastu, 05. avgusta 2012. godine


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 19 mart 2017 18:58