Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Ivan Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.02.1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnološki fakultet u Leskovcu
 • Odsek / Grupa / Smer: Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  1. Branislav Anđelković, Ivan Krstić, Tehnološki procesi i životna sredina, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2002.


  2. Miroslava Ivanjac, Branislav Anđelković, Dragan Cvetković, Žarko Janković, Ljubiša Vučković, Nenad Živković, Ivan Krstić, Priručnik za pripremu stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2008.


   3. Ivan Krstić, Branislav Anđelković, Profesionalni rizik, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2013.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  M231. Stanisavljevic Miodrag, Krstić Ivan, Zec Slavica, Eco-technological process of glass-ceramic production from galvanic sludge and aluminium slag, Science of sintering, Vol.42, No1, International Institute for the Science of Sintering (IISS), ITN SANU, str.125-130, 2010.


  M232. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Ljiljana Takić, Miodrag Lazić, Vlada Veljković, Bistrenje i filtracija suspenzije flokulisanih čestica iz hemijskog prečišćavanja otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala, Hemijska industrija 65 (1), str.53-60, 2011.


  M233. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Miodrag Lazić, Dragiša Savić, Dejan Skala, Vlada Veljković, Scaling up the chemical treatment of spent oil-in-water emulsions from a non-ferrous metal-processing plant, Hemijska industrija 67 (1), p.p. 59-68, 2013.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  M36 1. The 16th Conference of the series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, Niš, p.p.207-211, 2011.


  M51 1. Savić S., Mitrović R., Krstić Ivan, Milojević A., Purposed determines of toxic metals and pesticides in water of Accumulation “Bovan” - way to bioaccumulation proof, Journal of Environmental Protection and Ecology, BENA, 2004.      


  M51 2. Stankovic J., Krstic I., Markovic B., Application of termography in Energy Efficiency, Between Theory and Practice: Putting Climate policy to Work, Lexxion, Berlin, 2006.


  M52 1. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Eco-technological procedure of treatment of the sludge generated in the galvanic waste water purificitation, Facta universitates, Vol.2, No1, p.p. 69-76., 2001.


  M52 2. Krstić Ivan, Anđelković Branislav, Material-energetic influence technological systems on environment, Facta universitates, Vol.2, No2, p.p. 123-133., 2002.


  M52 3. Krstić Ivan, The application of EXP software in the analysis of energetic-environmental characteristics of the sodium tripolyphosphate production proces, Facta universitates, Vol 2, No5, p.p. 409-416., 2005.


  M52 4. Anđelković Branislav, Krstić Ivan, Application of exergetic analysis in the risk analysis of technological systems and environmental protection, Facta universitates, Vol 4, No1, p.p. 31-39, 2007.


  M52 5. Stankovic P., Krstić Ivan, Mihajlovic E., Modelling of cloud effects of flammable gases and fumes, Facta universitates, Vol 6, No1, p.p.55-64, 2009.


  M52 5. Ljiljana Takić, Ljiljana Ranđelović, Krstić Ivan, SWQI kvalitet vode akumulacije Barje, Vodoprivreda 0350-0519, 42, str.251-256, 2010.


  M52 6. Krstić Ivan, Miodrag Stanisavljević, Vesna Lazarević, Ljiljana Takić, Redizajniranje tretmana otpadnih voda tehnološkog procesa galvanizacije, Zaštita materijala 52, broj 3, str.213-217, 2011.


  M52 7. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Takić Ljiljana, Lazarević Vesna, Projektna rešenja prečišćavanja otpadnih voda proizvodnje celuloze i papira, Zaštita materijala 52, broj 4, str.280-284, 2011.


  M52 8. Krstić Ivan, Dejan Krstić, Ana Kusalo, Analiza pokazatelja za procenu profesionalnog rizika, Inženjerstvo zaštite, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, str.45-58, 2011.


  M52 9. Biserka Marković, Slobodan Samardžić, Ivan Krstić, Metode za ocenu energetske efikasnosti domaćinstava, Inženjerstvo zaštite, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, str.233-238, 2013.


  M53 1. Krstić Ivan, Žikić Vesna, Jovanović Evica, Primena "Sankey" dijagrama u analizi rizika tehnoloških sistema i obrazovanju, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Društvene promene, zaštita životne sredine i obrazovanje, Revija rada, Beograd, str. 190-198., 2002.


  M53 2. Žikić Vesna, Krstić Ivan, Jovanović Evica, Uticaj obrazovanja studenata Univerziteta u Nišu na ekološka znanja, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Društvene promene, zaštita životne sredine i obrazovanje, Revija rada, Beograd, str. 123-128., 2002.


  M53 3. Krstić Ivan, Hemijske štetnosti i zaštita u tehnološkim procesima metaloprerađivačke industrije, Zaštita u praksi (Tema broja), Jugozaštita, Beograd, str. 17-30., 2005.


  M53 4. Krstić Vesna, Krstić Ivan, Metode prečišćavanja galvanskih otpadnih voda, Zaštita u praksi (Tema broja), Jugozaštita, Beograd, str. 19-30, 2005.


  M53 5.   Krstić Ivan, Sistemska analiza rizika tehnoloških sistema, Svet rada, Vol. 2 br.4/2005, str. 681-683., Beograd, 2005.


  M53 6.   Krstić Ivan, Stepanović Jovica, Primena HACCP metode u analizi rizika tehnoloških sistema prehrambene industrije, Prvi kongres medicine rada i zaštite na radu Srbije i Crne Gore, Eko centar, Kopaonik, str. 683-685., 2005.


  M53 7. Lazičić M., Krstić Ivan, Tehnološki proces proizvodnje i prerade nafte i rizik ugrožavanja radne i životne sredine, Zaštita u praksi, Jugozaštita, Beograd, str. 30-35., 2007.


  M53 8. Krstić Ivan, Nenezić Nikola, Bogdanović Milan, Izbor ulaznih i izlaznih elemenata tehnološkog procesa proizvodnje piva u cilju smanjenja rizika zagađenja životne sredine, Zaštita u praksi, Jugozaštita, Beograd, str.34-44, 2011.


  M56 1. Safety Engineering, Inženjerstvo zaštite, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  M31 1. Dejan Ristic, Milan Blagojevic, Ivan Krstic, Lidija Milosevic, Creating Risk Matrices From Risk Diagram, Sixth Scientific Conference with International Participation and Exposition “The Civil Protection 2011”, Sofia, p.p.12-17, 2011.


  M31 2. Krstić Ivan, Simulation of Energetic-environmental Characteristics of the Part of Sodium Tripolyphosphate Production Process, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, University of Nis, Faculty of Occupational Safety, Niš, p.p.207-212, 2011.


  M33 1. Anđelković Branislav, Živković Nenad., Krstić Ivan, Modeliranje pritiska udarnog talasa detonacije smeša gasova i para tečnosti pri udesima, 6. jugoslovensko i 3. međunarodno savetovanje zaštite od požara i eksplozija, ZOP 98, Novi Sad, str. 87-97., 1998.


  M33 2. Krstić Ivan, Stanković Miomir, Žikić Vesna, Krstić Vesna, Planiranje upravljanja zaštitom životne sredine, Međunarodna naučno-stručna konferencija ELECTRA II, ISO 14000, Elektroprivreda Republike Srbije, Elektroprivreda Republike Srpske, Elektroprivreda Republike Crne Gore, Forum kvaliteta, Tara, str. 24-28., 2002.


  M33 3. Žikić V., Krstić Ivan, Malenović J., Neki od indikatora održivog razvoja i njihova primena, Međunarodna naučno-stručna konferencija ELECTRA II, ISO 14000, Elektroprivreda Republike Srbije, Elektroprivreda Republike Srpske, Elektroprivreda Republike Crne Gore, Forum kvaliteta, Tara, str. 87-90., 2002.


  M33 4. Đokić N., Rašković, Krstić Ivan, Water holding capacity of tobacco as a correction factor in a tobacco drying process simulation, Coresta 2003, 2003 Smoke Science and product Technology Meeting, Freiburg, Germany, p.p. 87-94., 2003.


  M33 5. Krstić Ivan, Simulacija tehnološkog procesa proizvodnje natrijumtripolifosfata u odnosu na energetske i ekološke parametre, Treća međunarodna konferencija o upravljanju zaštitom okoline (energetska efikasnost u energetici), Forum kvaliteta, Elektroprivreda Republike Srbije, Elektroprivreda Republike Srpske, Elektroprivreda Republike Crne Gore, Herceg Novi, str. 415-421., 2004.


  M33 6. Anđelković Branislav, Krstić Ivan, Šućur Radivoj, Savić Snežana, Survey of Risk Assessment Methodology Regulations Concerning Chemical Accidents and Environmental Pollution in Serbia, VI međunarodna konferencija Globalna varnost v Evropi, Zavod za varstvo pri delu, Fakultet za varnost pri delu, Republika Slovenija, Portorož, p.p. 35-40., 2004.


  M33 7. Kovačević V., Krstić Ivan, Blagojević Lj., Veljković V., Lazić M., Analiza parametara kvaliteta otpadne vodene emulzije iz procesa obrade metala “Fabrike obojenih metala” - Prokuplje, Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo, Subotica, str. 99-103, 2010.


  M33 8. Krstić Ivan, Stanković Predrag, Savić Suzana, Stanković Miomir, Primena ALOHA modela u analizi udesnog događaja isticanja amonijaka, 13. Međunarodna konferencija, ICDQM-2010, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, str.294-299, 2010.


  M33 9. Marković Biserka, Blagojević P., Krstić Ivan, Samardžić Slobodan, Upravljanje tehnologijom građenja sa aspekta energetske i ekološke efikasnosti, 13. Međunarodna konferencija, ICDQM-2010, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, str. 590-597, 2010.


  M33 10. Vedenik Leon, Krstic Ivan, Holistic approach in ensuring safety management in an organisation, 1st International Conference, ICDQM-2009, Life Cycle Engineering and Management, Belgrade, p.p.249-254, 2010.


  M33 11. Takic Ljiljana, Pejanovic S., Krstic Ivan, Randjelovic Lj., Analysis of water quality in the accumulation lake Barje by use of WQI method, 1st International Conference, ICDQM-2009, Life Cycle Engineering and Management, Belgrade, p.p.181-186, 2010.


  M33 12. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Vlada Veljković, Ljiljana Takić, Design Solution for the Treatment of Wastewater Emulsion from Metalworking, The 42nd International Conference on Mining and Metalurgy, Kladovo, p.p.118-121, 2010.


  M33 13. Krstić Ivan, Predrag Stanković, Dejan Ristić, Lidija Milošević, Modelling and Simulation of Explosion Accident and Ammonia Leak, Sixth Scientific Conference with International Participation and Exposition “The Civil Protection 2011”, Sofia, p.p.242-247, 2011.


  M33 14. Lidija Milosevic, Ivan Krstic, Dusan Petkovic, Strength Reduction of Steel Reinforcement in Reinforced-Concrete Constructions During Fire, Sixth Scientific Conference with International Participation and Exposition “The Civil Protection 2011”, Sofia, p.p.254-259, 2011.


  M33 15. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Vlada Veljković, Eko-tehnološki postupak prečišćavanja otpadne vode iz procesa obrade metala, Otpadne vode, Komunalni čvrst otpad i opasan otpad, Niška Banja, str.120-124, 2011.


  M33 16. Miodrag Stanisavljević, Krstić Ivan, Project Solution of Waste Water Treatment Process in Technology of Milk Processing, XIX International Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, Bor, str.408-413, 2011.


  M33 17. Krstić Ivan, Stanković Predrag, Ristić Dejan, Krstić Dejan,  Kusalo Ana, Determining safe zone at fire and explosion on plants with flamable gases and liquids, XX International Conference “Fire Safety 2011”, Ostrava, p.p.156-159, 2011.


  M33 18. Dejan Krstić, Dejan Petković, Krstić Ivan, Dejan Ristić, Darko Zigar, Electrostatic Reservoir Modelling Towards Designing Safer Reservoirs, XX International Conference “Fire Safety 2011”, Ostrava, p.p.152-155, 2011.


  M33 19. Dejan Ristic, Milan Blagojevic, Ivan Krstic, Dejan Krstic, Fault Tree of Fire Safety Systems, XX International Conference “Fire Safety 2011”, Ostrava, p.p.305-307, 2011.


  M33 20. Krstić Ivan, Vesna Lazarević, A New Approach to Solving the Problem of Waste Water From Technological Process of Milk Processing, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, Niš, p.p.185-189, 2011.


  M33 21. Lazarević Vesna, Đokić N., Krstić Ivan, Anđelković Branislav, Bonić Dejan, Kusalo Ana, Tobacco Dust as a Risk Factor of Technological Process of Tobacco Processing, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, Niš, p.p.201-205, 2011.


  M33 22. Takić Ljiljana, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Krstić Ivan, SWQI kao indikator ekološkog problema duž toka reke Južne Morave, II Međunarodni Kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina, str.988-995, 2011.


  M33 23. Krstić Ivan, Miodrag Stanisavljević, Vesna Lazarević, Systematization and Suggestion of Treatment of Electroplating Processes Polluters, XX International Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, Zaječar, str.xx-xx, 2012.


  M33 24. Vesna Lazarević, Snežana Ivezić Đorđević, Krstić Ivan, Ljiljana Blagojević, Žarko Janković, Chronic Exposure oo Lead in Metal Industry, 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, str. 265-270, 2012.


  M33 25. Miodrag Stanisavljević, Krstić Ivan, Vesna Lazarević, Project Solution for Waste Water Treatment in Technological Process of Milk Processing, 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, str. 189-192, 2012.


  M33 26. Ivan Krstic, Ana Kusalo, Evica Stojiljkovic, Suzana Savic, Development of Portal Prototype for Implementing Occupational Risk Assessment Methodology, 3rd International Conference Life Cycle Engineering management, ICDQM-2012, Beograd, str.186-192, 2012.


  M33 27. Miroljub Grozdanovic, Evica Stojiljkovic, Ivan Krstic, Synergetic Methodological Framework for Risk Assessment of Accident, 3rd International Conference Life Cycle Engineering management, ICDQM-2012, Beograd, str.193-203, 2012.


  M33 28. Dejan Bonić, Dušica Stojanović, Krstić Ivan, Vesna Lazarević, Značaj HACCP standarda za sistem kontrole kvaliteta ishrane dece u predškolskim ustanovama, 15. Međunarodna konferencija, ICDQM-2012, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, str.294-299, 2012.


  M33 29. Krstić Ivan, Ana Stojković, Jelena Milić, Ana Kusalo, Vesna Lazarević, Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka u tehnološkom procesu prerade mleka, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, str.44-50, 2012.


  M33 30. Vesna Lazarević, Snežana Ivezić Đorđević, Ljiljana Blagojević, Krstić Ivan, Štetni efekti olova u metaloprerađivačkoj industriji, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, str.57-63, 2012.


  M33 31. Ana Stojković, Jelena Milić, Mladen Stanković, Krstić Ivan, Uticaj toksičnih metala iz metaloprerađivačke industrije na zdravlje ljudi, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, str.449-454, 2012.


  M33 32. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, The Analysis of Effects of Oil And Grease on The Quality of Wastewater from Metal Industry, The 44nd International Conference on Mining and Metalurgy, Kladovo, p.p.669-674, 2012.


  M33 33. Ivan Krstić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Risk and Safety of the Buildings in Seismic Areas, 2nd International Scientific Meeting GTZ 2012, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, University of Tuzla in cooperation with Geotechnical Society in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, pp 869-876, 2012.


  M33 34. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, PCBs Production and Wastewater Quality Monitoring, International Science Conference Reporting for Sustainability, EMC 2013, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, pp 455-458, 2014


  M33 35. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Ana Stojković, Toxic Effects of Cadmium in the Metalworking Processes, XXI International Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, Bor lake, str.685-691, 2013.


  M33 36. Ivan Krstić, Ana Stojković, Miodrag Stanisavljević, Vesna Lazarević, Ecological Approaches to The Treatment of Galvanic Sludge Waste, XXI International Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, Bor lake, str.167-172, 2013.


  M33 37. Amelija Đorđević, Lidija Milošević, Ivan Krstić, Marija Rašić, Exposure Assessment for the Characterization of Health Risk From Air Pollution, III International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013“, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, str.105-111, 2013.


  M34 1. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Ana Stojković, Analysis of the Effects of Toxic Metals on the Wastewater Quality in Metal Industry, Days of Preventive Medicine, Niš, 2012.


  M34 2. Dejan Bonić, Bojka Blagojević, Ivan Krstić, Degustacija duvana i cigareta sa aspekta primene ekspertnih metoda za vrednovanje pokazatelja kvaliteta po značajnosti i stepen zastupljenosti teških metala, Days of Preventive Medicine, Niš, 2012.


  M34 3. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Snežana Ivezić Đorđević, Occupational Exposure to Toxic Metals in the Galvanisation Process, Abstracts of the 4th Croatian Congress of Toxicology (CROTOX 2012), Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Primošten, Croatia, pp 40, 2012.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  M61 1. Šućur Radivoj, Krstić Ivan, Ocena profesionalnog rizika u Republici Sloveniji, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Plenarno predavanje, str. 164-168., 2003.


  M62 1. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Prerada otpadnog mulja procesa galvanizacije u koristan proizvod staklo-keramika, V savetovanje metalurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Institut za nuklearne nauke Vinča, Plenarno predavanje, str. 13., Novi Sad, 2001.


  M63 1. Krstić Ivan, Sistematizacija uticaja prirodno-industrijskih sistema na ocenu stanja životne sredine, Zbornik radova Ekološka istina, VIII naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti prirodne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“ Zaječar, Sokobanja, str. 656-662., 2000.


  M63 2. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Eko-tehnološki postupak prerade mulja nastalog prečišćavanjem otpadnih voda procesa galvanizacije, 30. konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, Zaštita voda 2001, Jugosloensko društo za zaštitu voda, Društo za zaštitu voda Srbije, Aranđelovac, str. 392-397., 2001.


  M63 3. Krstć Ivan, Stanisavljević Miodrag, Kvalitet i predlog mera rešavanja otpadnih voda tehnološkog procesa proizvodnje piva DD Pivare - Niš, Zaštita voda, Aranđelovac, str. 368-373., 2001.


  M63 4. Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Sistematizacija i predlog tretmana zagađujućih materija tehnološkog procesa galvanizacije, IV jugoslovenski simpozijum „Hemija i zaštita životne sredine“ sa međunarodnim učešćem, Srpsko hemijsko društvo, Zrenjanin, str. 358-360., 2001.


  M63 5. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Elektrohemijski sistemi prečišćavanja galvanskih otpadnih voda kao mogućnost ostvarivanja čistih tehnologija, IV jugoslovenski simpozijum „Hemija i zaštita životne sredine“ sa međunarodnim učešćem, Srpsko hemijsko društvo, Zrenjanin, str. 361-363., 2001.


  M63 6. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Stanisavljević S., Prečišćavanje otpadnih voda galvanizacije membranskim separacionim procesima, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Eko-konferencija ’01“, „Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja“, Ekološki pokret grada Novog Sada, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 37-42., 2001.


  M63 7. Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Krstić Vesna, Analiza kritičnih tačaka tehnološkog procesa prerade duvana DIN Niš, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Eko-konferencija ’01“, „Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja“, Ekološki pokret grada Novog Sada, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 99-104., 2001.


  M63 8. Krstić Ivan, Žikić V., Jovanović E., Ocena uticaja tehnoloških sistema na stanje životne sredine primenom LCA analize, Zbornik radova Ekološka istina, IX naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“ Zaječar, Tehnički fakultet u Boru, Lepenski vir, str. 130-133., 2002.


  M63 9.   Jovanović Evica, Krstić Ivan, Žikić Vesna, Analiza uticaja akumulacije "Barje" na životnu sredinu, Zbornik radova Ekološka istina, IX naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“ Zaječar, Tehnički fakultet u Boru,  Lepenski vir, str. 311-314., 2002.


  M63 10. Žikić Vesna, Jovanović Evica, Krstić Ivan, Informisanost studenata Univerziteta u Nišu kao osnovni element ekološke svesti, Zbornik radova Ekološka istina, IX naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“ Zaječar, Tehnički fakultet u Boru,  Lepenski vir, str. 384-386., 2002.


  M63 11. Krstić Ivan, Vučković Lj, Stepanović J., Sistemski pristup u analizi efikasnosti tehnoloških sistema i  zaštite životne sredine, Zbornik radova Ekološka istina, X naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne  sredine, Zavod za zaštitu zdravlja Timok Zaječar, Lepenski vir, str. 195-198., 2003.


  M63 12. Anđelković Branislav, Aleksić Radosav, Radojević Vesna, Krstić Ivan, Recikliranje otpadnog mulja drvno prerađivačke industrije u cilju smanjenja zagađivanja životne sredine, Zbornik radova Ekološka istina, X naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja Timok Zaječar, Lepenski vir, str. 185-187., 2003.


  M63 13. Marković Biserka, Petković D., Anđelković Branislav, Krstić Ivan, Upravljenje građevinskim inžinjeringom energetski i ekološki efikasnih objekata, Deveti nacionalni i treći međunarodni skup INDIS 2003, Upravljenje građevinskim inžinjeringom energetski i ekološki efikasnih objekata, Univerzitet u Noom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut za građeinarstvo, Novi Sad, str. 269-274., 2003.


  M63 14. Stanković Milena, Krstić D., Krstić Ivan, Živković Nenad, Interaktivna web aplikacija za procenu profesionalnog rizika, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu, Niš, str. 63-68., 2003.


  M63 15. Anđelković Branislav, Živković N., Krstić Ivan, Marković B., Određivanje kritičnih tačaka i modeliranje pritiska udarnog talasa mogućih udesa pri skladiranju amonijaka, 12. savetovanje sa međunarodnim učešćem i temom „Upravljanje rizicima, preventiva i osiguranje u energetici“, Preving, Beograd, str. 124-130., 2004.


  M63 16. Krstić Ivan, Marković Biserka, Šućur Radivoj, Primena eksergetske analize u oceni rizika tehnoloških sistema, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, , str. 32-35., 2005.


  M63 17. Marković Biserka, Krasić Sonja, Krstić Ivan, Nikolić V., Nikolić V., Faktori rizika u arhitekturi i građevinarstvu i energetsko-ekološka efikasnost, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, str. 122-128., 2005.


  M63 18. Šućur Radivoj, Krstić Ivan, Definisnje graničnih parametara baze podataka ocene profesionalnog rizika, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, str. 26-27., 2005.


  M63 19. Marković Biserka, Krstić Ivan, Krstić Vesna, Primena termovizije u analizi rizika tehnoloških sistema, XIII Naučni skup Čovek i radna sredina, Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, str. 233-236.,  2005.


  M63 20. Krstić Ivan, Anđelković Branislav, Primena sistemskog pristupa pri proceni efikasnosti tehnoloških sistema i zaštiti životne sredine, SYM-OP-IS 2005, Vrnjačka Banja, str. 59-62., 2005.


  M63 21. Krstić Ivan, Eksergetsko - ekonomsko - ekološki pristup analizi tehnoloških sistema, XIV Naučni skup Čovek i radna sredina, Ekonomski aspekti zaštite radne i životne sredine, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, str. 247-254.,  2006.


  M63 22. Krstić Ivan, Evica Stojiljković, Ana Kusalo, Predrag Stojiljković, Integrisani sistem zaštite kao osnov analize rizika tehnoloških sistema, Zaštita na radu u 21. veku - teorija i praksa, str.111-116, Tara, 2011.


  M63 23. Evica Stojiljković, Krstić Ivan, M. Jovanović, Analiza povreda na radu u ogranku ed leskovac u funkciji upravljanja rizikom, Zaštita na radu u 21. veku - teorija i praksa, str.173-178, Tara, 2011.


  M63 24. Krstić Ivan, Vesna Lazarević, Ljiljana Takić, Primena nekonvencionalnih sistema, za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa obrade metala, 40. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, str.405-410, Zlatibor, 2011.


  M63 25. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Ljiljana Takić, Razvoj postupka biološkog prečišćavanja otpadne vode iz procesa obrade metala, 40. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, str.411-414, Zlatibor, 2011.


  M63 26. Ljiljana Takić, Krstić Ivan, Vesna Lazarević, Kvalitet vode Dunava u Srbiji, 40. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, str.127-130, Zlatibor, 2011.


  M63 27. Miroljub Grozdanović, Evica Stojiljković, Krstić Ivan, Metodološki pristupi za upravljanje rizikom od udesa, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, str.319-326, 2012.


  M63 28. Krstić Ivan, Evica Stojiljković, Ana Kusalo, Vesna Lazarević, Integrisani sistem menadžmenta zaštite radne i životne sredine, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, str.653-660, 2012.


  M63 29. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Uporedna analiza organskog opterećenja otpadne vode iz procesa obrade metala, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, Srpsko društvo za zaštitu voda, str.405-410, Divčibare, 2012.


  M63 30. Ana Kusalo, Ivan Krstić, Suzana Savić, Razvoj prototipa portala za implementaciju sistema OHSAS 18000, Međunarodna konferencija - „Bezbedonosni inženjering“ i „ZOP 2012“, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Novi Sad, 2012.


  M63 31. Srđan Stanković, Ivan Krstić, Emina Mihajlović, Rizik pri nekontrolisanom isticanju zapaljivih gasova i para iz sudova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti, Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, Novi Sad, Tara, str.117-124, 2012.


  M63 32. Ivan Krstić, Ana Stojković, Vesna Lazarević, Zagađenje životne sredine pri eksploataciji nikla, Šesti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, str.44-50, 2013.


  M63 33. Ivan Krstić, Ljiljana Blagojević, Dejan Krstić, Amelija Đorđević, Vesna Lazerević, Profesionalni rizik u fabrici za proizvodnju hleba „Žitopek“ a.d. Niš, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Unapređenje sistema zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, Novi Sad, Tara, str.103-111, 2013.


  M64 1. Anđelković Branislav, Stanković Miomir, Krstić Ivan, Sistemska analiza rizika skladišta opasnih materija, XIII naučni skup poslovna bezbednost i zdralje železničkih radnika, Udruženje za unapređenje zaštite na radu u saobraćaju Srbije, Vrnjačka Banja, str. 125-126., 1998.


  M64 2. Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Elektrohemijski sistemi prečišćavanja i regeneracije efluenata iz tehnološkog procesa galvanizacije, IV simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj, Tehnološki fakultet Leskovac, str. 48., 2000.


  M64 3.   Krstić Ivan, Krstić Dejan, Živković Snežana, Mihajlov Darko, Golubović Tatjana, Plavšić Verica, Milićević T., Milanović B., Procena rizika na radnom mestu prešer u "Bioproteinu" a.d., Treća nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ocena profesionalnog rizika - teorija i praksa”, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2008.


  M64 4. Krstić Ivan, Sistemska analiza rizika tehnoloških sistema, Prvi kongres medicine rada i zaštite na radu Srbije i Crne Gore, Eko centar, Kopaonik, str. 681-683, 2005.


  M64 5. Krstić Ivan, Stepanović Jovica, Primena HACCP metode u analizi rizika tehnoloških sistema prehrambene industrije, Prvi kongres medicine rada i zaštite na radu Srbije i Crne Gore, Eko centar, Kopaonik, str. 683-685., 2005.


  M64 6. Vesna Lazarević, Krstić Ivan, Vlada Veljković, Ljiljana Takić, Relevant Parameters of The System for Metalworking Wastewater Treatment, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2010.


  M64 7. Ljiljana Takić, S. Pejanović, Amelija Đorđević, Krstić Ivan, Ljiljana Ranđelović, Analiza kvaliteta vode akumulacije Barje u odnosu na granične vrednosti direktive 75/440/EEC, IX simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac, str.161, 2011.


  M64 8. Krstić Ivan, Miodrag Stanisavljević, Vesna Lazarević, Ljiljana Takić, Treatment of Dairy Industry Wastewater by Bioaeration, XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.


  M64 9. Miodrag Stanisavljević, Krstić Ivan, Vesna Lazarević, Project Solution for Waste Water Treatment in Meat Processing Industry, XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.


  M64 10. Vesna Lazarević, Miodrag Stanisavljević, Krstić Ivan, Biological Treatment of Wastewater From Galvanizing Process, XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.


  M34 11. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Ana Stojković, Analiza uticaja toksičnih metala na kvalitet otpadne vode u metaloprerađivačkoj industriji, 46. dani preventivne medicine, Institut za javno zdravlje Niš, Medicinski fakultet Niš, Srpsko lekarsko društvo podružnica Niš, Niš, str.62, 2012.


  M34 12. Ivan Krstić, Vesna Lazarević, Ana Stojković, Nova alternativna tehnološka rešenja tretmana galvanskog otpadnog mulja, 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Srpsko hemijsko društvo, Vršac, str.132-133, 2013.


  M34 13. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Ekotoksikološka analiza rizika u procesu galvanizacije, 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Srpsko hemijsko društvo, Vršac, str.134-135, 2013.


  M34 14. Vesna Lazarević, Ivan Krstić, Statistical Analysis of the Quality Parameters of Drinking Water in Reference Water Facilities, 47. dani preventivne medicine, Institut za javno zdravlje Niš, Medicinski fakultet Niš, Srpsko lekarsko društvo podružnica Niš, Niš, str.62, 2013.

Poslednji put izmenjeno utorak, 11 mart 2014 12:54