Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Ivan Janjić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.07.1949.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet zastite na radu u Nisu
 • Godina diplomiranja: 1977
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Janjic M.I.: Osvrt na jednu od metoda određivanja Stokesovog koeficijenta prigušenja talasa akustičkih poremećaja u sredinama sa unutrašnjim trenjem, Zbornik radova Fakulteta zaštite na radu br 1-2, Niš 1981;


  Janjić I., Aleksić V., Stanković M.: Matematički model havarijskog isticanja tečnosti iz otvorenih horizontalnih cilindričnih rezervoara, Preventivno inženjerstvo br. 1/2002 UDK 614.84 ISSN 0354-3811, Beograd 2002.;

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Janjić M.I., Deljanin S.A.: Osobine rasutih materijala kao moguća osnova za projektovanje ličnih zaštitnih sredstava za respiratorni sistem, Savetovanje o proizvodnji i upotrebi zaštitnih sredstava i eksplozivnih materija u rudarstvu – industriji – sadašnje stanje i pravci razvoja u Jugoslaviji, Kruševac – Jasterbac 1989.;

  2. Janjić M.I.: Analiza različitih pristupa u razmatranju akustičke radijacije iz visikobrzinskog turbulentnog mlaza, XV Jugoslovenska konferencija Buka i vibracije, Niš, 1995.;

  3. Janjić I., Janjić L.: Identifikovanje rizika radnog mesta rukovaoca automat­skih kotlova, Zbornik radova srpskog naučno–stručnog skupa “Ergonomija 2007”, Mašinski fakultet u Beo­gradu, Beograd, 21.12. 2007.

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 05:18