Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.11.2013.

Slađana Ristić Gorgiev

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25. 10.1963
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Логос и бесмртност / Слађана Ристић Горгиев. //  изд. 1.- Ниш : Центар за црквене студије, 2007. -  224 стр. ; 21 cm. 

  ISBN  978-86-84105-18           М42                                           

  Филозофија у раном средњем веку  /Слађана Ристић Горгиев//  изд. 1.- Ниш, Филозофски факултет у Нишу/  (Ниш:Sero print)  стр. 176; 21 cm, (2011) ISBN 978-879-217-0                        М42                                  

  Поуке св. Симеона Новог Богослова / Слађана Ристић Горгиев//, Центар за црквене студије,  (Ниш: Пунта) стр.51; 21 cm, (2011) -          

  ISBN978-86-84105-32-7     М44                                                              

  Мухић, Ферид, Потомци богова (са македонског превели Слађана Ристић Горгиев  и Бранко Горгиев). 1. изд. - НКЦ, 2007 ( Ниш: Медивест). 342 стр.;  24 цм - (Библиотека Алмагест ; књ. 3)                     ISBN 978-86-83505-71-5                 М44

   

                                                       

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Проблемот на автентичноста на средновековна филозофија / Слађана Ристић  Горгиев // Филозофија. Часопис, Скопје - Год. 5, бр.19 ( 2006), стр.25 – 35                       М23

  Систематизација знања у делу св. Климента Александријског / Слађана Ристић Горгиев //  - Белешке ; Апстракт. – Summary // Црквене студије - Ниш, (2012) – ISSN1820–2446.– Бр.9 (2012), стр. 104- 113                                  М24

  M23, Слађана Ристић Горгиев, The personality of philosopher in Plato’s work, SYSTASIS, E-journal of the Association of Classical Philologists ANTIKA, Филозофски факултет Скопје, no. 33, pp. 25 - 39, issn: ISSN 1857 - 5129, udc: 159.923:101.9(3), 2018.

                                                                                                     

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Помрачење логоса у души / Слађана Ристић – Горгиев. // -  ;  – Summary // Црквене студије -ISSN1820–2446.–Год.6,Бр.6 (2009), стр.123 – 131    М51

  Филозофија исихазма у  средњовековној Србији, / Слађана Ристић Горгиев // Часопис института за српску културу, Институт за српску културу, Приштина- Лепосавић, (2012)ISBN 978-86-89025-03-3 стр. 442-458                                                    М52

  Вечна смрт и вечни живот у патристичкој филозофији / Слађана Ристић – Горгиев. - ; Апстракт. – Summary // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год.4, Бр.4 (2007), стр.19 – 26                                                  М51

  Гносеологија Светог Симеона Новог Богослова / Слађана Ристић - Горгиев. – Белешке ;  Апстракт. - Summary // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год. 3, бр. 3 (2006), стр. 39-45        М51

  Одређења философије св. Јована Дамаскина / Слађана Ристић – Горгиев   Aпстракт. – Resume // Црквене студије. - ISSN 1820 – 2446. – Год.1, бр. 1,  (2004), стр. 83-91                        М51

  Застарелост смисла Гинтера Андерса / Слађана Ристић Горгиев // Хуманитас. - бр. 3-4 (1990), стр. 81-87.                        

  Егзистенцијализам о побудама филозофирања / Слађана Ристић Горгиев //   Зборник радова Учитељског факултета у Врању - књ.1. (1994), стр. 21- 30                                                    

  Смисао љубави Владимира Соловјова/ Слађана Ристић Горгиев // Зборник радова Филозофског факултета у Нишу.-  (1994), стр. 405 - 415

  Појам филозофа у античкој филозофији, / Слађана Ристић Горгиев // Константин: зборник радова студената Филозофског факултета – Год.1, бр. 1. (2002) стр. 56 – 64.                                                                                    Појам препорода у делима Светога Саве  / Слађана Ристић – Горгиев // Својим светитљима,  Огранак  Вукове задужбине  у Нишу,  Ниш,.  – бр.1  (2006),

  стр. 66 - 77.       

  Христос оваплоћење љубави / Слађана Ристић Горгиев // Глас : гласило епархије нишке за хришћанску просвету и културу. -  Бр. 1 (2003), стр. 14 -19-                                                                                                          

  Исихазам у Србији, библиографија / Весна Ристић ; предговор Слађана Ристић Горгиев. Ниш : Центар за црквене студије, 2006, стр. 6 - 11

  Свети Сава као исихаст / Слађана Ристић Горгиев. – предговор у: Исихазам у Србији, Свети Сава : библиографија / Весна Ристић. – Ниш: Центар за црквене студије, 2006. - стр. 84- 87.                                               

  Однос духа, душе и тела у византијској патристици  / Слађана Ристић Горгиев  //  Филозофија : зборник радова  Филозофског факултета у  Нишу. - бр.1,( 2007) стр. 102 – 115                 

  O izvoru filozofiranja / Slađana Ristić Gorgijev . –   // Odgovor: časopis za kulturu i duhovnost (Niš).- ISSN  1820 – 9467. – Год.1, бр.2 (зима 2009), стр.183 -189.       

  Проблем разграничења чисте и религиозне филозофије по Василију В. Зењковском / Слађана Ристић Горгиев // Српска теологија данас 2009, Часопис Института за теолошка истраживањаУниверзитета у Београду, Теолошки факултет, Београд, (2009).-ISSN 2217-2491  стр.530-537         М52

  Tolerancija i/ili postovanje u svetlu humanizma,  / Slađana Ristić Gorgijev . –   // Odgovor: časopis za kulturu i duhovnost br.5, Interaktiv, Niš,  (2012) – ISSN1820–9467. str.180-188

  Филозофија и утеха, Годишњак за филозофију, Филозофаки факултет, Ниш (2013)  стр.135 - 141                        М53

  ISSN 2334-7899

  Тhe Problem of Autenticity of Medieval Philosophy / Slađana Ristić Gorgiev //  Facta Universitatis. -  ( 2005). str.28 - 37                                  М53

  The relationship of the soul and the logos in Heraclitus fragments, / Slađana Ristić Gorgiev //  Facta Universitatis. -  ( 2009).-ISSN 1820-8495  str.55-61                              М53

  Анаксагорин појам нуса, Слађана Ристић Горгиев, Годишњак  Учитељског факултета у Врању, Година шеста, Врање, 2015 стр. 10-19  ,ISSN 1820 - 3396      ISSN 0354 -5997COBISS.SR-ID 174488844     М52         

  Знаци божјег присуства у свету кроз дело Андрића и Бонавентуре, Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига седма, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2016, стр.

  ISSN 1820 - 3396      ISSN 0354 -5997 COBISS.SR-ID 174488844      М52                                         

  M24, Слађана Ристић Горгиев, Идеал мудраца у антици и појам светитеља у хришћанству, Црквене студије, Центар за Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Универзитет у Нишу, Универзитет у Нишу, no. 14, pp. 43 - 51, issn: 1820-2446, udc: 101:27, doi: -1381628-, Ниш, 2017.

  M52, С. Ристић Горгиев, Двојни карактер љубави у филозофији и образовању, Годишњак педагошког факултета у Врању, Педагошки факултет у Врању, Врање, no. 8/ 1, pp. 11 - 23, issn: 2466-3905, 1820-3396, udc: УДК 177.61, doi: -1381670-, 2017

  M33, Слађана Ристић Горгиев, Time and illumination in philosophy of Augustine, Време и илуминација у Августиновој филозофији, CHRONOS и KAIROS – античките концепти на времето, Филозофски факултет Скопје, no. 1, pp. 115 - 127, isbn: 978-608-4849-00-1, Скопје, 2018

  M24, Слађана Ристић Горгиев, Тертулијанове тезе о сведочанству душе, Центар за Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Универзитет у Нишу, no. 15, pp. 276 - 287, udc: 27-187.327-1:1, Jan, 2018

  M23, Слађана Ристић Горгиев, Spirit, soul and body in Bizantine patristics, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ „ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ“, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΠΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, no. 6, pp. 270 - 283, issn: 224-0015, 2018.

  M24 Слађана Ристић Горгиев, O аргументацији код православних  словена, Црквене студије  бр.17. Центар за Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Универзитет у Нишу,  460 - 464, udc: , 2020.ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532

  Слађана Ристић Горгиев (2020) Philosophia perennis кроз дело Вере Георгиеве, Универзитет св Кирил и Методиј, Филозофски факултет – Скопје, TESTIMONIA PHILOSOPHICA- Зборник во чест на проф. д-р Вера Георгиевапо повод 70 години од раѓањето, стр.31-45 УДК: 1.073"04/14":1(38) ISBN 978-608-238-183-1 COBISS.MK-ID 51814917 М23

  М24 Слађана Ристић Горгиев Античко наслеђе у византијској филозофији (кроз дело Слободана Жуњића) , Аncient heritage in byzantine philosophy (through the work of Slobodan Žunjić), Црквене студије бр. 18,  Центар за византијско-словенске студије, Универзитет у Нишу, Ниш, 2021,УДК 1(495.02)1(37/38) ISSN 1820-2446  COBISS.SR-ID 115723532 стр.15-23.

  Anđelija Milić, Slađana Ristić Gorgiev, TUMAČENJE STUDENTSKIH STAVOVA O RELIGIJI U ODNOSU NA KURSEVE DEPARTMANA, THE INTERPRETATION OF STUDENTS` OPINION ON RELIGION IN RELATION TO THE DEPARTMENT`S COURSES, Anđelija Milić Slađana Ristić Gorgiev Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, УДК 378.147:1]:316.64-057.875, Годишњак за филозофију III/3 (2021), 81–87,  https://doi.org/10.46630/gflz.3.2021.06

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Однос науке и политике у Платоновој филозофији / Слађана Ристић Горгиев/ Тематски зборник: Наука и политика, Пале, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, (2011) - ISBN 978-99938-47-31-1 стр. 174-187       М14                             

  Савремена перцепција средњовековне филозофије,  међународни научни скуп: Наука и традиција, Филозофски факултет у    Источном Сарајеву, Источно Сарајево,  (2013) стр.265-275ISBN- 978-99938-47-47-2

  1 (082)                                           М14

  Рано хришћанство и стоицизам, Међународни научни скуп: Свети Цар Константин и хришћанство, Центар за Црквене студије Универзитет у Нишу, Ниш, 2013, ISBN 978-86-84105-39-6321.18:929  стр.29 - 41                      М14

  Појам лепог у Византији. - Summary / Слађана Ристић Горгиев //  Ниш и Византија : зборник радова. Универзитет у Нишу – Нишу, Град Ниш,. - књ.1, ( 2003), стр.190-198  М14                                                                -Неки филозофски разлози прихватања хришћанства у позном римском царству / Слађана Ристић Горгиев //  Ниш и Византија: зборник радова. - 1. изд. - Ниш :  Универзитет; Нишки културни центар, (2008). ISBN978-85-8350-76-0стр.347-356                  М14 

  Однос вере и знања у византијској филозофиј, / Слађана Ристић Горгиев // Ниш и Византија: зборник радова , НКЦ, Ниш, (2009) –ISBN 978-86-6101-014 . стр.499-506.                           М14

   Милански едикт – раскршће хеленске и хришћанске филозофије, /Слађана Ристић Горгиев // Тематски зборник:  Ниш и Византија, Универзитет у Нишу, Скупштина града Ниша, Ниш, (2011) - ISBN 978-86-6101-031-6 стр. 459-469                           М14 

  Хеленистичка филозофија и изазови античког глобализма, Зборник са међународног научног скупа: Наука и глобализација, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Пале, (2014)    стр. 107 - 119.   DOI 10.7251/ZRNSFFP0814107R001:316.32 (082)ISBN 978-99938-47-49-1                     COBISS.RS-D 4257816                 М14                                                                  Дијалектика као критички метод у Сократовој филозофији, Слађана Риатић Горгиев, Бранко Горгиев, Зборник радова: Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, Књига 15, Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет, Бања Лука, 2015 стр. 87 – 98ISBN 978-99955-59-68-7 M33

   Филозофија и одговорност у делу оца Јустина Филозофа, међународни научни скуп: Тематски Зборник: Наука и слобода, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Пале, (2015)   стр. 173 – 183.                                                             ISBN 978-99938-47-67-0       М14  

  Однос срца и ума у филозофији хришћанства, Научни скуп „За љубовта“ , Филозофски факултет и Филолошки факултет Скопје, (2014)  (Извод из саопштења)  COBISS.MK-ID 94863370, 2013.                    -                                     М34

  M33, Слађана Ристић Горгиев, The nature of the idea of Good in Plato’s philosophy, 2400 years from the founding of Plato's Akademy: Fakulty of Phylosophy , Fakulty of Phylosophy – Skopje, vol. , no. , pp. 85 - 101, issn: 978-608-238-090-2, udc: 17, doi: , , 2016.

  M33, Слађана Ристић Горгиев, Филозофија као прочишћење душе у делу Питагоре и Емпедокла, Зборник са научног скупа: Наука и стварност,, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале,, no. 11 том 1, pp. 17 - 29, issn: 2490-4074, doi: 10.7251/ZRNS 1701017R, 2017.

  M33, Слађана Ристић Горгиев, Plato on the Education of the Will, Third International Conference „ Education across Borders“ Education and Research across and Space, University „ St. Kliment Ohridski“ in Bitola, Faculty of Education, udc: 37.091.3 (062), isbn: 978-9989-100-50-5, 2017.

   M33, Слађана Ристић Горгиев, Бранко Горгиев, Филозофија између критичког мишљења и Платонових идеја, Зборник са научног скупа: Наука и стварност,, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Пале,, pp. 17 - 31, isbn: ISBN 978-99938-47-93-9, Пале, 2018

  Слађана Ристић Горгиев, Човек као homo religiosus у делу Владете Јеротића, Владета Јеротић - књижевник, научник и религиозни мислилац : тематски зборник, Педагошки факултет Универзитета у Нишу, 2020 Врање,  616.89:929 Јеротић В.(082)  ISBN 978-86-6301-038-3 а) Јеротић, Владета (1924-2018) -- Зборници COBISS.SR-ID 17828105, стр 171-180. М33

   M33, Слађана Ристић Горгиев, Апофатика интерперсоналних односа у филозофији хришћанства, Apophaticity of interpersonal relations in the philosophy of Christianity., Византијско-словенска чтенија II,, Универзитет у Нишу,: Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Центар за Византијске студије, pp. 33 - 42, isbn: ISBN 978-86-7181-108-8, ISBN 978-86-80136-15-8, Ниш, 2019

  M33, Слађана Ристић Горгиев, Бранко Горгиев, Појам светог и савремени свет, Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества» стр.78-83, Объединение православных ученых Сербия; Супрасль, Польша; Полоцк, Белоруссия, УДК 23/28, ББК 86.372.24 ISBN 978-5-4473-0255-9, Ниш, 2019

  Слађана Ристић Горгиев, Дијалектика у византијској филозофији, Зборник са научног скупа «Византијско-словенска чтенија III», Универзитет у Нишу, Центар за византијско словенске студије Универзитета у Нишу,Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2020. УДК 1 (495.02),ISBN 978-86-80136-21-9, COBISS.SR-ID 21775113 стр.63-70 М33

  Слађана Ристић Горгиев, Философија и њено значење у делу оца Јустина Ћелијског, Научни скуп «Мисао и мисија светог Јустина Ћелијског»  Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, мај,2019. Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду,  2019/20 ISBN: 978-86-80484-47-1            стр.101­-110. M33

                                                                                                               

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Обожење од жеље до рефлекса / Слађана Ристић – Горгиев //  Владета Јеротић: делом у времену : зборник са научног скупа (Ниш, 14.децембра 2004 /  – Ниш : Центар за црквене студије; Београд : Ars libri ; Гаџин Хан : Општинска библиотека, 2005.–стр.66-75                                                     М63

  Милосрђе и образовање / Слађана Ристић Горгиев // Духовност и образовање : зборник радова са научног скупа. - Ars libri, Нови Сад. – бр.1 М63

  Филозофско - антрополошки аспекти смрти, / Слађана Ристић Горгиев //   Медицински факултета у Нишу, Ниш. - Бр.1 (2007).- (извод из саопштења)  М64            

  Значај хришћанства за савремени образовни систем, / Слађана Ристић Горгиев // Тематски зборник: Могућности националног васпитања у време глобализације, Учитељски факултет у Врању, (2010) -  ISBN  978-86-82695-71-4 стр.217-227    М64

  Двојни карактер љубави у филозофији, научни скуп: Љубав и образовање, Педагошки факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2010.(извод из саопштења)    М64        

  Теохуманизам у делу оца Јустина Поповића / Слађана Ристић Горгиев // Тематски зборник: Отац Јустин Поповић  живот и дело, Врање, Учитељски факултет у Врању, Православна епархија врањска, Врање, (2011) - ISBN 978-86-87029-08-8 стр. 107-124                                      М63          

  Филозофија и савремени систем наука, / Слађана Ристић Горгиев //  Зборник радова: Наука и савремени универзитет 1, Криза и перспективе знања и наука,  Филозофски факулете Ниш, (2012) - ISBN 978-86-7379-265-1 , стр. 135-145 М63                                               

  Култура срца у филозофији хришћанства ,/ Слађана Ристић Горгиев //  Тематски зборник: Православна теологија и култура, Центар за Црквене студије , Ниш, (2009) – ISBN 978-86-84105-28-0 . стр.50-59                          М63                  

  M63, Слађана Ристић Горгиев, Двојни карактер ума у делу св Григорија Паламе, Зборник са нучног скупа: Византијско-словенска чтенија I, Центар за Црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Универзитет у Нишу, no. 1, pp. 130 - 138, isbn: ISBN 978-86-7181-105-7, Ниш, 2018.

  M63, Слађана Ристић Горгиев, Буђење унутрашњег човека у исповедним писмима монахиње Стефане, Тематски зборник «Православно монаштво», Центар за црквене студије, Ниш,2019 стр. 429-440 М63 (1) УДК 271.2-788(082) ISBN 978-86-84105-46-4 COBISS.SR-ID 274014476, Тематски зборник «Православно монаштво», pp. 429 - 440, isbn: ISBN 978-86-84105-46-4, Ниш, 2019

  Слађана Ристић Горгиев, Духовне поуке Архимандрита Пајсија, Научни скуп “950 година манастира св Прохора Пчињског“ Врање, Епархија Врањска, Филозофски факултет Београд, септембар 2020 године. М64

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 16:54