Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 03.02.2014.

Dejan Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.08.1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: MPGU
 • Odsek / Grupa / Smer: Ruski jezik i svetska književnost
 • Godina diplomiranja: 1995
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Марковић, Дејан (2015), Употреба Интернета у настави руског језика. Филозофски факултет у Нишу, 2015.

 • Knjige i udžbenici:

  1. Марковић, Дејан (2006), Лекторске вежбе. Руски језик I и Руски језик II, Филозофски факултет у Нишу, Круг. 

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Марковић, Дејан (2013), Стање православних медија у Русији, Црквене студије, Центар за црквене студије у Нишу, 9-2012, ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532, УДК 316.774:271.2(470). (2013): 495-505. 

  2.Марковић, Дејан (2013), Руски и српски соматизми на примеру једне фразеолошке јединице, у: тематском зборнику TRENDS AND TENDENCIES IN MODERN PHILOLOGY,  University of Primorska, A.F.M. Krakow University, Koper, ISBN 978-961-6917-01-8, 115-140. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Марковић, Дејан (2004), В помощь преподавателю русского языка в сербской аудитории / Помоћ за наставника руског језика у српској учионици, Славистика VIII, Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет, Београд: 271-279. УДК 811.16+821.16, ISSN 1450-5061.

  2. Марковић, Дејан (2012), Коришћење Интернета у преводилачкој пракси. Штампано у: зборнику радова Филологија и Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Радови са научног скупа Наука и савремени универзитет, УДК 811.1563.41 (082), ISBN 978-86-7379-263-7, Филозофски факултет у Нишу, 2012, 768-777.

  3.Марковић, Дејан (2012), Употреба филмова и титлова у настави руског језика у српској језичкој и социокултурној средини, Славистика XVI, Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет, Београд  (2012): 443-450. ISSN 1450-5061, УДК 811.16+821.16.

  4.Тодоровић Д.и Дејан Марковић (2013), Преобладающие сербские СМИ о цыганах, Свит соцiальних комунiкацiй, Т.10, Научни часопис Кијевског међународног Универзитета и Доњецког националног Универзитета, стр. 91-95, Том 10, УДК 007 : 304 : 070, Кијев, Украјина.

  5. Марковић, Дејан (2014), Проблемска настава на часу руског језика са циљем усвајања новог лексичког материјала, Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет, Славистика XVIII (2014), УДК 811.161.1’243:371.311, BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 528–536.

  6. Марковић, Дејан (2015), Систем компјутерског жаргона и парадигматски однос његових јединица у руском и српском језику, Philologia Mediana, у штампи.

  7. Марковић, Дејан и Ненад Благојевић,

  Образ волка в лингвокультурологическом  восприятии  русских  и  сербов     (опыт  сравнительной типологии на материале некоторых жанров фольклора), LIII скуп слависта Србије, Београд, Филолошки факултет у Београду, 10. јануар 2015, у штампи 

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Марковић, Дејан (2012), Међународна научнa конференција Образовање, наука и производња (25. априла 2012), Практичне и организационе потешкоће у процесу успостављања међународне сарадње и могући путеви њиховог превазилажења. Рад је презентован на руском језику под насловом Практические и организационные трудности в процессе осуществления международного сотрудничества и возможные пути их решения. Скуп је, уз подршку Министарства образовања и науке Руске Федерације, организовао Универзитет из Белгорода.

  2. Марковић, Дејан (2012), Москва, III Светски Форум истакнутих иностраних дипломаца, окгругли сто: Руски језик и култура у савременом свету, Настава руског језика у Србији и актуелни проблеми.

  3. Вулић Татјана, Марковић Дејан (2013), Нови наративи српских православних медија, UDK:316.774:271.2(497.11), стр. 139-153, Часопис за истраживање медија и друштва Медијски дијалози №17, новембар 2013, Истраживачки медијски центар – Подгорица, Црна Гора, ISSN 1800-7074 UDK: 316.774 COBISS.CG-ID 12734480.

  4. Марковић, Дејан (2015), Сербские русские и русские сербы, Међународна конференција у Белгороду "Култура. Политика. Разумевање", 23-25.04.2015. Зборник радова са конференције, пленарно предавање, стр. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Марковић, Дејан (2012), Коришћење Интернета у преводилачкој пракси (на материјалу руског и српског језика). Штампано у: зборнику радова Филологија и Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Радови са научног скупа Наука и савремени универзитет, УДК 811.1563.41 (082), ISBN 978-86-7379-263-7, Филозофски факултет у Нишу, 768-777.

  2. Марковић, Дејан (2014), Преподавание русского языка в Сербии, актуальные проблемы в сокращении часов и возможные пути их решения, Тематски зборник радова из секције Језик, књижевност и култура са научног скупа Наука и савремени универзитет 4, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Издавачки центар, Ниш: стр. 148-157.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 04 jun 2015 22:36