Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.11.2013.

Petra Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Anglistika
 • Godina diplomiranja: BA, 1989. MA, 1998. PhD, 2014.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Mitić, Petra. 2017. Zašto Feminizam? Feministička teorija i problem identiteta u sklopu kritičkih paradigmi savremenog doba, Karpos, Loznica.

  Mitić, Petra. 2004. Zašto crno pristaje Elektri: studija o književnoj interpretaciji, Narodna knjiga, Beograd.

  Mitić, Petra. 2021. ''Jezičko kontrastiranje u univerzitetskoj nastavi engleskog kao drugog stranog jezika''. U J. Đorđević & V. Simović (ur.), Strani jezici na društveno-humanističkim departmanima Filozofskog fakulteta u Nišu: retrospektiva u čast jubileja  Filozofski fakultet u Nišu, str. 113-135. UDK 811.111'243:378.14781-116 UDK 81-116 ISBN 978-86-7379-568-3 doi.org/10.46630/sjr.2021

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Mitić, Petra. 2023. ''Identifying Feminism: The Narratives of Power and Resistance''. Zbornik radova Jezik, književnost, moć, Filozofski fakultet u Nišu, str. 347-358 https://doi.org/10.46630/jkm.2023.21 

  Mitić, Petra. 2021. ''Space Which the Other Inhabits: The Politics of Imperialism in the Heart of Darkness and A Passage to India''', Теме, г. XLV, бр. 3, стр. 957-972   UDK 821.111-31, 327.2 

  http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1329

  Mitić, Petra. 2021. ''Zaboravljeni ljudi Sigmunda Frojda: politički aspekt kulture sećanja u čitanju Goceta Smilevskog''. Zbornik radova sa naučnog skupa Друштво и политика: Друштвене (дис)функције умјетности: od инструментализације ка еманципацији. Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, str.121-139. UDK:159.964.2:821.163.3.09 ISBN 978-99976-943-3-1 

  http://fpndip.fpn.unibl.org/index.php/dip/article/view/15

  Mitić, Petra. 2020. ''Jednaka i različita: feminizam kao radikalni humanizam''. Filolog, Univerzitet u Banjoj Luci, Br. 22, str. 374-391. UDK 305-055.2:141.72 https://doi.org/10.21618/fil2022374m

  Mitić, Petra. 2020. ''Eshilova Orestija iz vizure feminističke kritike: od osude do drugačijeg čitanja''. Philogia Mediana, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu,  Br. 12.,str. 495-505. ISSN (Printed): 1821-3332 ISSN (Online): 2620-2794  DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.31

  Mitić, Petra. 2020. ''Analitički pristup u nastavi stranog jezika: primer udžbenika Headway''. Filolog, Univerzitet u Banjoj Luci, Br. 21, str. 55-78. UDK 811.111’35:81’354 DOI: https://filolog.rs.ba/index.php/filolog/article/view/98/93

  Mitić, Petra. 2019. ''Toward Postpatriarchal Futures: Transcending Binaries in Feminist Theory''. Zbornik radova Jezik, književnost, teorija, Filozofski fakultet, Niš, str. 515-525.

  Mitić, Petra. 2017. ''O čitanju žene u književnosti - pretnja subverzijom ili simbol izgubljene celine bića'', Zbornik radova NISUN 6, Tom II, Filozofski fakultet, Niš, str. 153-162.

  Mitić, Petra. 2017. ''Drugi Pol nekad i sad: vremenska distanca u recepciji feminizma Simon de Bovoar'', Zbornik radova Jezik, književnost, vreme, Filozofski fakultet, Niš, str. 59-69.

  Mitić, Petra. 2016. ''Semiotička dimenzija jezika u identitetskom modelu Julije Kristeve'', Zbornik radova NISUN 5 (2), Filozofski fakultet, Niš, str. 157-170.

  Mitić, Petra. 2016. ''Značenje termina ''feministički'' - afirmativna pluralnost ili ideološki sukob vrednosti'', Zbornik radova Jezik, književnost, značenje, Filozofski fakultet, Niš, str. 233-245.

  Mitić, Petra. 2015. ''Žene kao disidenti psihoanalize'', Zbornik radova NISUN 4, Filozofski fakultet, Niš, str. 87-101

  Mitić, Petra. 2015. ''Feministički diskurs kao kritika politike moći'', Zbornik radova Jezik, književnost, diskurs, Filozofski fakultet, Niš, str. 231-243.

  Mitić, Petra. 2014. ''Žena kao potisnuto drugo u vizuri francuskih feministkinja razlike'', Zbornik radova Jezik, književnost, marginalizacija, Filozofski fakultet, Niš, str. 459-468.

  Mitić, Petra. 2013. ''Vrednosti postmoderne paradigme: feministička čitanja'', Zbornik radova Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet, Niš, str. 43-56.

  Mitić, Petra. 2013. ''Identitet kao mesto subverzije ili potvrde kulture: (anti)esencijalistički model Žaka Lakana'', Zbornik radova NISUN 2 (2), Filozofski fakultet, Niš, str. 253-261.

  Mitić, Petra. 2009. ''Ubilački identiteti: matrice ljubavi i mržnje u romanima Arundati Roj i Haleda Hoseinija'', Zbornik radova Jezik, književnost, identitet, Filozofski fakultet, Niš, str. 84-96.

  Mitić, Petra. 2008. ''Globalna politika stvarnosti i globalna stvarnost politike: Glamurama Breta Elisa'', Zbornik radova Jezik, književnost, globalizacija, Filozofski fakultet, Niš, 517-528.

  Mitić, Petra. 2008. ''The Theme of Oresteia in Eugene O’Neill’s Mourning Becomes Electra'', Facta Universitatis, vol. 6, No 1, str. 73-84.

  Mitić, Petra. 2007. ''Čitanje Lolite u Teheranu: književnost i jezik moći'', Zbornik radova Jezik, književnost, politika, Filozofski fakultet, Niš, str. 259-273.

  Mitić, Petra. 2006. ''Depersonalizacija kao gubitak smisla u romanu Američki Psiho Breta Istona Elisa'', Philologia, Filološki fakultet, Beograd, str. 147-157.

  Mitić, Petra. 2004. ''Dva interpretativna modela - dve interpretacije stvarnosti'', Godišnjak za anglistiku, god. 1, br. 1, Filozofski fakultet, Niš, str. 85-108.

  Mitić, Petra. 2000. ''To Serve Art or the System: on Misuse of Criticism and Trivialization of Art'', Facta Universitatis, vol. 2, No 7, str. 191-205.

  Mitić, Petra. 1995. ''The Choice between Artificial Paradises and the “Fallen” World of Danger, Freedom, Goodness and Sin in Huxley and Orwell”, Humanitas, 1- 4, str. 49-60.

  Mitić, Petra. 1994. ''Džordž Bernard Šo na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta'', Gradina, 11-12, str. 80-90.

  Šošana Felman, ''Ludilo interpretacije: književnost i psihoanaliza'', prevela Petra Mitić, Gradina, 1-2, 1997, str. 142-148.

  Teri Iglton, ''Istina, Vrlina i Objektivnost'', prevela Petra Mitić, Gradina, god. 41, br. 9, 2005, str. 187-199.

  Beti Friden, ''Seksualni solipsizam Sigmunda Frojda'', prevela Petra Mitić, Gradina, br. 14, 2006, str. 153-168.

  Šošana Felman, ''Ponovo čitati ženu'', prevela Petra Mitić, Gradina, br. 21, 2007, str. 149-154.

  Toril Moi, ''Šta je žena? Pol, rod i telo u feminističkoj teoriji'', prevela Petra Mitić, Gradina, br. 23, 2008, str. 65-75.

  Teri Iglton, Silovanje Klarise (odlomak), prevela Petra Mitić, Gradina, br. 21, 2007, str. 155-165.

  Stiven Froš, ''Muška moć i fantazija, ili značenje falusa'', prevela Petra Mitić, Odgovor, br. 5, 2012, str. 114-130.

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Mitić, Petra. On Becoming the Subject: Feminism (at War) with Psychoanalysis. Jezik, književnost, proces, Filozofski fakultet u Nišu, 2023.

  Mitić, Petra. Identifying Feminism: The Narratives of Power and Resistance. Jezik, književnost, moć, Filozofski fakultet u Nišu, 2022

  Mitić, Petra. Zaboravljeni ljudi Sigmunda Frojda: politički aspekt kulture sećanja u čitanju Goceta Smilevskog. II Naučni skup sa međunarodnim učešćem Društvo i politika: Društvene (dis)funkcije umjetnosti: od instrumentalizacije ka emancipaciji. Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, 2021.

  Mitić, Petra. Šta se dogodilo sa feminizmom: akademski i politički kontekst. Jezik, književnost, kontekst, Filozofski fakultet u Nišu, 2019.

  Mitić, Petra. Towards Postpatriarchal Futures: Transcending Binaries in Feminist Theory. Jezik, književnost, teorija, Filozofski fakultet u Nišu, 2018.

  Mitić, Petra. Space which the Other Inhabits: the Politics of Imperialism in the Heart of Darkness and A Passage to India. Jezik, književnost, prostor, Filozofski fakultet u Nišu, 2017.

  Mitić, Petra. O čitanju žene u književnosti - pretnja subverzijom ili simbol izgubljene celine bića. NISUN 6, Filozofski fakultet u Nišu, 2016.

  Mitić, Petra. Eshilova Orestija iz vizure feminističke kritike: od osude do drugačijeg čitanja. Simpozijum Antička drama, Asocijacija za klasične studije Srbije. Filološki fakultet u Beogradu, 2016.

  Mitić, Petra. Drugi Pol nekad i sad: vremenska distanca u recepciji feminizma Simon de Bovoar. Jezik, književnost, vreme, Filozofski fakultet u Nišu, 2016.

  Mitić, Petra. Semiotička dimenzija jezika u identitetskom modelu Julije Kristeve. NISUN 5, Filozofski fakultet u Nišu, 2015.

  Mitić, Petra. Značenje termina ''feministički'' - afirmativna pluralnost ili ideološki sukob vrednosti? Jezik, književnost, značenje, Filozofski fakultet u Nišu, 2015.

  Mitić, Petra. Žene kao ''disidenti'' psihoanalize. NISUN, Filozofski fakultet u Nišu, 2014.

  Mitić, Petra, Feministički diskurs kao kritika politike moći, Jezik, književnost, diskurs, Filozofski fakultet u Nišu, 2014.

  Mitć, Petra. Žena kao potisnuto drugo u vizuri ''francuskih'' feministkinja razlike, Jezik, književnost, marginalizacija, Filozofski fakultet u Nišu,  2013.

  Mitić, Petra. Vrednosti postmoderne paradigme: feministička čitanja. Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet u Nišu, 2012.

  Mitić, Petra. Identitet kao mesto subverzije ili potvrde kulture: (anti)esencijalistički model Žana Lakana, NISUN, Filozofski fakultet u Nišu, 2012.

  Mitić, Petra. Stranci samima sebi: (nemogući) identiteti Julije Kristeve, VII Međunarodni naučni skup u Kragujevcu, 2012.

  Mitić, Petra. Ubilački identiteti: matrice ljubavi i mržnje u romanima Arundati Roj i Haleda Hoseinija, Jezik, književnost, identitet, Filozofski fakultet u Nišu, 2009.

  Mitić, Petra. Globalna politika stvarnosti i globalna stvarnost politike: Glamurama Breta Elisa, Jezik, književnost, globalizacija, Filozofski fakultet u Nišu, 2008.

  Mitić, Petra. Čitanje Lolite u Teheranu: književnost i jezik moći, Jezik, književnost, politika, Filozofski fakultet u Nišu, 2007.


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Mitić, Petra. ''Jednaka i različita: feminizam kao radikalni humanizam'', Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2018.

  Mitć, Petra. ''Depersonalizacija kao gubitak smisla u romanu Američki Psiho Breta Istona Elisa'', Lice u jeziku, književnosti i kulturi, Filološki fakultet, Beograd, 2005.

   


Poslednji put izmenjeno utorak, 21 novembar 2023 20:25