Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.02.2014.

Miodrag Milenović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.06.1959.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1985
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Milenović, M., Živković S., Veljković, M. (2018) Noise and Aggressiveness in the Workplace. In: Herisanu N., Marinca V. (eds) Acoustics and Vibration of Mechanical Structures—AVMS-2017. Springer Proceedings in Physics, vol 198.pp.99-104. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69822-9, DOI: 10.1007/987-3-319-69823-6_12

  Milenović, M., Živković, S., Veljković, M. (2016). Noise and strategies for coping with stress. In: Taradi J. (ed.) Sustainable Development and Safety - Management and Safety, pp.129-137. Publisher: The European Society of Safety Engineers, UDC: 005:614.8(063), ISBN 978-953-58000.4.0 

  Мatović, M., Milenović, M., Milićević, N. (2018). Povezanost kognitivnih sposobnosti i profesionalnih interesovanja kod maturanata. У: Образовање и квалитет живота у условима транзиције (Ур. Крстић М., Ранђеловић Д., Радовић О.), Зборник радова са Међународног научног скупа у Косовској Митровици, стр.151-175. Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици). UDK 37.048.4-057.874, ISBN 978-86-6349-084-0

  - Milenović, M., Matović, M. (2013). Sistematičnost studenata prirodno-tehničkih i humanističko-jezičkih nauka, u: Nauka i tradicija, ISBN 978-99938-47-47-2, 865-876, Pale: Filozofski fakultet 

  - Pejić, B., Miličević, N., Milenović, M. (2012). Uloga perceptivnih dimenzija u predstavljanju različitih motiva na slici, u: Psihologija i umetnost, ISBN 978-86-89005-02-8,135-152, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet

  - Milenović, M., Mitsiou, E., Petković, M. (2012) Stres i agresivnost kod učenika srpskih i grčkih srednjih škola, u: Krivičnopravni položaj i socijalnopravna zaštita maloletnika, ISBN 978-86-7148-163-2, 163-177,  Niš: Pravni fakultet

   

 • Knjige i udžbenici:

  - Живковић, С., Миленовић, М., Обреновић, Ј. (2019). Психофизиологија рада, Ниш: Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-502-7

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

  - Živković, S., Milenović, M., Krstić-Ilić, I.., Veljković, M. (2021). Correlation between psychosocial work factors and the degree of stress - a case study, Work, vol. 69 (1), ISSN 1051-9815, in press 

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  - Komlenić, M., Milićević, N., Milenović, M. (2020). Application of behavioral theory in music. Research Result: Pedagogy and Psychology of Education, vol.6, no.4. pp. 96-105, UDK 37.037.1,  DOI: 10.18413/2313-8971-2020-6-3-0-8 M.B.

  - Параџик, Е., Миленовић,М. (2018). Селф и нарцисоидност-критика хуманистичке психотерапије са становишта православља, Црквене студије, год.XV, бр.15, стр.449 – 458. ISSN 1820-2446 - Nešić, M., Ćirić, M., Nešić, V., Milenović, M., Branković, S. (2009). Valence, arousal, and skin conductance of emotional movie scenes, Physioacta, 3 (2), 137-147.

  Milenović, M., Živković, S., Veljković, M., (2017). Natural Environment, Stress and Mental Health, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, 14(3), pp. 225-234, UDC 502.1:159.9:613.86, ISSN 0354-804X DOI: 10.22190/FUWLEP1703225M

  Živković, S., Milenović, M., Rakić, T. (2017) Psychosocial Risk Management, Safety Engineering, Vol.7, No2, pp.93-98. ISSN ISSN 2217-7124 UDK 613.86 DOI 10.7562/SE2017.7.02.08

  - Milenović, M. (2012). Seksualnost i seksologija, Godišnjak za sociologiju, 8 (8), 25-43.

  - Stojanović, Z., Milenović, M., Marković, Z.(2012). Occupational stress and assertiveness in administrative and production workers, Facta Universitatis, 11 (1)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  - Milenović, M., Mitrović, B. (2003).Uticaj stresa na radnu efikasnost i psihosomatski status radnika tekstilne industrije u Nišu, u: Zdravlje za sve, Banja Luka: Medicinski fakultet

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  - Milenović, M. (1995). Primena testa Električna mreža u selekciji operatora, 43. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Donji Milanovac: Društvo psihologa Srbije

  - Milićević, N., Veljković, V., Cvetković, V, Milenović, M. (1997). Problem samoudaljavanja vojnika iz Vojske Jugoslavije, 45. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Tara: Društvo psihologa Srbije

  - Ljubišić, B., Miličević, N., Milenović, M., Bjelić, D. (1998). Procena uspešnosti selekcije operatora POVR-a u Vojsci Jugoslavije, 46. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Arandjelovac: Društvo psihologa Srbije

  - Miličević, N., Ljubišić, B., Milenović, M. (2000). Prognostička valjanost baterije testova za selekciju operatora POVR-a, 6. Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Filozofski fakultet

  - Milenović, M., Milićević, N., Petković, B. (2002). Karakteristike ličnosti procenjivača i estetske procene muzičkih kompozicija različitih muzičkih pravaca, 8. Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Filozofski fakultet

  - Dimitrijević, V., Milenović, M., Djordjević, A. (2006). Emocionalna stabilnost i preferencijije načina služenja vojnog roka, 54. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor: Društvo psihologa Srbije

  - Milenović, M. (2006). Tipovi ličnosti i seksualne preferencije, 2. konferencija Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet

  - Milenović, M. (2009). Rizično seksualno ponašanje i verovatnoća prenođenje hiv-a, u: Rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihovo iskustvo sa narkoticima, 25-30, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.

  - Milenović, M. (2011). Seks i rizik - pitanje zadovoljstva, u: Socio-kulturni i emocionalni činioci rizičnog seksualnog ponašanja omladine, 39-49, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 maj 2021 09:24