Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.02.2014.

Bojana Dimitrijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.12.1961.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Димитријевић, Бојана (2010) „Психолошки корелати адолесцентне наркоманије“, Филозофски факултет Ниш, Свен Ниш, ИСБН 978-86-7379-203-3 COBISS.SR-ID 179613196

 • Knjige i udžbenici:

  1. Ћирић, З Димитријевић, Бојана (2009) „Основи судске психијатрије и психологије“, Студентски културни центар Ниш, Свен Ниш, ИСБН 978-7757-160-3 COBSISS.SR-ID 167946508

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. O. Zikic, M. Krstic, D. Randjelovic, G. Nikolic, B. Dimitrijevic, B. Jaredic (2013) Anxiety and Depressiveness in Students with Childhood War-Related Experiences. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping . DOI: 10.1080/15325024.2013.828560.  ISSN: 1532-5024. Publisher: Routledge (Taylor & Francis Group). Open access.  Dostupno na: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2013.828560?journalCode=upil20#.UriFEvugTPY

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј (2011) „Димензије личности адолесцената и склоност ка злоупотреби алкохола“, Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије,  ISSN 0547-3330 бр 1, стр.81-100 M24

  2. Димитријевић, Бојана. (2009) „Прокриминалне вредности адолесцентних наркомана“, Теме, часопис за друштвене науке ТМГ XXXIII бр. 4 стр.1577-1601, Ниш, октобар-децембар 2009  UDK 159.922-053.6:613.83 ISSN 0353-7919 M24

  3. Димитријевић, Бојана (2009) „Улога форензичког психолога у психијатријским вештачењима“, Теме, часопис за друштвене науке ТМГ XXXIII бр. 4 стр.1563-1576, Ниш, октобар-децембар 2009  UDK 340.6:159.9-057.85 ISSN 0353-7919 M24

  4. Димитријевић Б (2009) „Психолошки проблеми студената Универзитета у Нишу“, Студенти, секс и дрога, стр.49-63,  Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН 978-86-7025-481-1 COBSISS.SR-ID 157265932 M52

  5. Михајловић Ј, Димитријевић Б (2010) „Васпитни стилови и сексуалност“,  Социокултурни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања омладине, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН978-86-7025-483-1  УДК    159.922.1/.2:159.9.07 M52

  6. Димитријевић Б, (2010) „Сексуалност адолесцената“  Социокултурни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања омладине, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Свен Ниш  ИСБН978-86-7025-483-1  УДК    159.922.1-053.6 M52

  7. Илић Б (2003) „Квалитет комуникације између ученика и наставника“. Годишњак за психологију год I I  бр 2 стр.213-219  ISSN 1451-5407  M53

  8. Илић Б (2003) „Модалитети агресивности делинквената наркомана“, Годишњак за психологију, број 2, Филозофски факултет у Нишу M53

  9. Илић Б (2004) „Наркоманија младих“, Годишњак за психологију год II  бр 2 стр.213-219  ISSN 1451-5407 M53

  10. Димитријевић Б (2006) „Личност малолетних делинквената“, Годишњак за психологију вол 4 No 4-5 Филозофски факултет у Нишу ISSN 1451-5407 UDK 207-222  M53

  11. Ђурђић Л, Димитријевић Б (2008) „Емоционални профил и доживљај тела код особа са тетоважом“ Годишњак за психологију, стр 169-186 UDK: 159.923.31:159.942, vol, 5, Но 6-7 Филозофски факултет у Нишу ISNN 1451-5407 M53

  12. Митић Л, Димитријевић Б, Златановић Љ (2008), „Апстрактна интелигенција, емоционална интелигенција и јаљање flow-a“, Годишњак за психологију (2008), стр 147-168 UDK: 159.942, vol, 5, Но 6-7 Филозофски факултет у Нишу ISNN 1451-5407 M53

  13. Димитријевић, Бојана (2006) „Улога форензичког психолога у психолошким вештачењима“ Тематски зборник радова (2006) стр.91-107 Филозофски факултет у Нишу ISBN 86-7379-106-5 COBISS.SR-ID 131919884 M45

  14. Димитријевић, Бојана (2007) „Дијагностички аспекти психолошке процене зависника од дрога“, Друштво, породица и понашање, тематски зборник, стр.117-131, ISBN 978-86-7379-139-5 COBISS.SR – ID – 143213068 M45

  15. Јовановић А., Тодоровић Ј, Димитријевић, Бојана (2008) „Доживљај односа са родитељима, агресивност и алекситимија младих са проблемима и поремећајима у понашању“, стр. 95-123, UDK 159.922.8  316.356.2-053.6, Зборник радова са треће конференције Дани примењене психологије, септембар 2007 „Млади и породица“, Филозофски факултет у Нишу ISBN 978-86-7379-170-8 COBSISS.SR – ID 153607948 M45

  16. Митровић, М., Хаџи Пешић, М. и Димитријевић, Б. (2013). Анксиозност, учесталост негативних аутоматских мисли и склоност ка психосоматици код студената. Тематски зборник радова Комуникација и људско друштво. стр. 305-314. Филозофски факултет, Ниш. ISBN 978-86-7379-294-1. М45

  17. Димитријевић Бојана, Николић Г, Крстић М (2010) „Психолошке карактеристике жена у избеглиштву“ Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет, УДК 159.9.072-055.2-054.73 ИСБН: 978-86-80275-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

  18. Крстић М, Димитријевић Бојана, Николић Г (2010) „Емоционална лабилност/стабилност адолесцената са Косова и Метохије десет година после НАТО бомбардовања и избеглиштва“ Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет УДК 159.942.072-053.6:355.48  ИСБН: 978-86-80273-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

  19. Николић Г, Крстић М, Димитријевић Бојана (2010)  „Принципи психосоцијалне помоћи расељеним и избеглим лицима – наше искуство“  Тематски зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ Косовска Митровица, Филозофски факултет УДК 364-785.22/.24:061.2(497.115) ИСБН: 978-86-80273-54-9 M14

  (Рецензенти: Верица Стаменкова Трајкова и Панајотис Цакирпалоглу)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ристић Л, Димитријевић Бојана,Тодоровић Ј (2006): “Psychoactive Substances, psychopathological tendencies and quality of family relationship“,26th International Congress of Applied psychology, 16-20 July, 2006. Athens, Abstarct book str1528

  2. Ћирић, З., Димитријевић, Бојана, Митић-Ранђеловић, Љ., Николић, Г. (2009): „Неки фактори виктимизације у психијатрији“, IV Македонски психијатријски конгрес са међународним учешћем, Охрид, (Зборник резимеа)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј, Голубовић Г (2006) „Васпитни стилови родитеља и склоност ка злоупотреби алкохола“, 54 Научно-стручни скуп Сабор психолога, 24-27 мај 2006. Златибор, Књига резимеа стр. 21

  2. Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј (2006) ,,Димензије личности и склоност ка злоупотреби алкохола", 54 Научно-стручни скуп Сабор психолога, 24-27 мај 2006. Златибор, Књига резимеа стр. 21

  3. Ристић Л, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј (2006):“Psychoactive Substances, psychopathological tendencies and quality of family relationship“, 26th International Congress of Applied psychology, 16-20 July, 2006. Athens, Abstarct book str 1528.

  4. Јовановић А, Тодоровић Ј, Димитријевић Бојана (2007) „Доживљај односа са родитељима, агресивност и алекситимија младих са делинквентним понашањем“, III Конференција Дани примењене психологије у Нишу,Филозофски факултет Ниш, 28-29 септембра 2007. стр 74-75

  5. Ђорђевић М, Димитријевић Бојана, Тодоровић Ј, Голубовић Г (2007) „Димензије личности адолесцената, злоупотреба алкохола и васпитање у породици“, 55 Научно-стручни скуп Сабор психолога, Психологија у Србији, Србија у Европи, Доњи Милановац, Књига резимеа стр  69-72

  6. Зубић И, Тодоровић Д, Димитријевић Бојана (2010) „Психопатолошка испољавања код студената различитих факултета Универзитета у Нишу“, Књига резимеа VI Конференције Дани примењене психологије Филозофског факултета у Нишу,Додатак стр 1 ISBN 978-86-7379-199-9  COBISS SR-ID 178285580  Додатак стр 1 http://www.psihologijanis.org/dpp/Knjiga%20rezimea%20DPP2010.pdf

  7. Димитријевић Бојана, Ранђеловић Д  (2010)  „Психолошко саветовалиште за студенте – шанса и потреба“ Књига резимеа VI Конференције Дани примењене психологије Филозофског факултета у Нишу,Додатак стр 2, ISBN 978-86-7379-199-9  COBISS SR-ID 178285580  http://www.psihologijanis.org/dpp/Knjiga%20rezimea%20DPP2010.pdf

  8. Тошић А., Димитријевић Бојана  (2011) „Насиље међу ученицима“, VII конференција са мађународним учешћем Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет  23-24септембар, књига резимеа

  9. Митровић, М, Хаџи-Пешић, М, Димитријевић, Бојана (2011) Анксиозност, негативне аутоматске мисли и склоност ка психосоматици код студената, VII конференција са мађународним учешћем Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет  23-24септембар, књига резимеа, стр. 28.

Poslednji put izmenjeno utorak, 25 februar 2014 13:22