Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.11.2013.

Milica Živković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.03.1961
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za anglistiku
 • Godina diplomiranja: BA 1984, MA 1997, PhD 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Živković, M. (2015). Ogledi o posthumanizmu i književnosti. Niš: Filozofski fakultet str. 241 (ISBN 978-86-7379-371-9).

  Živković, M. 2010. Multikulturalizam - Postkolonijalizam. Niš

  Živković, M. 2011. Umetničko delo B. Vongara kao odgovor na politiku zaborava“. Antropologija istine. Drugi život i opus primum B. Vongara. 49-64. Kragujevac: FILUM

  Živković, M. 2005. Introducing John Keats. English Literature Series. Niš

  Živković, M. 2003. Introducing Percy Bysshe Shelley. English Literature Series. Niš

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Živković, Milica (2019). “It’s alive: Frankenštajn 200 godina kasnije”. Posle 200 godina: dva veka naučne fantastike. Kragujevac.  ISBN 978-86-80796-30-7  COBISS.SR-ID 280424716.  

  Živković, Milica (2019). “Biopolitičke implikacije posthumanističkih teorija“. Nasleđe 43, 2019. Tematski zbornik radova 39-404. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068. 

  Živković, M. (2014). „Postmoderni Prometej: (anti)humanistički koreni transhumanizma. Filolog. god.V br. 10. Univezitet u Banja Luci (ISSN 1986-5864): 215-225 

  Živković, M. (2014). “Klon kao metafora Drugog u romanu Ne daj mi nikada da odem Kazua Išigura. Filolog. god.V br. 9. Univezitet u Banja Luci (ISSN 1986-5864): 229-239.

  Živković, M. (2014). “Postcolonial Readings of Indigenous Autobiographical Writing in Canada”, Philologia Mediana, god. VI, br. 6, Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet (ISSN 1821-3332): 109-122.

  Živković, M. 2012. „O multikulturalizmu”. Gradina 48-49: 288-290. Niš

  Živković, M. 2011. Argumenti pro et contra multikulturalizma. Теmе, 35(4): 1177-1192. Niš: Univerzitet u Nišu

  Živković, Milica. 2011. „Does B. Wongar Write as a Migrant Writer?“ Reči, 4: 93-103. Beograd: Alfa univerzitet 

  Živković, M. 2007.O autobiografiji u Kanadi i postmodernoj kritici”. Sveske: 110-116. Pančevo: Mali Nemo

  Živković, M. 2005. “Čudovišta nikada ne umiru” (I), Sveske, br. 75, Pančevo: Mali Nemo

  Živković, M. 2005. “Čudovišta nikada ne umiru” (II), Sveske, 76, Pančevo: Mali Nemo

  Živković, M. 2004. Memory and Place in Michael Ondaatje’s Running in the Family”. Facta Universitatis. 97-109. Niš: Univerzitet u Nišu

  Živković, M. 2004. “Frankenštajn i motiv dvojnika”. Godišnjak za Anglistiku. Niš: Filozofski fakultet

  Živković, M. 2000. “The Double as the Unseen of Culture”. Facta Universitatis. 121-128. Niš: Univerzitet u Nišu

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Živković, Milica (2019). “A Contact Zone of the Human and the Inhuman in Mary Shelley’s The Last Man”. Late Romanticism: Past and Present , The Faculty of Arts, Leuven (12-14 December 2019)

  Živković, Milica (2018). “Challenges of Teaching Language2 and Culture through Literature”, Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Developing Competencies, Re-Thinking Practices, November 2018. 

  Živković, Milica (2017). “Studije književnosti u neoliberalno doba”, Nauka i savremeni univerzitet 7. Filozofski fakultet u Nišu, 10. novembar, 2017. 

  Živković, Milica (2016). “Difficulties of Interpreting and Teaching Literature in the EFL Classroom”, Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Developing Competencies, Re-Thinking Practices, November 2016. 

  Živković, Milica. 2012. „’To a New World of Gods and Monsters’. Posthumanizam- kritičko-teorijski pravac za novi milenijum“. Nauka i savremeni univerzitet 2. Zbornik radova. 34-46. Niš: Filozofski fakultet.

  Živković, M. 2009. “Difference and Identity: Varieties of Experience in Canadian Fiction”. Proceedings, V Triennial International Conference Managing Diversity and Social Cohesion: the Canadian Experience. Sofia, Bulgaria.

  Živković, M. 2009. ’Šta sadrži ime?’ B. Vongar i aproprijacija aboridžinskog identiteta. U Lopičić, V. i B. Mišić Ilić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Književna istraživanja. 76-86. Niš: Filozofski fakultet.

  Živković, M. 2007. Multikulturalma književnost i postkolonijalna kritika. U Lopičić, V. i B. Mišić Ilić (ur.), Jezik, književnost, politika. Književna istraživanja. 181-189.  Niš: Filozofski fakultet.

  Živković, M. 2005. “Gender and Genre in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale”. Proceedings, 2nd International Conference of YACS: Other Language: Otherness in Canadian Culture. Niš

  Živković, M. “Licem u lice. 1996. “O Frankenštajnu, praistorijskom čoveku, androidu i čitaocima”, Zbornik radova sa simpozijuma Jezik I književnost na kraju 20. vijeka’, Herceg Novi

Poslednji put izmenjeno subota, 22 maj 2021 16:36