Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Irena Ljubomirović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.10.1974.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: istorija
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ирена Љубомировић, Никола Вулић - историчар антике, издавач Филозофски факултет у Нишу, 2013. године

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ирена Љубомировић, О античкој традиционалној историји и српском народном предању у радовима Николе Вулића, Зборник радова Наука и традиција књ.7 том 2/1, Пале 2013, 85-90.

  Ирена Љубомировић, Рад академика Николе Вулића на популарисању историје у: Зборник радова Друштва за античке студије Србије "Антика и савремени свет научници, истраживачи и тумачи, Београд 2013, 227-234.

  Наисус у новој провинцији између истока и запада, Зборник радова Ниш и Византија III, Ниш 2005, 87-102.

  Војна организација у Наисусу у III и IV веку, Зборник радова Ниш и Византија IV, Ниш 2006, 495-508.

  Занатска делатност у Наису у IV веку нове ере, Зборник Матице српске за класичне студије 12, Нови Сад 2009, 167-185.

  Археолошка истраживања Николе Вулића на територији Македоније, Весник часопис за историју, музеологију и уметност 38, Београд 2011, 53-64.

  Допринос Николе Вулића античкој епиграфици Србије, Зборник Матице српске за класичне студије 13, Нови Сад  2011, 231-245. 

  Никола Вулић- зачетник античких студија у Србији у: Along Clio's ways...Topical problems of modern historical scinece, ed. Mihovil Vojnovic, Saša Kožuh, Koper 2013, 233-251.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Сарадња Николе Вулића са Народним музејем у Нишу, Зборник радова "Ниш и Византија" X, Ниш 2012, 457-466.

  Настава Историје старог Рима на Београдском универзитету у првој половини XX века  у: Зборник радова "Криза и перспектива знања и науке 1, Ниш 2012, 272-279.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Archaeological survey of Svrljig and the environment in the late nineteenth and first half of XX century, The first International Scientific Conference: From Central Balkans to Danube, Archaelogy and Heritage, Svrljig 5-6 October 2013.

  Прилог проучавању Константиновог преобраћења, Зборник радова 1700 година Миланског едикта, Правни факултет у Нишу 2013, 857-867.

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 05 maj 2014 16:31