Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.03.2014.

Ivana Stojanović Prelević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2.6.1981.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Стојановић Прелевић, И. (2018) Пословна комуникација и етика, Ниш: Филозофски факултет, монографија. ИСБН 978-86-9379-492-1 M 42-7

  Стојановић Прелевић, И. (2020) Филозофија медија-прагматички и аксиолошки аспекти, Ниш:Филозофски факултет.  ИСБН 978-86-7379-529-4 M 42-7

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Radovi u časopisima od međunarodnog značaja verifikovani posebnom odlukom M24

  Stojanović, I. (2009) "Kada cenzura može biti opravdana?",  u Teme, br. 3, pr. Đorđević, D. Todorović, D., Univerzitet u Nišu,  str. 959-975.

  Stojanović Prelević I. Vujović. M. (2018) „Critique of Davidson‘s and Searle’s views of metaphors“ Nasleđe, 99-112.  

  Stojanović Prelević, I. (2019) „Are all Performatives Statements?“ Theoria 4, 62 (17-26) https://doi.org/10.2298/THEO19047S 

  Radovi u časopisima nacionalnog značaja M51, 52, 53, 54

  Stojanović Prelević I. (2010) "On performatives", Facta Universitatis, Language and Literature, Vol. 8, No2, Univerzitet iu Nišu, 105-113.

  Stojanović Prelević, I. (2011) "On Communicative Intention and Saying/Implication Distinction" u Facta Universitatis, Vol. 9, No2, 107-114.

  Stojanović Prelević, I. Jovanović Z. (2013) "Social Exclusion and Presenting Contents on Socially Excluded Elder People in the Printed Media in Serbia: Blic and Narodne novine" u Facta Universitatis, Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 12, No2, 161-173. M 51

  Vujovic, M. Stojanovic Prelevic, I. (2014) „Ethics of Newspaper Photography“ Facta Universitatis Philosophy, Sociology, Psychology, History, Vol. 3. N.3.123-135. UDC 070.11:77.044 M 51

  Stojanović Prelević, I. (2017) "Shvatanje metafore u teoriji sličnosti i teoriji semantičke interakcije" Philologia Mediana Br 9, 371-383.  M 51

  Stojanović Prelević, I. (2018) „The Aesthetics of Television and Aesthetic experience“ Facta Universitatis visual arts and music, Vol 4, No 2, Niš: University of Niš, 81-87.  UDC 654. 197:111.852 M 51-3

  Stojanović Prelević, I.  Đukić, T. (2019) „Public Relations and Journalisм- The Question of Ethics“ Медии и Комуникации на 21. Век, Том 3, 1, 28-33. M 53-1

  Dojčinović, M. Stojanović Prelević, I. (2020) "Ethics of Entertainment Media Content" Media Studies and Applied Ethics, N 2, 35-49. https://doi.org/10.4630/msae.2.2020.03. M- 54

  Stojanović Prelević, I. (2020) "Selfies, performativity and individualism" Facta Universitatis - visual arts and music, 137-145. https://doi.org/10.22190/FUVAM2002137S M 54

  Стојановић Прелевић, И. (2021). „Медијални обрт и естетика ексцеса“ Политеиа, бр. 22, 25-37. (М 51) DOI: 10.5937/politeia0-34817 M- 51

   Stojanović Prelević, I. (2022) „Blog Ethics- Ethical Principles and Codes“ Media Studies and Applies Ethics Vol. 3, N 2, 63-8 . https://doi.org/10.46630/msae.2.2022.05 M-54

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stojanović Prelević, I. (2010) "Da li je za uspešan proces komunikacije neophodno prepoznavanje komunikacijske namere?" u Jezik, književnost, promene (jezička istraživanja), Filozofski fakultet, Niš, 384-394.УДК 81-119.

  Stojanović Prelević, I. (2011) "Inernet as Creator of New Alternative Form of Culture and Subjectivity" u Media Discours of Poverty and and Sosial Exclusion, Filozofski fakultet, Novi Sad, 229-239. УДК:070:004.738.5 004.946

  Stojanović prelević, I. (2011) Preserving the Cultural Identity of the Balkan People in the Mediage", The Balcans: Languages, History, and Culture,Univerzitet Velikom Trnovu, Bugarska, 358-363.

  Stojanović Prelević I. (2011) "Ostinovo razlikovanje ozbiljnih i neozbiljnih govornih činova: govor na bini kao fikcija?" u Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Niš, 77-84.УДК 81-119:792.01  M 14

  Stojanović Prelević I, (2012) "Etika i mediji: o etičnosti novinara" u Kriza i perspektiva znanja i nauke, Filozofski fakultet, Niš, 401-412. M 33

  Stojanović Prelević I. (2012) "Povezanost performativa i medijsih etičkih vrednosti" u Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet u Nišu UDK 070.11:81.M 14

  Stojanović Prelević, I. Radović, V. (2015) "Mesto istine u utilitarizmu-reklamiranje i odnsoi s javnošću" Državnost, demokratizacija i kultura mira, Filozofski fakultet u Nišu, 297-313. M-33

  Stojanović Prelević, I. (2019) "Selfiji političara na društvenim mrežama: uloga i estetika" NISUN 8, Savremeno društvo i nauka,  167-179. M- 33

  Stojanović Prelević, I.Đukić, T. Dojčinović, М. (2020) „Media ethics in Theory and Practice“ Communication management : Theory and practice in 21 st Century, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882143  464- 474.

      Stojanović Prelević, I. (2022) “Global Media Ethics as a new media ethics in the digital era” ed. Prof.Dr. Veselina Valkanova, Prof. Dr. Sc. Andreana Eftimova, Media Literacy: Classical and New Dimensions, International Scientific Conference of the FJMC, held on. 28-29. 10. 2021.  p.109- 116.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Stojanović Prelević I(2010) "Uloga semantičkog i pragmatičkog značenja u procesu komunikacije" Beogradsko-Riječki susreti, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 93-105.

  Vujović M, Stojanović Prelević I. (2012) "Etičnost naslova u štampanim medijima u Srbiji", Drugi o Srbima, Srbi o drugima, Filozofski fakultet, Niš, 379-393.

  Stojanović Prelević I. (2019) „Novinarska odgovornost i postistina „ Filozofske studije, 35, 55-69. UDK: 174:070-051/070.11

  165.023.1

  Stojanović Prelević, I. Radović, V. (2019) „Značaj zabave u estetici medija“ Традиционална естетска култура –медији, Ниш: Огранак Факултет уметности, Сану, 193-201. УДК 111.852:316.774

   

Poslednji put izmenjeno petak, 09 decembar 2022 14:02