Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.03.2014.

Dragiša Bojović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18. 5. 1964.
 • Mesto rođenja: Banje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Jugoslovenske knizevnosti
 • Godina diplomiranja: 1989.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Манастир Црна Ријека, Приштина, Народна и универзитетска библиотека, 1994. 

  Песник будућег века. О поезији Димитрија Кантакузина, Приштина, Нови свет, 1995.

  Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност, Центар за црквене студије, Филозофски факултет, Ниш, Косовска Митровица, 2003.

  Српска есхатолошка књижевност, Центар за црквене студије, Филозофски факултет, Ниш, Косовска Митровица, 2004.

  Развијање свитка. Прилози из историје, Арс либри, Центар за црквене студије, Београд, Ниш, 2009.

  Трпеза Премудрости, Рашка школа, Центар за црквене студије,Београд, Ниш, 2009.

  Манастири у Старом Колашину, Центар за црквене студије, Ниш, 2010.

  Колаци у Србији, Пунта,Ниш, 2010.

  Премудрост у Светом Писму и српској књижевности (са Дарком Крстићем), Филозофски факултет, Ниш,2011..

  Вечни Колашин, Просвета, Београд, 2013.

  Мисао старих српских писаца о свештеном језику и божанској речи, Теолингвистичка проучавања словенских језика, уредници Јасмина Грковић-Мејџор и Ксенија Кончаревић, САНУ, Београд, 2013, 357-368

 • Knjige i udžbenici:

  Крај века већ дође. Антологија старе српске поезије ''последњих времена'', Јединство,Народна и универзитетска библиотека, Приштина, 1992.

  Молитве Светога Саве, приредио Драгиша Бојовић,  Центар за црквене студије, Филозофски факултет,Ниш, Косовска Митровица, 2002.

  О љубави. Мисли старих писаца и духовника, приредио Драгиша Бојовић, Центар за црквене студије, Ниш , 2006.

  Слово љубави. Од Светог апостола Павла до Светог Николаја Српског, приредио Драгиша Бојовић, Центар за црквене студије, Ниш, 2007.

  Манастир Дубоки Поток, приредио Драгиша Бојовић, Дубоки Поток, 2010..

  Антологија плача. Од Светога Саве до Патријарха Пајсија, Просвета, Београд, 2011.

  Дивити се треба ваистину дивноме Богу. Антологија чуда – од Светога Саве до Патријарха Пајсија, Архиерпископија београдско-карловачка, Београд, 2013.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
   1. Образовање и наука Христова у делима хиландарских јеромонаха Доментијана и Теодосија,  Love of learning and devotion to God in orthodox monasteries, Beograd, Columbus, 2006, 127-132.
  1. Destruction of Handwritten Literary Legacy and Monastery Libraries in Kosovo and Metohija, Scripta, The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies, volume 6, Sofia, 2008, 269-279.
  2. Јабука као евхаристијски симбол, Црквене студије, 11, Ниш, 2014.
 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  Две народне песме из Ибарског Колашина, Стремљења, 4, Приштина, 1987, 109-111.

  Библијки мотиви у записима о Великој сеоби Срба, Стремљења, 12, Приштина, 1990, 47-51.

  Анагошки смисао песме ''Молитва Богородици'' Димитрија Кантакузина, Баштина, 2, Приштина, 1991, 53-58.

  Лирске народне песме из Ибарског Колашина, Баштина, 1, Приштина, 1991, 148-153.

  Дело многоструке вредности (приказ књиге Ђорђа Трифуновића, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд, 1990), Баштина, 1, Приштина, 1991, 271-272.

  Косовска битка у ''Животу деспота Стефана Лазаревића'' и ''Јаничаровим успоменама'', Стремљења, 4-5, Приштина, 1991, 53-60.

  Тумачење стварања (приказ књиге Слободана Костића, Стварање и тумачење I, Приштина, Београд, 1990), Браничево, 1-2, Пожаревац, 1991, 145-147.

  Непознати епископ Митрофан и прилике у манастиру Грачаница у другој половини XVII века, Баштина, 3, Приштина, 1992, 159-163.

  Два стара српска писца из Новог Брда – једна могућа компарација о перципирању стварности, Баштина, 4, Приштина, 1993, 64-70.

  О неким иконографским елементима Кантакузинове ''Молитве Богородици'', Универзитетска мисао, часопис за уметност, 1, Приштина, 1993, 25-27.

  Стара српска књижевност између стварног и есхатолошког, Баштина, 5, Приштина, 1994, 55-62.

  Рилски глагољски листови  и хиландарски Паренесис св. Јефрема Сирина бр. 397, Свети кнез Лазар, број посвећен манастиру Хиландару, Призрен, 1998, 111-119.

  Репрезентативни избор (приказ књиге Димитрија Богдановића, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд, 1997), Србистика, 1, Приштина, 1998,383-387.

  О манастиру Црна Ријека и светом Петру Коришком (приказ зборника Манастир Црна Ријека и свети Петар Коришки, Приштина, 1998), Србистика, 2-3, Приштина, 1998, 261-265.

  Рецепција светоотачке књижевности код Срба, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини, 9-10, 1990-2000, 107-116.

  Образовање и наука Христова у делима хиландарских јеромонаха Доментијана и Теодосија, Свети кнез Лазар, 4, Призрен, 2002, 95-101.

  Пројекција митарстава у Житију светога Петра Коришког, Црквене студије, годишњак Центра за црквене студије, 1, Ниш, 2004, 121-129.

  Где се налазио манастир Промеће. Прилог проучавању Сопоћанског поменика, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2002-2003, књ. LVIII-LIX,  Београд, 2004, 172-178.

  Доментијанове позајмице о љубави, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ.LXX, 2004, 139-142.

  Слово о љубави новобрдског песника Димитрија Кантакузина, Летопис Матице српске, год. 181, књ. 475, св. 16, Нови Сад, јун 2005, 1042-1050.

  Старозаветни образ крста, Црквене студије, годишњак Центра за црквене студије, 3, Ниш, 2006, 199-212.

  Доментијанова свест о светости поезије, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2006, књ. LXXII, св. 1-4, Београд, 2007, 83-92.

  Русский монастырь св. Пантелеймона в древнесербской литературе, Црквене студије, годишњак Центра за црквене студије, 4, Ниш, 2007, 225-232.

  ''Слово за любовта'' на поета от Ново Бърдо Димитър Кантакузин, Славянски диалози, списание за славянски езици, литератури и култури, Филологическия факултет при Пловдивския университет ''Паисий Хилендарски'', година IV, книжка 7, Пловдив, 2007, 96-105.

  Богонадахнуће у списима о светом Ћирилу и Методију, Црквене студије, 5, Ниш, 2008, 199-205.

  Трпеза Премудрости Архиепископа Данила Другог, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXIV, св. 1-4, 2008, Београд, 2009, 21-29

  Радослава Станкова, Србската книжнина през XIII в., Староблгарска литература, БАН, 38-40, Софија, 2008, 256-258. (приказ књиге).

  Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности, Philologia Mediana, 1, Ниш, 2009, 39-49.

  Зашто је плакао Свети Сава, Београдски историјски гласник, 2, 2011, 37-44.

  Древни српски старци, Црквене студије, 8, 2011, 275-294.

  Значајно дело о књижевности православних Словена (А. Наумов, Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена, Ниш 2009), Philologia Mediana, 3, 2011, 552-555.

  Богослужење у средњовековном граду, Београдски историјски гласник, Belgrade Historical Reviw, 3, 2012, 127-136.

  Колаци у Старом Колашину, Косовско-метохијски зборник САНУ, 5, 2013, 129-140.

   

    

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  1. Савино измирење завађене браће у српској житијној књижевности, у зборнику: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд, 1998, 159-167.
  2. Српски паренесиси св. Јефрема Сирина и однос према глагољској традицији, у: Преводи на Балкану из XIV века, радови са међународне конференције, Софија, 2004, 387-396.
  3. Елементи свештеног језика у прози Григорија Божовића, у зборнику: Језик и стил Григорија Божовића, Косовска Митровица, 2006, 93-99.
  4. Два Данила и бањски краљ Милутин, у зборнику: Манастир Бањска и доба краља Милутина, Ниш, Косовска Митровица, 2007, 211-217.
  5. Давид и Константин – српска рецепција предања о светим и великим царевима, Свети цар Константин и хришћанство, том II, Центар за црквене студије, Филозофски факултет, Ниш, 2013, 387-396.

    David and Constantine – Serbian reception of  Traditions of sacred and great Emperors, Book of Abstracts, The Centre of Church Studies, Faculty of  Philosophi, Nis, 2013, 114.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Српска књижевност 15. века и ''последња времена'', у зборнику: Српска књижевност у доба деспотовине, Деспотовац, 1998, 165-173.
  2. Старешине и старатељи манастира Црна Ријека, у зборнику: Манастир Црна Ријека и свети Петар Коришки, Приштина, 1998, 25-31.
  3. Идеје србистике и наставни програм старе српске књижевности, у зборнику Дело Петра Милосављевића и србистика, Косовска Митровица, 2002.
  4. Од историјске конкретности до метаисторијског идеала. Есхатолошка поема Лазе Костића, у зборнику: Историја у романтичарској поеми код Словена, Ниш, 2003, 49-55.
  5. Ниш у књижевном делу Стефана Првовенчаног, у зборнику: Ниш и Византија I, Ниш, 2003, 117-124.
  6. Владика Николај о Псалтиру, у зборнику: Свети Владика Николај, Охридски и Жички, Жича, Краљево, 2003, 377-383.
  7. Елементи свештеног језика у прози Григорија Божовића, у зборнику: Језик и стил Григорија Божовића, Косовска Митровица, 2006, 93-99.
  8. Уништавање рукописног књижевног наслеђа и манастирских библиотека на Косову и Метохији, у зборнику: Друштво и култура Срба Косова и Метохије, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2007, 159-171.
  9. Књижевник-интелектуалац пред историјом и последњим временом, у зборнику: Историја и књижевност Срба Косова и Метохије, Косовска Митровица, 2007, 177-189.
  10. Слово љубве у светлу библијске егзегезе, Митолошки зборник, 18, Рача, Београд, 2008, 165-179.
  11. Историја манастира Црна ријека, у: Прошлост, садашњост и будућност Срба Косова и Метохије, Косовска Митровица, 2009, 75-89.
  12. Доментијанова теологија љубави, у: Православна теологија и култура, Ниш, 2009, 99-107.
  13. Књижевно-теоријско обликовање суштине, предговор књизи: Александар Наумов, Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена, Ниш, 2009, 5-8.
  14. Манастир Дубоки Поток – историја црквено-народног живота и просветитељског рада, предговор књизи: Манастир Дубоки Поток, Дубоки Поток, 2010, 5-16.
  15. Миодраг Пурковић као историчар средњовековне културе, у: Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, уредник Синиша Мишић, Пожаревац, 2010, 87-92.
  16. Рађање Српске цркве у ТоплициСтефан Немања и Топлица, тематски зборник, Центар за црквене студије, Ниш, 2011, 27-35.
  17. Отац Јустин и Свети Оци, Отац Јустин Поповић, живот и делоВрање, 2011, 85-96.

  18. Призренска Богословија и Стари КолашинИсторија и значај Призренске богословије, Филозофски факултет, Центар за црквене студије, Призренска богословија, Ниш, 2013, 113

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 jun 2014 11:45