Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 10.03.2014.

Ivan Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14. 03. 1979.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Nis (osnovne studije), Filozofski fakultet Novi Sad (master studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 2011(osnovne studije), 2013 (master studije)
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. „Заступљеност филозофске проблематике у нишком часопису Градина―периоди 1900―1901. и 1966―1980” у часопису ФИЛОЗОФИЈА И ДРУШТВО ХХIV (2), 2013, стр. 23―32. ISSN 0353-5738 (категорија M24)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. „Дилтајева критика историјског ума―специфичан приступ духовним феноменима” у зборнику радова ЗНАЊЕ И КОРИСТ 4, Филозофски факултет, Ниш, 2013, стр. 23―33. ISBN 978-86-7379-301-6 (категорија М33)
  2. „Манхајмова ‘социологија знања’ – документовање Weltanschauung-a” у зборнику радова САВРЕМЕНЕ ПАРАДИГМЕ У НАУЦИ И НАУЧНОЈ ФАНТАСТИЦИ 3, Филозофски факултет, Ниш, 2014. стр. 162–170. ISBN 978-86-7379-348-1 (категорија М33)
  3. „Деконструкција Жака Дериде и отварање новог поља значења изворних текстова” у зборнику радова Књижевна истраживања (ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, ЗНАЧЕЊЕ), Филозофски факултет, Ниш, 2016. стр. 257-268. ISBN 978-86-7379-408-2; COBISS.SR-ID 222818060 (категорија М14)
  4. „Платоново превазилажење елејског учења о ‘Једном’ у дијалозима Парменид и Софист” у зборнику радова 2.400 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2016. стр. 31-50. ISBN 978-608-238-090-2; COBISS.MK-ID 100510986 (категорија М14)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. „Разумевање категорије каузалитета у будистичкој мисаоној традицији и Кантовој трансценденталној логици” у зборнику радова Српског филозофског друштва РАЗУМЕВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ТРАДИЦИЈЕ РАЗУМЕВАЊА, Кровови, Сремски Карловци, 2013, стр. 175―188. ИСБН 978-86-81349-29-8 (категорија М63)

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 jun 2016 20:07