Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.12.2013.

Jelisaveta Todorović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.12.1960.
 • Mesto rođenja: Uzice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerzitet u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1984.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  M 41 Monografije istaknutog nacionalnog značaja

  Marina Matejević i Jelisaveta Todorović (2012). Funkcionalnost porodičnih odnosa i kompetentno roditeljstvo, Niš, Filozofski fakultet, ISBN 978-86-7379-269-9, str str 223, 

  M42 Monografije nacionalnog znacaja

   

  Vidanović Snežana, Todorović Jelisaveta, Vladimir Hedrih (2006). Porodica i posao, izazovi i mogućnosti, Niš, Filozofski fakultet, str. 158. ISBN 86-7379-117-0, 

  Jelisaveta Todorović (2005). Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata, Niš, Prosveta, str.255, ISBN 86-7455-655-8, 

  M 43 Monografska bibliografska publikacija

  Konstantinović Vilić Slobodanka, Todorović Jelisaveta, Petrušić Nevena, Sokolov Zorica, Popović Ana,  Stefanović Saša (2010): Deca i odgovorna država 1, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine Niš. str 89.,ISBN 978-86-913753-0-0,

  Konstantinović Vilić Slobodanka, Todorović Jelisaveta, Petrušić Nevena, Sokolov Zorica, Popović Ana,  Stefanović Saša (2010): Deca i odgovorna država 2, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine Niš. str 89.,ISBN 978-86-913753-1-7, 

  Anđelković,  Vesna, Stefanović-Stanojević, Tatjana,  Vidanović, Snežana i Jelisaveta Todorović (2009). Internet-moj imaginarni prijatelj, Niš, Filozofski fakultet, str.67., ISBN 978-86-7379-184-5,

  Priručnik

  Opsenica Kostić, J., Todorović, J. i Janković I. (2017). Izazovi savremene porodice. Niš: Univerzitet u Nišu. ISBN 978-86-7181-097-5  COBISS.SR-ID 231412236  

  M 14  Рад у зборнику мађународног значаја

  Marina Matejević, Jelisaveta Todorović and Dragana Jovanović 2015

  TRADITIONAL AND CONTEMPORARY IN ASSESSMENTS OF FAMILY RELATIONSHIPS OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF NIŠ,

  MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender,  Colorgrapx, Belgrade,  185- 197,  ISBN: 978-86-82417-81-1

  www.instifdt.bg.ac.rs, www.celap.edu.rs

   

  M 44 Poglavlje u monografijama i tematskim zbornicima vodećeg nacionalnog značaja

  Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић, Татјана Стефановић Станојевић (2013). Циркумплекс модел породичног функционисања, у монографији Односи на послу и у породици у Србији, почетком 21. века, уредили В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић, Ниш, Филозофски факултет, ИСБН 978-86-7379-313-9  

  Татјана Стефановић Станојевић, Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић (2013). Партнерски односи: теоријска сагледавања и емпиријска евиденција, у монографији Односи на послу и у породици у Србији, почетком 21. века, уредили В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић, Ниш, Филозофски факултет, ИСБН 978-86-7379-313-9

  Снежана Видановић, Татјана Стефановић Станојевић, Јелисавета Тодоровић (2013). Емоционално-социјалне потребе деце и родитељство, , у монографији Односи на послу и у породици у Србији, почетком 21. века, уредили В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић, Ниш, Филозофски факултет, ИСБН 978-86-7379-313-9, 

   

  M 45 Radovi u tematskim zbornicima

  Snežana Stojiljković, Štefica Stanković, Jelisaveta Todorović (2019). Alkoholizam u porodici kao ometajuži činilac u razvoju ličnosti adolescent,  Tematski zbornik X Međunaroda naučno-stručna konferencija “Unaprеđenje kvalitete života djece I mladih”,  Istanbul, Turska, pp 415-427 ISBN 1986-9886.   M 45

  Тодоровић, Ј., Симић, И. (2014). Традиционално схватање родних улога и комуникација у породици. У Димитријевић, Б. (ур). Савремене парадигме у науци и научној фантастици (стр. 9-22). Зборник радова научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, ISBN: 978-86-7379-348-1 M45

  Матејевић, М. Тодоровић, Ј. (2014). Култура као димензија родитељства,  У Димитријевић, Б. (ур). Савремене парадигме у науци и научној фантастици (стр. 589-597). Зборник радова научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, ISBN: 978-86-7379-348-1 M45

  Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović, Bojana Crnjaković (2006). Vaspitni stilovi i moralno rasuđivanje, Tematski zbornik radova Primenjena psihologija, Filozofski fakultet Niš, str 371-390, ISBN 86-7379-106-5.  

  Jelisaveta Todorović: “Pojam i vrste coaching-a”(2006), Tematski zbornik radova Primenjena psihologija, Filozofski fakultet Niš, str 259-269, ISBN 86-7379-106-5.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimir Hedrih, Marjan Ristić (2006). Sličnost predstava o majci i ocu kod studenata, Empirijska istraživanja u psihologiji 2006-Zbornik radova, Beograd, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, str. 219-227, ISBN 86-83797-53-8,

  Jelisaveta Todorović, Vladimir Hedrih, Milica Milojević (2006). Redosled rođenja i predstava o roditeljima studenata Filozofskog fakulteta, Empirijska istraživanja u psihologiji 2006, Zbornik radova, Beograd, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, 2006. str. 213-219, ISBN 86-83797-53-8,

  Jelisaveta Todorović, Aleksandra Kocić (2006). Vaspitanje i rizično seksualno ponašanje mladih, Tematski zbornik radova “Mladost slomljenih krila, Vrnjačka Banja, Izdavač Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, str. 144-156.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković (2007). Porodični činioci nasilnog ponašanja dece i omladine, Zbornik radova Omladina Balkana između nasilja i kulture mira, Filozofski fakultet Niš, str. 115-129, ISBN 978-86-7379-135-7, 

  Milica Todorov, Marina Hadži-Pešić, Snežana Vidanović, Jelisaveta Todorović (2007). Emocija i mehanizmi odbrane kod pacijenata obolelih od paranoidne šizofrenije, Tematski zbornik radova DRUŠTVO PORODICA I PONAŠANJE, Filozofski fakultet Niš, 2007. str 131-139, ISBN 978-86-7379-139-5, 

  Aleksandra Jovanović, Jelisaveta Todorović, Bojana Dimitrijević (2008). Doživljaj odnosa sa roditeljima, agresivnost i aleksitimija mladih sa delinkventnim ponašanjem, Tematski zbornik radova MLADI I PORODICA, Filozofski fakultet Niš, str 95-123, ISBN 978-86-7379-170-8, 

  Jelena Mladenović, Jelisaveta Todorović (2008). Porodični činioci i depresivnost mladih, Tematski zbornik radova MLADI I PORODICA, Filozofski fakultet Niš, str 63-75, ISBN 978-86-7379-170-8, 

  Симић, И., Тодоровић, Ј. ( 2009). Чиниоци и облици насилног понашања у школи и системске стратегије за превенцију, Тематски зборник радова Образовање и развој, Филозофски факултет Ниш., ИСБН 978-86-7379-187-6, Стр. 199 – 219.  M45/1,5

  Кашић, К., Стојиљковић, С., Тодоровић, Ј. (2009). Улога учитеља у афирмацији аутономије личности као васпитног циља,  Противречности социјализације младих и улога образованај у афирмацији вредности културе мира, Филозофски факултете, Ниш, ИСБН 978-86-7379-179-1 стр. 91-101.  М45/1,5

  Todorović, Ј., Kocić, А.,  Miladinović,И., Jovanović, Т. (2009). Rizično seksualno ponašanje mladih, tematski zbornik radova Rizično seksualno ponašanje студената Универзитета у Нишу и њихова искуства с наркотицима, Центар за научна истраживанја САНУ и Универзитета у Нишу, ИСБН 978-86-7025-481-7, 

  Тодоровић, Ј., Стојиљковић, С. и В. Арнаудова: Самопоштовање и депресивност српских и македонских студената, У зборнику радова: Образовање, личност и рад Ниш: Филозофски факултет, 2010, ИСБН 978-86-7379-209-5,   

  Stojiljković, S., Todorović, J., Nešić, В., Mitić, Д. (2010). THE DEGREE OF SELF-ACTUALIZATION OF TEACHERS IN SERBIA (prihvaćeno za objavljivanje u zborniku radova: 5th International Conference „Education for human society”, Ohrid, 28-29 May, 2010. M 45/1.5

  Јовановић, А. и Ј. Тодоровић (2010). Едукативна улога родитеља и сексуално понашање адоелсцената, рад прихваћен ѕа штампу у Зборнику радова са  Другог научног симпозијума Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, ЉУБАВ, СЕКС, МЛАДИ, 19. фебруара, ИСБН 978-86-7025-483-1, стр. 107 до 121.   

  Тодоровић, .Ј, Стојиљковић, С. и В. Хедрих (2011). Породица као систем, породични односи и доживљај односа са родитељима, у зборнику радова посвећеном Николи Роту, ЛИЧНОСТ И СОЦИЈАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ, ИСБН 978-86-7379-221-7, стр. 97 до 111,

  Станковић Ђорђевић, М. и Ј. Тодоровић (2011). Интегративни модел родитељства, у Зборнику радова са скупа „Васпитање за хумане односе“, Ниш, Филозофски факултет, стр. 401 до 414, ИСБН 978-86-7379-233-0 

  Тодоровић,  Ј., Стојиљковић, С. (2011). Циљеви постигнућа, васпитни циљеви родитеља и школски успех адолесцената, у Зборнику радова са скупа „Васпитање за хумане односе“, Ниш, Филозофски факултет, стр. 351 до 367, ИСБН 978-86-7379-233-0 

  Todorović, J. i M. Matejević (2012). Struktura i funkcionalnost porodica studenata univerziteta u Nišu, u Zbornik radova Obrazovanje i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet Niš, ISBN 978-86-7973-266-8, str 293-308. 

  Matejević, M. i J. Todorović (2012). Struktura porodice, vaspitni stil roditelja i obrasci komunikacije u porodicama sa adolescentima, Zbornik Porodica sa adolescentom u tranziciji, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, ISBN  978-86-7025-581-4. 

  Todorović, J., Simić, I. i M. Hadži Pešić (2012). Porodica i škola-sistemski pristup, Zbornika radova Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, Filozofski fakultet Niš, ISBN 978-86-7379-256-9, str. 99 do 108.

  Todorović, J., Arsov, J., Stojiljković, S. i I. Simić (2012). Porodični odnosi i nasilno ponašanje učenika, Zbornik radova Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad, Filozofski fakultet, Niš, ISBN 978-86-7379-258-3, str. 36 do 52.

  Тодоровић, Ј., Симић, И. (2013). Димензије породичног односа, субјективно благостање и тип домаћинства. У Димитријевић, Б. (гл.ур). Хунанизација универзитета (стр. 298-311). Зборник радова научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факултет ИСБН 978-86-7379-297-2

  Данка С. Јањић, Јелисавета А. Тодоровић (2013). Квалитет породичних интеракција код студената Универзитета у Нишу, У: С. Видановић, Н. Милићевић, Ј. Опсеница-Костић (ур.) Тематски зборник радова Развој и ментално здравље, Ниш, Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-317-7 str. 23-49.

  Todorović, J, Simić, I, Arnaudova, V.  (2015).  Samostišavanje studenata i  studentkinja društveno-humanističkih nauka,  u Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije Niš, Filozofski fakultet, ISBN 978-86-7379-392-4, str.7-23, M45

  Тодоровић, Ј., Захаријевски, Д., Стојиљковић, С., Петровић, Ј., Ђигић, Г. (2015). Мобилност на Универзитету у Нишу између програма у пољу друштвено-хуманистичких наука. У: Жегарац, Х., Тодоровић, Ј. (Уред.). Образовање у области социјалног рада и социјалне политике за 21. век. Ниш: Универзитет у Нишу. ISBN 978-86-7181-085-2 (http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2015/03/Obrazovanje-u-oblasti-socijalnog-rada-ver-11-03-2015.pdf) M45

  Стевановић Ивана, Тодоровић Јелисавета (2016). Квалитет породичних односа код адолесцената из Србије и Републике Филозофски факултет, Психолошка разматрања и перспективе : тематски зборник радова / уређивачки одбор Александра Костић, Бојана  уређивачки одбор Александра Костић, Бојана Димитријевић, Татјана Стефановић Станојевић , Филозофски факултет Ниш ИСБН 978-86-7379-434-1 стр141-163.      М45

  Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић (2017):Породични и персонални чиниоци интересовања студената Унивезѕитета у Нишу за одлазак у иностранство , Становништво југоисточне Србије: одлив мозгова- узроци и последице по национални развој и идентитет, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет у Нишу ИСБН 978-86-7379-414-3, стр 257-270   М45

  Jelisaveta Todorovic (2018). Kompetencije profesionalaca – mogucnosti I granice, Tematski zbornik radova,  Odgovori na potrebe korisnika profesionalni iziazovi, uredili: Darko Dimovski, Jelena Stanojevic I Miomira Kostic, Nis, Pravni fakultet I Centar z asocijalni rad  “Sveti Sava”, ISBN 978-86-92049-3-9. Str 1-11   М45

  Tijana Simic Vuckovic & Jelisaveta Todorovic (2018). Vaspitni stilovi I samostisavanje kao cinioci partnerskog nasilja kod studenata, Tematski zbornik radova,  Odgovori na potrebe korisnika profesionalni iziazovi, uredili: Darko Dimovski, Jelena Stanojevic I Miomira Kostic, Nis, Pravni fakultet I Centar z asocijalni rad  “Sveti Sava”, ISBN 978-86-92049-3-9, str 93-119.  М45

  Тодоровић, J., Видановић, С. (2018). Квалитет брака и андрогиност партнера. У: Б. Благојевић (ур.) Тематски зборник радова са међународног научног скупа НИСУН 7 (књига 2) Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 293-303.  ИСБН 978-86-7379-487-7             М45

  Janković,I., Todorović,J., Arnaudova, V. (2019). Vaspitni stilovi roditelja kao prediktori zadovoljstva studenata porodičnim odnosima. U: Dimovski, D., Stanojević, J., Kostić, M. (ur) Zbornik radova Roditeljstvo, dar, teškoća i šansa koji su, Niš, Centar za socijalni rad i Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, str 173-189, ISBN 978-86-920449-4-6, M45

  M 48 Uredjivanje monografije

  Уређивање монографије Односи на послу и у породици у Србији, почетком 21. века, уредили В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић, Ниш, Филозофски факултет, ИСБН 978-86-7379-313-9

  Жегарац, Н., Тодоровић, Ј. (2015). (Уред.). Образовање у области социјалног рада и социјалне политике за 21. век. Ниш: Универзитет у Нишу, ИСБН 978-86-7181-085-2. Уређивање научне монографије  М49

   M 49 Uređivanje temtskog zbornika

  Urednik tematskog Zbornika Mladi i porodica, Filozofski fakultet Niš, 2008, ISBN 978-86-7379-170-8,    M 49 (1 bod)

  Стефановић Станојевић Т, Тодоровић Ј, Димитријевић Б. (2012), Уређивање и Предговор, у: Стефановић-Станојевић, Т., Тодоровић, Ј., Димитријевић, Б (Ур). Зборник радова: Психички развој, ментално здравље и рад, Филозофски факултет, Ниш , ISBN 978-86-7379-258-3. 

  Stojiljković, S., Todorović, J. i G. Djigić (2012), uređivanje Zbornika radova Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, Simpozijum Ličnost i obrazovno-vaspitni rad,  Ниш, ISBN 978-86-7379-256-9. M 49/1.

  Priređivanje knjige rezimea sa VII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu (Todorović Jelisaveta, Đigić Gordana) Niš, Filozofski fakultet, M 66/1

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  M23 Radovi u časopisu sa SCI liste

  Milojević, M., Stojiljković, S., Todorović, J., Kašić, K. (2009). Ciljevi postignuća i perfekcionizam gimnazijalaca, Psihologija, 2009, Vol 42 (4), YU ISSN 0048/5705, str 517-535.  

  Hedrih, V., Nešić, V., Nešić, M., Todorovic, J. (2008). Big Five personality traits and educational choice of Serbian high school students, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 43(4-Mar): 772-772    

  Marina Hadži Pešić, Jelisaveta Todorović, Kristina Brajović Car (2007). Psihološki faktori i koronarna bolest srca, Psihologija, Vol 40, br 3, str. 461 – 477, (YU ISSN 0048-5705) UDK 159.9.072:616.12.

  Jelisaveta Todorović (2004). Vaspitni stilovi u porodici i stabilnost samopoštovanja adolescenata, Psihologija, Vol. 37, br 2, str. 183-195.  (YU ISSN 0048-5705) UDK159.923.2.072-053.6:37.032

  M 24 Časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom

  Miljana Spasić Šnele, Jelisaveta Todorović, Miroslav Komlenić (2020). Gender role and dimensions of Family funcioning as predictors of subjective well-being in men and women, TEME, Vol XLIV, No 3, pp 681&701, DOI Number https://doi.org/10.22190/TEME200310052S

   Marina Matejevic, Jelisaveta Todorović (2014) Patterns of Family Functioning and Dimensions of Parenting Style, Procedia - Social and Behavioral Sciences,(Elsevier),ISSN 1877/0428 Volume 141, pp. 431–437 http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042814034995 M 24


  Jelisaveta Todorović, Marina Matejevic (2014).
  Transgenerational Transmission of the Beliefs of Competent Parenting,Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier),ISSN 1877/0428 Volume 141, pp. 275-279
  http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042814034727 M 24


  Stojiljkovic Snezana, Todorovic Jelisaveta, Djigic Gordana, Doskovic Zvonimir
  Teachers' self-concept and empathy
  Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier),ISSN 1877/0428 (2014), vol. 116 br. pp. 875-879
  http://www.iceepsy.org/admin/files/ContentsICEEPSY2014.pdf M 24

  Ивана Симић, Снежана Стојиљковић, Јелисавета Тодорвић (2013). Доживљај породичних односа, емпатија и новчани приходи породице, ТЕМЕ, XXXVII бр 2, април-јун 2013,  ISSN 0353-7919 стр 719 до 734

  Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G., Dosković, Z. (2013). Teachers' self-concept and empathy. World Conference on Educational Sciences, Procedia- Social and Behavioral sciences WCES_programme_2013, pp42, 26126.pdf Full paper acceptance letter

  Zlatković, B., Stojiljković, S., Djigić, G., Todorović, J. (2012). Self-concept and teachers’ professional roles, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), Vol 69, pp. 377-385, ISSN 1877-0428, dostupno na: http://www.iceepsy.org/admin/files/ContentsICEEPSY2012.pdf,

  Todorović, J., Matejević,M., Simić, I. (2012). Educational  Styles, Communication and Contentment of students with  their Families. Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), Vol 69, pp. 899-907, ISSN 1877-0428, dostupno na: http://www.iceepsy.org/admin/files/ContentsICEEPSY2012.pdf  

  Todorović, J., Stojiljković, S., Ristanić, S., Djigić, G. (2011). Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers personality, Procedia-Social and Behavioral Journal (Elsevier),ISSN 1877/0428 Vol 29, 426-432,  

  Todorović, J., Stojiljković, S., Djigić, G., Ristanić, S. (2012). Basic personality dimensions and the attitudes of primary and secondary school teachers towards inclusive education, Journal of Educational Sciences & Psychology, Vol. II (LXIV), No. 1/2012, 66-75, ISSN (online) 2247 – 8558, 

  Stojiljković, S., Todorović, J., Dosković, Z., Todorović, D. (2011). Razlike u perfekcionizmu srpskih i makedonskih studenata, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja /Journal of the Institute for Educational Research, Vol 43, No 2, 312-329  

  Đorđević, M, Dimitrijević, B, Todorović, J (2011). Dimenzije ličnosti adolescenata i sklonost ka zloupotrebi alkohola, Nastava i vaspitanje, Pedagoško društvo Srbije, ISSN 0547-3330, br.1, str. 81-100. 

  Stanković Đorđević, M. i J. Todorović (2011). Kontekstualni model roditeljskih vaspitnih uticaja, Nastava i vaspitanje, Pedagoško društvo Srbije, ISSN 0547-3330, br 3, str.443-461 

  Stojiljković, S., Todorović, D. i J. Todorović (2010). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, Bulgarian Journal of Psychology, 2010, ISSN: 1877-0428, 1-4, рр 883-889  

  Todorović, J. i I. Simić (2010).  Uloga porodice u formiranju emocionalnog profila studenata društvenih nauka, Teme 33(4), ISSN 0353-7919, str. 1281-1294. 

  Snežana Stojiljković, Marina Hadži-Pešić (2008). Predstava o roditeljima i kompetencije studenata, TEMEčasopis za društvene nauke, br 3, Niš, jul-septembar, str 595-609, ISSN 0353-7919. UDK 159.923-057.875

  Blagoje Nešić, Jelisaveta Todorović (2006). Mišljenja roditelja o bolestima zavisnosti kod njihove dece, TEMEčasopis za društvene nauke, br.2, Niš, april-jun, str. 307-318; ISSN 0351-1685. UDK 613.81/84-053.5 (497.11)

  Jelisaveta Todorović (2005). Porodični činioci stabilnosti samopoštovanja adolescenata, Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja broj 1, vol 37, 2005. str. 88-106;  ISSN 0579-6431. UDK 159.923.2

  Jelisaveta Todorović (2002). Relation between the emotional conflicts and self-concept among adolescents, Facta Universitatis, Vol.2, No 9, 2002. str. 691-697. (YU ISSN 0354-4648)

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Jelisaveta Todorović, Dragan Rangelov (2002). Povezanost školskog uspeha i self-koncepta, Godišnjak Studijske grupe za Psihologiju, Godina I, br. 1, za 2002. godinu Filozofski fakultet u Nišu, str. 115-122 ( ISSN 1451-1967) M 53 

  Jelisaveta Todorović (2003). Problemi prilagođavanja učenika sa specifičnim razvojnim teškoćama školskoj sredini, Godišnjak za psihologiju, Godina II, broj 2, za 2003. godinu, Filozofski fakultet u Nišu. str. 77-82.   (ISSN 1451-5407) M 53 

  Jelisaveta Todorović (2004). Bazične dimenzije ličnosti i stabilnost samopoštovanja adolescenata, Godišnjak za psihologiju, Godina III, br. 3, godinu, str. 13-27. ISSN 1451-5407,  M 53

  Jelisaveta Todorović (2004). Uloga porodice i škole u socijalizaciji dece sa specifičnim razvojnim teškoćama,  Godišnjak za psihologiju, Godina III, br. 3, str. 51-63. ISSN 1451-5407, M53

  Valentina Jeremić, Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović (2006). Depresivnost i predstava o sebi adolescenata bez roditeljskog staranja, Godišnjak za psihologiju, vol. 4, No 4-5, str. 173-188, ISSN 1451-5407, .M 53

  Vladimir Nešić,  Milkica Nešić, Nebojša Milićević, Jelisaveta Todorović (2006). Porodica i muzička iskustva učenika osnovnih škola u Nišu, Godišnjak za psihologiju, vol 4, No 4-5,  str. 127-142, ISSN 1451-5407 UDK: 159.922.7:78 M 53

   Тодоровић, Ј.,  Кезуновић, И. и С. Стојиљковић (2009). Улога породичних окупљања у формирању потпорних система личности адолесцената, Настава и васпитање,  ИССН 0547-3330, бр 3, Стр.371-386.  М51

  Симић, И., Тодоровић, Ј. (2009). Утицај културе на развој емоција, Годишњак за психологију, Вол.6 Но 8, Филозофски факултет Ниш, ИССН 1451-5407, стр. 65 – 81. М53

  4. Тодоровић, Д.,  Златановић, Љ., Стојиљковић, С. и Ј. Тодоровић (2009). Повезаност перфекционизма са самопоштовањем и депресивношћу код студената, Годишњак за психологију, Вол.6 Но 8, Филозофски факултет Ниш, ИССН 1451-5407, стр.  173 -185.  М53

  Kristina Kašić,  Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović (2008): Vaspitni ciljevi učitelja, Godišnjak za psihologiju, Vol. 5, No 6-7, str. 131-146, ISSN 1451-5407 UDK:37.018, 37.064 M 53

  Bojana Crnjaković, Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović (2008). Vaspitni stil roditelja i lokus kontrole adolescenata, Nastava i vaspitanje br. 4,  str 514-529, ISSN 0547-3330, UDK-37.018.1 M 51

  Todorović, J., Stojiljković, S. i I. Simic (2009). Emotional profile of social science students’ in different family relationship, Bulgarian Journal of Psychology, 2009, ISSN 0861–7813, 3-4, pp 361-367.   М 51

  Stojiljković, S., Todorović, D. i J. Todorović (2010). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, Bulgarian Journal of Psychology,2010, ISSN: 1877-0428, 1-4, рр 883-889 М 51

  Елизавета А. Тодорович: Стили воспитания в семьях студентов, обучающихся в Нишском университете, Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки), str 146-150 УДК 159.99 ISSN1813-145X http: //vestnik.yspu.org /

  http: //yspu.org/

  Janković, I., Todorović, J. (2016). Tradicionalno shvatanje rodnih uloga, subjektivno blagostanje I samopoštovanje. Godišnjak za psihologiju, Vol 13 (15), str. 7-19, ISSN 1451-5407, M53

  Janković, I., Todorović, J., Arnaudova, V. (2017). Family functioning and self-silencing of students. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vo.16. No 2, pp. 151-161, ISSN 1820-8495,  M52

  Спасић Шнеле, М. и Тодоровић, Ј. (2020) Разлике у процени задовољства животом између особа које имају и које немају члана породице коме је потребна посебна нега, рад послат за  Годишњак за психологију, ИССН 1451-5407

   

   Janković Ivana i Jelisaveta Todorović (2020) Lived experiences of women in relаtion to infertility- areview of the qualitative research, Facta universitatis Philosophy, Sociology, Psychology and History , 

  ISSN 1820-8495 (Print), ISSN 1820-8509 (Online), DOI: https://doi.org/10.22190/FUPSPH2102137J, М52

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  Jelisaveta Todorović: “Self-concept of Adolescents and emotional conflicts”,  VIII Annual Conference of the European Association for Counselling (E.A.C.), Atina, 2001.Programme Abstaracts str.  47-48.

  Jelisaveta Todorović, Vladimir Nešić, Patar Kostić i Nenad Popović:” The Patterns of Parental Rearing and Their Role in Stability of Self-Esteem of Adolescents”, 8th European Congress of Psychology, 6-11 July 2003, Vienna, Austria. Abstract Book str.348.

  Hadži-Pešić Marina, Todorović Jelisaveta:”Anxiety and Aggressivness in Patients with Coronary Artery Disease”, 8th European Congress of Psychology, 6-11 July 2003, Vienna, Austria. Abstract Book str. 260.

  Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović:”Student’s Conformity and Authoritarianism and Their Relation to The Educational Aims”,12th European Conference on Personality, Groningen, July 18-22, 2004, Netherlands. Conference Abstracts str. 251.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković:”Educational Styles, Personality Dimensions and Self-Esteem”, 12th European Conference on Personality, Groningen, July 18-22, 2004, Netherlands. Conference Abstracts str. 258.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković:“Self-Esteem in Adolescents with Asocial Behaviour“, 9th European Congress of Psychology, Granada 3-8 July 2005. Španija.

  Stojiljković Snežana, Todorović Jelisaveta:«Inteligence, personality traits and moral judgement«, The 8th European Conference of Psychological Assesment, Budapest 2005. Conference Abstracts str. 155.

  Lidija Ristić, Bojana Ilić, Jelisaveta Todorović:“Psychoactive Substances, psychopathological tendencies and quality of family relationship“, 26th International Congress of Applied psychology, 16-20 July, 2006. Athens, Abstarct book str 1528.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimir Nešić:“Representation of Parent-Child Relationship and the Self-Concept of the Students“, The 13th European Conference on Personality, 22-25 July 2006. Athens, Conference Abstracts str 278.

  Marina Hadži Pešić, Stefanović-Stanojević Tatjana, Todorović Jelisaveta: „The Psychobiological Model of Temperament and Character and Coronary Artery Disease“, Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.

  Vladimir Hedrih, Jelisaveta Todorovic, Melanija Djurovic, Kristina Stojanovic: Relations Between Personality Traits and Educational Choice of Serbian High School Students, Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.

  Jelisaveta Todorovic, Aleksandar Kostic i Vladimir hedrih: Aggressiveness and Emotional Intelligence of Adolescents,Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.

  Snezana Stojiljkovic, Jelsiaveta Todorovic, Yvonimir Doskovic: Personality Traits and Perfectionism in Serbian students,Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.

  Mladenović, J.,  Todorović, J. (2008)- Symptoms of depression in youth, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw, September 18-21, 2008.

  Stojiljković, S., Todorović, D., Todorović, J (2008). Moral jugment and empathy of university students«, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw, September 18-21, 2008.

  Stojiljković, S., Todorović, D. i J. Todorović (2009). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, SEERCP 2009 - The South-east European regional conference of Psychology, Bulgaria, Sofia, 30 October – 1 November, 2009. М34/ 0.5

  Todorović, J., Stojiljković, S. i I. Simic (2009).  Emotional profile social science students’ in different family relationship, SEERCP 2009 - The South-east European regional conference of Psychology, Bulgaria, Sofia, 30 October – 1 November, 2009.

  Todorović.J., Simić.I., Stojiljković, J. ( 2009). Interakcija porodičnih odnosa, odnosa sa     roditeljima i dimenzija ličnosti studenata. 19th Ramiro and Zoran Bujas’ Days,       International Scientific Psychology Conference, April 22-25, Zagreb, Croatia, Book of apstarcts, pp. 76. 

  Стојиљковић, С., Тодоровић, Ј., Нешић, v. и Д. Митић (2010). THE DEGREE OF SELF-ACTUALIZATION OF TEACHERS IN SERBIA, 5th International Conference „Еducation for human society“, Ohrid, 28-29 May, 2010 (књига резимеа) 

  Stojiljković, S., Todorović, J. i Z. Dosković (2010).  Personality traits of teachers and professors in Serbia, International Scientific Conference “5 Years of Philosophical Faculty”, University of Veliko Turnovo “St. Cyril and St. Methodius”, Veliko Turnovo, Bulgaria, 19-20. November, 2010.

   Stojiljković, S., Todorović, J., Dosković, Z. (2011). Self-koncept i emocionalna kompetentnost srednjoškolaca, II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa Federacije BiH, Banja Luka, 24-26. februar, 2011. str. 43.

   Stojiljković, S., Todorović, J., Todorović, D. i Z. Doskovic (2011). The relationships between perfectionism, depression and academic achievement in university students, 7th Biennial Conference on Procrastination, Amsterdam, The Netherlands, July 22-23, 2011. str 46.  

  Todorović, J., Stojiljković, S., Ristanić, S., Djigić, G. (2011). Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers personality, International Conference on Education and Educational Psychology, ICEEPSY 2011, Istanbul – Turkey, 19-22 October 2011. 

  Stefanović Stanojević, T. i J. Todorović (2011), Internet zavisnost i obrasci afektivne vezanosti kod učenika seoskih i prigradskih škola, II kongres psihologa BiH, Banja Luka, Republika Srpska. 24-26. Februar. str. 69. 

  Stojiljković, S., Todorović, J. i S. Vidanović (2012). Anxiey and Coping Strategies in Adolescents from in/complete Families,     16th European Conference on Personality,  July 10 - 14. 2012, Book of Abstarcts, str 226-227. 

  Todorović, J., Matejević, M. i I. Simić (2012). Educational styles, communication and contentment of students with their families, 3th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul, Octobar 10-13. , 2012, Abstract book, ISSN: 1986-3020,

  Zlatković, B., Stojiljkovic, S., Djigić, G. i J. Todorović (2012). Self-concept and teachers’ professional roles, 3th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul, Octobar 10-13. , 2012, Abstract book, ISSN: 1986-3020, str 200. 

  Marina Matejević, Jelisaveta Todorović, Dragana Jovanović “Traditionally and Contemporary in Assessments of Family Relationships of Students of the University of Nis” International Interdisciplinary Conference “MIND THE GAP – FAMILY SOCIALISATION AND GENDER18-20 April 2013 Institute for Philosophy and Social Theory, Kraljice Natalije 45, Belgrade, Serbia

  Марина Д. Матејевић, Јелисавета А. Тодоровић (2013). Васпитни стилови у породицама студената Универзитета у Нишу, Наука и глобализација, научни скуп Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, стр 301-303 ИСБН  978-99938-47-49-6

  Marina Matejević, Jelisaveta Todorović Patterns of Family Functioning and Dimensions of Parenting Style 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, University of Barcelona, Barcelona – Spain, 27-30 October 2013. стр 19

  Jelisaveta Todorović, Marina Matejević  Transgenerational Transmission of the Beliefs of Competent Parenting. 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership,University of Barcelona, Barcelona – Spain, 27-30 October 2013.стр 71

  Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G., Dosković, Z. 1. (2013). Teachers’ self-concept and empathy. 5th World Conference on Educational Sciences, Abstract CD, Abstract No 26126, Sapienza University, Rome, 05-08 February, 2013

  Simić, I., Todorović, J., Arnaudova, V. (2014). Family relations and the self-silencing of social sciences/humanities students. 10th Days of applied psychology. International conference Individual and the Environment, 26-27. september 2014. Faculty of Philosophy, Niš. Book of abstracts, pp.69-70, ISBN: 978-86-7379 M34

  Todorović, J., Arnaudova, V., Simić, I., (2014). Parenting styles and the self-silencing of students. 10th Days of applied psychology.  International conference Individual and the Environment, 26-27. september 2014. Faculty of Philosophy, Niš. Book of abstracts, pp.67-68, ISBN: 978-86-7379 M34

  Todorović, J., Arnaudova, V., Simić, I. (2014). Family relations, parenting styles and self-silencing of students of the Faculty of philosophy in Skopje and Niš. International conference on theory and practice in psychology. 30.10. – 1.11. 2014. Departman of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Book of abstracts, pp. 46 M34

  Snezana Stojiljkovic, Kristina Randjelovic, & Jelisaveta Todorovic, University of Nis, Serbia: Big-five personality dimensions and procrastination in students 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld UniversityJuly 9-10, 2015

  Jelisaveta Todorović, Tamara Cirić (2015) The dominant psychological characteristics of the personality of young people who want to leave the country, 11th conference Days of Applied Psychology,September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia

  Mila Ignjatović, Jelisaveta Todorović (2015) Silencing the self of single mothers, 11th conference Days of Applied Psychology,September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia

  Todorović, J., Arnaudova, V., Simić, I. (2016). Family relations, parenting styles and self-silencing of students of the Faculty of Philosophy in Skopje and Nis. International conference  on theory and practice in psychology. Skopje, Faculty of Philosophy, pp.335-365, ISBN 978-608-238-109

  Тодоровић, Ј., Симић, И. (2016).Различие семейных отно-шений у студентов Скопье и Ниша. Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 8 частях. Московский государственный университет дизайна и технологий. 25.04.2016.-27.04.2017. Москва, Vol. 8. , 152-159, ISBN 978-5-87055-352-8

  Todorović, J., Janković, I. (2018). Self-esteem and attitudes towards gender equality as predictors of students’conformism, 14th International Conference Days of Applied Psychology 2018, September 28 th-29th 2018, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp.55, ISBN 978-86-7379-482-2

  Janković, I. Todorović, J.  (2018). Intimate partner violence, attitudes towards gender equality and self-esteem of female students. 14th International Conference Days of Applied Psychology 2018, September 28 th-29th 2018, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp.85-86, ISBN 978-86-7379-482-2

  Janković, I., Todorović, J., Stojiljković, S. (2019). Self-esteem and conformism of female students as predictors of experienced violence by partner. In: Pracana, C. & Wang, M. (eds), Psychological Applications and Trends, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019,  pp. 222-227.  ISSN: 2184-2205 ISBN: 978-989-54312-2-9,

  Janković, I. Todorović, J. (2019) Intimate partner violence, attitudes towards gender equality and self-esteem of female students. In: Todorović, J., Hedrih, V. Djorić S. (eds). Modern age and competencies of psychologists. International Thematic Proceedia, 14th Days of Applied Psychology  Niš, Serbia, September 28th & 29th 2018., pp 211-225, ISBN 978-86-7379-508-9, 

  Тодорович, Е. А. (2015). Стили воспитания в семьях студентов, обучающихся в Нишском университете, Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки), str 146-150 UDK 159.99 ISSN1813-145X  http: //vestnik.yspu.org /   http: //yspu.org/                       М33

  Тодорович А. Е. (2015). Воспитание в семьях Нишских студентов.,  Междунаронаја научнаја конференција Психологическије проблеми современој семји, 30. септембар 4. октобар 2015 ТЕЗИСИ, Москва Звенигород, ISBN 978-5-9904052-1-9, стр 904 до 908                             М33

  Stojiljkovic, S., Randjelovic, K. & Todorovic, J. Big-five personality dimensions and procrastination in students, 9th Biennial conference Procrastination Research Conference, Bielefeld University, Germany, July 9-10, 2015      М34

  Todorović, Ј. & Cirić, Т. (2015). The dominant psychological characteristics of the personality of young people who want to leave the country, 11th conference Days of Applied Psychology, September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia     М34

  Ignjatović, М. &Todorović, Ј. (2015). Silencing the self of single mothers, 11th conference Days of Applied Psychology, September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia    М34

  Тодорович Е. , Чабаркапа М.Д.(2016) Из истории психологии в Сербии: обзор развития до Второй мировой войны, Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 8 частях. Часть 1 / Под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, В.В. Зотова, И.В. Антоненко. Str 267-273   ISBN 978-5-87055-352-8 ISBN 978-5-87055-355-9    М 33

   

  Jelisaveta Todorović (2016) Assessment of Family System in Practice,  12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016 Faculty of Philosophy, Niš ,ABSTRACT BOOK Niš, Serbia, September 30th & October 1th 2016 University of Niš, Faculty of Philosophy Department of  Psychology, ISBN: 978-86-7379-422-8        М34

  Тодорович Е.А., Стойилькович С.Д. 2017 Семейные отношения и стили родительского воспитаиа по модели Олсона  Зборник радова са Международная научно-практическая конференция ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ, Москва, 16.07.2017. ИСБ Н 978-5-87055-540-9, стр 378-383   М33

  Snežana Stojiljković & Jelisaveta Todorović (2017). The quality of parenting and self-efficacy of adolescents, International Psychological Applications Conference and Trends 2017, Book of Proceedings, ISBN: 978-989-99864-1-1 © 2017 pp. 444-448 М33

  Snežana Stojiljković, Mirjana Đokić*, Jelisaveta Todorović (2017). INTERPERSONAL ORIENTATION OF STUDENTS IN SERBIA/ С. Стойилькович, М. Джёкич*, Е. Тодорович (2017). Интерперсональная ориентация студентов в Сербии Международная научно-практическая конференция ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ, Москва, 16.07.2017. ИСБН 978-5-87055-540-9, str. 368-371   М33

  Snežana Stojiljković & Jelisaveta Todorović (2017). The quality of parenting and self-efficacy of adolescents, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2017), 29 April to 1 May, 2017 – Budapest, Hungary, http://www.inpact-psychologyconference.org/ Book of Abstracts, pp 72-73. Lisbon, Portugal: W.I.A.R.S. ISBN 978-989-99864-0-4  М34

  Jelisaveta Todorović, & Snežana Stojiljković (2018). Personal and family factors as predictors of academic achievement of university students, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT), Porto, Portugal, 5-7 May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Psychological Applications and Trеnds, Book of Proceedings, Lisboa, Portugal: InScience Press, pp. 135-140.  ISSN: 2184-2205 ISBN: 978-989-99864-5-9

  (http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2018/05/Psychological-Applications-and-Trends-2018.pdf

  Дедович Й., Тодорович Е. (2018). Причины опеки приемного ребенка и социально-демографические переменные, Международная научно-практическая студенческая конференция, ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
  28 апреля 2017, г.СБОРНИК СТАТЕ,  ISBN 978-5-87055-541-6 301-303, str 301-303     М33

  Костов Т., Тодорович Е. (2017) Качество супружеских отношений в семейных парах различных возрастных групп, Международная научно-практическая студенческая конференция, ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
  28 апреля 2017 г.СБОРНИК СТАТЕ, ISBN 978-5-87055-541-6 331-334            М33

  Jelisaveta Todorović, & Snežana Stojiljković (2018). Personal and family factors as predictors of academic achievement of university students, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018, Porto, Portugal, 5-7 May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Book of Abstracts, Lisbon, Portugal: W.I.A.R.S., pp.21. ISBN: 978-989-99864-6-6; М34

  Belma Talović, Jelisaveta Todorović (2018) Functionality of the Family,Character traits and Aggression of Adolescents  14th International Conference Days of Applied Psychology 2018, September 28 th-29th 2018, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp.83-84, ISBN 978-86-7379-482-2    M34

  Тодоровић, Ј. и Ђорић, С. (2018). Уређивање зборника апстракта скупа међународног значаја 14th International Conference Days of Applied Psychology 2018, September 28 th-29th 2018, Niš, Filozofski fakultet, ISBN 978-86-7379-509-6  

  Todorovć, J. , Hedrih, V. & S. Djorić (2019) (Eds). Modern age and Competencies of Psychologists, Niš, Filozofiski fakulteta, ISBN 978-86-7379-508-9    M 36

  Janković, I., Todorović, J., Stojiljković, S. (2019). Self-esteem and conformism of female students as predictors of experienced violence by partner. In: Pracana, C. & Wang, M. (eds), Psychological Applications and Trends, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019, Book of Apstract ISBN: 978-989-54312-1-2, str 34, M34

  Jelisaveta Todorovic, Snezana Stojiljkovic, & Tamara Ciric (2019) Personality traits and reasons to leave country in Serbian university students, In: Pracana, C. & Wang, M. (eds), Psychological Applications and Trends, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019, Book of Apstract ISBN: 978-989-54312-1-2, str 28, M34

  Jelisaveta Todorovic, Snezana Stojiljkovic, & Tamara Ciric (2019) Personality traits and reasons to leave country in Serbian university students, In: Pracana, C. & Wang, M. (eds), Psychological Applications and Trends, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019, Book of Proceeding, pp 181-186, ISSN: 2184-2205 ISBN: 978-989-54312-2-9  M33

  Snežana Stojiljković, Štefica Stanković, Jelisaveta Todorović (2019). Alkoholizam u porodici kao ometajuži činilac u razvoju ličnosti adolescent,  Tematski zbornik X Međunaroda naučno-stručna konferencija “Unaprđenje kvalitete života djece I mladih”,  Istanbul, Turska, pp 415-427 ISBN 1986-9886.

  Jelisaveta Todorović, Mila Dosković, Snežana Stojiljković(2019). Altruism, Life Satisfaction and Gender as Predictors of Merital Satisfaction, 15th International Conference Days of Applied Psychology 2019, September 27 th-28th 2019, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp 29, ISBN 978-86-7379-509-6.   M34

  Jelisaveta Todorović, Miljana Spasić Šnele (2019). Number of Children and Quality of Marriage in Individuals at Middle Stage of Development, 15th International Conference Days of Applied Psychology 2019, September 27 th-28th 2019, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp 30, ISBN 978-86-7379-509-6    M34

  Miljana Spasić Šnele, Jelisaveta Todorović (2019). The  Role of Education and Income in Preserving Quality of Marriage in Middle AgeT

  15th International Conference Days of Applied Psychology 2019, September 27 th-28th 2019, Faculty of Philosophy, University of  Niš, Book of abstracts, pp 31, ISBN 978-86-7379-509-6      M34

  Jelisaveta Todorović & Miljana Šnele (2019). Family Factors and Gender Roles as Predictors of Positive Affectivity and Attitude Towards Life, VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE,"PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON: LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL", Krasnoyarsk, Russia, in November 22-23, 2019.  M33

   Todorović, J., Spasić Šnele, M. i Hadži – Pešić, M. (2020). The quality of marriage in function of satisfaction with life, satisfaction with work, depression and altruism, In C. Pracana & M. Wang (Eds), Psychological Applications and Trends (pp. 26-30). Proceeding of the International psychological Applications Conference and Trends – InPact2020. Lisboa, Portugal: inScience Press. p-ISSN: 2184-2205 e-ISSN: 2184-3414 ISBN:978-989-54312-9-8 

  М33

  • Spasić Šnele, M. i Todorović, J. (2020). Prediktori zadovoljstva životom kod osoba koje neguju člana porodice. XXVI Naučna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, 15-18. oktobra, Beograd, Srbija, knjiga rezimea, str. 30-31. М34

  http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2020/10/KNJIGA-REZIMEA-eip-2020.pdf

  • Ivana Janković, Jelisaveta Todorovic (2020) Self-efficacy of adolescents – the relationship with socio-demographic variables and dating violence, 16 th International Conference Days of Applied Psychology – Psychology in then world of science М34

   

  • Todorović, J., Spasić Šnele, M. & Hadži Pešić, M. (2020). The quality of marriage in function of satisfaction with life, satisfaction with work, depression and altruism. International psychological Applications Conference and Trends – InPact2020, 25-27, April, Portugal, book of abstracts, pp-7. ISBN: 978-989-54312-8-1 М34
  • Jelisaveta Todorović, Ivana Janković, Miljana Snele (2020). Satisfaction with life and depression in people of different romantic relationship status in early adulthood, THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

   “PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON:LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL”will take place in Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russia, in November 26-27, 2020. М34

   Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина, Москва, планирует 11-12 декабря 2020 года провести конференцию «Психологические проблемы личности и общества в условиях эпидемиологической угрозы». Пријавлјени радови и спроведено истраживање:М34

  • Mila Dosković, Igor Ranisavljev, Jelisaveta Todorović.Body image, self-esteem and sensation seeking as predictors of quality of life in students, VII International Scientific and Practical Conference"PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON: LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL in Krasnoyarsk state medical University named after professor V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia, in November 26-27, 2020, М34

  • Milica Simić, Jelisaveta Todorović, Vesna Andjelković. FAMILY FUNCTIONING AND IDENTITY STATUS AMONG STUDENTS, 

   VII International Scientific and Practical Conference "PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON: LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL in Krasnoyarsk state medical university named after professor V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia,in November 26-27, 2020 in November 26-27, 2020.

  • Ivana Janković, Miljana Spasić Šnele, Jelisaveta Todorović. Relation between anxiety, social support and fear of coronavirus-19 in Serbs, 

   “PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE INDIVIDUAL AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF AN EPIDEMIOLOGICAL THREAT“ Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Russia, Moscow, st. Sadovnicheskaya, 33, December 10-12, 2020, М34

   Danijela Randjelovic, Jelisaveta Todorovic, Miljana Spasic Schnele. 

  PARENTAL EDUCATIONAL STYLES AS PREDICTORS OF PERFECTIONISM AND QUALITY OF SIBLING RELATIONSHIPS AMONG STUDENTS, International psychological Applications Conference and Trends – InPact2021, 24-26. April Virtual Conference, Book of Abstract, ISBN: 978-989-54815-4-5 M34

  Danijela Randjelovic, Jelisaveta Todorovic, Miljana Spasic Schnele. 

  PARENTAL EDUCATIONAL STYLES AS PREDICTORS OF PERFECTIONISM AND QUALITY OF SIBLING RELATIONSHIPS AMONG STUDENTS, International psychological Applications Conference and Trends – InPact2021, 24-26. April Virtual Conference, Proceedings book,ISSN (electronic version): 2184-3414 ISSN (printed version): 2184-2205 ISBN: 978-989-54815-5-2

  M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Jelisaveta Todorović, Draganom Rangelov: ’’Povezanost školskog uspeha i self-koncepta’’, V naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji,  1999.  Beograd.

  Jelisaveta Todorović: ’’Emocionalni profil učenika i postignuće na skalama self-koncepta’’, 47. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Beograd, novembar 1999.

  Jelisaveta Todorović: ’’Povezanost pola i emocionalnog konflikta’’, VI Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, februar 2000.

  Jelisaveta Todorović: “Dimenzije ličnosti  ekstraverzija, neuroticizam i psihoticizam i oscilacije samopoštovanja adolescenata”, VIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, februar  2002. Knjiga rezimea str. 29.

  Jelisaveta Todorović: »Ekonomski status i procena društvene prihvaćenosti učenika srednjih škola«,  VIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, februar 2002. Knjiga rezimea str. 20.

  Jelisaveta Todorović: »Razlike u samoproceni učenika gimnazije i srednjih stručnih škola«, VIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji,  Beograd, februar 2002. Knjiga rezimea str. 21.

  Jelisaveta Todorović, Tatjana Stefanović-Stanojević,Milićević Nebojša, Vladimir Hedrih: »Upitnik dominantne zone konflikata DOMKO-preliminarni rezultati eksplorativne studije«, 51. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača, maj 2003. Knjiga rezimea str. 104.

  Jelisaveta Todorović, Tatjana Stefanović-Stanojević, Milićević Nebojša, Vladimir Hedrih: »Upitnik dominantne zone konflikata DOMKO - povezanost sa finansijskim očekivanjima od zanimanja i uspehom na testu znanja«, 51. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača, maj 2003. Knjiga rezimea str. 105.

  Djurašković R., Todorović J., N. Zlatanović: ”Karakteristike emocionalnog profila rukometaša i rukometašica saveznog ranga takmičenja”. 51. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača, maj 2003. Knjiga rezimea str. 77.

  Nešić Vladimir, Obrenović Joviša, Hedrih Vladimir, Milićević Nebojša, Todorović Jelisaveta:«Vrednosne orijentacije studenata medicine različitih nivoa intelektualnih sposobnosti«, 51. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača, maj 2003. Knjiga rezimea str. 103.

  Nešić Vladimir, Vladimir Hedrih, Jelisaveta Todorović, Jasmina Nedeljković: »Postignuće na verbalnoj seriji B.Stevanovića i zastupljenost pojedinih konativnih regulatora kod studenata Medicinskog fakulteta«, 51. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača, maj 2003. Knjiga rezimea str. 104.

  Jelisaveta Todorović, Marina Hadži-Pešić:”Promene u samoprocenama adolescenata pod uslovima stresa”, X Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, februar 2004. Beograd, Knjiga rezimea str. 90-93

  Jelisaveta Todorović, Nenad Zlatanović, Slobodanka Bašić’:”Procene rizika po zdravlje predškolske dece”, Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Kopaonik, Maj 2004. Knjiga rezimea str. 49.

  Jelisaveta Todorović, Blagoje Nešić, Jasmina Nedeljković:”Procene roditelja o bolestima zavisnosti kod njihove dece”, 52.  Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Kopaonik, Maj 2004. Knjiga rezimea str. 32.

  Jelisaveta Todorović, Blagoje Nešić, Jasmina Nedeljković:”Procene roditelja o učestalosti problema u ponašanju njihove dece”, 52. Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije,  Kopaonik, Maj 2004. Knjiga rezimea str. 32.

  Jelisaveta Todorović, Blagoje Nešić, Jasmina Nedeljković: ”Stavovi roditelja prema crkvi, veronauci i sektama”, 52 . Naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije,  Kopaonik, Maj 2004. Knjiga rezimea str. 76.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković:«Dimenzije ličnosti adolescenata i procena vaspitnih stilova roditelja«, XI Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, februar 2005. Beograd, Knjiga rezimea str. 86-89.

  Jelisaveta Todorović, Vladimir Hedrih, Milica Milojević: „Redosled rodjenja i predstava o roditeljima studenata Filozofskog fakulteta“ XII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 2. februar 2006. Beograd, Knjiga rezimea str.60

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimir Hedrih, Marjan Ristić: „Povezanost predstave o majci i predstave o ocu kod studenata Filozifskog fakulteta“,XII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 2. februar 2006. Beograd, Knjiga rezimea str.61

  Marija Đorđević, Bojana Ilić, Jelisaveta Todorović, Goran Golubović: “Vaspitni stilovi roditelja i sklonost ka zloupotrebi alkohola“, 54 Naučno-stručni skup Sabor psihologa, 24-27 maj 2006. Zlatibor, Knjiga rezimea str. 21.

  Marija Đorđević, Bojana Ilić, Jelisaveta Todorović, Goran Golubović: “Dimenzije ličnosti i sklonost ka zloupotrebi alkohola“, 54 Naučno-stručni skup Sabor psihologa, 24-27 maj 2006. Zlatibor, Knjiga rezimea str. 21.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimir Hedrih, Jelena Mladenović: „Predstava o majci i self koncept studenata društveno-humanističkih nauka“,Timočki medicinski dani, Zaječar, 09-10. jun 2006. Zbornik sažetaka str. 50.

  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimir Hedrih, Ivana Simić: „Predstava o ocu i self koncept studenata društveno-humanističkih nauka“,Timočki medicinski dani, Zaječar, 09-10. jun 2006. Zbornik sažetaka str. 51.

  Jelisaveta Todorović, Vladimir Hedrih, Aleksandar Novaković:”Predstava o roditeljima i kompetencije studenata”, XIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2007. Beograd, Knjiga rezimea str.31

  Vladimir Hedrih, Jelisaveta Todorović, Kristina Stojanović, Melanija Đurović: “Emocionalna inteligencija i sociometrijski status“, XIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2007. Beograd, Knjiga rezimea str.73

  Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović: “Empatijske sposobnosti i samopoštovanje pripadnika pomažućih profesija“, XIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2007. Beograd, Knjiga rezimea str.78

  Učesnik Okruglog stola o reformi, XIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2007. Beograd, Knjiga rezimea

  Marija Đorđević, Bojana Dimitrijević, Jelisaveta Todorović, Goran Golubović: „Dimnenzije ličnosti adolescenata, zloupotreba alkohola i vaspitanje u porodici“, 55 Naučno-stručni skup Sabor psihologa, PSIHOLOGIJA U SRBIJI, SRBIJA U EVROPI, Donji Milanovac, 23-26 maj 2007. Knjiga rezimea str 69-72.

  Tamara Ćirić, Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović:“Odnosi sa roditeljima i emocionalni profil likovno nadarenih učenika“, 55 Naučno-stručni skup Sabor psihologa, PSIHOLOGIJA U SRBIJI, SRBIJA U EVROPI, Donji Milanovac, 23-26 maj 2007. Knjiga rezimea str 127-130.

  Jelisaveta Todorović, Valentina Jeremić, Spomenka Radojević: “Parametri depresivnost kod adolescenata lišenih roditeljskog staranja na domskom smeštaju“, XXVI Timočki medicinski dani, Fakultet za menadžment, Zaječar, 25-26 maj 2007. Zbornik sažetaka, str. 37-38.

  Jelena Mladenović, Jelisaveta Todorović: Porodica i depresivnost mladih, III Konferencija DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU, Filozofski fakultet Niš, 28-29 septembra 2007. Knjiga rezimea, str 73-74

  Aleksandra Jovanović, Jelisaveta Todorović, Bojana Dimitrijević, „Doživljaj odnosa sa roditeljima, agresivnost i aleksitimija mladih sa delinkventnim ponašanjem, III Konferencija DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU, Filozofski fakultet Niš, 28-29 septembra 2007. Knjiga rezimea, str 74-75

  Kristina Kašić, Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović: „Vaspitni ciljevi učitelja“ III Konferencija DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU, Filozofski fakultet Niš, 28-29 septembra 2007. Knjiga rezimea, str 66-67

  Todorović, J., Hedrih, V., i  Tošić, N.(2008). Struktura relacija između dimenzija porodičng funkcionisanja i osobina ličnosti petofaktorskog modela, XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 7-8 februar 2008. Knjiga rezimea, str. 78-79.

  Todorović,K., Dimitrijević, N. i Todorovi, D. (2008). Porodična kohezija i doživljaj odnosa sa roditeljima, XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 7-8 februar 2008. Knjiga rezimea, str. 79. M 64 (0,5)

  Simić, I., Todorović, J., Nešić,V., Markovć, Z. (2008). Konformizam, samopoštovanje i motiv postignuća kod rukovodilaca,XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 7-8 februar 2008 .Knjiga rezimea, str. 64.

  Georgijev, D., Todorović, J., Tomić, M. (2008). Procena vrednosnih orijentacija roditelja i predstava o sebi, IV Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29 novembar 2008, Knjiga rezimea str 48-49.

  Tomić, M., Todorović,J., Georgijev, D. (2008). Životni stilovi srednjoškolaca,  IV Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29 novembar 2008, Knjiga rezimea str 47.

  Todorović, K., Stojanović,M., Mančić, S. (2008). Zanemrivanje dece u porodici, parametri i posledice, IV Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29 novembar 2008, Knjiga rezimea str 52-53.

  Milojević, M., Todorović, K., Stojiljković, S. (2008). Perfekcionizam i ciljevi postignuća gimnazijalaca, XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 6-7 februar 2009. Knjiga rezimea, str. 87.

  Todorović, J., Simić, I., Stojiljković, S. (2008). Porodični odnosi i emocionalni profil studenata društvenih nauka, XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 6-7 februar 2009. Knjiga rezimea, str. 110-111.

  Todorović, J. (2008). Studije psihologije 3,4, ili 5 godina, okrugli sto, 57. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Palić, 27-30 maj 2009. Knjiga rezimea str 17.

  Стојиљковић, С., Тодоровић, Ј. и Д. Тодоровић (2009) Разлике у изражености перфекционизма код српских и македонских студената, V конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 27-28. новембар, 2009.

  Тодоровић, Ј., Стојиљковић, С. и В. Арнаудова (2009). Самопоштовање и депресивност српских и македонских студената, V конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 27-28. новембар, 2009.М64 /0.5

  Милојевић, M., Тодоровић, J., Стојиљковић, S. (2009).     Перфекционизам и циљеви             постигнућа гимназијалаца, XV научни скуп Емпиријска истраживања у           психологији, Филозофски факултет Београд, 6-7 фебруар 2009. Књига резимеа, стр.         87.     

  Todorović, J., Simić, I., Stojiljković, S. (2009). Porodični odnosi i emocionalni profil           studenata društvenih nauka, XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji,      Filozofski fakultet Beograd, 6-7 februar 2009. Knjiga rezimea, str. 110-111.

  Тодоровић, Ј., Стојиљковић, С. и И. Димовска (2010). Циљеви      постигнућа, аспитни циљеви родитеља и школски успех адолесцената, Научни скуп „Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе“, Ниш, Филозофски факултет, 17-18.септембар, 2010, Зборник резимеа, стр. 27-28.   

  Анђелковић, В.,  Видановић, С.,  Милићевић, Н., Стефановић Станојевић, Т. и Ј. Тодоровић (2010).  Интернет и слободно     време младих из приградске и сеоске средине, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25.септембар, Књига резимеа,ИСБН 978-86-7379-199-9 стр. 36;        

  Тодоровић, Ј. и Ј. Арсов (2010). Породични чиниоци насилног понашања ученика, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25.септембар, Књига резимеа, ИСБН 978-86-7379-199-9 стр. 88.    

  Војиновић, Н. и Ј. Тодоровић (2010). Агресивност и емоционална компетентност долесцената, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25.септембар, Књига резимеа, ИСБН 978-86-7379-199-9,стр. 89. 

  Simić, I., Todorović, J., Stojiljković, S. (2011). Napustiti ili ostati sa nasilnim partnerom – diskurzivna konstrukcija, Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1-4 jun 2011.

  Todorović, J., Simić, I., Stojiljković, S.(2011). Psihodinamski pristup u porodičnoj sistemskoj psihoterapiji, sličnosti i razlike, Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1-4 jun 2011. 

  Stojiljković, S. i J. Todorović (2011) Personalne karakteristike univerzitetskih nastavnika, Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet, Niš, Filozofski fakultet, 10-11. novembar, 2011. str. 83. 

  Simić, I. i J. Todorović (2011). Žene žrtve nasilja-diskurzivna konstrukcija izbora napuštanja i ostajanja sa nasilnim partnerom i identiteta. VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, 23-24. septembar 2011, Niš, Knjiga rezimea, str. 77. 

  Todorović, J., Simić, I. (2011). Porodica i škola. VII konferencija Danini primenjene psihologije, Filozofski fakultet, 23-24. septembar 2011, Niš, Knjiga rezimea, str. 107. 

  Todorović, J. i M. Matejević (2011). Struktura i funkcionalnost porodica studenata Univerziteta u Nišu, Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet, Niš, Filozofski fakultet, 10-11. novembar, 2011. str. 84.   

  Todorović, J., Ćirić, M., Stojiljković, S., Simić, I. ( 2011). Predstava o sebi i neurotski perfekcionizam adolescenata. XVII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Beograd, 11-12 februar 2011. Knjiga rezimea, str. 190-191. 

  Todorović, J., Simić, I. (2011). Doprinos teorije objektnog odnosa porodičnoj sistemskoj psihoterapiji. Jubilarni XXX Timočki medicinski dani, Zaječar, 20-21. maj 2011, Zbornik sažetaka,Vol.36,str.41, TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 

  Todorović, J. i M. Matejević (2011). Vaspitni stilovi roditelja i funkcionlanost porodičnih suistema kod studenatan Univerziteta u Nišu, Savremeni trendovi u psihologiji, Medjunarodni naučno stručni skup, Novi Sad, 14-16. 10. 2011. -Knjiga rezimea ISBN 978-86-6065-080-3, str 121.

  Todorović, J., Hedrih, V., Rakić-Bajić, G. (2012). Pol, godine, obrazovanje i planirani broj dece kod stanovnika Srbije u 2011. godini,  LX naučno stručni skup Sabor psihologa Srbije, 30.5. - 2.6. 2012, Knjiga abstrakta, ISBN 978-86-83797-93-6 str 66. M 64/05

  Vidanović, S., Todorović, J., Anđelković, V. (2012). Stav prema fizičkom kažnjavanju i potrebe dece,  LX naučno stručni skup psihologa Srbije, 30.5. - 2.6. 2012, Knjiga abstrakta, ISBN 978-86-83797-93-6 str 67.

  Stojiljković, S., Hedrih, V., Ranđelović, K., Todorović, J. (2012). Distribucija crta ličnosti u populaciji Srbije, LI Kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, 6-9 jun, 2012, Niš, Medicinski fakultet, 

  Simić, I., Stojiljković, S. i J. Todorović (2012) Doživljaj porodičnih odnosa, empatija i novčani prihodi, VIII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29. septembar 2012, Knjiga rezimea str 128. 

  Stojiljković, S., Todorović, J., Djigić, G. i V. Rančić (2012). Simpozijum ličnost i obrazovno - vaspitni rad,  VIII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29. septembar 2012, Knjiga rezimea str 133. 

  Todorović, J. i G. Djigić (2012). Uloga nastavnika u procesu socijalne i obrazovne inkluzije VIII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29. septembar 2012, Knjiga rezimea str 136..

  Janjić, D. i J. Todorović (2012). Kvalitet porodičnih interakcija studenata Univerziteta u NIšu,  VIII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29. septembar 2012, Knjiga rezimea str 139. 

  Todorović, J. i I. Simić (2012). Dimenzije porodičnog funkcionisanja i subjektivno blagostanje u odnosu na pol i tip domaćinstva,  Psihologija i savremeno društvo, NISUN 2 naučni skup sa medjunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet,  16. i 17. novembar 2012, , Knjiga sažetaka, ISBN 978-86-7973-264-4, str 107-108. 

  Јелисавета Тодоровић, Марина Матејевић Пермисивност родитеља, полне разлике (2013) Универзитет у Нишу, Србија ИX конференција Дани примењене психологије, 27-28. септембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига резимеа, стр.60, ИСБН 978-86-7379-295-8

  Ивана Стевановић, Јелисавета Тодоровић (2013) Разлике у процени породичних односа код адолесцената из Србије и Републике  Српске, Универзитет у Нишу, Србија IX конференција Дани примењене психологије, 27-28. септембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига резимеа, стр.58, ИСБН 978-86-7379-295-8

  Симић, И., Тодоровић, Ј., Тодоровић, Д. (2013). Традиционално схватање родних улога, субјективно благостање и самопоштовање, IX конференција Дани примењене психологије, 27-28. септембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига резимеа, стр.135-136, ИСБН 978-86-7379-295-8.

  Тодоровић, Ј., Симић, И. (2013). Традиционално схватање родних улога и комуникација у породици. Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, 15. и 16. новембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига сажетака, стр. 239-240

  Матејевић, М. Тодоровић, Ј. (2013). Култура као димензија родитељства,   Наука и савремени универзитет 3, 15. и 16. Новембар, Филозофски факултет, Ниш, 2013.   Књига сажетака, стр. 126-127.

   

  Симић, И., Тодоровић, Ј. (2014). Ставови о односу језика и родне равноправности код високообразованих жена. Научни скуп са међународним учешћем Наука и саавремени универзитет 4, 14. и 15. новембар 2014. Филозофски факултет, Ниш, Књига сажетака, стр. 57-58. ISBN: 978-86-7379-350-4 M64

  Тодоровић, Ј, Симић, И, Арнаудова, В.. (2014).  Самостишавање студената друштвено-хуманистичких наука. Научни скуп са међународним учешћем Наука и саавремени универзитет 4, 14. и 15. новембар 2014. Филозофски факултет, Ниш, Књига сажетака, стр. 72. ISBN: 978-86-7379-350-4 M64

  Александра Ж. Симчевић и Јелисавета А. Тодоровић 2015. Породични односи и самостишавање адолесцената из потпуних и непотпуних породица, NISUN

   

  Ћирић, Т. и Тодоровић, Ј. (2015).  Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одлазак у иностранство , рад изложен на научном скупу Одлив мозгова-узроци и последице по национални развој и идентитет, уорганизацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центра за социолошка истраживања, 19. јуна 2015. године            М64

  Симчевић, А. Ж. и Тодоровић, Ј. А. (2015). Породични односи и самостишавање адолесцената из потпуних и непотпуних породица, Научно стручни скуп Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, М64

  Todorović, J., Janković, I., Tošić Radev, M. (2016). Porodični odnosi, tradicionalna podela uloga i konflikt porodice i posla kod zaposlenih žena u Srbiji. 64. Naučno - stručni skup psihologa Srbije: Relacije i granice – psihologija i interpersonalni odnosi, Zlatibor, 25-28. maj. 2016., Knjiga rezimea, str. 59-60;  ISBN: 978-86-89377-22-4;М64

  Снежана Стојиљковић, Штефица Станковић, Јелисавета Тодоровић (2017): Самопоштовање и морално расуђивање адолесцената из дисфункционалних породца, Наука и савремени универзитет НИСУН 7, Конференција са међународним учешћем, књига резимеа, стр 105 и 106.   М64

  Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић (2017): Квалитет брака и андрогиност партнера, Наука и савремени универзитет НИСУН 7, Конференција са међународним учешћем, књига резимеа  ,стр 107 и 108.  М64

  Јелисавета Тодоровић (2017): Трансгенерацијски пренос карактеристика породичних односа, стр Наука и савремени универзитет, НИСУН 7, Конференција са међународним учешћем, књига резимеа, 109 и 110.   М64

  JелисаветаTодоровић, Снежана Стојиљковић (2017). Ставови адолесцената према сексуалном понашању и партнерски односи родитеља, 5. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЛОКАЛИЗАЦИЈА ПСИХОЛОГИЈЕ, 24 -27. MAJ 2017
  ЗЛАТИБОР           М64

  Todorović, J., Janković, I. (2018). Stavovi o ravnopravnosti polova i opšta samoefikasnost kao prediktori samopoštovanja studenata. 66.naučno stručni skup Kongres psihologa Srbije. Futurizam u psihologiji – psihologija u zoni budućeg razvoja. Društvo psihologa Srbije, Zlatibor, 30.maj-2.jun 2018. str.81, ISBN 978-86-89377-33-0,M64

  Janković, I., Todorović, J. i Spasić Šnele, M. (2021). Odluke studenata o vakcinaciji protiv COVID-19 – ZA ILI PROTIV? U Džinović, V., i Nikitović, T. (ur.), Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje slicnosti i razlika (str. 140-144). Zbornik saopštenja sa XXVI Naučne konferencije Pedagoška istraživanja i školska praksa, online konferencija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet.

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 maj 2021 00:07