Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.08.2014.

Radomir Videnović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.9.1949
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: filozofija
 • Godina diplomiranja: 1975.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Građenje budućnosti, Punta, Niš, 2012.; ISBN 978-86-7990-085-2; COBISS. SR-ID 192239116

  Umetnost etike, Zograf, Niš, 2006., ISBN 86-7578-118-0;        COBISS.SR-ID 133807628

  Srpsko srce, (socijalna hronika), Zograf, 2002.; ISBN 86-7578-022-2 COBISS-ID 98887180

  Dete i mediji, pedagoško-medijske publikacije, Jug pres, Leskovac, 2011. Ur. dr Vančo Bojkov (R.V. Čiji su novinari?! str. 9-17)

   

 • Knjige i udžbenici:

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Smrt/žrtva kao mera života, u Religija i tolerancija, br 15/2011. str. 11-16; UDK 128; 2-186

  Aktualnost filosofije povijesti Pavla Vuk-Pavlovića, str. 105-114, u Metodički ogledi, vol. 18 (2011) 2 ISSN 0353-765X

  Metaforičnost filozofskog jezika, u ARHE, 18/2012. IX; ISSN 1821-4959 (el. izdanje)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Smrt kao mera života, knjiga V, str.393-397; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privr, sedištem u Kosovskoj Mitrovici, UDK 128: 17 177.61 179.7

  Dobre namere i dobre posledice delovanja Kirila Temkova, Ohrid, 28-29.5. 2010, Obrazovanje za humano društvo

  Bol (po)rađanja, Sokratove metode,(sa B. Blagojevićem), Ohrid, 28-29, Obrazovanje za humano društvo

  Vrednosna usmerenost obrazovanja u pogledima Kirila Temkova, Blagoevgrad, 10-11.9.2010; Nauka obrazovanje i kultura u 21. veku

  Sokratove filozofske i pedagoške metode, (sa D. Bojkovim);  Blagoevgrad, 10-11-9-2010. Nauka obrazovanje i kultura u 21. veku 

  Estetika, dizajn, moda, Veliko Trnovo, 20-21.4.2010.

  Personalna etika novinara, (sa D. Bojkovim); V. Trnovo, 20-21.4.2010.

  Bioetički pogledi Pavla Vuk-Pavlovića, Mali Lošinj, 16.-17.5.2011. Lošinjski dani bioetike; Integrativna bioetika i nova epoha

  Aktualnost filosofije povijesti Pavla Vuk-Pavlovića, Cres, 18 - 20. 9. 2011. Dani Frane Petrića

  Dubinska ekologija i đainistička etika, Zagreb, 6.7. 11. 2011; Razvoj i okoliš

  Vrednosti u sportu, uvodnik za radionicu Olimpijske vrednosti, Sarajevo, 22.4. 2011, Nove tehnologije u sportu

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Nastajuće i buduće, Filozofski fakultet Niš, 17/18. 5.2010. Vaspitanje za humane odnose - problemi i perspektive

  Kultura i tranzicija, str. 537-542; UDK 3167:316.42, Filozofski fakultet Niš, 27/28.5.2011. Tradicija, modernizacija, identiteti

  Istina i komunikacija kod Karla Jaspersa, Filozofski fakultet Niš, 15/16.4.2011. Jezik, književnost, komunikacija

  Nauka i vrednosti na univerzitetu, Filozofski fakultet Niš, 10/11. 11. 2011. Nauka i savremeni univerzitet

  Skupovi u organizaciji SFD (Srpsko filozofsko društvo)

  Bela mitologija, Prokuplje, Mit, filozofija, kultura, 26/27.5.2010.

  Poetika Branka Miljkovića, Kruševačka filozofsko-književna škola, Kruševac, 3-5. 7. 2009. str. 87 - 97

  Tekst kao čvorište etike i estetike, Kruševac, 24-26. 6. 2010. Reč i odgovornost - etika teksta

  Sudar, preplitanje i(li) saradnja civilizacija, Feliks Romuliana, Zaječar, 3- 5. 9. 2009.

  Stvaranje smisla, Smisao u filozofiji i smisao filozofije, 8-9.9.2009. Sremski Karlovci

  O položaju vrednosti u svetu, Interpretacije i vrednovanja, S. Karlovci, 10-11. 10. 2010.

  Skupovi u organizaciji EDS (Estetičko društvo Srbije)

  Delovanje umetnosti, Estetika i obrazovanje, Beograd, decembar 2008.

  Umetnosti i istine, Umetnost i istina, Beograd, 2009. str. 277 - 284

  Estetičko i estetsko u nama, Uticaj estetike na umetnost, Beograd, 2010.

  Kreativnost kao oslobođenje, O kreativnosti, Beograd, 2011.

  O predmetu estetike, iznova, Beograd, 2004.Estetika i umetnička kritika, EDS, str. 181 - 185

  Biti i/li izgledati lepo?! ; EDS, Beograd, Pančevo, Mali Nemo, 2004, str. 52-58

  The need for Ethics, Facta univesitatis, Nis, 10, 2003. str. 183-190

  Hajdegerove teme, Filosofija i metafora, Beograd, 2006, Treći program

  Estetika i duševnost, Filozofski fakultet Niš, zbornik SG za filozofiju, Niš, 2006

  Metaforičnost filozofskog jezika, Jezik i stvarnost, Nikšić-Herceg Novi, 2002, str. 190-205

  Balkan - kojim putem dalje, skup Tranzicija i etika, Skopje, 2002

  Poterba za aksiologijom, skup Vrednosti u 21. veku, Varna, 2003.

  Filozofije i svjetovi Pavla Vuk Pavlovića, separat HAZU, Zagreb, 2003

  Budizam - religija bez boga, u Iskušenja ateizma, Gradina/JUNIR, Niš, 1997, str. 189-193

  Đainistička etika kao osnova tolerancije, u Religija, crkva, nacija, JUNIR, Niš. 1996, str.58-60

  Balkan: kojim (mogućim) putem dalje? u Kulturni i etnički identiteti, JUNIR, 2002. str. 143 - 146

  Bhagavad-Gita: apokalipsa ili dilema, u Religija, rat, mir, JUNIR, 1994. str.54-60

  Đainski princip ahimse i njegova primena kod Mahatme Gandija, u Religija i razvoj, JUNIR, 1995, str. 134-138