Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.12.2013.

Dragana T. Veljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02. 01. 1968.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Недељко Богдановић, Драгана Вељковић, Ирена Цветковић, Распутице језиkа око нас 1, Библиотека Помоћни уџбеници, Ниш (Филозофски факултет), 2004.

  Др Недељко Богдановић, Драгана Вељковић, Жупски виноградарски речник, Александровац 2001.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Драгана Вељковић, Корелати имперфекта у новинарском стилу савременог српског језика, Зборник радова „Наука и свет“, Ниш (Филозофски факултет), 2013, стр. 219-233.

  Драгана Вељковић, Свршени глаголски вид и референцијално време у српском језику, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. Марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година IV, књига I, Крагујевац, 2013, стр. 295-309.

  Драгана Вељковић, О типовима говора у роману Сибир Владимира Кецмановића, Радови Филозофског факултета, број 14, књига 1, Пале: Филозофски факултет, 2012, стр. 337-349. 

  Драгана Вељковић, (Софија Милорадовић: Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед), Годишњак за српски језик и књижевност, година XXV, број 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, стр. 207-213. [приказ]  

  Драгана Вељковић, Јордана Марковић: Јужноморавска повртарска лексика, Годишњак за српски језик и књижевност, година XIV, број 7, Ниш (Филозофски факултет), 2003, стр. 272-274. [приказ]

  Драгана Вељковић, Терминолошко и нетерминолошко у виноградарској лексици југоисточне Србије, Годишњак за српски језик и књижевност, година XIV, број 7, Ниш (Филозофски факултет), 2003, стр. 153-165.

  Dragana Veljković, El campo funcional-semántico de la aspectualidad en las lenguas serbia y española, The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS. Series: Linguistics and Literature Vol. 2, N 8, 2001, 221-230.

  Dragana Veljković, Características generales del campo de la aspectualidad en serbocroata y español, XV Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (XV Сусрет асоцијације младих лингвиста). Објављено у часопису Interlinguística 10 (ISSN 1134-8941), Севиља 2000.

  Драгана Вељковић, Природа у именослову, Етно-културолошки зборник, књ. III, Сврљиг 1997, стр. 79-84.

  Драгана Вељковић, Биље као обавезни елеменат у обичајима годишњег циклуса, Етно-културолошки зборник, књ. II, Сврљиг 1996,  стр. 275-281.

  Драгана Вељковић, Фитоними у топонимији врањског краја, Прилози из фитолингвистике, Ниш 1996, стр. 99-119.

  Драгана Вељковић, Топоними фитонимског порекла у тимочком говору, Прилози из фитолингвистике, Ниш 1996, стр. 87-99.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Драгана Вељковић, О релативној и модалној употреби перфективног презента у српском језику. Научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет“, Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 15. и 16. новембар 2013. 

   Драгана Вељковић, Скини цедило с разбоја!’Вишезначност дијалекатске лексике и механизми њеног остваривања [у коауторству са Софијом Милорадовић]. VIII Међународни научни скуп „Српски језик, књижевност, уметност“, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 25. и 26. октобар 2013. 

  Драгана Вељковић, Корелати имперфекта у новинарском стилу савременог српског језика. Научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет“, Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 16. и 17. новембар 2012. 

  Dragana Veljković, Características generales del campo de la aspectualidad en serbocroata y español, XV Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (XV Сусрет асоцијације младих лингвиста). Севиља, 30. и 31. март и 1. април 2000.

  Драгана Вељковић, Природа у именослову. Трећи међународни научни симпозијум "Природа у обичајима и веровањима", Сврљиг, 21-24. август 1997.

  Драгана Вељковић, Биље као обавезни елеменат у обичајима годишњег циклуса. Други међународни научни симпозијум "Традиционална култура у годишњем циклусу обичаја", Сврљиг, 22-25. август 1996.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Драгана Вељковић, О (им)перфективности и (а)теличности у српском и шпанском језику. Научни скуп поводом дана факултета „Наука и глобализација“, Пале: Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 17-19. Мај 2013. Драгана Вељковић, О (им)перфективности и (а)теличности у српском и шпанском језику.

  Драгана Т. Вељковић, Свршени глаголски вид и референцијално време у српском језику, Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, ФИЛУМ, Крагујевац, 17. март 2012.

  Драгана Вељковић, Терминолошко и нетерминолошко у виноградарској лексици југоисточне Србије. Петнаести конгрес Савеза славистичких друштава Југославије, Ниш: Филозофски факултет, 11-13. октобар 2001. 

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 15 decembar 2013 11:25