Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.12.2013.

Jelena Stošić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12. 12. 1984.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – osnovne studije; Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu – doktorske studije
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 2010. osnovne studije; 2020. doktorske studije
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Стошић. Јелена, 2009. Техничка помоћ у изучавању квантитативних односа у тексту. У Богдановић, Недељко и Мирјана Илић (прир.). Шта очекујем од проучавања језика писаца. Писци и језик 1. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, Ниш, 72–76.

  Стошић, Јелена, 2009. Именослов Нечисте крви Боре Станковића. У Савић Грујић, Ана и Недељко Богдановић (прир.), Именослови српских писаца, Писци и језик 2, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, Ниш, 61–77.

  Стошић, Јелена, 2009. Нечиста крв Боре Станковића. У Стошић, Јелена и Недељко Богдановић (прир.), Квантитативни односи у прозном тексту, Писци и језик 3, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, Ниш, 38–51,

  Стошић, Јелена и Недељко Богдановић, 2009. Табеларни приказ. У Стошић, Јелена и Недељко Богдановић (прир.), Квантитативни односи у прозном тексту, Писци и језик 3, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, Ниш, 112–121.

  Стошић, Јелена, 2010. О фитониму вишња и речима њиме мотивисаним, У Јанић, Александра (прир.), Радови, Зборници – мала серија, Књига 1, Универзитет у Нишу, Ниш, 91–102.

  Стошић, Јелена, 2013. Језичко-стилска анализа описâ женске лепоте у поезији Петра II Петровића Његоша. У: Његош ријеч скупља два вијека, Зборник радова о песништву Петра II Петровића Његоша (1813–2013), Удружење писаца Крагујевца, Крагујевац.

  Стошић, Јелена, 2014. Лингвостилистичка анализа детерминативних синтагми у поезији Бранка Миљковића. У: Бранко Миљковић: Моћ речи, Зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934–1961). Уредник: Александар Б. Лаковић, Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац.

  2015. Прикљученија Телемака Стефанa ЖивковићаЧаст прва (1814). Фототипско издање и транскрибовани текст. Приредиле Ирена Цветковић Теофиловић, Јелена Стошић. Нови Сад: Матица српска.

 • Knjige i udžbenici:

  Бјелаковић, Исидора, Ирена Цветковић Теофиловић, Александар Милановић, Милена Зорић, Јелена Стошић, 2017. Речник славеносрпског језика. Огледна свеска.  Матица српска, Нови Сад.

  Стошић, Јелена и Ирена Цветковић Теофиловић, 2018. Практикум из историје српског књижевног језика, Филозофски факултет у Нишу. 

  Стошић. Јелена. 2021.Каталог рукописне и старије штампане књиге Библиотеке Св. Владика Николај”, Ниш: Центар за црквене студије – Огранак САНУ у Нишу – Универзитетска библиотека „Никола Тесла”.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Стошић, Јелена, 2008, Техничка помоћ у изучавању квантитативних односа у тексту, Градина 27, НКЦ, Ниш, 129–131.

  Стошић, Јелена, 2011. Прилог тумачењу порекла наставка -у у локативу једнине именица мушког (и средњег) рода, Прилози проучавању језика бр. 42, Нови Сад, 3–8.

  Стошић, Јелена, 2012. Језик, графија и ортографија једног Карађорђевог писма, Зборник Народног музеја, Ниш, 145–158.

  Стошић, Јелена М., 2013. Лексикографска обрада партиципа у Речнику славеносрпског језика (проблеми, могућности и предлог решења), Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXI/3, Матица српска, Нови Сад, 819–825.
  Стошић, Јелена, 2014. Стварност и фикција у категоризацији неких деривата у српској, бугарској и македонској науци о језику, Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 237–249.
  Стошић, Јелена, 2014. Поводом питања о хрватској ћириличкој баштини, Јужнословенски филолог, књ. 70, Београд, 249–266.
  Стошић, Јелена М., 2016. О појмовним метафорама у вези са емоцијама у језику писаца славеносрпског периода, Емоције у култури Срба и Бугара (зборник радова), Филозофски факултет у Нишу, 79–87.
  Стошић, Јелена, 2016. Истраживања заменичких прилога у научном опусу Предрага Пипера, у: Лингвистика и славистика Предрага Пипера: зборник радова, уредник: Драгана Д. Јовановић, Библиотека Матице српске, 144–153.
  Стошић, Јелена М., 2019. Називи занимања у Тефтеру Нишавске митрополије из XIX века (1834–1872), Годишњак за српски језик 17, Филозофски факултет у Нишу, 89–
  Новаковић, Александар, Јелена Стошић, 2019. Нишки основношколци и средњошколци између ћирилице и латинице. Прилози настави српског језика и књижевности, год. 8, бр. 8, Бања Лука, 131‒139.
  Стошић, Јелена. 2020. Просторни заменички прилози у Мирослављевом јеванђељу. Црквене студије 17, 267‒279.
  Цветковић Теофиловић, Ирена, Јелена Стошић, 2021. Досадашња истраживања синтаксе у језику писаца славеносрпске епохе. Зборник Матице српске за књижевност и језик 69/2, 357‒370.
  Стошић, Јелена, 2021. О пореклу, инвентару и значењима просторних заменичких прилога у старословенском језику. Philologia Mediana 13, 449–461.
   

   

   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Стошић, Јелена, 2016. Славенизми у Банатском алманаху (1827). Исходишта 2, Радови са II међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржаног на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (16‒18. 10. 2015), Темишвар: Савез Срба у Румунији ‒ Ниш: Филозофски факултет, 225‒237.

  Стошић, Јелена и Александар Новаковић (2019). Српско писмо између ћирилице и латинице. Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества». Ниш, Сербия; Супрасль, Польша; Полоцк, Белоруссия: Универзитет у Нишу, 380–385.

  Стошић, Јелена, 2020. Напомене о лексици Тефтера Нишавске митрополије из XIX века. Византијско-словенска чтенија III, 189–199.

  Трајковић, Татјана и  Јелена Стошић, 2021. Антропонимија Пшињског поменика. У: Драгољуб Марјановић (ур.). Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у српском народу.  Врање: Свеправославно друштво „Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски”, 108–123.. 

  Стошић, Јелена, 2021. Рукописна и старија штампана књига Библиотеке „Свети владика Николај”. Византијско-словенска чтенија IV, 193–199.

  Стошић, Јелена и Мирјана Бојанић Ћирковић, 2021. Дигитализовани легати у Србији: садашњост и перспектива. У: Књижевни легати у институцијама културе, сталне књижевно-меморијалне поставке и задужбине у Србији: садашњост и перспектива. Зборник радова. Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинац”, 235–251. 

  Стошић, Јелена (2021). Центар за византијско-словенске студије. Годишњак за српски језик 19.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Стошић, Јелена, 2019. Лексеме које именују женску особу у Вуковом Српском рјечнику (1818). Савремени токови у науци о језику и књижевности, књига 2. Наука и савремени универзитет 8. Ниш: Филозофски факултет, 31–41.

  Стошић, Јелена, 2019. О опсценој лексици у Рјечнику ЈАЗУ. Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику (прир. Ј. Марковић, Н. Јовић), Ниш: Филозофски факултет, 373–386.

  Стошић, Јелена, 2022. О владању за време колере – језик и епидемије некад и данас. У: Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.). Јавни говор у условима пандемије ковид 19. 125–139. М45

Poslednji put izmenjeno nedelja, 27 novembar 2022 21:07