Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.07.2018.

Miljana Spasić Šnele

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.08.1989.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Todorović, J., Janković, I. i Spasić Šnele, M. (2021). Doprinos Departmana za psihologiju razumevanju Cirkumplks modela porodičnog funkcionisanja. U: D. Todorović (Ur.),  Pedeset godina Filozofskog fakulteta u Nišu – retrospektive, praktične implikacije i vizija za buduće generacije psihologa i socijalnih radnika  (str. 87-111). Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-580-5

  Spasić Šnele, M. (2020). Psihološko blagostanje, sreća, nada i psihološki napredak. U: V. Anđelković, Putevima mentalnog zdravlja (str. 77-90). Niš: Filozofski fakultet.

  Spasić Šnele, M. (2020). Optimizam i pesimizam. U: V. Anđelković, Putevima mentalnog zdravlja (str. 91-102). Niš: Filozofski fakultet.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Spasić Šnele, M., & Anđelković, V. (2022). Odnos prema vlastitom starenju iz perspektive odraslog doba. Ljetopis socijalnog rada1(29), 31-53.

  Spasić Šnele, M., & Guberinić, M. (2021). The ability to experience mixed emotions in children aged 5 to 10 years. Psihologija, 1-23. Advance online publication. DOI: 10.2298/PSI210311013S https://doi.org/10.2298/PSI210311013S

  Bogdanović, A. i Spasić Šnele, M. (2018). Postoji li razlika u procjeni kvalitete života između roditelja djece s teškoćama u razvoju i roditelja djece bez teškoća u razvoju: metaanaliza. Ljetopis socijalnog rada, 25(2), 249-271. (štampano izdanje ISSN 1846-5412, online izdanje ISSN 1848-7971) Doi: 10.3935/ljsr.v25i2.153   UDK 316.728-055.52       https://hrcak.srce.hr/216828

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Janković, I., Spasić Šnele, M., & Todorović, J. (2021). Relation between anxiety, social support and fear of COVID-19 in Serbs. In: I. V. Antonenko, N. V. Kalinina, & I. N. Karitskiy (Eds.), Psychological problems of personality and society in conditions of an epidemiological threat, Proceedings of the All-Russian conference with international participation (pp. 95-102). Moscow: Kosygin Russian State University. ISBN 978-5-00181-152-7 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47174340

  Lekić, A., Milošević, A. Spasić, I., Nikolić, A., & Spasić Šnele, M. (2021). Attitudes towards immigrants in the light of empathy and authoritarian world view. In: M. Tošić Radev, & A., Jovančević (Eds.), Psychology in the world of science, International Thematic Proceedings Book (pp. 105-115). Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-572-0   https://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/Proceedia_DPP_2020.pdf

  Ranđelović, D., Todorović, J., & Spasić Šnele, M. (2021). Parental eduactional styles as predictors of perferctionism and quality of sibling relationships among students. In C. Pracana & M. Wang (Eds.), Psychological Applications and Trends, Proceeding of the International psychological Applications Conference and Trends – InPact2021 (pp. 192-196). Lisboa, Portugal: inScience Press p-ISSN: 2184-2205 e-ISSN: 2184-3414, ISBN 978-989-54815-5-2 http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2021/04/InPACT-2021-Proceedings.pdf

  Janković, I., Spasić, Š. M., & Todorović, J. (2021). Satisfaction with life and depression in people of different romantic relationship status in early adulthood. In: И. О. Логинова (Ed.), Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал [Psychological health of the person: life resource and life potential] (pp. 43-50). Krasnoyarsk (Russia):  Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. ISBN 978-5-94285-221-4 https://psy.krasgmu.ru/archive/2020.pdf#page=44

  Janković, I., Todorović, J. i Spasić Šnele, M. (2021). Odluke studenata o vakcinaciji protiv COVID-19 – ZA ILI PROTIV? U Džinović, V., i Nikitović, T. (ur.), Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje slicnosti i razlika (str. 140-144). Zbornik saopštenja sa XXVI Naučne konferencije Pedagoška istraživanja i školska praksa, online konferencija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet.

  Spasić Šnele, M., Todorović, J., & Komlenić, M. (2020). Gender roles and dimensions of family functioning as predictors of subject well-being in men and women. Teme, 3, 681-701. doi: 10.22190/TEME200310052S http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1369/479

  Spasić Šnele, M. i Todorović, J. (2020). Razlike u proceni zadovoljstva životom između osoba koje imaju i koje nemaju člana porodice kome je potrebna poesbna nega. Godišnjak za psihologiju, 17, 87-106. https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.06 UDK 159.942.5.072:173.5

  Todorović, J., Spasić Šnele, M., & Hadži – Pešić, M. (2020). The quality of marriage in function of satisfaction with life, satisfaction with work, depression and altruism, In C. Pracana & M. Wang (Eds), Psychological Applications and Trends (pp. 26-30). Proceeding of the International psychological Applications Conference and Trends – InPact2020. Lisboa, Portugal: inScience Press. p-ISSN: 2184-2205 e-ISSN: 2184-3414 ISBN:978-989-54312-9-8 http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2020/04/2020inpact006.pdf

  Todorović, J., & Spasić Šnele, M. (2019). Family factors and gender roles as predictors of positive affectivity and attitude towards life. In: И. О. Логинова (eds.), ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС И ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ [PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON: LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL] (pp. 34-42). Krasnoyarsk (Russia):  Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. ISBN 978-5-94285-192-7

  Спасић Шнеле, М. (2018). Квалитет породичних интеракција као предиктор снага и тешкоћа адолесцената. Настава и васпитање, 67(2), 375-389. (ISSN 0547-3330) doi: 10.5937/nasvas1802375S UDK-37.018.1:159.922.8 316.613.42/.43

  Dosković, M. i Spasić Šnele, M. (2018). Pristup hraniteljstvu iz ugla teorije afektivne vezanosti. U: S. Kaljača, A. Jakob Wagner, J. Kudek Mirošević, D. Dimitrova Radojčić, N. Čičevska Jovanova, B. Masiovarić, E. Kuduzović,  (ur.), Unapređenje kvaliteta života djece i mladih – tematski zbornik (563-576). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli. ISSN 1986-9886. 

  Spasić Šnele, M. i Anđelković, V. (2017). Vaspitni stavovi roditelja kao prediktori internalizovanih i ekstrenalizovanih problema adolescenata. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 49(2), 279-296, DOI: 10.2298/ZIPI1702279S .

  Spasić Šnele, M., & Vidanović, S. (2017). Children’s beliefs about death. Godišnjak za psihologiju, 13(15), 71-83, ISSN 1451-5407, udc:159.922.7

  Spasić Šnele, M., Stojilković, A. & Vidanović, S. (2017). Satisfaction and dissatisfaction with family roles in women from rural and urban areas. In: V. Hedrih (ed.), Work and family relations at the beginning of the 21st century (113-127). Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-468-6 

  Dosković, M. i Spasić Šnele, M. (2017). Razumevanje pomešanih osećanja kod dece. U: Avdić, A. i Junuzović-Žunić, L (ur.), Unapređenje kvaliteta života djece i mladih – tematski zbornik (119-130). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli. ISSN 1986-9886 

  Spasić, M. (2016). Pojam smrti iz ugla deteta. Teme, 2, 525-540. Online ISSN: 1820-7804 kategorija

  Spasić, M. (2016). Creativity and anxiety in Roma and Serbian adolescents. Research in Pedagogy, 6(1), 76- 89. DOI: 10.17810/2015.25

  Mitrović, N., Spasić, M. i Dojčinov, B. (2015). Kreativnost i originanost kod dece romske i srpske nacionalnosti. U: Milićević, N., Ristić, I., Nešić, V. i Vidanović, S. (ur), O kreativnosti i umetnosti; savremena psihološka istraživanja (47-64). Niš: Izdavački Centar Filozofskog fakulteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-396-2  

  Spasić, M. (2015). Kreativnost dece. U: D. Vidanović (ur), Holistički pristup u predškolskoj pedagogiji- teorija i praksa (str. 368- 376). Pirot: Visoka škola strukovnih studije. ISBN 978-86-83729-22-7.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Spasić Šnele, M., & Vlajić, D. (2021). Symposium „Clinical psychology – Colouring the perception of clinical phenomena: the role of individual ans coial factors“. International online conference 17th Days of Applied Psychology – Psychology in function of well-being of individal and society, 24-25, Septembre, Niš, Serbia: Univirsity of Niš, Faculty of Philosophy, book of apstracts, p. 42. ISBN 978-86-7379-573-7 https://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2021.pdf

  Ranđelović, D., Todorović, J., & Spasić Šnele, M. (2021). Parental eduactional styles as predictors of perferctionism and quality of sibling relationships among students, International psychological Applications Conference and Trends – InPact2021, 24-26, April, Virtual Conference, book of abstracts, p. 28. ISBN 978-989-54815-4-5 http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2021/04/InPACT-2021-Book-of-Abstracts.pdf

  Janković, I., Spasić Šnele, M., & Todorović, J.(2020). Satisfaction with life and depression in people of different romantic relationship status in early adulthood.  International Scientific and Practical Conference - Psychological health of the person: life resource and life potential in Krasnoyarsk state medical university named after professor V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia in November 26-27.

  Janković, I., Spasić Šnele, M., & Todorović, J. (2020). Relation between anxiety, social support and fear of coronavirus-19 in Serbs. Psychological problems of the individual and society in the context of an epidemiological threat.  Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Russia, Moscow, December 10-12.

  Stojiljković, S., & Spasić Šnele, M. (2020). Symposium „Applied psychology of morality“. International online conference 16th Days of Applied Psychology – Psychology in the world of scinece, 25-26th, septembre, Niš, Serbia: Univirsty of Niš, Faculty of Philosophy, book of apstracts, pp. 46. ISBN 978-86-7379-541-6 http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP%202020.pdf

  Lekić, A., Milošević, A. Spasić, I., Nikolić, A., & Spasić Šnele, M. (2020). Attitudes towards immigrants in the light of empathy and authoritarian world view, International online conference 16th Days of Applied Psychology – Psychology in the world of scinece, 25-26th, septembre, Niš, Serbia: Univirsty of Niš, Faculty of Philosophy, book of apstracts, pp. 49. ISBN 978-86-7379-541-6 http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP%202020.pdf

  Spasić Šnele, M. i Todorović, J. (2020). Prediktori zadovoljstva životom kod osoba koje neguju člana porodice. XXVI Naučna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, 15-18. oktobra, Beograd, Srbija, knjiga rezimea, str. 30-31. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2020/10/KNJIGA-REZIMEA-eip-2020.pdf

  Todorović, J., Spasić Šnele, M., & Hadži Pešći, M. (2020). The quality of marriage in function of satisfaction with life, satisfaction with work, depression and altruism. International psychological Applications Conference and Trends – InPact2020, 25-27, April, Portugal, book of abstracts, pp-7. ISBN: 978-989-54312-8-1 http://inpact-psychologyconference.org/abstracts/

  Todorović, J. & Spasić Šnele, M. (2019). Family Factors and Gender Roles as Predictors of Positive Affectivity and Attitude Towards Life, VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, "PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON: LIFE RESOURCE AND LIFE POTENTIAL", Krasnoyarsk, Russia, in November 22-23, 2019. 

  Anđelković, V., Spasić Šnele, M., & Vidanović, S. (2019). Old age – challenge or origin of fear, International Conference, 15th Days of Applied Psychology – Psychological research and practice, 27-28, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 28. ISBN: 978-86-7379-509-6. http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2019.pdf

  Todorović, J., & Spasić Šnele, M. (2019). Number of children and quality of marriage in individuals at middle stage of development, International Conference, 15th Days of applied psychology – Psychological research and practice, 27-28, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 30. ISBN: 978-86-7379-509-6. http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2019.pdf

  Spasić Šnele, M., & Todorović, J. (2019). The role of education and income in preserving quality of marriage in middle age, International Conference, 15th Days of applied psychology – Psychological research and practice, 27-28, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 31. ISBN: 978-86-7379-509-6. http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2019.pdf

  Dosković, M. i Spasić Šnele, M. (2018). Pristup hraniteljstvu iz ugla teorije afektivne vezanosti. IX Međunarodna naučno-stručna konferencija Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, 22-24, jun, Harkanj, Mađarska, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, zbornik radova, str. 563. ISSN 1986-9886

  Spasić Šnele, M., Dosković, M., & Stefanović-Stanojević, T. (2017). Mirror interview: theory and technique, 13th International Conference Days of applied psychology - Psychology in and around us, 29-30, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 67.  ISBN: 978-86-7379-458-7

  Panić, D., & Spasić Šnele, M. (2017). Mirror interview: relationship with early maladaptive schemas. 13th International Conference Days of applied psychology -Psychology in and around us, 29-30, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 71. ISBN: 978-86-7379-458-7

  Spasić Šnele, M., Stojilković, A., & Vidanović, S. (2017) Satisfaction and dissatisfaction with family roles in women from rural and urban areas. 13th International Conference Days of applied psychology - Psychology in and around us - subconference „Work and family relations“, project 179002, 29-30, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 101. ISBN: 978-86-7379-458-7

  Dosković, M. i Spasić Šnele, M. (2017). Razumevanje pomešanih osećanja kod dece. VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, 23-25, jun, Aranđelovac: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, zbornik radova, str.119. ISSN 1986-9886

  Spasić, M., Stojković, M., & Dosković, M. (2015). Quality of attachment of children in foster families. International conference 11th Days of Applied Psychology Contemporary psychological research, 25-26, September, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, book of abstracts, pp. 68. ISBN978-86-7379-384-9

   Spasić, M. i Videnović, S. (2015). Doživljaj smrti kod dece, Međunarodni naučnu skup Nauka i evrointegracija, 22-24, maj, Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, knjiga rezimea, str.168.

  Mitrović, N., Spasić, M. i Dojčinov, B. (2013). Kreativnost i originanost kod dece romske i srpske nacionalnosti. Naučni skup Dani primenjene psihologije u Nišu – Drovitost, talenat, kreativnost,27-28, septembar, Niš: Izdavački Centar Filozofskog fakulteta u Nišu., knjiga rezimea, str. 42 i ISBN 978-86-7379-295-8

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Janković, I., Todorović, J. i Spasić Šnele, M. (2021). Odluke studenata o vakcinaciji protiv COVID-19 – ZA ILI PROTIV? U Džinović, V., i Nikitović, T. (ur.), Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje slicnosti i razlika (str. 140-144). Zbornik saopštenja sa XXVI Naučne konferencije Pedagoška istraživanja i školska praksa, online konferencija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet.

  Spasić Šnele, M. Uloga igre u psihoterapijskom radu s decom. (2017). Četvrti stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem Holipri2017 - Vaspitanje i obrazovanje kroz igru i stvaralaštvo, 13-14, oktobar, Pirot: Visoka škola strukovnih studija za orazovanje vaspitača, knjiga rezimea, str. 61-62.  ISBN 978-86-83729-26-5

  Dosković, M. i Spasić, M. (2016). Primena AEED instrumenta za procenu afektivne vezanosti u hraniteljskim porodicama, Naučno-stručni skup 64. Sabor psihologa Srbije Relacije i granice – psihologija i interpersonalni odnosi, 25-28, maj, Beograd: Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea, str. 44. ISBN 978-86-89377-22-4

  Spasić, M. (2015). Razvoj pojma smrti kod dece. Naučno-stručni skup 63. Sabor psihologa Srbije Strukovni identitet psihologa i međuresorna saradnja, 27-30, maj, Beograd: Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea, str. 140-141 ISBN 978-86-89377-17-0  

  Spasić, M. (2014). Kreativnost dece. Drugi stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem - Holistički pristup u predškolskoj pedagogiji- teorija i praksa, 10-11, oktobar, Pirot: Visoka škola strukovnih studije, zbornik rezimea, str. 131.  ISBN 978-86-83729-20-3

Poslednji put izmenjeno petak, 22 jul 2022 10:37