Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2018.

Velibor Petković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21. 7. 1963.
 • Mesto rođenja: Tuzla
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija - dipl. psiholog, Komunikologija - master žurnalista, Filologija - dr filoloških nauka
 • Godina diplomiranja: 1988. - master 2011. - doktorat 2021.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Велибор В. Петковић, Трансмедијална прича о учењу слова: На слово, на слово Душана Радовића као ТВ серија и књижевни текст, Детињство, Нови Сад, број 4 (зима 2022), UDC 821.163.41-93.09 Radović D.

  2. Velibor Petković, Meta-referential reality in the abyss of media images and theories,    Media studies and applied ethics, Vol. III, No 1 (2022), str. 175-187,  UDK 07:316.75 DOI https://doi.org/10.46630/msae.1.2022.12 Department of Communicology and Journalism, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia.

  3. Велибор В. Петковић, Трансмедијални наратив детињства Душана Радовића, Годишњак Института за дечју књижевност, број 2 (2022), Београд, стр. 284-297, УДК 821.163.41.09-93 Радовић Д. 821.163.41:929 Радовић Д.

  4. Велибор В. Петковић, Металепса и метареференти потенцијал радио-игре Како су постале ружне речи Душана Радовића, Philological Studies 19, 1, (2021), стр. 77-94, УДК: [821.163.41-93.09Radović V. V.:659.145]:82.01 DOI: 10.17072/1857-6060-2021-19-1-77-94

  5. Velibor V. Petković, A metareferential turn and mediatization of reality, Media studies and applied ethics, 2020. Vol. I, No 1, str. 53-66, UDK316.774:801.73 

  6. Велибор В. Петковић, Стваралачки и психолошки мотиви у 'Житију Светога Петра Коришког', Зборник радова "На темељима народних говора", 2020,  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 511- 526, УДК 821.163.41`04.09-94 Теодосије Хиландарац

  7. Milan Dojčinović, Velibor Petković, 2019, Efekti sajberprostora na personalni identitet, Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Vol. 4, No 1 (7), str. 309-330, UDK 316.77:004.738.5 159.923.5:004.738.5 ISSN 2490-3647

  8. Велибор В. Петковић, 2018, Металепса и метареференце у радио-драми Капетан Џон Пиплфокс Душана Радовића, Philologia Mediana, стр. 237-252, УДК 821.163.41.09-25 Радовић Д. ISSN 1821-3332

  9. Велибор Петковић, 2018, Слатке кратке приче, Градина, Ниш, бр. 82-83/2018, стр. 312-317, књижевна критика о књизи прича „Кришке“ Драгана Ј. Ристића. ISSN 0436- 2616=Градина

  10. Велибор  Петковић, 2016, Сто година ведрине, с обе стране живота и Дрине, Градина, Ниш, бр.70-71, стр.378-380, књижевна критика о роману: „Република Ћопић“ аутор Вуле Журић, ISSN 0436-2616=Градина

  11. Велибор Петковић, 2015, Смех је застава слободе, Градина, Ниш, бр.64-65/2015, стр.312-315, приказ стрипа „Best of Боцко“ Миодрага Величковића Мивела из тематског блока „Градови стрипа на југу Србије“. ISSN 0436-2616=Градина

  12. Велибор Петковић, 2015, Пут креативности од старих ка новим медијима, Тематски зборник радова: О креативности и уметности – савремена психолошка истраживања, стр. 81-88, Департман за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. UDK 316.774:316.6-057.87 (316.776:004.738.5-057.87) ISBN 978-86-7379-396-2

  13. Велибор Петковић, 2012, Џез светлост у августу 2011, инсајдерска прича о Нишвил фестивалу, Градина, Ниш, бр.50-51/2012, стр.329-337, тематски блок „Линкови“. ISSN 0436-2616=Градина

  14. Велибор Петковић, 2012, Све било је Нишвил 2012, Градина, Ниш, бр.50-51/2012, стр.338-346, тематски блок „Линкови“. ISSN 0436-2616=Градина

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Велибор Петковић, Милан Дојчиновић, 2017, Улога медија у служби очувања културног идентитета, Зборник радова са скупа Језик, књижевност, време – Књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ст. 131-147, UDK 316:774 ISBN 978-86-7379-445-7

  2. Велибор Петковић, Милан Дојчиновић, 2016, Технолошки напредак медија као предуслов вишезначности, Зборник радова са скупа Језик, књижевност, значење – Језичка истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 457-471, UDK 316.774:316:42 (81’42:316.776.32) ISBN 978-86-7379-409-9

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Велибор В. Петковић, 2017, Метареференце у трансмедијској комуникацији, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 6, Филозофски факултет Ниш, стр. 551-561, УДК 316.772:377.4 ISBN 978-86-7379-466-2.

  2. Велибор Петковић, Душан Алексић, 2016, Улога студентских медија у професионализацији новинарске струке и развоју критичког мишљења – студија случаја: Студентски дневни лист, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 5, Филозофски факултет Нишу, 577-592. УДК 316.774:004.738.5 004.738.5:070 316.776.33-057.87    ISBN 978-86-7379-429-7

  3. Ивана Стојковић, Велибор Петковић, 2015, Медијска представа о природним катастрофама у Србији – манипулације и дезинформације, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 4, Филозофски факултет Ниш, стр. 325-339, UDK 316.774:005.582::515.511.9(497.11)  ISBN 978-86-7379-391-7

  4. Велибор В. Петковић, 2014, Аполитична моћ верских медија у Србији, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 3, Филозофски факултет Ниш, стр. 663-674, UDK 316.774:654.191]:2-67(497.11)   ISBN 978-86-7379-346-7

  5. Зоран Јевтовић, Татјана Вулић, Велибор Петковић, 2012, Верски радио и перспективе развоја у Србији,       Радио-дифузија у Србији, садашњост и будућност, Универзитет у Београду, Факултет       политичких наука, стр. 69-85, UDK 654.191(497.11):2-6, 316.774(497.11):2-6  ISBN 978-86-7558-948-8                                                                                                 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 08 decembar 2022 13:36