Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2018.

Velibor Petković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21. 7. 1963.
 • Mesto rođenja: Tuzla
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1988.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Velibor V. Petković, A metareferential turn and mediatization of reality, Media studies and applied ethics, 2020. Vol. I, No 1, str. 53-66, UDK316.774:801.73 

  2. Велибор В. Петковић, Стваралачки и психолошки мотиви у 'Житију Светога Петра Коришког', Зборник радова "На темељима народних говора", 2020,  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 511- 526, УДК 821.163.41`04.09-94 Теодосије Хиландарац

  3. Milan Dojčinović, Velibor Petković, 2019, Efekti sajberprostora na personalni identitet, Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Vol. 4, No 1 (7), str. 309-330, UDK 316.77:004.738.5 159.923.5:004.738.5 ISSN 2490-3647

  4. Велибор В. Петковић, 2018, Металепса и метареференце у радио-драми Капетан Џон Пиплфокс Душана Радовића, Philologia Mediana, стр. 237-252, УДК 821.163.41.09-25 Радовић Д. ISSN 1821-3332

  5. Велибор Петковић, 2018, Слатке кратке приче, Градина, Ниш, бр. 82-83/2018, стр. 312-317, књижевна критика о књизи прича „Кришке“ Драгана Ј. Ристића. ISSN 0436- 2616=Градина

  6. Велибор  Петковић, 2016, Сто година ведрине, с обе стране живота и Дрине, Градина, Ниш, бр.70-71, стр.378-380, књижевна критика о роману: „Република Ћопић“ аутор Вуле Журић, ISSN 0436-2616=Градина

  7. Велибор Петковић, 2015, Смех је застава слободе, Градина, Ниш, бр.64-65/2015, стр.312-315, приказ стрипа „Best of Боцко“ Миодрага Величковића Мивела из тематског блока „Градови стрипа на југу Србије“. ISSN 0436-2616=Градина

  8. Велибор Петковић, 2015, Пут креативности од старих ка новим медијима, Тематски зборник радова: О креативности и уметности – савремена психолошка истраживања, стр. 81-88, Департман за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. UDK 316.774:316.6-057.87 (316.776:004.738.5-057.87) ISBN 978-86-7379-396-2

  9. Велибор Петковић, 2012, Џез светлост у августу 2011, инсајдерска прича о Нишвил фестивалу, Градина, Ниш, бр.50-51/2012, стр.329-337, тематски блок „Линкови“. ISSN 0436-2616=Градина

  10. Велибор Петковић, 2012, Све било је Нишвил 2012, Градина, Ниш, бр.50-51/2012, стр.338-346, тематски блок „Линкови“. ISSN 0436-2616=Градина

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Велибор Петковић, Милан Дојчиновић, 2017, Улога медија у служби очувања културног идентитета, Зборник радова са скупа Језик, књижевност, време – Књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ст. 131-147, UDK 316:774 ISBN 978-86-7379-445-7

  2. Велибор Петковић, Милан Дојчиновић, 2016, Технолошки напредак медија као предуслов вишезначности, Зборник радова са скупа Језик, књижевност, значење – Језичка истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 457-471, UDK 316.774:316:42 (81’42:316.776.32) ISBN 978-86-7379-409-9

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Велибор В. Петковић, 2017, Метареференце у трансмедијској комуникацији, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 6, Филозофски факултет Ниш, стр. 551-561, УДК 316.772:377.4 ISBN 978-86-7379-466-2.

  2. Велибор Петковић, Душан Алексић, 2016, Улога студентских медија у професионализацији новинарске струке и развоју критичког мишљења – студија случаја: Студентски дневни лист, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 5, Филозофски факултет Нишу, 577-592. УДК 316.774:004.738.5 004.738.5:070 316.776.33-057.87    ISBN 978-86-7379-429-7

  3. Ивана Стојковић, Велибор Петковић, 2015, Медијска представа о природним катастрофама у Србији – манипулације и дезинформације, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 4, Филозофски факултет Ниш, стр. 325-339, UDK 316.774:005.582::515.511.9(497.11)  ISBN 978-86-7379-391-7

  4. Велибор В. Петковић, 2014, Аполитична моћ верских медија у Србији, Наука и савремени Универзитет, НИСУН 3, Филозофски факултет Ниш, стр. 663-674, UDK 316.774:654.191]:2-67(497.11)   ISBN 978-86-7379-346-7

  5. Зоран Јевтовић, Татјана Вулић, Велибор Петковић, 2012, Верски радио и перспективе развоја у Србији,       Радио-дифузија у Србији, садашњост и будућност, Универзитет у Београду, Факултет       политичких наука, стр. 69-85, UDK 654.191(497.11):2-6, 316.774(497.11):2-6  ISBN 978-86-7558-948-8                                                                                                 

Poslednji put izmenjeno subota, 18 septembar 2021 07:47