Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.07.2019.

Nina Pavlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.10.1990.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Павловић, Н., Петровић, Ј. (2020) Поверење и субјективна добробит у Србији за време пандемије: резултати истраживања. Социолошки преглед LIV 3/2020 "Друштво и COVID-19", 560–582. doi: 10.5937/socpreg54-27816

        Pavlović, N., Petrović, J. (2020) Trust and Subjective Well-being in Serbia during the Pandemic: Research Results. Sociological Review, LIV 3/2020 "Society and COVID-19", 560–582. doi: 10.5937/socpreg54-27816

        Pavlović, N. (2021). Practical problems of the SEM application in social sciences – reporting research results. Romanian Journal of Sociological Studies. (u pripremi)

  Pavlović, N. (2020). A Contribution to the Interpretation of the Dispute Over Method in Social Sciences. Facta Universitatis: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 19 (1), pp. 61–71. https://doi.org/10.22190/FUPSPH2001071P; UDC 303.01

  Динић, Ј., Павловић, Н. (2020). Истраживање вредносних оријентација младих високообразованих емиграната из Србије. У: Миграције и идентитет: култура, економија, држава (зборник радова међународне знанствено-стручне конференције, Загреб, 6. – 8. децембар 2018.), 1007-1018. ISBN: 978-953-6028-42-9

        Петровић, Ј., Павловић, Н. (2020). Карактеристике студије случаја и примене у истраживањима маргиналних група. Култура, 166, 222 – 239.

  Pavlović, N. (2019). Postmaterijalizam u Srbiji. Teme XLIII/3: 885-899. https://doi.org/10.22190/TEME190227053P

  Pavlović, N. (2019). Stereotipi o ženama u sadržajima korisnika Fejsbuka iz Srbije. U: Nauka i stvarnost 13/2: Zbornik radova sa naučnog skupa  (Pale, 19. maj 2018). Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale. DOI: 10.7251/TOMNIS1902075P   

  Pavlović, N. (2019). The attitude of sociology students in Niš and Kosovska Mitrovica towards statistics. In: Petrović, J., Miltojević, V., Trotsuk, I. (Eds.) Sociology in XXI century: challenges and perspectives. University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbian Sociological Association. UDC 316.64-057.875:311(497.11-13)                                                                             

  Pavlović, N. (2019). Spiritualnost Novog doba u Srbiji: analiza podataka Evropske studije vrednosti. Godišnjak za sociologiju XV/22, 29–41. UDK 316.752:2(497.11)“20“ 

  Pavlović, N. (2018) Ispitivanje struktura dimenzija tradicionalnih/sekularno-racionalnih vrednosti i vrednosti preživljavanja/samoekspresije u modelu Ronalda Inglharta: slučaj Srbije. Sociologija, 60 (2), 481-496. UDK 316.752:303.72(497.11) 316.752:316.2 DOI: https://doi.org/10.2298/SOC1802481P

  Pavlović, N. (ured.) (2018). Zbornik apstrakata: Međunarodna naučna konferencija „Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive (povodom 80 godina od formiranja Društva za sociologiju i društvene nauke)“, 10-11. novembar 2018, Niš, Srbija. ISBN 978-86-7379-485-3

  Pavlović, N. (2016). Novi oblici kulture u digitalnom svetu. Sociološki godišnjak Republike Srpske, 11: 161-177. UDK: 316.7:004

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Pavlović, N., Dinić, Ј. (2019). Identiteti srpske kulturne dijaspore u transnacionalističkom ključu. U: Knjiga apstrakata Kultura i identiteti (međunarodna naučna konferencija, 25–27. oktobar 2019., mećavnik i Andrićgrad). Srpsko sociološko društvo, Sociološko društvo Republike Srpske. ISBN:978-86-81319-15-4

  Pavlović, N. (2018). Stereotipi o ženama u sadržajima korisnika Fejsbuka iz Srbije. U: Nauka i stvarnost, Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 19. maj 2018), 75-100 str. DOI: 10.7251/TOMNIS1902075P

  Dinić, J., Pavlović, N. (2018). Istraživanje vrednosnih orijentacija mladih visokoobrazovanih emigranata iz Srbije. Škiljan, F., Kudra Beroš, V (ured.), Knjiga sažetaka: Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb, 6. – 8. decembar 2018., 71. str. ISBN 978-953-6028-37-5.

  Nikolajević, A., Pavlović, N. (2016). Mladi u pokretu: informisanost studenata o evropskim programima pokretljivosti. U: Nauka i evrointegracije: zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu, 22. –  24.  maj  2015), 413-422 str. DOI: 10.7251/ZRNETOM11510413N

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Pavlović, N. (2014). Problemi strategije razvoja obrazovanja u Srbiji. U: Tradicija, modernizacija i identiteti V:  Obrazovanje i balkanska društva na putu kulture mira i evrointegracija, 77-87 str. UDK 37.014.5;37.017(497.11)

Poslednji put izmenjeno utorak, 23 februar 2021 15:19