Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.04.2021.

Natalija Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 4.12.1961.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za sociologiju
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Jovanović, N., Stanojević, N. (2020). Siromaštvo kao socijalni problem, U: Stjepanović Zaharijevski, D., Milošević Radulović, L., Marković Krstić, S., Đigić, G. (прир.) Teorija i praksa u obrazovanju socijalnih radnika. Niš: Filozofski fakultet. str. 123-132. ISBN 978-86-7379-544-7

  Jovanović, N. (2015). Kvalitativna analiza potreba za socijalnim radnicima u niškom zdravstvu. U N. Žegarac i J. Todorović (Ur.), Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za 21. vek. (str. 61–74). Univerzitet u Nišu.

  Јовановић, Н. (2007). Школа у српском друштву XIX века. Филозофски факултет.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Јовановић, Н. (2017). Социјални рад у школи. Универзитет у Нишу.

  Јовановић, Н. (2013). Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета: изазови и новине. Филозофски факултет.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Станојевић, Н., Јовановић, Н. (2020). Социјална ексклузија ромских ученика у основним школама у Нишу. Годишњак за социологију XVI/25, стр. 61-75. DOI: 10.46630/gsoc.25.2020.03

  Jovanović, Natalija i Jovanović, Milica (2020), „Poverty and social inequality as factors of social exclusion“, u Godišnjak za sociologiju 24, Niš: Filozofski fakultet, str.9-22, ISSN 1451-9739, DOI: 10.46630/gsoc.24.2020

  Јовановић, Н. и Јовановић, М. (2018). Друштвени фактори неједнаких шанси у образовању. Годишњак Педагошког факултета у Врању IX/1, стр. 47-66.

  Jovanović, N. (2018). Društvene i humanističke nauke i IT izazovi. Društvene i humanističke studije DHS 3(6), str. 37-48.

  Јовановић, Н. (2013). Почеци социологије образовања на југословенском простору. Социолошки преглед, 46(3–4), 904–911.

  Јовановић, Н. (2011). Образовање у транзицији. Култура полиса, 15, 335–340.

  Јовановић, Н. (2011). Промена образовних профила и модернизација Србије. Нова српска политичка мисао, 19(2), 151–161.

  Јовановић, Н. (2010). Uloga obrazovanja u formiranju elita u postsocijalizmu. Nacionalni interes – časopis za nacionalna i državna pitanja, 6(3), 389–398.

  Јовановић, Н. (2008). Moralno vaspitanje u Srbiji XIX veka. Godišnjak za sociologiju, 4(4), 93–105.

  Jovanović, N. (2006). Moral values teaching and Serbian school in the XIX century. Facta Universitatis – Series: Philosophy, Sociology and Psychology 5(1), 113–129.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jovanović, Natalija (2020), „Društveni faktori globalnih migracija i teorijski pristupi“, u Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“, Zagreb, str. 506-515, ISBN: 978-953-6028-42-9.

Poslednji put izmenjeno sreda, 02 jun 2021 12:06