Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.05.2021.

Nenad Stanojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.6.1993.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za sociologiju
 • Godina diplomiranja: 2016.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Станојевић, Н. (2019). Допринос критичком истраживању теорије и праксе транзиције, Социолошки преглед vol. LIII (2019) no. 3, стр. 1319-1328. DOI: 10.5937/socpreg53-20580 

  Станојевић, Н. (2020). Значајан прилог савременој социологији друштвених промена, Социолошки преглед vol. LIV (2020) no. 4, стр. 1449-1458. DOI: 10.5937/socpreg54-26882

  Станојевић, Н., Јовановић, Н. (2020).  Социјална ексклузија ромских ученика у основним школама у Нишу. Годишњак за социологију XVI/25 (2020), стр. 61-75. DOI: 10.46630/gsoc.25.2020.03 

  Станојевић, Н. (2021). Одбрана једне младости акцијаша: прилог култури сећања. Годишњак за социологију XVII/27 (2021), стр. 117-120. DOI: https://doi.org/10.46630/gsoc.27.2021.06

  Станојевић, Н. (2022). Прилог социолошком проучавању становништа. Социолошки преглед vol. LVI (2022), no. 1. стр. 383-392. doi: 10.5937/socpreg56-33942

  Милошевић Радуловић, Л., Марковић Крстић, С. и Станојевић, Н. (2022). Допринос Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу развоју науке, образовања, међународне и међууниверзитетске сарадње. Годишњак за социологију XVIII/28 (2022), стр. 181-206. DOI: 10.46630/gsoc.28.2022.08

  Станојевић, Н., Павловић, Н., Јовановић, М. и Петровић, Ј. (2022). Полустолетна ретроспектива: издавачка делатност Департмана за социологију и Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу. Годишњак за социологију XVIII/28 (2022), стр. 207-230.  DOI: 10.46630/gsoc.28.2022.09

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jovanović, N., Stanojević, N. (2020). Siromaštvo kao socijalni problem, U: Stjepanović Zaharijevski, D., Milošević Radulović, L., Marković Krstić, S., Đigić, G. (прир.) Teorija i praksa u obrazovanju socijalnih radnika. Niš: Filozofski fakultet. str. 123-132. ISBN 978-86-7379-544-7

  Станојевић, Н.  (2020).  Реформа високог образовања у Србији - резултати и критике. У: Љ. Митровић, Г. Стојић, Н. Станојевић (прир.) Традиција, модернизација, идентитети Х: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, . Ниш: Филозофски факултет. стр. 171–180. ISBN 978-86-7379-520-1

  Шиљак, М., Станојевић, Н. (прир.) (2019) Књига апстраката: Међународна научна конференција КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТИ 25–27. октобар 2019, Мећавник и Андрићград. Београд: Српско социолошко друштво.  ИСБН 978-86-81319-15-4.

  Стојић, Г., Станојевић, Н. (прир.) (2019) Књига сажетака: Научни скуп са међународним учешћем Традиција, модернизација и идентитети X: биланс транзиције у Србији и на Балкану 24. мај, Ниш: Филозофски факултет.   ISBN 978-86-7379-500-3 

  Митровић Љ., Стојић Г., Станојевић Н. (прир.) (2020) Традиција, модернизација, идентитети Х: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, стр. 1–275. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-520-1

  Станојевић, Н., Пуцаревић, Б., Скробић, Љ. (2021) ,,Изазови младих на тржишту рада за време пандемије COVID-19”. ,У: Чикић, Ј., Стојшин, С. (прир.) Књига апстракта: Друштвени развој и демографске промене, 15. мај, 2021, Српско социолошко друштво - Одсек за социологију Филозофског факултета: Нови Сад, стр. 42-43 ISBN 978-86-6065-643-0

   

   

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 07 jun 2022 13:38