Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.05.2021.

Mila Guberinić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.07.1988.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2011
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality Traits and Locus of Control as Predictors of Students’ Self-Efficacy. In: C. Pracana & M. Wang: Psychology Applications & Developments IV  (287-297). Lisboa: InScience Press. ISSN of Collection: 2183-2854; e-ISSN of Collection: 2184-2019; ISBN of this Volume: 978-989-54312-0-5

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Spasić Šnele, M., & Guberinić, M. (2021). The ability to experience mixed emotions in children aged 5 to 10 years. Psihologija, 55(3), 245–267. https://doi. org/10.2298/PSI210311013S

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Dosković, M. (2011). Kombinacije obrazaca afektivne vezanosti u partnerskim odnosima. Godišnjak za psihologiju, Vol. 8, No. 10, str. 169-182, ISSN 1451-5407  (M53)

   

  Dosković, M. (2015). Afektivna vezanost studenata različitog profesionalnog izbora. Godišnjak za psihologiju, Vol. 12, No. 14, str. 21-34, ISSN 1451-5407 (M53)

   

  Djigic, G., Stojiljkovic, S.& Doskovic, M. (2014). Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112 (2014), 593-602.ISSN 1877-0428, Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1206 (М53 WoS)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stojiljković, S. i Dosković, M. (2014). Osobine ličnosti i profesionalni stres nastavnika. Nauka i globalizacija, 08, tom 2/2. Pale: Filozofski fakultet Pale, str.1161-1178, DOI 10.7251/NSFF14011161 (M33)

   

  Stojiljković, S., Sinđić, M. i Dosković, M. (2014). Strategije prevladavanja stresa kod studenata iz potpunih i nepotpunih porodica. Međunarodni tematski zbornik “Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija”, Kosovska Mitrovica, str. 43-62, ISBN 978-86-6349-035-2 (M33)

   

  Dosković, M., Spasić Šnele, M. (2017). Razumevanje pomešanih osećanja kod dece. Tematski zbornik - VIII Međunarodna naučno-stučna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 23.-25.06.2017. godine. Aranđelovac, Srbija, 119-130. ISSN 1986-9886 (M33)

   

  Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality traits and locus of control as predictors of students’ self-efficacy, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018, held in Porto, Portugal, from 5 to 7 of May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Psychological Applications and Trands, Book of Proceedings, Lisboa, Portugal: InScience Press,  pp. 145-149. ISBN: 978-989-99864-5-9, ISSN: 2184-2205

  (http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2018/05/Psychological-Applications-and-Trends-2018.pdf) (M33)

   

  Dosković, M., Spasić Šnele, M. (2018). Pristup hraniteljstvu iz ugla teorije afektivne vezanosti. Tematski zbornik - IX Međunarodna naučno-stučna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 22.-24.06.2017. godine. Harkanj, Mađarska, 563-576. Tuzla, BiH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886 (M33)

   

  Stojiljković, S. i Dosković, M. (2013). Osobine ličnosti i profesionalni stres nastavnika. Naučni skup Nauka i globalizacija, Pale, Maj 17-19, 2013. Knjiga rezimea, str. 326-327, ISBN 978-99938-47-49-6 (M34)

   

  Djigic,G., Stojiljkovic, S.& Doskovic, M. (2013). Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy.  4th International Conference on Education and Educational Psychology, Antalya, Turkey, October 2-5, 2013. Abstract Book, Vol.4, eISSN 1986-3020, p. 111, abstract ICEEPSY 1427 (M34)

   

  Stojiljković, S., Sinđić, M. i Dosković, M. (2013). Strategije prevladavanja stresa kod studenata iz potpunih i nepotpunih porodica. Naučni skup međunarodnog značaja “Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija”, Kosovska Mitrovica, 13-14 Decembar, 2013. Knjiga sažetaka str. 41-42, ISBN 978-86-6349-016-1 (M34)

   

  Dosković, M. (2014). Attachment and self-evaluation of students in helping professions. International conference 10th Days of applied psychology, Niš, September 26-27, 2014. Book of Abstracts, pp. 77-78, ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)

   

  Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2014). Psychological profile of students of psychology, pedagogy, philosophy and journalism. International conference 10th Days of applied psychology, Niš, September 26-27, 2014. Book of abstracts, pp. 55-56, ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)

   

  Stojiljković, S., Arnaudova, V., Djigić, G. & Dosković, M. (2014). Meaning of life, locus of control and achievement motive in social sciences’ students from Nis and Skopje. International Conference on Theory and Practice in Psychology, Skopje, October 30- November 1, 2014. (M34)

   

  Spasić, M., Stojković, M. & Dosković, M. (2015). Quality of attachment of children in foster families. International conference 11th Days of applied psychology, Niš, September 25-26, 2015. Book of Abstracts, pp. 68, ISBN 978-86-7379-384-9 (M34)

   

  Spasić Šnele, M., Dosković, M., Stefanović Stanojević, T. (2017). Mirror interview: theory and technique, International conference 13th Days of applied psychology, Niš, September 29-30, 2017. Book of Abstracts, pp. 67 (M34)

   

  Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality traits and locus of control as predictors of students’ self-efficacy, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018, held in Porto, Portugal, from 5 to 7 of May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Book of Abstracts, Lisbon, Portugal: W.I.A.R.S., pp.22. ISBN: 978-989-99864-6-6 (M34)

   

  Opsenica Kostić, J., Dosković, M. & Stojiljković S. (2018). The psychological aspects of fertility: Positive and negative childbearing motivation in a student population. 14th International conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, 76-77. ISBN 978-86-7379-482-2  COBISS.SR-ID 268078348 (M34)

   

  Dosković, M. , Opsenica Kostić, J. & Stojiljković S. (2018).  Values as the psychological aspect of family planning in a student population. 14th International conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, 79-80. ISBN 978-86-7379-482-2  COBISS.SR-ID 268078348 (M34)

   

  Todorović, J., Dosković, M. , Stojiljković, S. (2019). Altruism, life satisfaction and gender as predictors of marital satisfaction. 15th International conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, 29. ISBN 978-86-7379-509-6 COBISS.SR-ID 279667468s (M34)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Dosković, M., Ilić, M. i Stamenković, M. (2013). Asertivnost, subjektivno blagostanje, negativne automatske misli i sklonost ka psihosomatici kod studenata. Tematski zbornik radova Razvoj i mentalno zdravlje. Niš: Filozofski fakultet, str. 205-219, ISBN 978-86-7379-317-7 (M45)

   

  Dosković, M., Ilić, M. i Stamenković, M. (2012). Asertivnost, subjektivno blagostanje, negativne automatske misli i sklonost ka psihosomatici kod studenata. Naučni skup Dani primenjene psihologije - VIII konferencija, Niš, Septembar 28-29, 2012. Knjiga rezimea, str.62, ISBN 978-86-7379-257-6 (M64)

   

  Dosković, M., Stojiljković, S. i Djigić, G. (2016). Motiv postignuća i lokus kontrole budućih pedagoga i psihologa. VII Naučni skup sa međunarodnim učešćem “Naučno-tehnološke i društvene promjene i njihov uticaj na system obrazovanja i vaspitanja”, Bijeljina, Novembar, 11, 2016. Zbornik sažetaka, str. 42, ISBN 978-99938-55-24-8 (M64)

   

  Dosković, M., Ljubisavljević, M. i Milenković, T. (2011). Primena neatributivnog pristupa u ispitivanju percepcije pekarskih proizvoda. 59. Sabor psihologa Srbije, Soko Banja, Jun, 2011. Knjiga rezimea, str. 165-166, ISBN 978-86-83797-85-1 (M64)

   

  Dosković, M. (2015). Afektivna vezanost studenata različitog profesionalnog izbora. 63. Naučno-stručni skup – Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, Maj 27-30, 2015. Knjiga rezimea, str. 11-12, ISBN 978-86-89377-17-0 (M64)

   

  Dosković, M. i Spasić, M. (2016). Primena AEED instrumenta za procenu afektivne vezanosti u hraniteljskim porodicama. 64. Naučno-stručni skup – Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, Maj 25-28, 2016. Knjiga rezimea, str. 44, ISBN 978-86-89377-22-4 (M64)

   

  Djigić, G., Stojiljković, S. i Dosković, M. (2019). Osobine ličnosti, samopoštovanje i perfekcionizam kao prediktori stilova učenja. 67. Kongres psihologa Srbije – Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije, Zlatibor, 22-25. Maj 2019, 112-113, ISBN 978-86-89377-37-8 COBISS.SR-ID 276409356 (M64)

   

  Dosković, M. i Ranisavljev, I. (2019). Doživljaj tela, samopoštovanje i kvalitet života studenata različitog profesionalnog usmerenja. Nauka i savremeni univerzitet 9, Niš, Novembar 9, 2019. Knjiga sažetaka str. 89-90, ISBN 978-86-7379-517-1 (M64)

Poslednji put izmenjeno utorak, 29 novembar 2022 15:48