Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.05.2021.

Nenad Radulović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.5.1990.
 • Mesto rođenja: Kraljevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2014
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Историјска географија античког доба, Ниш 2022.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Ширење и значај ијатричких култова у античком периоду са посебним освртом на Асклепијев култ и његово поштовање у Наису, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини LI (1)/2021, Косовска Митровица 2021, 139–158.

  Радуловић Ненад, Љубомировић Ирена, Античке теме у часописима Расинског округа („Жупски зборник“, „Крушевачки зборник“, „Расински анали“), Жупски зборник 10, Александровац 2020, 173–186.

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Настава из историје старог века на Универзитету у Нишу, Годишњак за педагогију IV/2, Ниш 2019, 21–30.

  Радуловић Ненад, Латинско беседништво у IV веку, Лесковачки зборник LVIII, Лесковац 2018, 55–60.

  Радуловић Ненад, О савладарским односима царева тетрархије у латинским панегирицима, Зборник Матице српске за класичне студије 19, Нови Сад 2017, 255–273.

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Прва обнова Византијског царства на Балкану за време Јустинијана I, у: Зборник радова Ниш и Византија XVII, (ур. Миша Ракоција), Ниш 2019, 67–74

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Античке теме у Лесковачком зборнику (2009–2019), Лесковачки зборник LX, Лесковац 2020, 69–85.

  Радуловић Ненад, Градови у Прокопијевим делима на територији данашње јужне Србије, Лесковачки зборник LIX, Лесковац 2019, 55–62.

  Љубомировић Ирена, Радуловић Ненад, Промене у историјској науци, улога историчара и развој историје историографије, у: Место и улога друштвено–хуманистичких наука у савременом свету, тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 7, књига 2 (ур. Бојан Благојевић), Ниш 2018, 89–95.

  Радуловић Ненад, Истраживања Јустинијане Приме у радовима Владислава Поповића, у: Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: Друштвено–економски и политички аспект (ур. Дејан Антић, Иван Бецић), Врање 2018, 13–22.

  Радуловић Ненад, Истраживања Јустинијана Приме у радовима Владислава Поповића, Научни скуп са међународним учешћем: Јужни српски крајеви у XIX и XX веку, друштвено–економски и политички аспект, књига сажетака, Врање 2017, 70–71.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 jun 2022 22:17