Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.05.2021.

Neda Necić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.5.1994.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Komuniciranje i odnosi sa javnošću
 • Godina diplomiranja: 2017
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Necić, N., (2019). Reprezentacija nasilja prema ženama u srpskoj štampi. CM: Communication and MediaVol. 14, Br. 45. str. 37-60. doi: 10.5937/comman14-21060 

  Necić, N. (2020). Review of the level of sexism in serbian daily press. Media Studies and Applied Ethics. Vol 1, No2. pp. 69-88. UDK 070:316.647.8-055.2, https://doi.org/10.46630/msae.2.2020.05 ISSN 2683-5355 COBISS.SR-ID 283297804 online: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2020/media-studies-and-applied-ethics-vol-i-no-2-2020

  Нецић, Н., Милосављевић, И. (2022). Коментарисање на интернету - ставови и навике грађана Србије. Социолошки преглед. 56(2), str. 559-581. Српско социолошко друштво, Београд. doi: 10.5937/socpreg56-36652

  Нецић, Н. (2022). Документарност и фотожурнализам у промени Гутенберговог друштва. Балканске синтезе, 9(1), 31-44. ДОИ: https://doi.org/10.46630/bs.1.2022.03

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Necić, N. (2020). "Trend tabloidizacije u srpskoj štampi kao produkt globalizacije", U: Mitrović, Lj., Stojić, G. i Stanojević, N., Međunarodni tematski zbornik sa skupa: Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str: 241-251, UDK 070:316.32(497.11)

  Necić, N. (2021). "Kultura i umetnost kao sadržaj Kulturnog dnevnika Radio televizije Srbije: studija slučaja", U: Savić, D., Društvene (dis)funkcije umjetnosti, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, str. 91-102, UDK: 008(497.11):[791.62:654.197

  Necić, N. (2021). Ethics in public relations: ethical theories, codes and conflicts, Media Studies and applied ethics. Vol 2, No2, pp. 87-100. UDK 659.4:17. https://doi.org/10.46630/msae.2.2021.07

  Milosavljević, I., Trajković, J., & Necić, N. (2023). Information Chaos on the Internet - Perception in Relation to the Age of Users. Media Studies and Applied Ethics4(1), 65–80. UDK 077; 004.738.5:316.775 https://doi.org/msae.1.2023.05

   
   
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 oktobar 2023 19:29