Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.05.2024.

Danijela Miletić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.04.1993.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2016.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Jevtić, B., Milošević, D., i Jevtić-Trifunović, N. (2022). Online nastava tijekom pandemije bolesti Covid-19 – između učinkovitosti i preferencija. Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja? Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.  (M13)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Jevtić, B. & Milošević, D. (2022). Identifying the dimensions of the school climate from the perspective of primary school students. Теме, 46(3), 677-692. (M23)

  Jevtić, B., & Milošević, D.  (2021). Adolescents' preferences for media content and their perceptions of dominant value orientations in the media. Problems of Education in the in the 21st Century, 79(1), 34-46. (M23)

  Milošević, D. i Maksimović, J. (2022). Inkluzivno obrazovanje u Republici Srbiji iz ugla nastavnika razredne i predmetne nastave: kompetencije, prednosti, barijere i preduslovi. Nastava i vaspitanje, 71(1), 7-27. (M24)

  Jevtić, B., Đorić, G., & Milošević, D. (2019). Developing social competencies of pupils through workshops in physical education classes. FACTA UNIVERSITATIS: Physical Education and Sport, 17(2), 259-275. (M24)

  Milošević, D., & Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(3), 155–162. (M51)

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Jevtić, B., Mikanović, B., & Milošević, D. (2022). Multikulturelles umfeld und jugendgewalt in der grundschule. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, 32, 36-46. (M23)

  Jevtić, B., & Milošević, D. (2022). The importance of the inclusion of intercultural diversity. Moldavian Journal for Education and Social Psychology, 5(1), 62-69. (M51)

  Milošević, D. i Milošević, D. (2023). Elektronsko nasilje na društvenim mrežama iz perspektive učenika srednjih škola. Pedagoška stvarnost, 69(2), 149-165. (M52)

  Milošević, D. (2020). Podsticanje asertivne komunikacije učenika putem radioničarskog rada u okviru odeljenske zajednice. Godišnjak za pedagogiju, 5(1), 81-92. (M54)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jevtić, B., Jevtić-Trifunović, N., & Milošević, D. (2022). Educational and advisory work in the school community: teacher perspective. In Angeloska Galevska, N., Tomevska-Ilievska, E., Janevska, M., Bugariska, B. (eds.). Educational Challenges and Future Prospects: Conference Proceedings (pp. 232-238). Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy.   (M33)

  Milošević, D. (2020). Peer relationships in the real and virtual world. Exceptional Children: Education and Treatment, 3(2), 255-267. ISSN 2683-3603 (online).  (M33)

  Milošević, D., & Đorić, G. (2019). The teacher of the future we want. Knowledge International Journal, 31(2), 411-417. (M33)

  Milošević, D. i Milošević, D. (2023). Interkulturalna transformacija škole: učiti živeti zajedno. Izvodi saopštenja sa 57. Kongres antropološkog društva Srbije (str. 131). Niš: Antropološko društvo Srbije. ISBN 978-86-6275-152-2 (М34)

  Milošević, D. i Milošević, D. (2023). Kulturna dimenzija globalizacije i izazovi kulturnog diverziteta. Izvodi saopštenja sa 57. Kongres antropološkog društva Srbije (str. 132). Niš: Antropološko društvo Srbije. ISBN 978-86-6275-152-2 (М34)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Milošević, D., Osmanović Zajić, J., & Maksimović, J. (2021). Application of innovative teaching models in the school context. In J. McDermott & Kožuh, A. (eds.). Educational challenges (pp. 53-72). Los Angeles.  (M45)

  Maksimović, J., Milošević, D., & Osmanović Zajić, J. (2021). Funkcion of reflective practice and action research in the prevention of violence. In J. McDermott & Kožuh, A. (eds.). Educational challenges (pp. 261-285). Los Angeles. (M45)

  Јевтић, Б. и Милошевић, Д. (2019). Хуманистичко васпитање као предуслов редукције дискриминације појединца. У В. Виријевић (ур.), Међународни тематски зборник: Психолошки, медицински и образовни аспекти добробити појединаца и група у процесу друштвене транзиције (стр. 257-280). Приштина: Филозофски факултет.  (M45)

  Maksimović, J., & Milošević, D. (2020). Teorijska analiza uticaja medija na vršnjačko nasilje. Zbornik radova: Nauka i savremeni univerzitet 9, 311-321. Niš: Filozofski fakultet.  (M63)

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 maj 2024 20:28