Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.12.2013.

Miomir Naumović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.11.1956.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1979.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Miomir S. Naumović, Geopolitika i kultura mira: Prilog proučavanju teorija o globalnom konfliktu, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2015.

  Miomir S. Naumović i Jelena Petković, Selo drevnih kultura: Prilog proučavanju društvene istorije sela, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2014.

  Miomir S. Naumović, Lice nacizma: harizmatski politički vođa i njegovi sledbenici, Studentski kulturni centar, Niš, 2008.

  Miomir S. Naumović, Politički banditizam, Punta, Niš, 2006.

  Miomir S. Naumović, Selo i grad od utopije do proročanstva, Studentski kulturni centar, Niš, 2000.

  Miomir S. Naumović, I selo i grad, Punta, Niš, 1999.

  Miomir S. Naumović, Učenja o društvu, Studentski kulturni centar, Niš, 1998.

  Miomir S. Naumović, Naselja kao ogledalo društva, Gradina, Niš, 1996.

  Miomir S. Naumović, Naselja minulog vremena, Gradina, Niš, 1996.

  Miomir S. Naumović, Naselja za odmor, Naučni podmladak, Niš, 1990.

  Miomir S. Naumović, Mešovita privreda Niša i Zaječara, Ekonomika, Niš, 1986.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Naumović, Miomir i Jelena Petković (2013) Radomir Lukić o tradicionalnom selu, u: Teme, G. XXXVII, broj 3, str. 1361-1375.  ISSN 0353-7919 UDK 316.334.55.


  Naumović, Miomir (1996) Društvene promene i nova koncepcija ruralnog razvoja, u: Teme 1-4, Niš, str. 121-129.

  Naumović, Miomir (1994) Društveno zaleđe urbanizma i ekologije, u: Teme vol. 17, br. 1-2, str, 177-185. ISSN 0353-7919

 • Radovi u ostalim časopisima:

  M56 Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja 

   

  Glavni urednik Facta Universitatis, Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, naučnog časopisa Univerziteta u Nišu. ISSN 1820-8509 (od 2009. do oktobra 2013. godine)

  Naumović, Miomir (2010) Ideological stereotypes about the peasantry. Facta Universitatis - Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol 9, No 1, 2010: 99-105. UDC 316.26:316.343.64

  Naumović, Miomir (2009) Modern-day slums, Facta Universitatis - Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 8, br. 1, str. 25-36.

  Naumović, Miomir (2008) Savremeni svet i siromaštvo, u: Godišnjak za sociologiju, Vol 4, br. 4, Filozofski fakultet u Nišu, str. 161-171.

  Naumović, Miomir (1986) Mešovita privreda Niša i Zaječara, u: Ekonomika, Niš, str. 1-76.

   

  ·    

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Naumović, Miomir (2013) Sukob kultura, demokratija i multikulturalizam, u: Tradicija, modernizacija i identiteti. Dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu (pripr. LJ, Mitrović, D. Gavrilović, M. Kristović), Filozofski fakultet u Nišu, str. 68-86.

  Naumović, Miomir (2011) Tradicionalnost i naše selo, u: Tradicija, modernizacija, identiteti, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, Centar za sociološka istraživanja, Niš, str. 199-207.

  Naumović, Miomir i Petković, Jelena (2011) Momo Kapor o seljačkom poreklu velegrađana, Ценка Иванова, Йордана Маркович, Радослав Радев и др. (pr.), Селото и градът в културата на Българи и Сърби, Selo i grad u kulturi Bugara i Srba, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиѝ“, Велико Търново, с. 122-139. ISBN 978-954-524-788-0.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Naumović, Miomir i Petković, Jelena (2012) Problemi privrednog razvoja i depopulacije stanovništva jugoistočne Srbije (primer opštine Dimitrovgrad), u: Stanovništvo jugoistočne Srbije: Uticaj demografskih promena u jugoistočnoj Srbiji na društveni razvoj i bezbednost, str. 99-112, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Beograd – Niš, ISBN 978-86-7025-556-2, UDK 338.43+314.87(497.11-12).


  Naumović, Miomir, S. i Petković, Jelena (2011) Jugoistočna Srbija – sela bez budućnosti. U: Stanovništvo jugoistočne Srbije: demografska reprodukcija i socio-kulturna dinamika (priredio Mitrović, Ljubiša), 149-166. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-7025-554-8

  Naumović, Miomir (1995) Problemi seoske omladine danas, u: Mladi na selu (prir. D. Vidojković, J. Živković), Niš, Centar 018.

   

   

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 septembar 2015 03:09