Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Gordana Stojić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16,7,1969,
 • Mesto rođenja: Čibukovac, Kraljevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1994
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Poglavlje u knjizi međunarodnog značaja M14

  Stojić Atanasov, G. (2000) “Unemployment in Serbia: Basic Characteristics and Strategies for Mitigation”, in: Labour Markets and Unemployment in South-Eastern Europe, (ed. Nikolai Genov). Berlin: WZB. ISBN 3-924336-02-4 (123-140).

   Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14)

  Stojić, G. (2012) "ICTs and Sustainable Development" in: Dimensions of Ecological Culture" (ed. A. Mantarova). Sofia: Troyan. ISBN 978-954-8465-81-6 (110-127).

  Poglavlje u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

  Stojić Atanasov, G. (2002) “Teorija društvene promene Pjotra Štompke” (2002) u Globalizacija, akulturacija i identiteti na Balkanu (ur. Lj.Mitrović, D.Djordjević i D.Todorović). Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, Punta. ISBN 86-83119-47-5 (191-199).

  Stojić, G. (2008) „Novi regionalizam i integracioni procesi na Balkanu" (2008) u: Balkan u procesu evrointegracije: Koncepcije razvoja i socijalne implikacije) (prir. M. Božić), Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-159-3 (179–192).

  Stjepanović Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Đorić G., Stojić, G.(2009) „Departman za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu 1971-2009“ u: Sociologija u Srbiji 1959-2009. Institucionalni razvoj. Beograd: Službeni glasnik - Filozofski fakultet. ISBN 978-86-519-0446-5 (135-158).

  Stojić, G. (2010) „Razvoj informacionog društva i regionalna saradnja na Balkanu" u: Balkan u procesima evrointegracije (ur. M. Božić) Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-204-0 (213-225)

  Stojić, G. (2010) „Regionalna saradnja, razvoj i integracija balkanskih društava" Tematski zbornik Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, knjiga 4: Sociologija i druge društvene nauke, ur. D. Malinković, U. Šuvaković. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-80273-49-5, (833-842).

   Uređivanje tematskog zbornika nacionalnog značaja M49


  Mitrović, Lj., Stojić, G. (prir.) (2008) Izazovi i dometi savremene sociologije društvenog razvoja. Departman za sociologiju i Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-154-8 (1-419).

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Stojić, G., Milošević, L. (2003) "Predstavljanje nacionalnih manjina: analiza sadržaja tiskanih medija u Srbiji”.  Medjunarodne studije, 3/2003, ISSN 1332-4756 (60-78).

  Stojić Atanasov, G. (2004) "Changes at the Labour Market – European Union and Serbia”. Facta Universitatis, Nis, Vol 3, No1, 2004, ISSN 0354-4648 (17-31).   

  Stojić Atanasov, G. (2005) "Tradicija i društvena promena”. Godišnjak za sociologiju,  1/2005, ISSN 1451-9739 (159-171).

  Stojić, G. (2013) "Sociologija i savremena društvena promena". Smisao, 3/2003, ISSN 1800-962X (149-160).

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Objavljeni naučni radovi u celosti u zbornicima sa međunarodnih konferencija M33

  Mitrović, Lj., Stojić, G. (2009) “Eurointegration Processes as the Factor of Transformation of the Ethnopolitical Conflicts at the Balkan Region and its Democratic Integration” at the 10th Mediterranean Research Meeting, workshop “EU Enlargement to South Eastern Europe: Its Impact on Interethnic Relations in the Region”, Florence & Montecatini Terme, 25-28 March 2009 (CD-ROM)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celini M63

  Stojić, G. (2007) „Razlika između regionalnih tržišta rada i politika zapošljavanja", saopšten na skupu Decentralizacija, regionalizacija i povezivanje pograničnih regiona u procesu evrointegracije. Centar za regionalnu politiku, maj 2007, Niška Banja, objavljen u Regionalizam: novi društveni okvir. Niš: Centar za regionalnu politiku, , Hans Seidel Stitftung, ISBN 978-86-87231 (114-125).

  Stojić, G. (2012) "Informaciona pismenost u Srbiji", saopšten na skupu Tradicija, modernizacija, identiteti: Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda, Filozofski fakultet u Nišu, 25-26. maj 2012, objavljen u: Tradicija, modernizacija, identiteti: Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda (prir. Lj. Milosavljević, B. Stevanović, G. Stojić). Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u NIšu, ISBN 978-86-7379-244-6 (643-655)

  Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značaja M66

  M. Božić, Lj. Mitrović, G. Stojić (prir.) (2011) Tradicija, modernizacija, identiteti: Mesto tradicije i modernizacije u koncepcijama i strategijama razvoja zemalja u tranziciji. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u NIšu, ISBN 978-86-7379-214-9 (1-720).

  Lj. Milosavljević, B. Stevanović, G. Stojić (2012) Tradicija, modernizacija, identiteti: Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda . Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u NIšu, ISBN 978-86-7379-244-6 (1-655)

Poslednji put izmenjeno subota, 28 decembar 2013 01:18