Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Кристина Митић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1. априла 1979. године
 • Mesto rođenja: Требиње, Република Српска
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу (дипломирани филолог), Филолошки факултет Универзитета у Београду (магистар филолошких наука, доктор књижевних наука)
 • Odsek / Grupa / Smer: Група за књижевност и српски језик, Наука о књижевности, Народна књижевност
 • Godina diplomiranja: академске 2002/2003. године дипломирала, академске 2009/2010. године магистрирала, академске 2015/2016. године докторирала
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Женидба Ајдука Трсколома (три Подруговићеве женидбе у Караџићевој трећој књизи)у: 200 година сусрета Тешана и Вука. Књигу приредили проф. др Драго Перовић, Радомир Вучковић, СПКД Просвјета, Гацко 2017, стр. 87‒106.

  „Der Asraу: Песничке теме и поетички модели Алексе Шантића. Зборник радова (ур. Јован Делић, Бојан Чолак), Институт за књижевност и уметност. Дучићеве вечери поезије, Београд‒Требиње 2017, стр. 445‒460.

 • Knjige i udžbenici:

  Вештина писања. Вежбанка I, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2019.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  „Свети Саво Кара-Ђорђијина времена. Опет о Вишњићевим варијантама о Свецу”, Црквене студије, 16/1, Ниш 2019, стр. 555‒573.

  „Не боје се ока ни урока”, Зборник радова Филозофског факултета, год. 48, бр. 2, Косовска Митровица 2018, стр. 229‒248.

  „Теоријске контуре фолклорног и наивног” (Снежана Шаранчић Чутура, Фолклорно у простору наивног. Усмена књижевност у контексту књижевности за децу, Сомбор 2017, 228 стр.), Зборник радова Филозофског факултета, год. 48, бр. 2, Косовска Митровица 2018, стр. 319‒322.

  „Кћер цара тамничара ‒ tradidit ei filiam suam in uxorem”, Црквене студије, 13, Ниш 2016, стр. 137‒146.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  „Свети Саво Кара-Ђорђијина времена. Опет о Вишњићевим варијантама о Свецу”, Свети Сава и осам векова српске цркве, Издање ове публикације подржао је Републички секретаријат за вјере Владе Републике Српске, Ниш 2019, стр. 555‒573.

  „Ђурђев данче, опет нама дођи”, Глас Епархије нишке, пета серија, број 8 (2/2018), Ниш 2018, стр. 23‒25.

  „Општи сценарио Ђурђевдана у Срба”, Књижевни живот, часопис за књижевност Срба у Румунији, јануар‒јун, 1 (177), Темишвар 2018, стр. 133‒148.

  Рецензент збирке песама Љиљане Марковић: Распоред ветрова, Ревнитељ, Ниш 2018.

  Рецензент збирке песама Љиљане Марковић: Нагодимо се, рече Недоба, Каирос, Сремски Карловци 2017.

  „Интердисциплинарни приступ пејзажу гробља” (Фолклористика. Часопис Удружења фолклориста Србије, година прва, број 2, 2016. Темат: Фолклорни пејзаж гробља (ур. Биљана Сикимић), Online (http://www.folkloristika.org/arhiva/1-2/), 96 страна), Натписи и записи 3, Inscriptions & Sriptures, Vol. III, Ваљево-Београд 2017, стр. 53‒55.

  „С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи”, Фолклористика. Часопис Удружења фолклориста Србије, 1/2, Темат: Фолклорни пејзаж гробља (ур. Биљана Сикимић), Online (http://www.folkloristika.org/arhiva/1-2/) 2016, стр. 83‒96.

  „Обичаји Срба из јужног Баната (традиционално, старо, обновљено, ново)”, у: Исходишта Originations 2 (гл. и одг. ур. Михај (Миља) Н. Радан), Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар, Ниш 2016, стр. 111‒120.

  „Η εορτη ”Djurdjevdan” στουσ Σερβουσ - ενα γενικο σεναριο”, Σπουδεσ στην ορθοδοξη θεολογια - τομοσ ζ, Патра 2016, стр. 460‒480.

  „Биљке у народној култури Срба / Herbs in the Serbian Ethnic Culture” (Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике. Зоја Кaрановић, Јасмина Јокић, ур., Нови Сад, Филозофски факултет ‒ 2013, 286 стр.), Philologia Mediana, година VIII, број 8, Ниш 2016, стр. 843‒846.

  „Етнографска подлога (одраз и функција у календарским обредним пјесмама)”, Philologia Mediana, година VI, број 6, Ниш 2014, стр. 137‒149.

  „Идеални модели породичних и друштвених улога у лазаричким обредним пјесмама”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2011/2012. годину, година VII, Београд 2012, стр. 295‒307.

  „Лирске обредне врсте у аутентичном окружењу”, Philologia Mediana, година III, број 3, Ниш 2011, стр. 45‒55.

  „Ведра обредна петочинка”, Књижевност и језик, LVII, 3‒4, Београд 2010, стр. 281‒291.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  „Бог чини могућим да се дан утростручи”, Предговор у: Византијско-словенска чтенија III. Зборник са Meђународне научне конференције одржане 23. новембра 2019. године на Универзитету у Нишу (ур. Д. Бојовић, К. Митић), Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за првославне студије, Центар за црквене студије, Ниш 2020, стр. 9.

  „Стереотипи понашања иновјерних у путописно-репортерском стваралаштву Григорија Божовића 1923‒1930”, у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІV международни славистични четения в София, 2628 април 2018. г., Т. II. Литературознание. Культурология. Антропология. Фолклористика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2019, стр. 257‒266.

  „Време садашње”, Предговор у: Византијско-словенска чтенија II. Зборник са Meђународне научне конференције одржане 24. новембра 2018. године на Универзитету у Нишу (ур. Д. Бојовић, К. Митић), Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за првославне студије, Центар за црквене студије, Ниш 2019, стр. 9.

  „Црнојевићи на Божјем дивану”, у: Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије (XIV вијек‒1830. г.). Зборник радова са научног скупа одржаног на Цетињу и у Подгорици, 6. и 7. октобра 2017. године, с благословом архиепископа цетињског, митрополита црногорско-приморског и егзарха свештеног трона пећког г. Амфилохија / уредник издања др Васиљ Јововић. Цетиње 2019, стр. 276‒287.

  „Народне баладе о косовским јунацима”, у: Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика 7. Косовска битка (1389) у историји и традицији. Савремена словенска фолклористика, Крушевац 21‒23. јун 2019 : програм и књига апстраката, Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд 2019, стр. 53.

  „Плодна земља ‒ орден за подвиг”, у: Сеобе од антике до данас : књига сажетака поводом Mеђународне научне конференције одржане од 14. до 15. априла 2018. године у Новом Саду; Нови Сад: Филозофски факултет, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Нови Сад 2018, стр. 46.

  „Иновјерни фолклор у путописно-репортерском стваралаштву Григорија Божовића”, у: Савремена српска фолклористика 5, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту: зборник радова поводом Mеђународног научног скупа  одржаног 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и у Великој Хочи / уредници Валентина Питулић и др. Призрен: Богословија „Светог Кирила и Методија”; Нови Сад: Матица српска 2018, стр. 403‒412.

  „Иновјерни фолклор у путописно-репортерском стваралаштву Григорија Божовића”, у: Савремена српска фолклористика 5, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту : зборник резимеа поводом Mеђународног научног скупа 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и у Великој Хочи, Призрен: Богословија „Светог Кирила и Методија”, Призрен 2017, стр. 8.

  „Опет о Косари Владимировој”, у: У спомен и славу Светог Јована Владимира, књ. 6‒2 : зборник радова са Mеђународног научног скупа Свети Јован Владимир кроз вјекове ‒ историја и предање (1016‒2016), одржаног од 15. до 17. септембра 2016. године у Бару, с благословом архиепископа цетињског, митрополита црногорско-приморског и егзарха свештеног трона пећког г. Амфилохија / уредници др Васиљ Јововић, протопрезвитери-ставрофори Гојко Перовић и Велибор Џомић. Цетиње: ауторско издање поводом обиљежавања 1000-годишњице мученичког страдања Светог Јована Владимира (1016‒2016), Бар 2018, стр. 199‒214.

  „Свеци патрони српских краљевина”, у: Српска краљевства у Средњем веку: зборник радова са међународног научног скупа Српска краљевства у средњем веку, одржаног од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / уредник Синиша Мишић, Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју; Ниш : Центар за византијско-словенске студије; Краљево : Град Краљево, 2017, стр. 261‒270.

  „Стандартный сценарий Юрьева дня у Сербов”, у: Књига резимеа поводом Међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, одржаног од 14. до 16. октобра у Темишвару 2016, Темишвар 2016, стр. 28‒29.

  „Обичаји српске заједнице у Румунији (традиционално, старо, обновљено, ново)”, у: Књига резимеа поводом Међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, одржаног од 16. до 17. октобра у Нишу 2015, Ниш 2015, стр. 33.

  „Oбредно понашање лазарица”, у: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ Международни славистични четения в София, 9–10 май 2014 г., Т. 2 „Литературознание и фолклор“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2015, стр. 533‒538.

  „Усмена лирика у дијалекатском контексту и настава српскога језика и књижевностиу: Зборник резимеа са Међународног научног скупа Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, одржаног од 11.04. до 12.04. 2014. у Лесковцу, Лесковац 2014, стр. 77.

  „Сестра Батрићева: Е се земља сва истурчи, Бог је клео!”, у: Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813‒2013), (ур. В. Питулић, Д. Андрејевић, Н. Лазић), Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2014, стр. 535‒546.

  „Сестра Батрићева плаче иза гласа: Е се земља сва истурчи, Бог је клео!”у: Зборнику резимеа поводом Међународне научне конференције Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813‒2013), одржане од 1. до 2. новембра 2013. на Филозофском факултету у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2013, стр. 118‒119.

  „Балканословенске и источнословенске женске обредне поворке”, у: Наука и традиција, филолошке науке, књига 7, том 1 (гл. ур. М. Ковачевић), Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале 2013, стр. 413‒425.

  „Балканословенске и источнословенске женске обредне поворке”, у: Књига резимеа поводом научног скупа Наука и традиција, филолошке науке, одржаног 18. и 19. маја 2012. на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Пале 2012, стр.48‒49.

  „Kolo – a Pagan Legacy in the Christian and Contemporary Form”, Conference proceedings of International Scientific Conference Anthropological and Theoanthropological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Nowadays, University of Nis. Faculty of Sport and Physical Education, Nis 2012, 534‒554.

  „Коло – паганско наслеђе у хришћанском и данашњем руху”, у: Зборник радова са Научне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичке културе Ниш 2012, стр. 274‒294.

  „Kolo – a Pagan Legacy in the Christian and Contemporary Form”, Book of Abstrasts of International Scientific Conference Anthropological and Theoanthropological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Nowadays, University of Nis. 31.08‒02.09.2011, 34.

  „Коло – паганско наслеђе у хришћанском и данашњем руху”, у: Зборник сажетака са Научне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, одржане од 31. августа до 2. септембра 2011. године на Универзитету у Нишу, Ниш 2011, стр. 37‒38.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  A Cross Larger than Life”, : Book of abstracts Agricurtular Theory and Practice in Historical Perspective, Editor Prof. dr Zoran Njegovan, 14‒15th november 2019. Faculty of Agriculture University of Novi Sad, Department of Agricultural economics and Rural Sociology, Centre of Aricultural History ‒ CAI, Novi Sad 2019, стр. 40.

  Никад већи крс' на се”, у: Књизи апстраката поводом трећег научног скупа Теорија и пракса аграра у историјској перспективи, ур. проф. др Зоран Његован, 14‒15. новембра 2019. на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, Департман за економику пољопривреде и социологију села, Центар за аграрну историју, Нови Сад 2019, стр. 14.

  „Српска средњовјековна прошлост у Вуковом првом рјечнику”, у: Савремени токови у науци о језику и  књижевности. Тематски зборник радова, књ. 2, ур. М. Јањић, Наука и савремени универзитет 8 (гл. ур. Д. Стаменковић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2019, стр. 21‒29.

  Доба дулека у три варијанте”, у: Књизи сажетака поводом Научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 9, 9. новембра 2019. на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Ниш 2019, стр. 62‒63.

  Члан уређивачког одбора зборника Православно монаштво. Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику Манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, Центар за црквене студије, Ниш 2019.

  „Српска средњовјековна прошлост у Вуковом првом рјечнику”, у: Књизи резимеа поводом Научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 8, одржаног 10. новембра 2018. на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Ниш 2018, стр. 29‒30.

  „Светитељке које пазе на женске послове”, у: Византијско-словенска чтенија I. Зборник са научног скупа одржаног 25. новембра 2017. године на Универзитету у Нишу (ур. Д. Бојовић), Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за првославне студије, Центар за црквене студије, Ниш 2018, стр. 371‒378.

  „Пјесник предјела без памћења”, у: Бранко Миљковић. Ново читање (прир. Д. Поповић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2015, стр. 97‒102.

  „Мала школа етнологије”, у: Историографија и савремено друштво (I том), Наука и савремени универзитет 3 (гл. ур. Б. Димитријевић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2014, стр. 439‒450.

  „Мала школа етнологије”, у: Књизи сажетака поводом Научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, одржаног од 15. до 16. новембра 2013. на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Ниш 2013, стр. 354‒355.

Poslednji put izmenjeno subota, 10 oktobar 2020 23:33