Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Kristina Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1. априла 1979. године
 • Mesto rođenja: Требиње, Република Српска
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу (дипломирани филолог), Филолошки факултет Универзитета у Београду (магистар филолошких наука, доктор књижевних наука)
 • Odsek / Grupa / Smer: Група за књижевност и српски језик, Наука о књижевности, Народна књижевност
 • Godina diplomiranja: академске 2002/2003. године дипломирала, академске 2009/2010. године магистрирала, академске 2015/2016. године докторирала
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  ВИДОВДАНАК / Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија. - V (2022), стр. 9. ISBN 978-86-84105-60-0 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082)
  27-9(497.11)"04/14"(082)
  930.85(495.02)"04/14"(082)
  930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 50070537

  НИЈЕ СВАКО ЗЛО ЗА ЗЛО / Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија. - IV (2021), стр. 9. ISBN 978-86-84105-60-0 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082)
  27-9(497.11)"04/14"(082)
  930.85(495.02)"04/14"(082)
  930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 50070537

  ЗЛАТНОМ CТРАНОМ. НАРОДНА ПРОЗА О ЈЕЛЕНИ БАОШИЋКИ И САНДАЉЕВИЦИ / Кристина Митић

  У: Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори. Од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске. - Ниш : Међународни центар за православне студије, 2021. - стр. 83–98. ISBN 978-86-80136-23-3 УДК 821.163.41-32

  БОГ ЧИНИ МОГУЋИМ ДА СЕ ДАН УТРОСТРУЧИ / Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија. - III (2020), стр. 9. ISBN 978-86-80136-21-9 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 21775113

  ВРЕМЕ САДАШЊЕ / Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија. - II (2019), стр. 9. ISBN 978-86-7181-108-8 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 279648268

  СВЕТИ САВО КАРАЂОРЂИЈИНА ВРЕМЕНА. ОПЕТ О ВИШЊИЋЕВИМ ВАРИЈАНТАМА О СВЕЦУ / Кристина Митић

  У: Свети Сава и осам векова српске цркве I. Посебно издање тематског броја (16/1) „Црквених студија” посвећених великом јубилеју. - Ниш : Центар за црквене студије, 2019. - стр. 555–573. ISBN 978-86-84105-51-8 УДК 271.222(497.11)-726.1-36:929 Сава, свети(082) COBISS.SR-ID 279201804

  ЦРНОЈЕВИЋИ НА БОЖЈЕМ ДИВАНУ / Кристина Митић

  У: Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије (XIV вијек–1830. г.). – Цетиње : Митрополија црногорско-приморска, 2019. - стр. 276–287. ISBN 978-9940-9234-6-4 УДК 929.52 Црнојевићи 94(497.16)"13/17" COBISS.SR-ID 39003408

  ЖЕНИДБА АЈДУКА ТРСКОЛОМА (ТРИ ПОДРУГОВИЋЕВЕ ЖЕНИДБЕ У КАРАЏИЋЕВОЈ ТРЕЋОЈ КЊИЗИ / Кристина Митић

  У: 200 година сусрета Тешана и Вука. - Гацко : СПКД „Просвјета”, 2017. - стр. 87–106. ISBN 978-99976-715-1-6 УДК 821.163.41.09-13:398(082) COBISS.SR-ID 6770712

  DER ASRA / Кристина Митић

  У: Песничке теме и поетички модели у поезији Алексе Шантића. - Требиње : Дучићеве вечери поезије, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2017. - стр. 445–460. ISBN 978-86-7095-232-4 УДК 821.112.2.03-14=163.41 821.163.4(497.6).09-14:398 COBISS.SR-ID 23012276

 • Knjige i udžbenici:

  ВЕШТИНА ПИСАЊА: 50 вежбанки [Електронски извор] / Кристина Митић. - Ниш : Филозофски факултет, 2022. - 119 стр. ISBN 978-86-7379-611-6 УДК 821.163.41-82(082.2)(0.034.2) COBISS.SR-ID 83974153

  БИБЛИОГРАФИЈА ЧЛАНОВА ДЕПАРТМАНА ЗА СРБИСТИКУ [Електронски извор] / Кристина Митић, Александра Јанић, Јелена Младеновић, ур. - Ниш : Филозофски факултет, 2021. – е-књига. ISBN 978-86-7379-564-5 УДК 013:821.163.41’27(497.11)(0.034.2) 016:811.163.41’27(0.034.2) COBISS.SR-ID 42500617

  ФОЛКЛОРНИ ПОДТЕКСТ. Poezija / Кристина Митић. - Ниш : Филозофски факултет, 2021. - 202 стр. ISBN 978-86-7379-560-7 УДК 821.163.41.09-1 82.0 COBISS.SR-ID 39739145

  ВЕШТИНА ПИСАЊА: вежбанка I / Љиљана Марковић, Кристина Митић. - Ниш : Филозофски факултет, 2019. - 202 стр. ISBN 978-86-7379-501-0 УДК 818.1 82.0 COBISS.SR-ID 277027084

 • Radovi u ostalim časopisima:

  BИДОВДАНАК. Беседа изговорена на Видовданској академији 28. јуна 2022. године у Нишу / Кристина Митић

  У: Глас Епархије нишке. Гласило Епархије нишке за хришћанску просвету и културу. – пета серија, бр. 25, (3/2022), стр. 28–29. ISSN 2560-3469

  НИКАД ВЕЋИ КРС’ НА СЕ. ИЗ ТЕРЕНСКИХ ЗАПИСА 2018, БАЧКА / Кристина Митић У: Фибула. Годишњак Градског музеја Врбаса, 2, - 2022, стр. 9‒19. ISBN 2737-9930 UDK 325.3:355.097.2(497.113Bačka)

  SENICIDE CUSTOMS IN SERBIA, BULGARIAN AND JAPANESE LITERATURE AND CULTURE / Sava Stamenković, Kristina Mitić

  In: Balkanistica, Vol. 35, - 2022, pp. 209‒223. ISSN 0360-2206

  ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА У УСМЕНОКЊИЖЕВНОЈ ТРАДИЦИЈИ / Александра Костић Тмушић, Кристина Митић

  У: Црквене студије, 19. - 2022, стр. 529–546. ISSN 1820-2446 УДК 821.163.41-1:398 doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.33

  THE ARCHEOLOGY OF LANGUAGE AND POETRY FOR BEGINNERS – APPLICATION OF ORAL LYRICS IN DIALECT IN TEACHING / Kristina Mitić

  In: Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 4, No2. - 2020, p. 129–138. ISSN 2560-4600

  КОВЧЕЖИЋ ВУКОВИХ ИДЕЈА / Кристина Митић

  У: Годишњак за српски језик. – год. XXXI, бр. 18. - 2020, стр. 35–43. ISSN 2334-6922 УДК 811.163.41 COBISS.SR-ID 195610124

  БОШКО СУВАЈЏИЋ, КЊИГА О ВУКУ (приказ) / Кристина Митић

  У: Годишњак за српски језик. - год. XXXI, бр. 18, (2020), стр. 119–121. ISSN 2334-6922 УДК 811.163.41 COBISS.SR-ID 195610124

  УДАХНИ ПЕСМУ. О КЊИЗИ БОШКА СУВАЈЏИЋА НАПРАВИ ВАЗДУХ (приказ) / Кристина Митић

  У: Градина, часопис за књижевност, уметност и културу. - нова серија, бр. 91 (2019), стр. 151–152. ISSN 0436-2616

  СВЕТИ САВО КАРАЂОРЂИЈИНА ВРЕМЕНА. ОПЕТ О ВИШЊИЋЕВИМ ВАРИЈАНТАМА О СВЕЦУ / Кристина Митић

  У: Црквене студије, 16/1. - 2019, стр. 555–573. ISSN 1820-2446 УДК 821.163.41-1 271.2-36:929 Sava, sveti COBISS.SR-ID 52521821

  НЕ БОЈЕ СЕ ОКА НИ УРОКА / Кристина Митић

  У: Зборник радова Филозофског факултета, год. 48, бр. 2. - 2018, стр. 229–248. ISSN 0354-3293 УДК 821.163.41.09-14:398 COBISS.SR-ID 265645836

  ТЕОРИЈСКЕ КОНТУРЕ ФОЛКЛОРНОГ И НАИВНОГ (приказ) / Кристина Митић

  У: Зборник радова Филозофског факултета. – год. 48, бр. 2, (2018), стр. 319–322. ISSN 0354-3293 УДК 821.163.41.09-93:[821.163.41.09:398(049.32) 821.163.41.09-95 Шаранчић-Чутура С.(049.32) COBISS.SR-ID 265649164

  КЋЕР ЦАРА ТАМНИЧАРА – TRADIDIT EI FILIAM SUAM IN UXOREM / Кристина Митић

  У: Црквене студије, 13. - 2016, стр. 137–146. ISSN 1820-2446 УДК 821.163.41.09"04/14" COBISS.SR-ID 115723532

  ЂУРЂЕВ ДАНЧЕ, ОПЕТ НАМА ДОЂИ / Кристина Митић

  У: Глас Епархије нишке. Гласило Епархије нишке за хришћанску просвету и културу. – пета серија, бр. 8, (2/2018), стр. 23–25. ISSN 2560-3469

  ОПШТИ СЦЕНАРИО ЂУРЂЕВДАНА У СРБА / Кристина Митић

  У: Књижевни живот, часопис за књижевност Срба у Румунији. - јануар‒јун, бр. 1, 177 (2018), стр. 133–148. ISSN 1222-8346

  ПЕСНИЧКЕ ЛЕСТВИЦЕ (рецензија) / Кристина Митић

  У: Радуј се јер те српска уста хвале. Антологија српске теотоколошке поезије (од XI до XXI века), Центар за црквене студије, Ниш, прир. Драгиша Бојовић (2020), стр. 297‒299. ISBN 978-86-80136-22-6 УДК 821.163.41-1(082.2) 27-29(082.2) COBISS.SR-ID 23344649

  ПЕСНИЧКЕ ЛЕСТВИЦЕ (приказ) / Кристина Митић

  У: Бдење. Часопис за књижевност, уметност и културну баштину - Година ХХ, бр. 67, јануар‒март (2021), стр. 95–97. ISSN 1451-3218

  РАСПОРЕД ВЕТРОВА (рецензија) / Кристина Митић

  У: Распоред ветрова, Ревнитељ, Ниш, Љиљана Марковић (2018), стр. 60. ISBN 978-86-89093-30-8

  НАГОДИМО СЕ, РЕЧЕ НЕДОБА (рецензија) / Кристина Митић

  У: Нагодимо се, рече недоба, Каирос, Сремски Карловци, Љиљана Марковић (2017), стр. 83. ISBN 978-86-7128-316-8 УДК 821.163.41-14 COBISS.SR-ID 315994119

  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПЕЈЗАЖУ ГРОБЉА (приказ) / Кристина Митић

  У: Натписи и записи 3. Inscriptions & Scriptures – Vol. III (2017), стр. 53–54. ISSN 2406-2766 УДК 003:811(497.11) COBISS.SR-ID 215293452

  С ОНОГ НА ОНИ СВИЈЕТ: СТАРА ГРОБЉА И ОБРЕДНИ ОПХОДИ / Кристина Митић

  У: Фолклористика, 1/2. - 2016, стр. 83–96. ISSN 2560-4414

  Η ΕΟΡΤΗ DJURDJEVDAN ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ ‒ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ / Кристина Митић

  Еσύ: Σπουδεσ στην ορθοδοξη θεολογια ‒ τομοσ ζ (2016), стр. 460–480. ISSN 2241-0015

  БИЉКЕ У НАРОДНОЈ КУЛТУРИ СРБА / HERBS IN THE SERBIAN ETHNIC CULTURE (приказ) / Кристина Митић

  У: Philologia Mediana. - Година VIII, бр. 8 (2016), стр. 843–846. ISSN 1821-3332 УДК 821.163.41.09:398(082)(049.32) COBISS.SR-ID 171242508

  ЕТНОГРАФСКА ПОДЛОГА (ОДРАЗ И ФУНКЦИЈА У КАЛЕНДАРСКИМ ОБРЕДНИМ ПЈЕСМАМА) / Кристина Митић

  У: Philologia Mediana, година VI,  број 6. - 2014, стр. 137–149. ISSN 1821-3332 УДК 821.163.41-14.09:398.82 COBISS.SR-ID 520788629

  ИДЕАЛНИ МОДЕЛИ ПОРОДИЧНИХ И ДРУШТВЕНИХ УЛОГА У ЛАЗАРИЧКИМ ОБРЕДНИМ ПЈЕСМАМА / Кристина Митић

  У: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година VII. - 2012, стр. 295–307. ISSN 1820-5305 УДК 821.163.41.09-14:398 COBISS.SR-ID 201791244

  ЛИРСКЕ ОБРЕДНЕ ВРСТЕ У АУТЕНТИЧНОМ ОКРУЖЕЊУ / Кристина Митић

  У: Philologia Mediana, година III,  број 3. - 2011, стр. 45–55. ISSN 1821-3332 УДК 821.163.41.09-14:398 398.82(497.11) COBISS.SR-ID 183194892

  ВЕДРА ОБРЕДНА ПЕТОЧИНКА. ЗАЧЕЦИ НАРОДНЕ ДРАМЕ У ПОЈЕДИНИМ КАЛЕНДАРСКИМ ОБРЕДНИМ ПЈЕСМАМА / Кристина Митић

  У: Књижевност и језик, LVII, 3‒4. - 2010, стр. 281–291. ISSN 0454-0689 УДК 821.163.41.09-1:398.8 COBISS.SR-ID 182462476

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  FOLKLORNI PODTEKST. BAJKA / Kristina Mitić

  У: Bajka u XXI stoljeću. Izazovi novog vremena. Knjiga 1 - Sarajevo: Udruženje Fani, Fondacija za izdavaštvo Sarajevo, 2022. - стр. 11–16. ISBN 978-9926-8322-5-4 COBISS.BH-ID 52229126

  PUTOVANJE, PUTNICI I SAPUTNICI U ROUD-ROMANIMA NA PUTU DŽEKA KERUAKA I HORSELESS MILANA OKLOPDŽIĆA / Sava Stamenković, Kristina Mitić, Zoran Stamenković

  У: Пътя в културата на Българи и Сърби. Пут у култури Бугара и Срба - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методии”, 2022. - стр. 145–156. ISBN 978-619-208-327-4

  ТЕОТОКОЛОШКИ МОТИВИ У НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ / Александра Костић Тмушић, Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија IV. - Ниш : Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2021. - стр. 141–151. ISBN 978-86-84105-60-0 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 50070537

  ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКА ЧТЕНИЈА IV / Кристина Митић, Драгиша Бојовић, ур. - Ниш : Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2021. - 248 стр. ISBN 978-86-84105-60-0 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 50070537

  ОСАМ ВЕКОВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ЦРНОЈ ГОРИ / Драгиша Бојовић, Кристина Митић, Катарина Митровић, Радмила Радић, Александар Наумов, Синиша Мишић, Горан Васин, Борис Брајовић, ур. - Ниш : Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2021. - 528 стр. ISBN 978-86-80136-23-3 УДК 271.222(497.11)-772-9(497.16)(082) 271.222(497.11)-9(497.16)(082)

  ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКА ЧТЕНИЈА III / Кристина Митић, Драгиша Бојовић, ур. - Ниш : Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2020. - 312 стр. ISBN 978-86-80136-21-9 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 21775113

  ПРАВОСЛАВНО МОНАШТВО / Драгиша Бојовић, Кристина Митић, Марија Копривица, Драгана Јањић, Синиша Мишић, ур. - Ниш : Центар за црквене студије, 2019. - 488 стр. ISBN 978-86-84105-46-4 УДК 271.2-788(082) COBISS.SR-ID 274014476

  ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКА ЧТЕНИЈА II / Драгиша Бојовић, Кристина Митић, ур. - Ниш : Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2019. - 323 стр. ISBN 978-86-7181-108-8 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 279648268

  СТЕРЕОТИПИ ПОНАШАЊА ИНОВЈЕРНИХ У ПУТОПИСНО-РЕПОРТЕРСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА 1923‒1930 / Кристина Митић

  У: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІV международни славистични четения в София, 26–28 април 2018. г., Т. II. Литературознание. Культурология. Антропология. Фолклористика. – София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019. - стр. 257‒266. ISBN 978-954-07-4893-1

  ОПЕТ О КОСАРИ ВЛАДИМИРОВОЈ / Кристина Митић

  У: У спомен и славу Светог Јована Владимира, књ. 6/2. – Цетиње : Митрополија црногорско-приморска, 2018. - стр. 199–214. ISBN 978-86-7660-272-8 УДК 271-2-36:929 Jovan Vladimir, sveti 902 39(497.11+497.16) 7.03 82.09 COBISS.SR-ID 527043940

  СВЕЦИ ПАТРОНИ СРПСКИХ КРАЉЕВСТАВА / Кристина Митић

  У: Српска краљевства у средњем веку. - Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2017. - стр. 261–270. ISBN 978-86-6427-093-9 УДК 398.4(=163.41)"04/14" 271.222(497.11)-565.79 COBISS.SR-ID 253738508

  СТАНДАРТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЮРЬЕВА ДНЯ У СЕРБОВ / Кристина Митић

  У: Књига резимеа поводом Међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржаног од 14. до 16. октобра у Темишвару. - Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016. - стр. 28−29.

  ОБИЧАЈИ СРБА ИЗ ЈУЖНОГ БАНАТА (ТРАДИЦИОНАЛНО, СТАРО, ОБНОВЉЕНО, НОВО) / Кристина Митић

  У: Исходишта 2. Originations 2. - 2016, стр. 111–120. ISSN 2457-5585 УДК 398.3(=163.41)(498.5)

  ОБИЧАЈИ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РУМУНИЈИ (ТРАДИЦИОНАЛНО, СТАРО, ОБНОВЉЕНО, НОВО) / Кристина Митић

  У: Књига резимеа поводом Међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржаног од 16. до 17. октобра у Нишу. - Ниш: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015. – стр. 33. ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585

  ОБРЕДНО ПОНАШАЊЕ ЛАЗАРИЦА / Кристина Митић

  У: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София, 9–10 май 2014 г., Т. 2 „Литературознание и фолклористика. - София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015. - стр. 533‒538. ISBN 978-954-07-4046-1

  СЕСТРА БАТРИЋЕВА: Е, СЕ ЗЕМЉА СВА ИСТУРЧИ, БОГ ЈЕ КЛЕО! / Кристина Митић

  У: Од косовског завета до Његошевог марокозма: Петар II Петровић Његош (1813‒2013). - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, 2014. - стр. 535–546. ISBN 978-86-6349-026-0 УДК 821.163.41-12.09 Petrović Njegoš P. II 821.163.41.09:393.7 COBISS.SR-ID 520899989

  СЕСТРА БАТРИЋЕВА: Е, СЕ ЗЕМЉА СВА ИСТУРЧИ, БОГ ЈЕ КЛЕО! / Кристина Митић

  У: Од косовског завета до Његошевог марокозма: Петар II Петровић Његош (1813‒2013). Зборник резимеа - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, 2014. - стр. 118–119. ISBN 978-86-6349-010-9

  БАЛКАНОСЛОВЕНСКЕ И ИСТОЧНОСЛОВЕНСКЕ ЖЕНСКЕ ОБРЕДНЕ ПОВОРКЕ / Ана Регоја, Кристина Митић

  У: Наука и традиција, филолошке науке, књ. 7, том 1. - Пале : Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 2013. - стр. 413–425. ISBN 978-99938-47-51-9 УДК 821.16-14.09:398 COBISS.SR-ID 519579029

  КОЛО – ПАГАНСКО НАСЛЕЂЕ У ХРИШЋАНСКОМ И ДАНАШЊЕМ РУХУ / Кристина Митић, Петар Митић

  У: Зборник радова са Научне конференције Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас. - Ниш : Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичке културе, 2012. - стр. 274–294. ISBN 978-86-87249-43-1 УДК 793.3:2 COBISS.SR-ID 190910476

  KOLO – A PAGAN LEGACY IN THE CHRISTIAN AND CONTEMPORARY FORM / Kristina Mitić, Petar Mitić

  In: Conference Proceedings of International Scientific Conference Anthropological and Theoanthropological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Nowadays. - Niš : University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, 2012. - стр. 534–554. ISBN 978-86-87249-43-1 УДК 793.3:2 COBISS.SR-ID 190910476

  БАЛКАНОСЛОВЕНСКЕ И ИСТОЧНОСЛОВЕНСКЕ ЖЕНСКЕ ОБРЕДНЕ ПОВОРКЕ / Ана Регоја, Кристина Митић

  У: Наука и традиција, филолошке науке, књ. резимеа. - Пале : Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 2013. - стр. 48–49. ISBN 978-99938-47-40-3

  КОЛО – ПАГАНСКО НАСЛЕЂЕ У ХРИШЋАНСКОМ И ДАНАШЊЕМ РУХУ / Кристина Митић, Петар Митић

  У: Зборник сажетака са Научне конференције Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас. - Ниш : Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичке културе, 2012. - стр. 37–38. ISBN 978-86-87249-43-1

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  A CROSS LARGER THAN LIFE / Kristina Mitić

  In: Book of abstracts. Agricultural Theory and Practice in Historical Perspective, 14‒15th november. (pp. 40). Novi Sad: Faculty of Agriculture, CAI. / Митић, Кристина (2019). Никад већи крсʼ на се. У: Књига сажетака поводом трећег научног скупа Теорија и пракса аграра у историјској перспективи, 14‒15. новембар. Нови Сад: Пољопривредни факултет, CAI, 2019. - стр. 14.

  ДОБА ДУЛЕКА У ТРИ ВАРИЈАНТЕ / Кристина Митић

  У: Наука и савремени универзитет 9. Друштвено-хуманистичке науке. Књига сажетака – (2019), стр. 62–63. ISBN 978-86-7379-517-1

  НАРОДНЕ БАЛАДЕ О КОСОВСКИМ ЈУНАЦИМА / Кристина Митић

  У: Савремена српска фолклористика 7. Косовска битка у историји и традицији. Програм и књига апстраката – (2019), стр. 53.

  СРПСКА СРЕДЊОВЈЕКОВНА ПРОШЛОСТ У ВУКОВОМ ПРВОМ РЈЕЧНИКУ / Кристина Митић

  У: Наука и савремени универзитет 8. Савремени токови у науци о језику и књижевности, II том. - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2019. - стр. 21–29. ISBN 978-86-7379-515-7 УДК 811.163.41:929 Караџић В. С. COBISS.SR-ID 26525961

  СРПСКА СРЕДЊОВЈЕКОВНА ПРОШЛОСТ У ВУКОВОМ ПРВОМ РЈЕЧНИКУ / Кристина Митић

  У: Књига сажетака поводом научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 8. Ниш: Филозофски факултет, 2018. - стр. 29‒30. ISBN 978-86-7379-489-1

  ПЛОДНА ЗЕМЉА ОРДЕН ЗА ПОДВИГ / Кристина Митић

  У: Сеобе од антике до данас. Књига сажетака – (2018), стр. 46. ISBN 978-86-6065-459-7

  ИНОВЈЕРНИ ФОЛКЛОР У ПУТОПИСНО-РЕПОРТЕРСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА / Кристина Митић

  У: Савремена српска фолклористика, 5. Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском комтексту - Призрен : Богословија Светог Кирила и Методија, 2018. - стр. 403–412. ISBN 978-86-82323-50-1 УДК 398(497.115)(082) 811.163.41.09:398(082) COBISS.SR-ID 272051724

  ИНОВЈЕРНИ ФОЛКЛОР У ПУТОПИСНО-РЕПОРТЕРСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА / Кристина Митић

  У: Савремена српска фолклористика 5. Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту: зборник резимеа поводом Међународног научног скупа одржаног 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и Великој Хочи. Призрен: Богословија „Светог Кирила и Методија”, 2017. - стр. 8. ISBN 978-86-82323-50-1

  СВЕТИТЕЉКЕ КОЈЕ ПАЗЕ НА ЖЕНСКЕ ПОСЛОВЕ / Кристина Митић

  У: Византијско-словенска чтенија I. - Ниш : Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2018. - стр. 371–378. ISBN 978-86-7181-105-7 УДК 27-9(495.02)"04/14"(082) 27-9(497.11)"04/14"(082) 930.85(495.02)"04/14"(082) 930.85(497.11)"04/14"(082) COBISS.SR-ID 279648268

  ПЈЕСНИК ПРЕДЈЕЛА БЕЗ ПАМЋЕЊА / Кристина Митић

  У: Бранко Миљковић. Ново читање. - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2015. - стр. 97–102. ISBN 978-86-7379-397-9 УДК 821.163.41.09:398]:821.163.41.09-1 Миљковић Б. (082) COBISS.SR-ID 220565516

  УСМЕНА ЛИРИКА У ДИЈАЛЕКАТСКОМ КОНТЕКСТУ И НАСТАВА СРПСКОГА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ / Кристина Митић

  У: Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1. Књига сажетака. - Косовска Митровица: Филозофски факултет, Ниш: Филозофски факултет, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2014. – стр. 77. ISВN 978-86-82031-31-4

  МАЛА ШКОЛА ЕТНОЛОГИЈЕ / Кристина Митић

  У: Наука и савремени универзитет 3. Историографија и савремено друштво, I том. - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2014. - стр. 439–450. ISBN 978-86-7379-301-6 УДК 821.163.41:398 COBISS.SR-ID 1545089279

  МАЛА ШКОЛА ЕТНОЛОГИЈЕ / Кристина Митић

  У: Наука и савремени универзитет 3. Историографија и савремено друштво, књига сажетака. - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2014. - стр. 354–355. ISBN 978-86-7379-301-6

Poslednji put izmenjeno subota, 14 januar 2023 09:29