Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.10.2013.

Ivana Petković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 2.12.1965.
 • Mesto rođenja: Zemun
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1995.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Петковић, Ивана, "Афрофестивал културе 1997: двадесет година Музеја афричке уметности", Социологија, бр. 2 (1998), стр: 321-322.

  2. Petković, Ivana, "Jedan pokušaj poređenja dva istraživanja svakodnevnog života", Filozofija i društvo, br. XXII-XXIII (2003), str: 195-209.

  3. Петковић, Ивана, "Бритак садржај", приказ, Књижевне новине,  јул-август 2009, бр. 1167-8, год. LXI, стр:18.

  4. Петковић, Ивана "Литургијска заједница и савремени свет", Соко, бр. 1/2008, Лозница, стр: 21-24.

  5. Петковић, Ивана, "Скривени и откривени смисао Светог писма", Philologia Mediana  бр. 4 (2012). стр: 15-28.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   1. Petković, Ivana, "Коmunikacijа u Bibliji", u: Lopičić, V. i Mišić Ilić B, ur. (2012): Jezik, književnost, komunikacija. Knjizevna istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, str:149-166.

  2. Petković, Ivana "Relation toward a Foreigner as the Feature of Serbian Mentality", in P. Petrović, M. Radaković, eds.(2013): National and European identity in the process of European Integration, Thematic Proceedings from International Conference, 28-29 june 2012, Belgrade: Institute of International Politics and Economics, pp:658-668.

  3. Petković, I. "Drama framework of travelling lifestyle", In: Djigić, G., Marković, Z. et all, eds. (2016): Individual and Enviroment: International Thematic Proceedia, University of Niš, Faculty of Philosophy, Department od Psichology, pp: 121-127. UDC 316.728: 141.32 159.9.072.7.

  4. Петковић, Ивана, Тешић, Радинко, "Цивилизација и Библија: васпитање на почетку новог миленијума", у Бунчић, В., Миланков, М. ур. (2010): Васпитно-образовни хоризонти: Међународна интердисциплинарна конференција, Суботица: Висока школа за образовање васпитача, стр: 168-174.

  5. Петковић, Ивана, "Басна и време: 'Јежева кућа' у глобалном свету", у: Ђуричковић, М. ур.(2011): Наше стварање: зборник радова са шестог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, бр. 10, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студијастр:258-269.

  Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 

  1. Петковић, Ивана, „Смисао језика у временима бесмисла“, Језик, књижевност, промене, Ниш: Филозофски факултет, 23-24. април 2010.

  2. Петковић, Ивана "Власт између науке и вере", Наука и политика, Пале: Филозофски факултет, 22-23. мај 2010.  

  3. Петковић, Ивана „Древно знање и савремена наука“,  Наука и савремени универзитет, Ниш: Филозофски факултет, 10-11. новембар 2011.  

  4. Петковић, Ивана „Свакодневни живот као 'путујуће позориште'“, Наука и традиција, Пале: Филозофски факултет, 18-19. мај 2012.

  5. Петковић, Ивана "Изазови позоришне антропологије у глобалном свету", Наука и глобализација, Пале: Филозофски факултет, 18-19. мај 2013.

  6. Петковић, Ивана "Етнопсихологија на размеђу миленијума", Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, 15-16. новембар 2013.

  7. Петковић, Ивана "Контакти култура као сусрети и/или сукоби", Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 14-15. новембар 2014.

  8. Петковић, Ивана "'Знакови и значења' поред пута", Језик, књижевност, значење, Ниш: Филозофски факултет, 24-25- април 2015.    

  9. Петковић, Ивана "Како свакодневни живот може бити путујуће позориште", Шеста међународна научна конференција Балкани - језик, историја, култура, Велико Трново: Историјски факултет, Факултет модерних језика, 26-28. октобар 2017.                                             

           

    

    

    

    

    

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Петковић, Ивана „Васпитање и културни образац у времену глобализације“, у Ђуричковић, М. ур. (2010): Наше стварање: зборник радова са петог симпозијума "Васпитач у 21. веку", бр. 9, Сокобања, 27-28. март 2009, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, стр: 81-88.

  Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

  1. Петковић, Ивана „Скривени и откривени смисао Светог писма", Смисао филозофије и смисао у филозофији, Сремски Карловци, 11-13. септембар 2009.

  2. Петковић, Ивана „Вредност речи у доба обезвређивања“, Интерпретације и вредновања, Сремски Карловци, 10-12. септембар 2010. 

Poslednji put izmenjeno utorak, 27 februar 2018 10:13