Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.10.2013.

Nikola Dedć

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.01.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: istorija umetnosti
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Nikola Dedić, Slika u doba medija: Dragomir Ugren, Savremena galerija Zrenjanin i Filozofski fakultet Niš, Zrenjanin i Niš, 2011.                                                              

  Nikola Dedić, Niže nego ljudski: Srđan Đile Marković i underground figuracija, Vujičić kolekcija, Beograd, 2011.                                                                                              

  Miško Šuvaković, Ješa Denegri, Nikola Dedić, Trijumf savremene umetnosti. Mapiranja diskontinuiteta opsesija, uživanja, posedovanja, fantazija i subverzija unutar materijalnih umetničkih praksi u Srbiji tokom dvadesetog veka, Vujičić kolekcija, Beograd, 2010.

  Nikola Dedić, Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960, Vujičić kolekcija, Beograd, 2009.                                                                                                                 

  Nikola Dedić, Ka radikalnoj kritici ideologije: od socijalizma ka postsocijalizmu, Prodajna galerija/ Muzej savremene likovne umetnosti Vojvodine, Beograd/ Novi Sad, 2009.                     

  Nikola Dedić, Ješa Denegri, Miško Šuvaković (ur.), Radikalna apstrakcija. Apstraktno slikarstvo i granice prikazivanja, Službeni glasnik, Beograd, 2013.                            

  Nikola Dedić, „Dišan i Altiser“, Miško Šuvaković (ur.), Dišan i redimejd, Službeni glasnik, Beograd, 2013, str. 221-235                                                                          

  Никола Дедић, „Марксизам и популарна култура: модернистичка трансформативна субјективност у музици Боба Дилана“, Криза и перспектива знања и науке, Филозофски факултет, Ниш, 2012, стр. 461-475                                                    

  Nikola Dedić, „Socijalni realizmi: ka postavangardnoj kritici društva“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 77-98                                                                                 

  Nikola Dedić, „Umetnost i antifašistička borba: kako misliti partizansku umetnost?“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 181-194                                              

  Nikola Dedić, „Socijalistički realizam: optimalne projekcije novog društva“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 221-240                                                                                 

  Nikola Dedić, „Enformel: radikalni ili umereni modernizam?“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 537-548                                                                                            

  Nikola Dedić, „Modusi modernističkog antimodernizma: nacionalističke prakse umetnosti druge polovine XX veka u Srbiji“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 555-571

  Nikola Dedić, „Umetnost i politika“, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. II tom: realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012, str. 859-870

  Nikola Dedić, „Popular Music Between Utopia and Nostalgia: A Case of Americana“, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mlađenović and Mirjana Veselinović-Hofman (eds.), Between nostalgia, utopia and realities, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, Belgrade, 2012, str. 365-372                                                              

  Nikola Dedić, “Vizuelna poezija”, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. I tom: radikalne umetničke prakse 1913-2008, Orion Art, Beograd, 2010, str. 321-332         

  Nikola Dedić, “Vojvođanski tekstualizam”, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. I tom: radikalne umetničke prakse 1913-2008, Orion Art, Beograd, 2010, str. 333-342       .                                                                                                                                     

  Nikola Dedić, “Fascinacije novim medijima: fotografija, film, video”, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. I tom: radikalne umetničke prakse 1913-2008, Orion Art, Beograd, 2010, str. 485-504                                                                                

  Nikola Dedić, “Umetnost i politika tokom sedamdesetih godina”, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. I tom: radikalne umetničke prakse 1913-2008, Orion Art, Beograd, 2010, str. 511-526                                                                                         

  Nikola Dedić, “Neogeo slikarstvo i skulptura”, grupa autora, Istorija umetnosti u Srbiji, XX vek. I tom: radikalne umetničke prakse 1913-2008, Orion Art, Beograd, 2010, str. 647-656                                                                                                                                  

  Nikola Dedić, “Boris Grojs”, Miško Šuvaković i Aleš Erjavec (ur.), Figure u pokretu. Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Vujičić kolekcija, Beograd, 2009, str. 690-703                                                                                                            

  Nikola Dedić, “Pejzažni identiteti”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 534-540                                                                                                    

  Nikola Dedić, “Za partijsku umetnost: socijalistički realizam u Vojvodini”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 541-545                         

  Nikola Dedić, “Socijalistički estetizam ili borba za socijalistički modernizam”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 546-550                         

  Nikola Dedić, “Enformel ili slikarstvo egzistencije”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 562-566                                                                       

  Nikola Dedić, “Neoavangardni tekstualizam”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 595-602                                                                       

  Nikola Dedić, “Vizuelna poezija”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 603-608                                                                                                   

  Nikola Dedić, “Performans”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 609-618                                                                                                                     

  Nikola Dedić, “Umetnost Vojvodine u dvadesetom veku i problem rodnih identiteta”, Miško Šuvaković i Dragomir Ugren (ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, str. 721-728       

                                                                            

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Nikola Dedić, “The Notion of Underground in Serbian Art during the 1990's“, Život umjetnosti br. 90, Zagreb, jun 2012, str. 52-66

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nikola Dedić, „Pleading for Utopia: American Pastoral in Bob Dylan’s Music“, New Sound no. 40, 2013, str. 161-180                                                                                                

   

  Nikola Dedić, „The Notion and Meaning of Interdisciplinarity in the Studies of Art and Media“, Serbian Architectural Journal volume 4, no. 2, 2012, str. 196-211                

   

  Nikola Dedić, “O Altiserovoj ’estetici’ i ’altiserovskim’ estetikama“, Treći program br. 150, proleće 2011, str. 160-195                                                                                     

   

  Nikola Dedić, „Mediji i interdisciplinarnost: Cage & Althusser“, Kultura br. 133, Beograd, decembar 2011, str. 149-159                                                                         

   

  Nikola Dedić, „Estetika, komunikacija i teorije recepcije“, Kultura br. 131, Beograd, jun 2011, str. 23-39                                                                                                              

   

  Nikola Dedić, “Multikulturalnost, mediji, umetnost u državi vanrednog stanja”, Treći program br. 145, Beograd, 2010, str. 320-326                                                           

   

  Nikola Dedić, “Art, Neurosis, Project: From Fordist to Post-Fordist Model of Production”, Polona Tratnik (ed.), Art, Resistance, Subverison, Madness (temat), Monitor ZSA 31/32, vol. XI/ no. 1-2, 2009, str. 37-44                                                                                

   

  Nikola Dedić, “Poststrukturalizem kot teoretski kontekst postavangardne umetnosti v Sloveniji”, Sodobnost 3, Letnik 72, Ljubljana, marec 2008, str. 394-402                  

   

  Nikola Dedić, “Priroda rada i rad u umetnosti u postfordizmu”, Treći program br. 139-140, Beograd, mart-april 2008, str. 256-274                                                              

   

  Nikola Dedić, “Thesis about the ‘New Artistic Practice’ and the ‘Second Line’ and the Concept of Post-Pedagogy in Yugoslav Art in the 70s”, TKH-journal for performing arts theory, Belgrade, january 2008, str. 22-26                                                                 

   

  Nikola Dedić, “Reprezentacija i moć: jugoslovenska politička umetnost 1932-1950” u Zbornik katedre za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Katedra za istoriju moderne umetnosti/Remont, Beograd, 2005, str. 45-55                           

   

  Nikola Dedić, “The Revealing of a Place-An Example of the Local Initiative for the Protection of the Cultural Legacy” u Europa Nostra Scientific Bulletin, volumes 56-57, Europa Nostra-Federation paneuropeenne du Patrimoine, Den Haag 2003, str. 212-216                                                                                                                      

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Nikola Dedić, „Popularna kultura i materijalistička teorija autora: prilog konstituisanju 'dilanologije'“, Philosophy of Media. Art&Media, International Interdisciplinary Symposium, Opatija, 19-22. septembar 2012.                                                              .

   

  Nikola Dedić, “Mediji i interdisciplinarnost: Cage&Althusser“, Filozofija medija. Pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja, međunarodni simpozij, Cres, 16-18. septembar 2011.                                                                                                                               

  Nikola Dedić, “Re-Thinking Revolution: Žižek Vs. Badiou”, Art Revolutions, Slovenian Society of Aesthetics, Koper, June 2-5, 2010.                                                                

   

  Nikola Dedić, “Popular Music Between Utopia and Nostalgia: a Case of Americana”, Between Nostalgia, Utopia and Realities. Tenth International Conference of the Department of Musicology of the Faculty of Music, Belgrade, April 14-17, 2010.

   

  Nikola Dedić, “Art, Neurosis, Project: From Fordist to Post-Fordist Model of Production”, Madness and subversion in artistic practices, Slovenian Society of Aesthetics, November 6-8, 2008.                                                                                                                         

  Nikola Dedić, “Poststructuralism as a Theoretical Context of Post-Avant-Garde Art in Slovenia”, Aesthetics in Slovenia, Slovenian Society of Aesthetics, October 25-26, 2007.                                                                                                                                                                                                

  Nikola Dedić, “Thesis About ’New Artistic Practice’ and ’Second line’ and the Concept of Post-pedagogy in Yugoslav Art of the 70s”,  Goat Tracks of SELF-EDUCATION,  International theoretical symposium within 41st BITEF, Belgrade, September 21-22, 2007.

   

  Nikola Dedić, “Post-Marxism and Utopia”, Visual Culture and Art Today, Fakulteta za humanistične študije, Koper, Slovenija,  27-29. maj, 2007.                                            

   

  Nikola Dedić, “Alternative Media and Aesthetics of Yugoslav Neo-Avant-gardes in the Period of Late Socialism”, From Samizdat to Tamizdat: Dissident Media out of Central Eastern Europe after 1945, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria, 12-15 Septembar 2006.                                                                                   

  Nikola Dedić, “After Postsocialism”, Art Worlds, The 10th Spring Colloquium, Slovenian Society of Aesthetics, Ljubljana, Slovenia, 6-7. april, 2006.                                          

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Nikola Dedić, „Marksizam i popularna kultura: modernistička transformativna subjektivnost u muzici Boba Dilana“, Nauka i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet, Niš, 10. i 11. novembar 2011.

   

  Nikola Dedić, “Multikulturalnost, mediji, umetnost“, Multikulturalnost i psihologija, Filozofski fakultet, Niš, 27.-28. novembar 2009.                                                          

Poslednji put izmenjeno sreda, 16 oktobar 2013 18:32