Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Miloš Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1982
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 16.09.2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Đorđević М. S. Pavlović, (2017) The idea of “Europe” and socio-economic changes in the Western Balkans in the age of Enlightenment. In: Rethinking the European Union? I. Sikova, K. Siomeonov, G. Radoikova (ur.). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp. 171 - 180, ISBN 978-954-07-4333-2.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ђорђевић М. (2018), Краљевство Србија 1718-1739. Ниш : Филозофски факултет, 231. ISBN 978-86-7379-478-5. УДК 94(497.11)"1718/1739"

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Милош Ђорђевић, Administration of Belgrade (1720-1738), Forschungswerkstatt: Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18, Innsbruck, 26, pp. 185 - 194. (ISSN 1015-406X), 2012.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М. Ђорђевић, Патенти као законски акти хабзбуршких царева и њихов утицај у Краљевству Србији на примеру Привилеговане оријенталне компаније“, Пешчаник бр. 11, Ниш 2013, 269-274. (ISSN 1451-6373).

  М. Ђорђевић, М. Пешић, Прилози за библиографију боја на Чегру 1809. године, Пешчаник бр.7, Ниш 2009. 83-89, (ISSN 1451-6373).

  Đorđević Miloš, Sanitary Policy of Habsburg Monarchy and organisation of Paraćin Quarantine in 18th Century, Acta hist. med. stom. pharm. med. vet., Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture, 35, pp. 32 - 42, 2466-2925 , 2016.

  Милош Ђорђевић, Милутин Милтојевић, Превенција хабзбуршких власти од ширења зеразних болести у Србији у првој половини XVIII века, Теме, Универзитет у Нишу, 4, pp. од стр.1611 - 1628 -, ISSN 0353-7919, 2014.

  М. Ђорђевић, А. Поповић, Српски митрополити и царски службеници као локална елита у Хабзбуршкој монархији 18. века, Балканске синтезе 4/2, Филозофски факултет у Нишу,  2017., 47-60.

  Милош Ђорђевић, Србија у литератури немачког говорног подручја 18. века, Beogradski istorijski glasnik, Beograd, Филозофски факултет, Београд, 7, pp. 103 - 116, 2217-4338, 2016.

  С. Недељковић, М. ЂорђевићPolitical Circumstances in the Belgrade Pashaluk on the Eve of Serbian Revolution (1787-1804), Teme, Univerzitet u Nišu, 39, 3, pp. 965 - 979, 0353-7919, 2015.

  S. Nedeljković, M. Đorđević, The Habsburg Monarchy and Serbs in the Ottoman Empire 1739-1815, Limes plus, Hesperia Edu, 129, XI-1, pp. 19 - 48, 1820-0869

  Ђорђевић М. (2018), Ecclestia et Religiosa. Српски митрополити и аустријска власт у Србији 1718-1739, Црквене студије 15, 519-527. ISSN 1820-2446. УДК 94(497.11)”1719/1739” 94(497.11):271.2”1719/1739”.

  М. Ђорђевић (2009), Извештај апостолског визитатора Петра Мазарекија о Србији (1623-1624),  Браничевски гласник 6, 43-65. (ISSN 1451-2599).

  Đorđević M. (2019), The Construction of the Great Well in Belgrade during the Austrian Rule in the 18th Century, The 18th Century as Period of Innovation, Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe 2, Graz, 80–89. DOI: 10.25364/22.2:2019.7

  Đorđević M. (2020), The Role of Provincial Authorities in the Habsburg Kingdom of Serbia. Political and Economic Aspects, Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen Vergleich, Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 24, Stuttgart, 185-196. ISBN 978-3-515-12675-5

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  M. Đorđević, Die Einführung moderner Institutionen im Königreich Serbien in der Zeit der österreichischen Verwaltung (1718-1739), Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Ortodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Vol. 5,  Bochum 2012. 13-24. (ISBN 978-3-89911-190-3)

  M. Đorđević, A Background to Serbian Culture and Education in the First Half of the 18th Century according to Serbian Historiographical Sources, Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Berlin 2010, 125-131.  (ISBN 978-3-643-10611-7)

  Миљковић Е. Ђорђевић М. (2013), Краљевство Србија у историографији, Зборник радова са научног скупа „Наука и савремени Универзитет“, Филозофски факултет у Нишу,  343 – 354.  ISBN 978-86-7379-297-2. УДК 94(497.11)”1718-1739”

  Добросављевић Д, Ђорђевић М. (2018), Политичке активности Аранђела Станојевића-Трнског у време одржавања Берлинског конгреса, У: Наука без граница, 5. Будућност без граница, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 263-274.  ISBN 978-86-6349-098-7. УДК 327(497.11)"1878".

  Ђорђевић М. (2015), Србија као провинција Хабзбуршке монархије у првој половини 18. века, У: Тематски зборник радова са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет „Државност, демократизација и култура мира“, 4/2, 131 - 144, ISBN 978-86-7379-391-7. УДК
  94:327(497.11)"17" COBISS.SR-ID 1545208575.

  Ђорђевић М. (2016), Колонизација Немаца на Балкану у 18. веку у историографији, Друштвене науке и савремени свет I, Филозофски факултет, Ниш, 237 – 246. ISBN 978-86-7379-429-7 УДК 323.15(=112.2)(497.11)”17” 314.722(497.11) 94(=112.2)(497.11):930.

  Ђорђевић М. (2017), Европске институције у Србији у 18. веку, Тематски зборник радова: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 7“ Ниш: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 235 - 245, ISBN 978-86-7379-462-4.  УДК 316.72:37(082)(0.034.2)303/304(082)(0.034.2)  COBISS.SR-ID 251938828.

   

  Ђорђевић М, Добросављевић Д, (2019), Земље неоаквистике под хабзбуршком влашћу у 18. веку. У: Наука без граница II: [међународни тематски зборник]. 2, Одјеци, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини 157-174.

  Ђорђевић М, Пешић М. (2017), Српска народна милиција на Аустро-Турској граници (1718-1739). У: Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект. Народни музеј у Врању, 35-46, ISBN 978-86-80653-11-2.

  Ђорђевић М. (2020), Инфраструктурне иновације у Србији у 18. веку. Наука и
  савремени универзитет 9, Филозофски факултет у Нишу, 49-58.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  М.Ђорђевић, Становништво „Краљевства Србије“: демографска кретања“, Зборник радова са научног скупа „Српски народ на Балканском полуострву од VI до XX века“ (поводом јубилеја-90 година живота академика Владимира Стојанчевића), у штампи.

  М. Ђорђевић, Европске институције у Србији у 18. Веку, Наука и савремени универзитет . Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, Филозофски факултет у Нишу, 1, 6, pp. 235 - 245, ISBN 978-86-7379-462-4, 2017.

  Милош Ђорђевић, Становништво „Краљевства Србије“: демографска кретања, Српски народ на Балканском полуострву од VI до XX века, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 137 - 148, ISBN 978-86-7379-343-6, Србија, 19. - 20. Sep, 2014.

  Ема Миљковић, Милош Ђорђевић, Краљевство Србија у историографији, Зборник радова са научног скупа Наука и савремени Универзитет, Filozofski fakultet u Nišu, 1, 2, pp. 343 - 355, 978-86-7379-297-2, Srbija, 1. - 4. Apr, 2013

  Ђ. Ђекић, М.Ђорђевић, Да ли је било колеганције у Босни? У: Срби на простору Босне и Херцеговине од XV до XX века (ур. Д. Микавица), Филозофски факултет у Новом Саду 2020, 93-106.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 07 jun 2021 01:05