Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.10.2013.

Vladimir Aleksić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06. 08. 1974
 • Mesto rođenja: Београд
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет у Приштини
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  (2009). Живот и дело академика Михаила Динића. Пожаревац-Ниш.

  (2018). Шумадија на српско-турско-угарској тромеђи), in: Šumadija in XV Century. Collective Monograph (Шумадија у 15. веку. Колективна монографија), Publisher: Centre for Historical Geography and Historical Demography at Belgrade University, Belgrade , 32-58.(2015). Краљица Јелена и српски владарски поменици - (Јелена. Краљица – Монахиња – Светитељка. Тематски зборник радова посвећених краљици Јелени), Градац, 28-33.

   

  (2019). Драгаши. Прошлост, историја, предање, Народни музеј Пожаревац, 2019.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  (2007). Мотив змије у житију Петра Коришког. Баштина, 23, 79-90.

  (2008). Белешке о култу св. Димитрија Солунског у држави Немањића. Црквене студије, 5, 305-318.

  (2009) Почетак владавине Стефана Немање и његово ктиторство као разлог сукоба са браћом. Весник Војног музеја, 15 (36), 11-17.

  (2009). Повеља цара Стефана Душана властеличићу Иванку Пробиштитовићу. Стари српски архив, 8, 69-80.

  (2010). Medieval Vlach Soldiers and the Beginnings of Ottoman Voynuks. Београдски историјски гласник, 2, 105-128.

  (2011). О још једном значењу речи кмет. Црквене студије, 8, 317-329.

  (2012). Taking care of Parents in Medieval Serbian Countries. Црквене студије, 9, 283-290.

  (2014) Aleksić V., Koprivica M.  Црква Христа Спаса у Жичи и Српска црква у средњем веку. Belgrade Historical Review 5 pp. 71-91.

  (2017) Алексић В., Обрадовић, Д. -  Брачна политика краља Милутина и сукоб Стефана Дечанског и Константина in: Belgrade Historical Review, 8, 21-39.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  (2006 ). Византија – држава и народ - у делу Razgovor ugodni naroda Slovinskoga Андрије Качића Миошића. У: Ракоција, М. (уредник): Пети научни скуп: Ниш и Византија 3-5 јун (545-563). Ниш.

   (2007). Властела Лазаревића са надгробних споменика из Богородице Пречисте у Ждрелу. У: Мишић, С. (уредник): Моравска Србија. Историја – култура-уметност, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре (143-157). Крушевац.

  (2012). Повластице града Ниша на крају XII века. У: Ракоција, М. (уредник): Десети научни скуп: Ниш и Византија 3-5. јун (537-545). Ниш.

  (2013) Relationships between Serbia and Bulgaria during second half of XIV century and the Issue of the Rila Charter (Српско-бугарски односи у другој половини XIV века и питање Рилске повеље), Org. by: organized by the Sofia University "St. Kliment Ohridski, University Complex on Humanities "Alma Mater", Bulgarian Academy of Sciences in: Third International Conference of Bulgarian Studies, 23-26 May, Sofia, Sofia 2014, 367-383.

  (2018)  Was the Battle of Maritza  (1371)  forgotten European Battle of  Manzikert? 
  XVIII th Turkish Congress for History (organized by Turkish Historical Society on 1-5 October, 2018, Ankara.

  (2019)  Analyzing Ancient Amphoras with Graph Database NEO4J Management System, NORTH MEETS EAST. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen V ››Häfen als Verkehrsräume und ihre Bedeutung für die Nutzung von Ressourcen‹‹ , 24.-26.10.2019 University of Hamburg

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  (2009). Нишка епископија у држави Стефана Немање. У: Бојовић, Д. (Уредник): Православа теологија и култура. Зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у Нишу (199-209). Ниш: Центар за црквене студије.

  (2010). Миодраг Пурковић о Теодори, ћерци Стефана Дечанског. У: Мишић, С. (Уредник): Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, зборник радова са научног скупа одржаног 26. септембра 2009. године у Пожаревцу (73-85). Пожаревац.

  (2011). Стефан Немања и Топлица у запостављеним изворима. У: Мишић, С. (Уредник): Стефан Немања и Топлица (Тематски зборник) (стр. 87-96). Ниш: Центар за црквене студије.

  (2018)  (Краљ Стефан Дечански и Владислав), Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни. Тематски зборник радова са научног скупа одржаног 21. октобра 2017. године у Народном музеју у Аранђеловцу, Београд - Аранђеловац, 41-57.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 01 april 2021 22:34