Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Vladimir Nesic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21. 11. 1945.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1968.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Nešić V. (2002). Traganje za smislom u muzici. Prosveta, Niš. ISBN 86-7455-524-1

  Nešić V. (2003). Muzika, čovek i društvo. Prosveta, Filozofski fakulet, Niš. ISBN 86-7455-582-9.

  Nešić V. Muzikoterapija stresa i anksioznosti. U: Nešić M, urednik. Psihoneuroendokrinoimunologija stresa. Niš: Medicinski fakultet; 2005. 269-280.

  Nešić V, Nešić M. Sinergije antivrednosti. Ličnost i socijalne situacije. Urednici V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih. Filozofski fakultet Niš, 2011, 187-203.

  Nešić M, Nešić V. Biosocijalni modeli ličnosti. Ličnost i socijalne situacije. Urednici V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih. Filozofski fakultet Niš, 2011, 9-33.

  Milićević Н, Nešić V, Pejić B. 2011. Primena Bartletovih eksperimenata serijske reprodukcije. Tematski zbornik Ličnost i socijalne situacije. Filozofski fakultet Niš. 68-81.  ISBN 978-86-7379-221-7

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Nešić M, Stanković M, Vučković V, Cekić S, Nešić V. Karakteristike govornog signala u uslovima stresa i dimenzije ličnosti u: Sovilj M. i dr, urednici. Govor i jezik. Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (Draslar partner); 2003. 224-232. (M44)

  Nešić V, Nešić M. Nastanak i fukcija etničkih stereotipasocijalno psihološki i neurofiziološki pristup. Drugi o Srbima, Srbi o drugima. Filozofski fakultet Niš. 2012, 131-146. (M45).

  Nešić M, Čičević S, Nešić V. Integrativni pristup u istraživanju stresa, Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 333-346. (M45).

  Nešić V, Nešić M, Čičević S. Interdisciplinarnost u psihološkim i muzikološkim istraživanjima. Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 360-373. (M45)

  Nešić, V., Anđelković, V., Nešić, M. (2013). Neki aspekti programa zaštite mentalnog zdravlja u radnim organizacijama. U: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, V. Hedrih, J. Todorović, M. Ristić (ur.), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 123-130. ISBN 978-86-7379-313-9

  Nešić V, Pavlović M, Nešić M... . Priroda rada i potrebe koje se mogu zadovoljiti na poslu. У: Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века, В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М. Ристић (ур.), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 101-121. ISBN 978-86-7379-313-9

  Nešić M, Nešić V, Hadži Pešić M. Stres i hronične somatske bolesti. У: Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века, В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М. Ристић (ур.), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 131-163. ISBN 978-86-7379-313-9

  Nešić V., Nešic M. 2008. Socijalni i personalni kontekst razvoja psihologije u Nišu. Primenjena psihologija – ličnost, profesija i obrazovanje, ur. Snežana Stojiljković, Vladimir Nešić, Zorica Marković. Filozofski fakultet Niš, 225-239.

  Nešić M., Nešić V, Obrenović J. 2008. Neurobiološka osnova hemijske zavisnosti i poremećaja kontrole impulsa. Primenjena psihologija – Mladi i porodica  Ur. Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. Filozofski fakultet Niš, 281-306.

  Nešić M, Sara R, Nešić V, Uljarević M, Pejčić N. 2009. Odnos dužina drugog i četrtog prsta i maljavost srednjih falanga prstiju ruku kao prediktori školskog uspeha. Primenjena psihologija – obrazovanje i razvoj, ur. Tatjana Stefanović-Stanojević, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. Filozofski fakultet Niš, 109-123.

  Deljanin Z, Nešić V, Tiodorović B. 2007. Socijalno psihološki aspekti nekih faktora rizika za nastanak akutnog infarkta miokarda, U: Tematski zbornik Primenjena psihologija - škola i profesija, ur. Vladimir Nešić, Filozofski fakultet Niš, 213-236. ISBN 978-86-7379-138-8

  Ristić A, Nešić V. 2006. Teorija prevencije kriminala kroz dizajn okruženja. U: Tematski zbornik Primenjena psihologija - društvo, porodica i ponašanje, ur. Vladimir Nešić, Filozofski fakultet Niš, 191-208. ISBN 978-86-7379-139-5

  Nešić V. 2006. Primenjena psihologija i bolonjska deklaracija. U: Tematski zbornik radova Primenjena psihologija, ur. Nešić V, Filozofski fakultet, Niš, 7-16. ISBN 86-7379-106-5

  Nešić, M., Kostić, J., Uljarević, M., Nešić, V., & Čičević, S. (2013). Neurobiologija empatije. Komunikacija i ljudsko iskustvo, pp. 45-65. ISBN 978-86-7379-294-1, UDK 159.942:159.91, COBISS.SR-ID 201334706

  Urednici- Vesna Anđelković, Aleksandra Kostić, Ljubiša Zlatanović. Izdavač – Departman ya psihologiju, Filozofski fakultet, Niš.

  Nešić, M., Kostić, J., Nešić, V., & Čičević, S. (2013). Neurobiologija adolescencije. Humanizacija univerziteta. pp. 281-298. ISBN 978-86-7379-297-2, UDK 159.922.8:159.91;612.8, COBISS.SR-ID 20216044. Urednik – Bojana Dimitrijević. Izdavač – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

  Anđelković, V., Nešić, M., Nešić, V. (2013). Socio-ekonomski status i kvalitet života stanovnika Srbije. U: S. Vidanović, N. Milićević, J. Opsenica-Kostić (ur.) Tematski zbornik radova Razvoj i mentalno zdravlje, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.

  Nešić V, Okiljević Z, Nešić M, Čičević S (2007). Efekti usklađenosti profesionalnih i porodičnih uloga radnika vuče vozova na bezbednost u železničkom saobraćaju. U: Grozdanović, M., urednik. Ergonomija 2007. Zbornik radova sa srpskog naučno-stručnog skupa, Ergonomsko društvo Srbije, 125-130

  Nešić V., Nešić M. (2004) Psihološke teorije u muzici. 30 godina Instituta za psihologiju, Skopje, 153-168. ISBN 9989-934-34-7

  Nešić V (2000). Socijalna funkcija etničkog stereotipa Roma. U:  Macura, M. Cigani – Romi u prošlosti i danas. SANU. Beograd. ISBN 86 – 7025 – 301 - 1

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Nešić M, Čičević S, Ćirić M, Nešić V. Middle Phalangeal Hair Distribution in Serbian High School Students. Archives of Biological Science 2010; 62 (3): 843-852. (M23).

  Nešić M, Čičević S, Antović M, Nešić V, Branković S, Manić G. neuroscience of music and musicotherapy. HealthMed 2012, 6 (5): 1776-1786. (M23)

  Nešić M, Čičević S, Nešić V, Vučković V, Kostić J, Manić G. Voice fundamental frequency in the circumstances of exam stress and personality dimensions. HealthMed 2012, 6 (7): 2543-2549. (M23)

  Obrenović J, Nešić V. (1995). Prcepcija slogova u auditivnom zadatku, Psihologija XXVIII, 1-2, 43-52.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nešić V, Nešić M. (1996) Confidence of accuracy in auditory discrimination and reaction time. Facta universitatis, Series philosophy and sociology, 1(3): 213-218.

  Nešić M, Nešić V. Levels of processing, incidental memory and speech in stress condition. in “Language, Reading and Dyslexia: Basic Mechanisms and Disorders” Psychology Science 2003, 45, Sup I: 19 – 38. (M24)

  Obrenović J, Nešić M, Nešić V, Cekić S. Formant structure of the voice during the intensive acute hypoxia. Vojnosanitetski pregled 2003, 60(2): 155 – 159. (M24)

  Nešić V, Nešić M. Socijalnopsihološki i psihofiziološki aspekti starenja i starosti. Teme 2008; XXXII, 3: 577 – 584. (M24)

  Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Milenović M, Branković S. (2009). valence, arousal and skin conductance of emotional movie scenes. Physioacta 3 (2): 137-147. (M51)

  Nešić V, Nešić M. Confidence of accuracy in auditory discrimination and reaction time. Facta universitatis, Series philosophy and sociology 1996, 1(3): 213-218. (M51)

  Obrenović J, Nešić V, Nešić M. The reaction time in relation to the modality of stimulation, Facta universitatis, Series Physical education 1996, 1(3): 85-90. (M51)

  Нешиќ М, Николоска Дадиќ Е, Ґорґевиќ Д, Ефремовска Lj, Ќириќ М, Нешиќ В. Влакнавост на средната фаланга на раците кај ученици од српска и албанска етничка припадност. Physioacta 2010; 4(1):25-34. (М51)

  Nešić M, Pejčić N, Nešić V, Ćirić M, Branković S. Maljavost srednje falange ruku učenika gimnazije u Nišu, Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2008, Novi Sad, 43: 539-546. (M52)

  Nešić M, Efremovska Lj, Radosavljević I, Stojanović I, Uljarević M, Nešić V, Ćirić M, Branković S. Dominantna strana učenika srpske i romske nacionalnosti na testovima izvođenja. Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2008 Novi Sad, 43: 547-556. (M52)

  Nešić M, Efremovska Lj, Ćirić M, Branković S, Cekić S, Veličković D, Nešić V i dr. Testovi veštine i preference kao indikatori lateralnosti – preliminarni rezultati. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije 2006, 41: 417-423. (M52)

  Nešić M, Obrenović J, Nešić V. Vreme reakcije kao indikator kognitivne obrade stimulusa. Acta medica mediane 1997, 1: 47-54. (M52)

  Nešić V, Nešić M. Ljudsko lice u antropološkim i neuropsihijatrijskih istraživanjima. Godišnjak za psihologiju 2002, I(1): 183 – 196. (M52)

  Nešić M, Obrenović J, Nešić V, Cekić S, Ćirić M. Intonacija izgovora u uslovima intenzivne akutne hipoksije. Acta medica mediane 2002, 7: 31 – 41. (M52)

  Nešić V, Nešić M, Milićević N, Todorović J. Porodica i muzička iskustva učenika osnovnih škola u Nišu. Godišnjak za psihologiju 2006, 4(4-5): 127-142. (M52)

  Nešić V, Nešić M. Kalendar značajnih događaja za istoriju psihologije, Godišnjak za psihologiju 2008, 5(6-7): 187-212. (M52)

  Nešić V, Nešić M. Kalendar značajnih događaja za istoriju psihologije, Godišnjak za psihologiju 2009, 6 (8): 197-219. (M52)

  Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Filipović J, Veličković M. Impact of anxiety on valence, arousal, and Cardiovascular reactivity to Emotional Movie Scenes. Bulgarian journal of psychology 2010, 1-4: 138-149

  Nešić, M., Čičević, S., Nešić, V., Kostić, J., & Ćirić, M. (2013). Gender Differences in Prosodic Characteristics of Speech in the Task of Serial Subtracting of Sevens/Polne razlike u prozodijskim karakteristikama govora tokom rešavanja zadatka serijskog oduzimanja sedmica. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 30(1), 5-13. (M52)

  Nešić M, Kostić J, Čičević S, Nešić V. Neurofiziološke osnove pažnje. Godišnjak za psihologiju 2011, 8(10): 7-25. (M53)

  Nešić V, Nešić M. Prepoznavanje genija. Godišnjak za psihologiju 2011, 8(10): 67-83. (M53)

  Nešić M, Dadić Nikoloska E, Đorđević D, Efremovska Lj, Ćirić M, Nešić V. Dlakavost srednje falange učenika srpske i albanske populacije. Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2010, Novi Sad, 45: 165-174. (M53).

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Nešić M, Sara R, Nešić V, Uljarević M, Pejčić N. Odnos dužina drugog i četrtog prsta i maljavost srednjih falanga prstiju ruku kao prediktori školskog uspeha. Primenjena psihologija – obrazovanje i razvoj 2009, ur. Tatjana Stefanović-Stanojević, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. Filozofski fakultet Niš, 109-123. (M45)

  Nešić V, Pavlović M, Nešić M. (2013). Individual differences in assigning importance to some national features. National Identity and the Process of European Integration, Beograd 28-29 june 2012, Thematic Proceedings from International Conference, pp. 669-681, Edited by: Pero Petrović & Milovan Radaković, Publisher: Institute of International Politics and Ecnomics. ISBN 978-86-7067-180-5. UDC: 323.15+316.37. (M14).

  Nešić M, Čičević S, Obrenović J, Jovanović N, Nešić V. Affective and cognitive value od speech signal: gender differences. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 135. (M34).

  Nešić M, Filipović J, Ćirić M, Branković S, Radenković M, Nešić V. Cardiovascular reactivity and self-assesment of valence and arousal of emotional scenes. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 150. (M34).

  Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Ćirić M, Nešić V. 2012. Relationship  between  empathy  and  cardiovascular  response to emotional movie scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia, November 4–5, 2011 Z. Martinovic´ (Serbia). Clinical Neurophysiology, 123(7): e82. (M34).

  Nešić M, Kostić J, Uljarević M,  Čičević S. Nešić V. 2012. Empathy  as  a  predictor  of  skin  conductance  response  to evocative movie  scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia, November 4–5, 2011 Z. . Martinovic´ (Serbia). Clinical Neurophysiology 123(7): e85. (M34).

  Hedrih V,  Nesic V,  Nesic M,  Todorovic J. Big Five personality traits and educational choice of Serbian high school students. International journal of psychology, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 772-772 (M34)

  Nesic M,  Nesic V,  Cicevic S. Graphomotoric and vocal expression in the stress condition. International journal of psychology, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 468-468 (M34)

  Nešić M, Anđelković V, Hadži Pešić M, Nešić V, Ćirić M. 2012. Socio-economic and health status of the population of Serbia. 32nd Balkan medical week. 21 - 23 September 2012, Niš, O109. (M34)

  Pavlović M, Nešić M, Nešić V. 2012. Chronic diseases in middle-aged people in Serbia. 32nd Balkan medical week. 21 - 23 September 2012, Niš, O107. (M34)

  Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Filipović J, Veličković M. 2009. impact of anxiety on valence, arousal, and cardiovascular reactivity to emotional movie scenes. SEERCP 2009. (M34)

  Nešić M, Nešić V. 2009. Integrative approach in stress understanding. 2nd Congress of Physiological Sciences of Serbia with International Participation, Kragujevac, September 17-20. 2009, p. 83.

  Nešić M, Nešić V, Uljarević M, Ćirić M, Branković S. 2008. Relacije karakteristika prstiju i školskog uspeha. XLVII Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem 2008, Kruševac: 27-31. 5: 167. (M34)

  Nešić V, Nešić M. 2008. Zavodljivost morfopsihologije. XLIII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 2008, Kruševac: 27-31. 5: 149. (M34)

  Nešic M, Nesic V, Cicevic M. 2008. Graphomotoric and vocal expression in the stress condition. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany 20-25 July 2008. poster number: PS-Wed-am / 126. (M34)

  Nešić M, Obrenović J, Nešić V, Ćirić M, Branković S. 2008. Affective and cognitive value of the speaking signal. 2nd Bienall Symposium on Personality and social cognition. Personality, cognition and emotion, Warsaw, September 18-21, 2008.  84. (M34)

  Deljanin Z, Nešić M, Nešić V, Tiodorović B, Petrović B. 2007. Epidemiological investigation of unhealthy nutrition as risk factor for acute myocardial infarction in the city of Nis, Serbia. Scientific conference with international participation «Nutrition Treatment and Cardiovascular Risk Management», Novi Sad, Maj 24-27, 2007: 30. (M34)

  Nešić M, Efremovska Lj, Radosavljević I, Stojanović I, Uljarević M, Nešić V, Ćirić M. 2007. Dominantna strana učenika srpske i romske nacionalnosti na testovima izvođenja. XLII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 2007, Banja Junaković: 148. (M34)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Anđelković V, Nešić M, Nešić V. 2012. Socioekonomski status, kvalitet života i subjektivno blagostanje. VIII Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 28-29. 9. 2012.; 126.

  Nešić V, Pavlović M, Nešić M. 2012. Razlike u stavovima o tradicionalnoj ulozi žene u Srbiji. 51 Kongres antropološkog društva Srbije, Niš, 2012, 100.

  Nešić V, Pavlović M, Nešić M. 2012. Pušenje lule iz ugla kulturalne antropologije. 51 Kongres antropološkog društva Srbije Niš 2012; 99.

  Nešić M, Nešić V, Kostić J. 2012. Neurobiologija vezivanja i ljubavi. 60. naučno stručni skup psihologa Srbije, Beograd, 46-47.

  Nešić V, Nešić M. 2011. Muzika i mediji. 59. Naučno stručni skup psihologa 2011, Soko Banja, 136-137.

  Nešić V, Nešić M, Čičević S, Hedrih V. 2011. Karakteristike kreativnih osoba. VII Konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu Tema: Psihologija komunikacije, 77.

  Nešić V, Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Nešić M, Čičević M. 2011. Neurobiologija empatije. VII Konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu Tema: Psihologija komunikacije, 20.

  Nešić V, Nešić M. 2011. Interdisciplinarnost u psihološkim i muzikološkim istraživanjima. Knjiga rezimea / Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet, 10-11. novembar 2011, Niš; [urednik Jovan Pejčić] - Niš: Filozofski fakultet, 2011, 79-80.

  Nešić M,  Čičević S, Nešić V. 2011. Integrativni pristup u istraživanju stresa, Knjiga rezimea / Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet, 10-11. novembar 2011, Niš; [urednik Jovan Pejčić] - Niš: Filozofski fakultet, 85-86.

  Nešić M, Čičević S, Nešić V. 2010. Polne razlike u prozodijskim karakteristikama govora tokom rešavanja zadatka serijskog oduzimanja sedmica. VI Konferencija Dani primenjene psihologije u Nišu, 24-25. 9. 2010, 45. 

  Nešić M, Vidanović S, Ćirić M, Branković S, Nešić V. 2009. Relacije odnosa dužina drugog i četvrtog prsta, struk-kuk odnosa, indeksa telesne mase i atraktivnosti adolescenata. XLVIII Kongres Antropološkog društva Srbije 2009: 104.

  Nešić M, Čičević S, Vučković V, Nešić V. 2009. Uticaj ispitnog stresa na prozodijske karakteristike kognitivnog zadatka serijskog oduzimanja sedmica. V Konferencija Dani Primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet Nišu.

  Nešić M, Vidanović S, Nešić V. 2008. Relacije polnih uloga i karakteristika prstiju. 56. naučno stručni skup Srbije Razvoj i standardizacija u psihologiji. Sabor psihologa Srbije. Kopaonik, 4-7 jun 2008,  108-109.

  Nešić V, Čičević S, Nešić M. 2008. Slušanje muzike u toku vožnje i bezbednost saobraćaja. 56. naučno stručni skup Srbije Razvoj i standardizacija u psihologiji. Sabor psihologa Srbije 2008. Kopaonik, 4-7 jun,  167-168.

  Nešić V, Nešić M. 2008. Muzika kao integrativni faktor u funkcionisanju porodice. Oktobarski susreti socijalnih radnika. Niška Banja.

  Nešic M, Vidanovic S, Nešic V, Uljarevic M, Pejcic N. 2008. The relationships between gender roles, digit ratio, middle phalanges hairiness and school success. IV konferencija Dani primenjene psihologije 2008, Niš, knjiga rezimea, 56.

  Nešić M, Vidanović S, Nešić V. 2008. Relacije polnih uloga i karakteristika prstiju. 56. Sabor psihologa 2008. Razvoj i standardizacija u psihologiji, Kopaonik,  108-109.

  Nešić, M., Nešić, V.  (2013). Neverbalna komunikacija iz ugla neuronauke. Nauka i savremeni univerzitet. pp. 248 – 249,  novembar 2013. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-303-0, Urednik – Bojana Dimitrijević. Izdavač – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet.

  Nešić, V., Nešić, М.  (2013). Mogući pravci razvoja psihologije u XXI veku Nauka i savremeni univerzitet. pp. 248 – 249,  novembar 2013. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-303-0, Urednik – Bojana Dimitrijević. Izdavač – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet.

  Nešić, M., Nešić, S., Nešić, V., Čicević, S. (2013). Neuronauka kreativnosti –IX Konferencija sa međunarodnim učešćem dani primenjene psihologije 2013, Darovitost, talenat, kreativnost/ Giftedness, Talent and Creativity, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Departman za psihologiju, pp. 45, 27-28. septembar 2013. Urednici – Snežana Stojiljković, Gordana Đigić. Izdavač – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-295-8 COBISS.SR-ID 201332492

  Nešić M, Kostić J, Nešić V, Ćirić M: Neurorazvojne promene i ponašanje adolescenata. III Kongres sa međunarodnim učešćem. Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije, „Mentalno zdravlje dece i mladih, susret teorije i prakse”, 23–26. maj 2013. Specijalna bolnica „Zlatibor“ (Čigota). pp. 29-30. ISBN 978-86-916687-1-6.

   

   

Poslednji put izmenjeno petak, 24 januar 2014 00:02