Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Djordje Djekić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. јул 1964
 • Mesto rođenja: Рума
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски
 • Odsek / Grupa / Smer: историја
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Лексикон српског средњег века, Београд 1999, чланци: вешање,  гусари, невера, окови, рота, сужањ, тамница, таоци

  2) Споменик Јовану Јовановићу Змају у Руми, Рума 2000.

  3) Почеци српског четништва, Београд 2000.

  4) Законодавна делатност краља Милутина, Рума 2001.

  5) Милена Миладиновић,  Знаменити Румљани, Рума 2002.  184 – 188.           

  6) Др Жарко Миладиновић, Знаменити Румљани, Рума 2002. 189 - 191.

  7) Милица Богдановић, Лексикон писаца просветних радника, Београд 2003, 32.

  8)  Средњовековне тврђаве у Бачкој, Бачка кроз векове, слојеви културе Бачке, зборник радова, Београд 2014, 847 - 876.

  9) Српски биографски речник VI (Мар - Миш), Нови Сад 2015. Матица српска :

     1. Марковић, М. Ђока (19.04. 1861, ––?),

     2. Марковић П. Стеван (10. 8. 1829. – 30. 3. 1895.),

     3. Матић Митрофан (20. 8. 1911. –  4. 8. 1941.),

     4. Миладиновић, др Жарко (16. јуни 1882 –25. јули 1926),

     5. Миладиновић, Милена (1870 –  2. 12. 1928),

     6. Милутиновић Јовица (1773. - 21 јул/2. август 1846.).

  10) Отац Митрофан Матић један живот - једна прича, Рума 2015. Промућуркове промућурке 1.

  11) Мирослав Јовановић, Стара лесковачка црква Оџаклија, Лесковац 2016, рецензија, 10 – 13. ISBN 978 – 86 – 81865 – 26 – 3 COBISS.SR-ID 226156556

  12) Свети Јован Владимир – од кнеза до светог краља, Едиција Свети Јован Ввладимир књ. 6, Цетиње, Митрополица црногорско – приморска: Светигора. 2017. ISBN 978 – 86 – 7660 – 256 – 8 УДК 27 – 36:929 COBISS.CG-ID 27220752

  13) Свети Јован Владимир – историја и култ, Институт за српску културу Лепосавић, 2018. ISBN 978-86-89025-39-2 COBISS.SR.ID 271439116

  14 Косара Теодорита од историје до култа, Филозофски факултет Ниш, 2023. ISBN 978-86-7379-633-8. COBISS.SR-ID 128406537.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. 1 ) Запис Рајчина Судића као историјски извор, Зборник Матице српске за историју 55, Нови Сад 1997, 25 – 48.

  2) Хиландарске повеље Стефана Дечанског, Теме, св. 2, Ниш 2006, 243 – 247.

  3) Зашто је кнез Мутимир задржао Петра Гојниковића?, Теме, св. 2, Ниш 2009, 683 – 688.

  4) Српско средњовековно право: од освете до резервата судских, Зборник Матице српске за друштвене науке 138 (1/2012), 39–46.

  5) Geste or Jovan Vladimir’s Biography. Facta universitatis, series Philosophy, Sociologu, Psychology and History, Vol. 12 No 2. 2013, 183 – 189.

  6) Да ли су склавиније биле државе?,Зборник Матице српске за друштвене науке 149 (4/2014), 141 - 147.

  7) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, ТРАГОМ ЗАПИСА ТЕОФИЛАКТА СИМОКАТЕ, Музикологија 24, 2018, 173 – 187. DOI org/10.2298/MUZ1824173D, УДК 78.03(497) 786/789 (=163.4) “5“904:78(495.02) 

   8) Правно положај синова у скадарском статуту, Баштина св. 59. (2023), 285 – 291. УДК 347.6(497.11-89)"14" 340.141(497.11-89)"14"  

  DOI: https://doi.org/10.5937/bastina33-42772 М 24

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1) Рума и насеља у њеној околини по турском дефтеру из 1566/67, Зборник I, Рума 1997, 47 – 54.

  2) Српска периодика у Руми од 1882. до 1941, Зборник I, Рума 1997, 123 – 141 + 7 (прилога).

  3) Школу сазидали грађани, Јединство 347 – 348, Приштина 1997, 10.

  4) О пореклу имена Руме, Зборник II, Рума 1998, 7-15.

  5) Етничка структура становништва у Гргуревачкој, Иришкој, Купиничкој  и Митровачкој нахији по турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник II, Рума 1998, 17 – 24.

  6) Српски трагови на изложби ,,Благо Свете горе” у Солуну, Изморник, Гњилане 1998, 6, 26; 7, 30 – 31; 8, 30 – 31.

  7) Купиник према турском дефтеру из 1566/67. године, Сунчани сат 9, Сремска Митровица 1999, 53 – 69.

  8) Радикалски трибун др Жарко Миладиновић, Српска слободарска  мисао 5, Београд 2000, 244 – 257.

  9) Смртна казна код Срба до краја XII века, Зборник Филозофског факултета, књ.  XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 223 –227.

  10) Када је рођен Јован Ристић, Зборник Филозофског факултета, књ. XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 344 – 347.

  12) Порекло и значење лобање на четничкој застави, Српска слободарска мисао 8, Београд 2001, 124 – 129.

  13) Професионална структура становништва у Гргуревачкој   нахији по  турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 57 - 83.

  14) Прилог проучавања улоге Руме у војним плановима Аустро-Уга - рске, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 207 – 209.

  15) Помен светостефанске хрисовуље у арханђеловској повељи, Пешчаник 4, Ниш 2006, 121 – 126.

  16) О културним везама Срба почетком XX на примеру Руме и Лесковца, Лесковачки зборник бр. 54 (2014), 81 – 90.

  17) О значају закона код Срба почетком 14. века, Баштина св. 36 (2014),  137 – 143.

  18)Ђорђе Ђекић. група аутора, Цетињски манастир Рођења пресвете Богородице 1484-2014, Цетиње 2014, Саопштења XLVII (2015), 309-311. M 51

  19)Свет и Срби у свести средњовековних Срба – једно сведочанство, Antropologija 15, sv. 2 (2015), 111 – 131 M 51

  20) Прилог проучавању страдања српског културног наслеђа у Првом светском рату, Лесковачки зборник. бр. 56 (2016), 91-98.

  21) Не сведочи лажно на ближњега свога - Манојло Комнин и Стефан Немања у делима византијских беседника XII  века, Култура150 (2016), 12 – 25. M 51

  22) О утицају византијског на српско обичајно право у IX веку, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (2), 2016. година, 275 - 285. M 51

  23)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Гостионице - претече кафана, Култура бр. 51 (2016), 119 – 135.

  24) Drosaico, Marianorum judice, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLVI - 4),  2016 2016. година, 161 - 171. M 51

  25) Ђорђе Ђекић, Драгојла Живанов, Култ Светог краља Јована Владимира у Карловачкој митрополији, Саопштења XLVIII (2016), 275 – 290.

  26) Конференција „Технике  и  технологије кроз време“, Гласник ДКС 40 (2016), 254 – 255. ISSN 0350 – 9656 COBISS.SR-ID 15956482 (М 53) (1 БОД)

  27) Силвана Милошевић, Милош Павловић, Ђорђе Ђекић, Стрезова смрт у српском предању, Philologia Mediana, Ниш 9 (2017), 607 – 623. УДК 821.163.41.09-97 COBISS.SR-ID 17124250 ISSN 1821 – 3332

  28) Ђорђе Ђекић, НОВО ВИЂЕЊЕ СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НОВЧАРСТВА (Далибор Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода краљевине / Dalibor Nedvidek, Serbian Medieval Coinage from the Kingdom Period, Музеј Војводине, Нови Сад 2017, 242 стр.), Зборник Матице српске за друштвене науке, књ. 163 (3-2017), 591–593 UDC 737(497.11)”11/12”(049.32) COBISS.SR-ID 3360258 ISSN 0352-5732

  29) Đorđe Đekić, Dušan Jeftić, Serbo – Russian contacts in the early middle ages, Facta universitatis, series Philosophy, Sociologu, Psychology and History, Vol. 17 No 2. 2017, 111 – 118. UDC 94(497.11:470)”11” ISSN 1820-8495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online) COBISS. SR-ID 155246604 COBISS. SR-ID

  30)  Идеја Свете Тројице – три светила Богом изабрана у делу Доментијана, Баштина, св. 45 (2018), 271-285, УДК 271.222(497.11)-558.7 Стефан Немањић 821.163.1.09-97 Доментијан ISSN: 0353 - 9008  COBISS. SR-ID 271502092

  31) Зашто Стефан Првовенчани нема своје житије?, Баштина св. 48 (2019), 269 – 285  ISSN: 0353 - 9008  COBISS.SR-ID - 279385356

  32) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Краљеви Владислав и Радослав као ктитори – сличности и разлике, Култура, часопис за теорију и социологију културне политике бр. 163 (2019), 122 – 138. ISSN - 0023-5164 COBISS.SR-ID – 8472066

  33)  Васиљ Јововић, Ђорђе Ђекић, Свач – средњовјековни град у Црној Гори, Српска баштина бр. 2 (2019), 76–86 ISSN 2337-0939 COBISS.CG-ID 32089360 М 52.

  34) Banishment form home in Serbian medieval history,  Facta Universitatis, Series: Law and Politics Vol. 18, No 2, 2020, 69 – 80. ISSN 2406-1786 UDC 343.6(497.11)"653

  35) Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Представе великог кнеза Вукана у задужбинама Немањића из XIII века,  Баштина Vol. 30 бр. 52 (2020), 263 - 282 УДК 929.731:929 Вукан Немањић, 75.052.044(497.11)"04/14" 271.222(497.11)-523.6-526.62"04/14" doi: 10.5937

  36) Ђорђе  Н. Ђекић, Божидар Зарковић, Представа жене у делу Стефана Првовенчаног, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини (L - 4), 2020. година, 197 – 212. ISSN: 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311 DOI: 10.5937∕M 24

  37) Ђорђе Ђекић, Драгана Милић, Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку, Српска баштина, Никшић: Институт за српску културу, VI/2 (2021), 141–152 УДК 347.962(496.5Скадар) “04/14“ M 51

  38) Đorđe N. Đekić, The First Records of Prince Vladimir in Sources, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини L (3)/2021, 93 - 106 ISSN 0354-3293 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 27-36:929 Јован Владимир, дукљански кнез 94(497.11-89)"10/11" 821.133.1.09-13"10":930.2 DOI:10.5937/ZRFFP51-33902 COBISS.SR-ID 10455311 М 23

  39)  Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Рашкој у XIII веку, Баштина св. 56 (2022), 319 – 334 УДК 75.052.045:929.624.2(497.11)"12", 726.7:271.2-526.62(497.11)"12" M 24

  40) Đorđe Đekić, The expansion of Serbia in the first half of the 12 th century, Теме, Vol. XLVI No. 2, 2022, 561 – 576. doi.org/10.22190/ TEME210406029D UDC 94(497.11)“10/12“ ISSN 1820-7804 COBISS.SR-ID.559631 M 24

  41)  Правни положај кћери у Скадарском статуту, Српска баштина VIII/1 (2023), 143–150. ISSN 2337–0939. УДК 342.72/.73-055.2“13“  М 51

  42) Milić, Dragana, Đekić, Đorđe (2022). Methods of written communication in Medieval Serbia based on the Life of Saint Sava written by Domentian, Media Studies and Applied Ethics, Vol. III, No 2, 75-85 M 54

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  1) Правни положај Саса у Немањићкој држави у 13 веку Традиционално и органско у баштини нашег народа (Београд 23 – 24. X 2001.г.) Српске органске студије, св. 1,  Београд, 2000, 141 – 154.

  2) Прича о два Митрофана, Конзерватино и органско у баштини нашег народа (Београд 21 – 22. X 2001. г) Српске органске студије, св. 3, Београд, 2001, 365 - 372.

  3) Стварање култа о. Митрофана Матића у току Другог светског рата, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 21. X 2002. г.).

  4) Дипломатска активност Јована Ристића, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 26. X 2003. г.).

  5) Где се налазила територија којом је непосредно владао кнез Мутимир, Научна и духовна утемељеност друштвених реформи X Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети 27 – 28. новембар 2009, Бања Лука 2011, 75 – 85.

   6) Гусари (пирати) у средњем веку у делу Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица 2011, 137 – 156.

  7)   Два српскa средњовековна мотиви у западноевропској књижевности, НАУКА И ТРАДИЦИЈА, Зборник радова са научног скупа (Пале, 18 – 19. мај 2012.), Пале 2013, 77 – 83. M 14

  8) Настава националне историје средњег века на Новосадском и Нишком Филозофском Факултету на катедри – департману за историју, Kриза и перспекитива знања и науке 2, Ниш 2012, 235 - 252.

  9) Shvatanje porekla zakona i običaja u pisanim izvorima Srba u srednjem veku, Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Međunarodni naučni skup ”1700” godina Milanskog edikta, Niš 16 – 17 мај 2013, Pravni fakultet u Nišu 2013, 845 - 856. M 14

  10) Средњовековни споменици Србије на листи УНЕСКА, Научни скуп НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КЊИГА РЕЗИМЕА, 17 – 19. мај Источно Сарајево, 152 – 153. M 34

  11) Благојевић, Медаковић, Историја српске државности, - прекретница у развоју српске историографије средњег века, Наука и савремени универзитети, Хуманизација Универзитета Ниш 2013, 412 – 425.M 45

  12) Светородност и државни суверенитет у Дукљи у XI веку, Научни скуп НАУКА И СЛОБОДА, КЊИГА РЕЗИМЕА, ПАЛЕ 6 – 8. јуна 2014, 151

  13) Значај етнологије у настави Историје Срба до краја 11. века,  Историографија и савремено друпштво 1, Наука и савремени универзитети 3, начни скуп са међународним учешћем 15. и 16. новембра 2013, Ниш 2014, 363 – 375.

  14) Значај интернета у наставном процесу историје Срба у средњем веку. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур) (2015). Зборник радова с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. године. Универзитет у Приштини - Косовска Миатровица Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић, 1043 - 1057.

  15)Пиво код Срба у средњем веку, Зборник радова, Конференција са међународним учешћем Технике  и  технологије кроз време, 25 - 26. септембар 2015, Београд 2015, 91 – 95.

  16) Двоглави орлови у средњовековној Србији - од симбола до грба, Наука и савремени универзитети 4, начни скуп са међународним учешћем 14. и 15. новембра 2014, Ниш 2015, 67 - 79.

  17) Културно наслеђе и Велики рат, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914 – 1918: узроци, последице, тумачења, том 1, Ниш, 2016, 689 - 706.  ISBN 978-86-7379-406-8 ; УДК 930.85:94(497.11)”1914/1918” '> (2016), 275 – 290.

  18) Ђорђе Ђекић, Дејан Радовановић, Обнова и оживљавање култних места у функцији потврде идентитета и континуитета, Седма међународна научни конференција, Очување и заштита култуно – историјског наслеђа Србије у иностранску,  23. 09. 2016. године, у организацији Института за међународну политику и привреду у Београд, Београд 2017, 356 – 370. ISBN 978-86-7067-240-6 COBISS.SR-ID 237559564 
  19) Значај археологије за проучавање историје Срба у раном средњем вeку, ХРОНОТОП Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник) / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018 (Краљево : Graficolor), 353 – 364 УДК 904(497.11)"04/14" COBISS.SR-ID 264471820 ISBN 978-86-89025-35-4 
  20) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Зашто је ослепљен и прогнан Стефан Дечански?, Наука без граница, Међународни научни скуп Наука без граница 4: Време и простор, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица 2018, 31 – 47. УДК 94 (497.11)"13" 929, 731 ISBN 978.86. 6349.097.0 COBISS.SR.ID 267457804. Међународни тематски зборник М 14.
  21) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, О музици у доба првих Немањића, V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, Niš 6- 7. oktobar 2017,  Umetnost i kultura danas, Umetničko nasleđe, savremeno stvaralađto i obrazovanje ukusa, Niš, Knjiga apstrakata, 36 – 37. ISBN 978-86-85349-46-5
  22) Ђорђе Ђекић, Милош Паволвић, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, Конференција са међународним учешћем, Транспорт и превоз робе као културно наслеђе 23 – 24. новембар 1017. године Београд, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, 17 – 18. ISBN 978-86-7891-107-1.
  23) Значај археологије за проучавање историје Срба у раном средњем вeку, ХРОНОТОП Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник) / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018 (Краљево : Graficolor), 353 – 364 УДК 904(497.11)"04/14" COBISS.SR-ID 264471820 ISBN 978-86-89025-35-4 М 14
  24) Свети Јован Владимир – паралеле између првог и последњег житија, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016 – 2016)“ Бар, 15 – 17. септембра 2016. године, књ. 6, св. 2 2018, 275 – 293. ISBN 978-86-7660-272-8 COBISS.CG-ID 27220752  M
  25)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, О музици у доба првих Немањића, V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, Niš 6 - 7. oktobar 2017,  Umetnost i kultura danas, Umetničko nasleđe, savremeno stvaralađto i obrazovanje ukusa, Niš, 81 – 91. УДК [783:271.22+786/789](497.11) “10/12“ ISBN 978-86-85239-53-3  COBISS.SR-ID 268129548
  26) Ђорђе Ђекић, Mирјана Ђекић, Српски манастири у Румунији – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА, Осма Међународна научна конференција: „Културно и историјско наслеђе Србије у свету“, 21. септембар 2017. године, ур. Голубовић В., Институт за међународну политику и привреду, Београд, 332 – 348. ISBN 978-86-7067-256-7  COBISS.SR-ID 269453836
  27)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Идеологија краља Владислава у делима Доментијана и Теодосија, Наука без граница II, Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофског факултета у Косовска Митровица 21 – 22. септемба 2019, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2019, 281 - 296. ISBN 978-86-6349-122-9 821.163.1.09 Доментијан 821.163.1.09 Теодосије Хиландарац 821.163.1.09 COBISS.SR.ID 277737740
  28) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Мотив једноглавих и двоглавих орлова у Студеници, Наука без граница III, Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофског факултета у Косовска Митровица 21 – 22. септемба 2019, Зборник резимеа, 67 - 68 SBN 978-86-6349-139-7 COBISS.SR.ID279227148
  29) Српске старине на Земаљској изложби у Будимпешти 1885. године, Визуелни извори у функцији валоризације и презентације културног наслеђа, Interreg  - IPACBS, Mađarska – Srbija, Subotica19 – 20. septembar 2019, knjiga rezimea, 9, 29, 49 ISBN 978 – 86 – 84781- 35- 4  COBISS.SR.ID 330715399
  30) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Мотив златних двоглавих орлова у Рашкој у XIII веку, VII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2019, Niš 4 - 5. oktobar 2019, Umetnost i kultura danas, Metafora, percepcija i simbolizam, Niš, 36 – 37.ISBN 978-86-85239 – 63 - 2
  31) Милешева као чувар моштију Св. Савe, Шеста международна конференция "Балканите - език, история, култура", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий",  Филологически и Исторически факултет 26.10.2017 г. - 28.10.2017 г., Велико Търново 2019, 364 – 375.ISSN 1314-4065
  32) Ђекић, Ђорђе Н., Шаптовић, Марко, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Студеници, Наука без граница III : [међународни тематски зборник]. 3, Историја света и уметности,  Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 57-72 COBISS.SR-ID - 23338505 ISBN - 978-86-6349-153-3; 978-86-6349-150-2 M 14
  33) Đekić, N. Đorđe. Pavlović, Miloš. A kiss – a meaning of an act in Serbs by the earlu 13th century. Међународна научна конференција, 8. и 9. јуна 2017. године Великотрновски универзитет. Тема  конференције: ЈЕЗИЦИ, КУЛТУРЕ, КОМУНИКАЦИЈЕ, B: Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 37/1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2020. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2534-9236 (online). Стр. 257-270.
  34) Ђорђе Ђекић, Милош Паволвић, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, Конференција са међународним учешћем, Транспорт и превоз робе као културно наслеђе 23 – 24. новембар 2017. године Београд, Београд 2021, 54 – 65. COBISS.SR-ID 53997577 ИСБН 978-86-80200-05-7
  35) Прича о Тихомилу – најстарије сачувано књижевно дело код Срба, Међународна научна конференција, 8. и 9. јуна 2018. године Великотрновски универзитет. Тема  конференције: ЈЕЗИЦИ, КУЛТУРЕ, КОМУНИКАЦИЈЕ Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 38/1. 2019 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022,,227 – 239 ISSN: 2534-9236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print)
  36) О аутору Житија Св. Јована Владимира, Филологическият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ, 6 – 8 юни 2019 г. Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 39/1. 2020 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, 259 – 271. ISSN: 2534-0236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print)
  37. Дорде Н. Декич. Legal Status of Male Offspring according to the Kotor, Skadar and Budva Mediaeval Statutes, Међународни научни скуп. Крымский федералъный университет инени В. И. Вернадоского, Севастполъский государственный университет, Универистет имени Джавахарлала Неру, Университет науки и технолигий (мегхалайя), Институт сербской культуры Приштина – Лепосавич, Студенческое научное общество «Школа молодого политолога», XLI Международном Харакском форуме «Политическое пространство и социальное время аксиология власти и общественный идеал», который состоится 25 - 27 апреля 202З rода в г. Ялта, Ялта 2023, 115 – 120. УДК 32 (31) ББК 74.00 ISBN 978-5-907742-07-9 М 31
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1) Однос између Старог српског закона и Закона Св. Симеона и Св. Саве у светлу правних норми, Културно наслеђе Косова и Метохије, Историјске тековине на Косову и Метохијеи и изазови будућности, Београд 7 – 8. октобар 2013, Канцеларија за Косово и Метохију, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица 2, Београд 2013, 617 – 636.

   M 44

  2) Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану Владимир,Тематски зборник радова, Научни скуп „Српски народ на Балканском полуострву од VI од XX века“ одржан у Нишу 19. септембра 2013. године, Ниш 2014, 53 – 70.

  3) О пореклу иконе Богородице Косенице, Књига 2, XVI научни скуп у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. Лепосавић –30. новембар 2015. године, Тематски зборник од водећег научног значаја, Лепосавић 2016, 33 – 42.

  4) Државна организација Неретљана до почетка X века, Међународени научни скуп Наука и савремени универзитет  8 10. новембра 2018] [Електронски извор]. Том 1, Савремено друштво и наука / уреднице издања Гордана Ђигић, Лела Милошевић Радуловић. - Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2019 (Ниш : Филозофски факултет). – 1, 221- 230- електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm. - УДК 94(497.11)”9”; 321(497.11)”9” ISBN 978-86-7379-516-4 COBISS.SR-ID 280737292

  5) Зборник завичајног музеја у Руми,- допринос локалној историји, XVIII бијенални Научни скуп „Културно историјскаа баштина југа Срије“, Народни музеј Лесковац, Институт за савремену историју у Београду и Српска академија наука и уметности  - Огранак САНУ у Нишу у периодуоду од 15. до 16.октобра 2020. Лесковачки зборник LX 2020, 311 -322 M 52

  УДК 069.7(497.11) 930.85:070(497.11 Рума).

  6) Ђорђе Ђекић, Милош Ђорђевић, Да ли је било колеганције у Босни?, Зборник радова: Срби на простору Босне и Херцеговине од XV до XX века, Нови Сад, 2020. 93 – 105. Зборник је настао као резултат краткорочног пројекта од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине под називом: Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918. ISBN 978-86-6065-610-2 УДК 338:94(497.6)

  7) Статути средњовековних приморских комуна – основ за истраживање техничког наслеђа, Зборник радова са конференције индустријско и техничко наслеђе знање, стање и могућности, Панчево 2022, 13 – 24. ISBN 978-86-83677-24-5 COBISS.SR-ID 80667657 M 64

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 februar 2024 14:42