Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Djordje Djekić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. јул 1964
 • Mesto rođenja: Рума
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски
 • Odsek / Grupa / Smer: историја
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Лексикон српског средњег века, Београд 1999, чланци: вешање,  гусари, невера, окови, рота, сужањ, тамница, таоци

  2) Споменик Јовану Јовановићу Змају у Руми, Рума 2000.

  3) Почеци српског четништва, Београд 2000.

  4) Законодавна делатност краља Милутина, Рума 2001.

  5) Милена Миладиновић,  Знаменити Румљани, Рума 2002.  184 – 188.           

  6) Др Жарко Миладиновић, Знаменити Румљани, Рума 2002. 189 - 191.

  7) Милица Богдановић, Лексикон писаца просветних радника, Београд 2003, 32.

  8)  Српски биографски речник, том V, Кв-Мао, Нови Сад, 2011.   Матица српска:   

          1) Максимовић Ђорђе (Велики Радинци 5. 5. 1884.– Рума 1978.),

         2) Максимовић Јован (Рума 1864 - 1955),

  9) Средњовековне тврђаве у Бачкој, Бачка кроз векове, слојеви културе Бачке, зборник радова, Београд 2014, 847 - 876.

  10) Српски биографски речник VI (Мар - Миш), Нови Сад 2015. Матица српска :

     1. МарковићМ. Ђока (19.04. 1861, ––?),

     2. Марковић П. Стеван (10. 8. 1829. – 30. 3. 1895.),

     3. Матић Митрофан (20. 8. 1911. –  4. 8. 1941.),

     4. Миладиновић, др Жарко (16. јуни 1882 –25. јули 1926),

     5. Миладиновић, Милена (1870 –  2. 12. 1928),

     6. Милутиновић Јовица (1773. - 21 јул/2. август 1846.).

  11) Отац Митрофан Матић један живот - једна прича, Рума 2015. Промућуркове промућурке 1.

  12) Мирослав Јовановић, Стара лесковачка црква Оџаклија, Лесковац 2016, рецензија, 10 – 13. ISBN 978 – 86 – 81865 – 26 – 3 COBISS.SR-ID 226156556

  13) Свети Јован Владимир – од кнеза до светог краља, Едиција Свети Јован Ввладимир књ. 6, Цетиње, Митрополица црногорско – приморска: Светигора. 2017. ISBN 978 – 86 – 7660 – 256 – 8 УДК 27 – 36:929 COBISS.CG-ID 27220752

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. 1 ) Запис Рајчина Судића као историјски извор, Зборник Матице српске за историју 55, Нови Сад 1997, 25 – 48.

  2) Хиландарске повеље Стефана Дечанског, Теме, св. 2, Ниш 2006, 243 – 247.

  3) Зашто је кнез Мутимир задржао Петра Гојниковића?, Теме, св. 2, Ниш 2009, 683 – 688.

  4) Српско средњовековно право: од освете до резервата судских, Зборник Матице српске за друштвене науке 138 (1/2012), 39–46.

  5) Geste or Jovan Vladimir’s Biography. Facta universitatis, series Philosophy, Sociologu, Psychology and History, Vol. 12 No 2. 2013, 183 – 189.

  6) Да ли су склавиније биле државе?,Зборник Матице српске за друштвене науке 149 (4/2014), 141 - 147.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1) Рума и насеља у њеној околини по турском дефтеру из 1566/67, Зборник I, Рума 1997, 47 – 54.

  2) Српска периодика у Руми од 1882. до 1941, Зборник I, Рума 1997, 123 – 141 + 7 (прилога).

  3) Школу сазидали грађани, Јединство 347 – 348, Приштина 1997, 10.

  4) О пореклу имена Руме, Зборник II, Рума 1998, 7-15.

  5) Етничка структура становништва у Гргуревачкој, Иришкој, Купиничкој  и Митровачкој нахији по турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник II, Рума 1998, 17 – 24.

  6) Српски трагови на изложби ,,Благо Свете горе” у Солуну, Изморник, Гњилане 1998, 6, 26; 7, 30 – 31; 8, 30 – 31.

  7) Купиник према турском дефтеру из 1566/67. године, Сунчани сат 9, Сремска Митровица 1999, 53 – 69.

  8) Радикалски трибун др Жарко Миладиновић, Српска слободарска  мисао 5, Београд 2000, 244 – 257.

  9) Смртна казна код Срба до краја XII века, Зборник Филозофског факултета, књ.  XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 223 –227.

  10) Када је рођен Јован Ристић, Зборник Филозофског факултета, књ. XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 344 – 347.

  12) Порекло и значење лобање на четничкој застави, Српска слободарска мисао 8, Београд 2001, 124 – 129.

  13) Професионална структура становништва у Гргуревачкој   нахији по  турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 57 - 83.

  14) Прилог проучавања улоге Руме у војним плановима Аустро-Уга - рске, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 207 – 209.

  15) Помен светостефанске хрисовуље у арханђеловској повељи, Пешчаник 4, Ниш 2006, 121 – 126.

  16) О културним везама Срба почетком XX на примеру Руме и Лесковца, Лесковачки зборник бр. 54 (2014), 81 – 90.

  17) О значају закона код Срба почетком 14. века, Баштина св. 36 (2014),  137 – 143.

  18)Ђорђе Ђекић. група аутора, Цетињски манастир Рођења пресвете Богородице 1484-2014, Цетиње 2014, Саопштења XLVII (2015), 309-311. M 51

  19)Свет и Срби у свести средњовековних Срба – једно сведочанство, Antropologija 15, sv. 2 (2015), 111 – 131 M 51

  20) Прилог проучавању страдања српског културног наслеђа у Првом светском рату, Лесковачки зборник. бр. 56 (2016), 91-98.

  21) Не сведочи лажно на ближњега свога - Манојло Комнин и Стефан Немања у делима византијских беседника XII  века, Култура150 (2016), 12 – 25. M 51

  22) О утицају византијског на српско обичајно право у IX веку, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (2), 2016. година, 275 - 285. M 51

  23)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Гостионице - претече кафана, Култура бр. 51 (2016), 119 – 135.

  24) Drosaico, Marianorum judice, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLVI - 4),  2016 2016. година, 161 - 171. M 51

  25) Ђорђе Ђекић, Драгојла Живанов, Култ Светог краља Јована Владимира у Карловачкој митрополији, Саопштења XLVIII (2016), 275 – 290.

  26) Конференција „Технике  и  технологије кроз време“, Гласник ДКС 40 (2016), 254 – 255. ISSN 0350 – 9656 COBISS.SR-ID 15956482 (М 53) (1 БОД)

  27) Силвана Милошевић, Милош Павловић, Ђорђе Ђекић, Стрезова смрт у српском предању, Philologia Mediana, Ниш 9 (2017), 607 – 623. УДК 821.163.41.09-97 COBISS.SR-ID 17124250 ISSN 1821 – 3332

  28) Ђорђе Ђекић, НОВО ВИЂЕЊЕ СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НОВЧАРСТВА (Далибор Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода краљевине / Dalibor Nedvidek, Serbian Medieval Coinage from the Kingdom Period, Музеј Војводине, Нови Сад 2017, 242 стр.), Зборник Матице српске за друштвене науке, књ. 163 (3-2017), 591–593 UDC 737(497.11)”11/12”(049.32) COBISS.SR-ID 3360258 ISSN 0352-5732

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  1) Правни положај Саса у Немањићкој држави у 13 веку Традиционално и органско у баштини нашег народа (Београд 23 – 24. X 2001.г.) Српске органске студије, св. 1,  Београд, 2000, 141 – 154.

  2) Прича о два Митрофана, Конзерватино и органско у баштини нашег народа (Београд 21 – 22. X 2001. г) Српске органске студије, св. 3, Београд, 2001, 365 - 372.

  3) Стварање култа о. Митрофана Матића у току Другог светског рата, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 21. X 2002. г.).

  4) Дипломатска активност Јована Ристића, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 26. X 2003. г.).

  5) Где се налазила територија којом је непосредно владао кнез Мутимир, Научна и духовна утемељеност друштвених реформи X Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети 27 – 28. новембар 2009, Бања Лука 2011, 75 – 85.

   6) Гусари (пирати) у средњем веку у делу Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица 2011, 137 – 156.

  7)   Два српскa средњовековна мотиви у западноевропској књижевности, НАУКА И ТРАДИЦИЈА, Зборник радова са научног скупа (Пале, 18 – 19. мај 2012.), Пале 2013, 77 – 83. M 14

  8) Настава националне историје средњег века на Новосадском и Нишком Филозофском Факултету на катедри – департману за историју, Kриза и перспекитива знања и науке 2, Ниш 2012, 235 - 252.

  9) Shvatanje porekla zakona i običaja u pisanim izvorima Srba u srednjem veku, Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Međunarodni naučni skup ”1700” godina Milanskog edikta, Niš 16 – 17 мај 2013, Pravni fakultet u Nišu 2013, 845 - 856. M 14

  10) Средњовековни споменици Србије на листи УНЕСКА, Научни скуп НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КЊИГА РЕЗИМЕА, 17 – 19. мај Источно Сарајево, 152 – 153. M 34

  11) Благојевић, Медаковић, Историја српске државности, - прекретница у развоју српске историографије средњег века, Наука и савремени универзитети, Хуманизација Универзитета Ниш 2013, 412 – 425.M 45

  12) Светородност и државни суверенитет у Дукљи у XI веку, Научни скуп НАУКА И СЛОБОДА, КЊИГА РЕЗИМЕА, ПАЛЕ 6 – 8. јуна 2014, 151

  13) Значај етнологије у настави Историје Срба до краја 11. века,  Историографија и савремено друпштво 1, Наука и савремени универзитети 3, начни скуп са међународним учешћем 15. и 16. новембра 2013, Ниш 2014, 363 – 375.

  14) Значај интернета у наставном процесу историје Срба у средњем веку. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур) (2015). Зборник радова с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. године. Универзитет у Приштини - Косовска Миатровица Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић, 1043 - 1057.

  15)Пиво код Срба у средњем веку, Зборник радова, Конференција са међународним учешћем Технике  и  технологије кроз време, 25 - 26. септембар 2015, Београд 2015, 91 – 95.

  16) Двоглави орлови у средњовековној Србији - од симбола до грба, Наука и савремени универзитети 4, начни скуп са међународним учешћем 14. и 15. новембра 2014, Ниш 2015, 67 - 79.

  17) Културно наслеђе и Велики рат, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914 – 1918: узроци, последице, тумачења, том 1, Ниш, 2016, 689 - 706.  ISBN 978-86-7379-406-8 ; УДК 930.85:94(497.11)”1914/1918” '> (2016), 275 – 290.

  18) Ђорђе Ђекић, Дејан Радовановић, Обнова и оживљавање култних места у функцији потврде идентитета и континуитета, Седма међународна научни конференција, Очување и заштита култуно – историјског наслеђа Србије у иностранску,  23. 09. 2016. године, у организацији Института за међународну политику и привреду у Београд, Београд 2017, 356 – 370. ISBN 978-86-7067-240-6 COBISS.SR-ID 237559564 
  19) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Зашто је ослепљен и прогнан Стефан Дечански?, Наука без граница, Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофског факултета у Косовска Митровица 21 – 22. септемба 2017, КЊИГА РЕЗИМЕА, 74 – 75. ИСБН 978-86-6349-77-2
  20) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, О музици у доба првих Немањића, V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, Niš 6- 7. oktobar 2017,  Umetnost i kultura danas, Umetničko nasleđe, savremeno stvaralađto i obrazovanje ukusa, Niš, Knjiga apstrakata, 36 – 37. ISBN 978-86-85349-46-5
  21) Ђорђе Ђекић, Милош Паволвић, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, Конференција са међународним учешћем, Транспорт и превоз робе као културно наслеђе 23 – 24. новембар 1017. године Београд, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, 17 – 18. ISBN 978-86-7891-107-1.
  22) Значај археологије за проучавање историје Срба у раном средњем вeку, ХРОНОТОП Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник) / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018 (Краљево : Graficolor), 353 – 364 УДК 904(497.11)"04/14" COBISS.SR-ID 264471820 ISBN 978-86-89025-35-4 М 14
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1) Однос између Старог српског закона и Закона Св. Симеона и Св. Саве у светлу правних норми, Културно наслеђе Косова и Метохије, Историјске тековине на Косову и Метохијеи и изазови будућности, Београд 7 – 8. октобар 2013, Канцеларија за Косово и Метохију, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица 2, Београд 2013, 617 – 636.

   M 44

  2) Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану Владимир,Тематски зборник радова, Научни скуп „Српски народ на Балканском полуострву од VI од XX века“ одржан у Нишу 19. септембра 2013. године, Ниш 2014, 53 – 70.

  3) О пореклу иконе Богородице Косенице, Књига 2, XVI научни скуп у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. Лепосавић –30. новембар 2015. године, Тематски зборник од водећег научног значаја, Лепосавић 2016, 33 – 42.

Poslednji put izmenjeno petak, 11 januar 2019 16:33