Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Djordje Djekić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. јул 1964
 • Mesto rođenja: Рума
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски
 • Odsek / Grupa / Smer: историја
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Лексикон српског средњег века, Београд 1999, чланци: вешање,  гусари, невера, окови, рота, сужањ, тамница, таоци

  2) Споменик Јовану Јовановићу Змају у Руми, Рума 2000.

  3) Почеци српског четништва, Београд 2000.

  4) Законодавна делатност краља Милутина, Рума 2001.

  5) Милена Миладиновић,  Знаменити Румљани, Рума 2002.  184 – 188.           

  6) Др Жарко Миладиновић, Знаменити Румљани, Рума 2002. 189 - 191.

  7) Милица Богдановић, Лексикон писаца просветних радника, Београд 2003, 32.

  8)  Средњовековне тврђаве у Бачкој, Бачка кроз векове, слојеви културе Бачке, зборник радова, Београд 2014, 847 - 876.

  9) Српски биографски речник VI (Мар - Миш), Нови Сад 2015. Матица српска :

     1. Марковић, М. Ђока (19.04. 1861, ––?),

     2. Марковић П. Стеван (10. 8. 1829. – 30. 3. 1895.),

     3. Матић Митрофан (20. 8. 1911. –  4. 8. 1941.),

     4. Миладиновић, др Жарко (16. јуни 1882 –25. јули 1926),

     5. Миладиновић, Милена (1870 –  2. 12. 1928),

     6. Милутиновић Јовица (1773. - 21 јул/2. август 1846.).

  10) Отац Митрофан Матић један живот - једна прича, Рума 2015. Промућуркове промућурке 1.

  11) Мирослав Јовановић, Стара лесковачка црква Оџаклија, Лесковац 2016, рецензија, 10 – 13. ISBN 978 – 86 – 81865 – 26 – 3 COBISS.SR-ID 226156556

  12) Свети Јован Владимир – од кнеза до светог краља, Едиција Свети Јован Ввладимир књ. 6, Цетиње, Митрополица црногорско – приморска: Светигора. 2017. ISBN 978 – 86 – 7660 – 256 – 8 УДК 27 – 36:929 COBISS.CG-ID 27220752

  13) Свети Јован Владимир – историја и култ, Институт за српску културу Лепосавић, 2018. ISBN 978-86-89025-39-2 COBISS.SR.ID 271439116

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. 1 ) Запис Рајчина Судића као историјски извор, Зборник Матице српске за историју 55, Нови Сад 1997, 25 – 48.

  2) Хиландарске повеље Стефана Дечанског, Теме, св. 2, Ниш 2006, 243 – 247.

  3) Зашто је кнез Мутимир задржао Петра Гојниковића?, Теме, св. 2, Ниш 2009, 683 – 688.

  4) Српско средњовековно право: од освете до резервата судских, Зборник Матице српске за друштвене науке 138 (1/2012), 39–46.

  5) Geste or Jovan Vladimir’s Biography. Facta universitatis, series Philosophy, Sociologu, Psychology and History, Vol. 12 No 2. 2013, 183 – 189.

  6) Да ли су склавиније биле државе?,Зборник Матице српске за друштвене науке 149 (4/2014), 141 - 147.

  7) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, ТРАГОМ ЗАПИСА ТЕОФИЛАКТА СИМОКАТЕ, Музикологија 24, 2018, 173 – 187. DOI org/10.2298/MUZ1824173D, УДК 78.03(497) 786/789 (=163.4) “5“904:78(495.02) 

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1) Рума и насеља у њеној околини по турском дефтеру из 1566/67, Зборник I, Рума 1997, 47 – 54.

  2) Српска периодика у Руми од 1882. до 1941, Зборник I, Рума 1997, 123 – 141 + 7 (прилога).

  3) Школу сазидали грађани, Јединство 347 – 348, Приштина 1997, 10.

  4) О пореклу имена Руме, Зборник II, Рума 1998, 7-15.

  5) Етничка структура становништва у Гргуревачкој, Иришкој, Купиничкој  и Митровачкој нахији по турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник II, Рума 1998, 17 – 24.

  6) Српски трагови на изложби ,,Благо Свете горе” у Солуну, Изморник, Гњилане 1998, 6, 26; 7, 30 – 31; 8, 30 – 31.

  7) Купиник према турском дефтеру из 1566/67. године, Сунчани сат 9, Сремска Митровица 1999, 53 – 69.

  8) Радикалски трибун др Жарко Миладиновић, Српска слободарска  мисао 5, Београд 2000, 244 – 257.

  9) Смртна казна код Срба до краја XII века, Зборник Филозофског факултета, књ.  XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 223 –227.

  10) Када је рођен Јован Ристић, Зборник Филозофског факултета, књ. XXVIII – XXIX (1998 – 1999), Приштина 2001, 344 – 347.

  12) Порекло и значење лобање на четничкој застави, Српска слободарска мисао 8, Београд 2001, 124 – 129.

  13) Професионална структура становништва у Гргуревачкој   нахији по  турском дефтеру из 1566/67. године, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 57 - 83.

  14) Прилог проучавања улоге Руме у војним плановима Аустро-Уга - рске, Зборник III – IV (1999 – 2000), Рума 2001, 207 – 209.

  15) Помен светостефанске хрисовуље у арханђеловској повељи, Пешчаник 4, Ниш 2006, 121 – 126.

  16) О културним везама Срба почетком XX на примеру Руме и Лесковца, Лесковачки зборник бр. 54 (2014), 81 – 90.

  17) О значају закона код Срба почетком 14. века, Баштина св. 36 (2014),  137 – 143.

  18)Ђорђе Ђекић. група аутора, Цетињски манастир Рођења пресвете Богородице 1484-2014, Цетиње 2014, Саопштења XLVII (2015), 309-311. M 51

  19)Свет и Срби у свести средњовековних Срба – једно сведочанство, Antropologija 15, sv. 2 (2015), 111 – 131 M 51

  20) Прилог проучавању страдања српског културног наслеђа у Првом светском рату, Лесковачки зборник. бр. 56 (2016), 91-98.

  21) Не сведочи лажно на ближњега свога - Манојло Комнин и Стефан Немања у делима византијских беседника XII  века, Култура150 (2016), 12 – 25. M 51

  22) О утицају византијског на српско обичајно право у IX веку, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (2), 2016. година, 275 - 285. M 51

  23)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Гостионице - претече кафана, Култура бр. 51 (2016), 119 – 135.

  24) Drosaico, Marianorum judice, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLVI - 4),  2016 2016. година, 161 - 171. M 51

  25) Ђорђе Ђекић, Драгојла Живанов, Култ Светог краља Јована Владимира у Карловачкој митрополији, Саопштења XLVIII (2016), 275 – 290.

  26) Конференција „Технике  и  технологије кроз време“, Гласник ДКС 40 (2016), 254 – 255. ISSN 0350 – 9656 COBISS.SR-ID 15956482 (М 53) (1 БОД)

  27) Силвана Милошевић, Милош Павловић, Ђорђе Ђекић, Стрезова смрт у српском предању, Philologia Mediana, Ниш 9 (2017), 607 – 623. УДК 821.163.41.09-97 COBISS.SR-ID 17124250 ISSN 1821 – 3332

  28) Ђорђе Ђекић, НОВО ВИЂЕЊЕ СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НОВЧАРСТВА (Далибор Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода краљевине / Dalibor Nedvidek, Serbian Medieval Coinage from the Kingdom Period, Музеј Војводине, Нови Сад 2017, 242 стр.), Зборник Матице српске за друштвене науке, књ. 163 (3-2017), 591–593 UDC 737(497.11)”11/12”(049.32) COBISS.SR-ID 3360258 ISSN 0352-5732

  29) Đorđe Đekić, Dušan Jeftić, Serbo – Russian contacts in the early middle ages, Facta universitatis, series Philosophy, Sociologu, Psychology and History, Vol. 17 No 2. 2017, 111 – 118. UDC 94(497.11:470)”11” ISSN 1820-8495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online) COBISS. SR-ID 155246604 COBISS. SR-ID

  30)  Идеја Свете Тројице – три светила Богом изабрана у делу Доментијана, Баштина, св. 45 (2018), 271-285, УДК 271.222(497.11)-558.7 Стефан Немањић 821.163.1.09-97 Доментијан ISSN: 0353 - 9008  COBISS. SR-ID 271502092

  31) Зашто Стефан Првовенчани нема своје житије?, Баштина св. 48 (2019), 269 – 285  ISSN: 0353 - 9008  COBISS.SR-ID - 279385356

  32) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Краљеви Владислав и Радослав као ктитори – сличности и разлике, Култура, часопис за теорију и социологију културне политике бр. 163 (2019), 122 – 138. ISSN - 0023-5164 COBISS.SR-ID – 8472066

  33)  Васиљ Јововић, Ђорђе Ђекић, Свач – средњовјековни град у Црној Гори, Српска баштина бр. 2 (2019), 76–86 ISSN 2337-0939 COBISS.CG-ID 32089360 М 52.

  34) Banishment form home in Serbian medieval history,  Facta Universitatis, Series: Law and Politics Vol. 18, No 2, 2020, 69 – 80. ISSN 2406-1786 UDC 343.6(497.11)"653

  35) Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Представе великог кнеза Вукана у задужбинама Немањића из XIII века,  Баштина Vol. 30 бр. 52 (2020), 263 - 282 УДК 929.731:929 Вукан Немањић, 75.052.044(497.11)"04/14" 271.222(497.11)-523.6-526.62"04/14" doi: 10.5937

  36) Ђорђе  Н. Ђекић, Божидар Зарковић, Представа жене у делу Стефана Првовенчаног, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини (L - 4), 2020. година, 197 – 212. ISSN: 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311 DOI: 10.5937∕M 24

  37) Ђорђе Ђекић, Драгана Милић, Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку, Српска баштина, Никшић: Институт за српску културу, VI/2 (2021), 141–152 УДК 347.962(496.5Скадар) “04/14“ M 51

  38) Đorđe N. Đekić, The First Records of Prince Vladimir in Sources, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини L (3)/2021, 93 - 106 ISSN 0354-3293 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 27-36:929 Јован Владимир, дукљански кнез 94(497.11-89)"10/11" 821.133.1.09-13"10":930.2 DOI:10.5937/ZRFFP51-33902 COBISS.SR-ID 10455311 М 23

  39)  Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Рашкој у XIII веку, Баштина св. 56 (2022), 319 – 334 УДК 75.052.045:929.624.2(497.11)"12", 726.7:271.2-526.62(497.11)"12" M 24

  40) Đorđe Đekić, The expansion of Serbia in the first half of the 12 th century, Теме, Vol. XLVI No. 2, 2022, 561 – 576. doi.org/10.22190/ TEME210406029D UDC 94(497.11)“10/12“ ISSN 1820-7804 COBISS.SR-ID.559631 M 24

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  1) Правни положај Саса у Немањићкој држави у 13 веку Традиционално и органско у баштини нашег народа (Београд 23 – 24. X 2001.г.) Српске органске студије, св. 1,  Београд, 2000, 141 – 154.

  2) Прича о два Митрофана, Конзерватино и органско у баштини нашег народа (Београд 21 – 22. X 2001. г) Српске органске студије, св. 3, Београд, 2001, 365 - 372.

  3) Стварање култа о. Митрофана Матића у току Другог светског рата, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 21. X 2002. г.).

  4) Дипломатска активност Јована Ристића, Знаметните личности и идеје  Србије у  XIX и XX веку (Београд 26. X 2003. г.).

  5) Где се налазила територија којом је непосредно владао кнез Мутимир, Научна и духовна утемељеност друштвених реформи X Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети 27 – 28. новембар 2009, Бања Лука 2011, 75 – 85.

   6) Гусари (пирати) у средњем веку у делу Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица 2011, 137 – 156.

  7)   Два српскa средњовековна мотиви у западноевропској књижевности, НАУКА И ТРАДИЦИЈА, Зборник радова са научног скупа (Пале, 18 – 19. мај 2012.), Пале 2013, 77 – 83. M 14

  8) Настава националне историје средњег века на Новосадском и Нишком Филозофском Факултету на катедри – департману за историју, Kриза и перспекитива знања и науке 2, Ниш 2012, 235 - 252.

  9) Shvatanje porekla zakona i običaja u pisanim izvorima Srba u srednjem veku, Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Međunarodni naučni skup ”1700” godina Milanskog edikta, Niš 16 – 17 мај 2013, Pravni fakultet u Nišu 2013, 845 - 856. M 14

  10) Средњовековни споменици Србије на листи УНЕСКА, Научни скуп НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КЊИГА РЕЗИМЕА, 17 – 19. мај Источно Сарајево, 152 – 153. M 34

  11) Благојевић, Медаковић, Историја српске државности, - прекретница у развоју српске историографије средњег века, Наука и савремени универзитети, Хуманизација Универзитета Ниш 2013, 412 – 425.M 45

  12) Светородност и државни суверенитет у Дукљи у XI веку, Научни скуп НАУКА И СЛОБОДА, КЊИГА РЕЗИМЕА, ПАЛЕ 6 – 8. јуна 2014, 151

  13) Значај етнологије у настави Историје Срба до краја 11. века,  Историографија и савремено друпштво 1, Наука и савремени универзитети 3, начни скуп са међународним учешћем 15. и 16. новембра 2013, Ниш 2014, 363 – 375.

  14) Значај интернета у наставном процесу историје Срба у средњем веку. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур) (2015). Зборник радова с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. године. Универзитет у Приштини - Косовска Миатровица Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић, 1043 - 1057.

  15)Пиво код Срба у средњем веку, Зборник радова, Конференција са међународним учешћем Технике  и  технологије кроз време, 25 - 26. септембар 2015, Београд 2015, 91 – 95.

  16) Двоглави орлови у средњовековној Србији - од симбола до грба, Наука и савремени универзитети 4, начни скуп са међународним учешћем 14. и 15. новембра 2014, Ниш 2015, 67 - 79.

  17) Културно наслеђе и Велики рат, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914 – 1918: узроци, последице, тумачења, том 1, Ниш, 2016, 689 - 706.  ISBN 978-86-7379-406-8 ; УДК 930.85:94(497.11)”1914/1918” '> (2016), 275 – 290.

  18) Ђорђе Ђекић, Дејан Радовановић, Обнова и оживљавање култних места у функцији потврде идентитета и континуитета, Седма међународна научни конференција, Очување и заштита култуно – историјског наслеђа Србије у иностранску,  23. 09. 2016. године, у организацији Института за међународну политику и привреду у Београд, Београд 2017, 356 – 370. ISBN 978-86-7067-240-6 COBISS.SR-ID 237559564 
  19) Значај археологије за проучавање историје Срба у раном средњем вeку, ХРОНОТОП Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник) / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018 (Краљево : Graficolor), 353 – 364 УДК 904(497.11)"04/14" COBISS.SR-ID 264471820 ISBN 978-86-89025-35-4 
  20) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Зашто је ослепљен и прогнан Стефан Дечански?, Наука без граница, Међународни научни скуп Наука без граница 4: Време и простор, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица 2018, 31 – 47. УДК 94 (497.11)"13" 929, 731 ISBN 978.86. 6349.097.0 COBISS.SR.ID 267457804. Међународни тематски зборник М 14.
  21) Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, О музици у доба првих Немањића, V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, Niš 6- 7. oktobar 2017,  Umetnost i kultura danas, Umetničko nasleđe, savremeno stvaralađto i obrazovanje ukusa, Niš, Knjiga apstrakata, 36 – 37. ISBN 978-86-85349-46-5
  22) Ђорђе Ђекић, Милош Паволвић, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, Конференција са међународним учешћем, Транспорт и превоз робе као културно наслеђе 23 – 24. новембар 1017. године Београд, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, 17 – 18. ISBN 978-86-7891-107-1.
  23) Значај археологије за проучавање историје Срба у раном средњем вeку, ХРОНОТОП Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник) / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018 (Краљево : Graficolor), 353 – 364 УДК 904(497.11)"04/14" COBISS.SR-ID 264471820 ISBN 978-86-89025-35-4 М 14
  24) Свети Јован Владимир – паралеле између првог и последњег житија, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016 – 2016)“ Бар, 15 – 17. септембра 2016. године, књ. 6, св. 2 2018, 275 – 293. ISBN 978-86-7660-272-8 COBISS.CG-ID 27220752  M
  25)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, О музици у доба првих Немањића, V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, Niš 6 - 7. oktobar 2017,  Umetnost i kultura danas, Umetničko nasleđe, savremeno stvaralađto i obrazovanje ukusa, Niš, 81 – 91. УДК [783:271.22+786/789](497.11) “10/12“ ISBN 978-86-85239-53-3  COBISS.SR-ID 268129548
  26) Ђорђе Ђекић, Mирјана Ђекић, Српски манастири у Румунији – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА, Осма Међународна научна конференција: „Културно и историјско наслеђе Србије у свету“, 21. септембар 2017. године, ур. Голубовић В., Институт за међународну политику и привреду, Београд, 332 – 348. ISBN 978-86-7067-256-7  COBISS.SR-ID 269453836
  27)Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, Идеологија краља Владислава у делима Доментијана и Теодосија, Наука без граница II, Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофског факултета у Косовска Митровица 21 – 22. септемба 2019, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2019, 281 - 296. ISBN 978-86-6349-122-9 821.163.1.09 Доментијан 821.163.1.09 Теодосије Хиландарац 821.163.1.09 COBISS.SR.ID 277737740
  28) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Мотив једноглавих и двоглавих орлова у Студеници, Наука без граница III, Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофског факултета у Косовска Митровица 21 – 22. септемба 2019, Зборник резимеа, 67 - 68 SBN 978-86-6349-139-7 COBISS.SR.ID279227148
  29) Српске старине на Земаљској изложби у Будимпешти 1885. године, Визуелни извори у функцији валоризације и презентације културног наслеђа, Interreg  - IPACBS, Mađarska – Srbija, Subotica19 – 20. septembar 2019, knjiga rezimea, 9, 29, 49 ISBN 978 – 86 – 84781- 35- 4  COBISS.SR.ID 330715399
  30) Ђорђе Н. Ђекић, Марко Шаптовић, Мотив златних двоглавих орлова у Рашкој у XIII веку, VII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2019, Niš 4 - 5. oktobar 2019, Umetnost i kultura danas, Metafora, percepcija i simbolizam, Niš, 36 – 37.ISBN 978-86-85239 – 63 - 2
  31) Милешева као чувар моштију Св. Савe, Шеста международна конференция "Балканите - език, история, култура", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий",  Филологически и Исторически факултет 26.10.2017 г. - 28.10.2017 г., Велико Търново 2019, 364 – 375.ISSN 1314-4065
  32) Ђекић, Ђорђе Н., Шаптовић, Марко, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Студеници, Наука без граница III : [међународни тематски зборник]. 3, Историја света и уметности,  Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 57-72 COBISS.SR-ID - 23338505 ISBN - 978-86-6349-153-3; 978-86-6349-150-2 M 14
  33) Đekić, N. Đorđe. Pavlović, Miloš. A kiss – a meaning of an act in Serbs by the earlu 13th century. Међународна научна конференција, 8. и 9. јуна 2017. године Великотрновски универзитет. Тема  конференције: ЈЕЗИЦИ, КУЛТУРЕ, КОМУНИКАЦИЈЕ, B: Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 37/1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2020. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2534-9236 (online). Стр. 257-270.
  34) Ђорђе Ђекић, Милош Паволвић, Трапспорт и путовања у делима Доментијана и Теодосија, Конференција са међународним учешћем, Транспорт и превоз робе као културно наслеђе 23 – 24. новембар 2017. године Београд, Београд 2021, 54 – 65. COBISS.SR-ID 53997577 ИСБН 978-86-80200-05-7
  35) Прича о Тихомилу – најстарије сачувано књижевно дело код Срба, Међународна научна конференција, 8. и 9. јуна 2018. године Великотрновски универзитет. Тема  конференције: ЈЕЗИЦИ, КУЛТУРЕ, КОМУНИКАЦИЈЕ Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 38/1. 2019 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022,,227 – 239 ISSN: 2534-9236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print)
  36) О аутору Житија Св. Јована Владимира, Филологическият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ, 6 – 8 юни 2019 г. Studia philogoica Universitatis Velikotaranovensis Vol. 39/1. 2020 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, 259 – 271. ISSN: 2534-0236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print)
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1) Однос између Старог српског закона и Закона Св. Симеона и Св. Саве у светлу правних норми, Културно наслеђе Косова и Метохије, Историјске тековине на Косову и Метохијеи и изазови будућности, Београд 7 – 8. октобар 2013, Канцеларија за Косово и Метохију, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица 2, Београд 2013, 617 – 636.

   M 44

  2) Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану Владимир,Тематски зборник радова, Научни скуп „Српски народ на Балканском полуострву од VI од XX века“ одржан у Нишу 19. септембра 2013. године, Ниш 2014, 53 – 70.

  3) О пореклу иконе Богородице Косенице, Књига 2, XVI научни скуп у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. Лепосавић –30. новембар 2015. године, Тематски зборник од водећег научног значаја, Лепосавић 2016, 33 – 42.

  4) Државна организација Неретљана до почетка X века, Међународени научни скуп Наука и савремени универзитет  8 10. новембра 2018] [Електронски извор]. Том 1, Савремено друштво и наука / уреднице издања Гордана Ђигић, Лела Милошевић Радуловић. - Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2019 (Ниш : Филозофски факултет). – 1, 221- 230- електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm. - УДК 94(497.11)”9”; 321(497.11)”9” ISBN 978-86-7379-516-4 COBISS.SR-ID 280737292

  5) Зборник завичајног музеја у Руми,- допринос локалној историји, XVIII бијенални Научни скуп „Културно историјскаа баштина југа Срије“, Народни музеј Лесковац, Институт за савремену историју у Београду и Српска академија наука и уметности  - Огранак САНУ у Нишу у периодуоду од 15. до 16.октобра 2020. Лесковачки зборник LX 2020, 311 -322 M 52

  УДК 069.7(497.11) 930.85:070(497.11 Рума).

  6) Ђорђе Ђекић, Милош Ђорђевић, Да ли је било колеганције у Босни?, Зборник радова: Срби на простору Босне и Херцеговине од XV до XX века, Нови Сад, 2020. 93 – 105. Зборник је настао као резултат краткорочног пројекта од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине под називом: Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918. ISBN 978-86-6065-610-2 УДК 338:94(497.6)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 09 oktobar 2022 20:25