Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Dragana Mašović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.02.1955.
 • Mesto rođenja: Ćuprija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Niš (dipl) Filološki fakultet Beograd (MA i Ph. d)
 • Odsek / Grupa / Smer: Anglistika (dipl), Smer za nauku o književnosti ((MA i Ph. d)
 • Godina diplomiranja: 1979(dipl), 1984 (MA), 1991 (Ph. d.)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dragana Mašović, Poetika bita, Gradina, Niš, 1987, (izbor, uvod i prevod)

  Mašović, Dragana R. „America as a Text. The Need for Cultural Literacy“, 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia (Lj. Trgovčević, ed.), Faculty of Political Science, Belgrade, 2008, str. 291-300

  Ka epilogu: o žiru, dodiru i dubini”, u Stanković, G., (ur.) Apokalipsa / Teorija, praksa i estetika propasti sveta, Službeni glasnik, Beograd, 2013., str. 685-699

  "Lakoma vodena bića i lakom, čovek: o mogućim ishodima kulturnog deprogramiranja" u Aquatica: књижевност, култура. Уредници Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013, Posebna izdanja br 124ISBN  978-86-7179-083-3

   

   

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Edgar Alan Po, Bure Armontiljada, (prevod: Prof. Tihomir Vučković), (redaktor prevoda i pisac predgovora D. R. Mašović), Srpska književna zadruga, Beograd, 2002

  Dragana Mašović, English in Mechanical Engineering, (udžbenik), Univerzitet u Nišu, Niš, 1987.

  Dragana R. Mašović, Divlja harfa.Ogledi iz irske kulture i književnosti, Matica srpska, Novi Sad, 1996.

  Dragana R. Mašović, Sudbinski snovi. Uvod u američke studije, Zograf, Niš, prvo izdanje 2002, treće izdanje 2008, 621 str.

  Dragana R. Mašović, pr., Gosti našeg naroda: Antologija irske kratke priče, (prevod i predgovor), Srpska književna zadruga, Beograd, 2003

  Nikolić, R., Matić, G., Mašović, D., Mirović, I., Šobot, B., Poslovni engleski jezik, Univerziteti u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, 2011

   Ирска књижевност. Први део. Од почетака до 1800. (Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци/Нови Сад, 2013)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  “Interpretativni pristup pesmi Amerika  Alena Ginsberga”, Gradina, 3/83

  “Savremeni pesnici Irske”, Bagdala,  1984

  “ O prozi Vilijema Barouza”, Gradina, 1-2, 1986“Vilijem Barouz”, Gradina, 1-2, 1986

  “Poezija Adrijane Rič”, Pesnik, 9-10, 1986

  “Uvid u američku kratku priču”, Gradina, 3, 1986

  “Kibernetska paranoja”, Književna reč, 10. 10. , 1986

  “Roman o romanopiscu”, Književna reč, 10.11. 1986

  “Zamor reči”, Književna reč, 10. 1. 1987

  “Profani demoni”, Književna reč, 17.10.1987

  “Pisac koji je bio prošlost”, Književna reč,  10.10. 1987

  “Nakon postmodernizma”, Gradina, 11-12, 1988

  “Creator and Creators. One View of Faulkner’s Absalom, Absalom!”, Arts & Sciences, University of West Virginia, 1990

  “Inside or Outside - That Is the Question”, Gradina, 1-2-3-4, 1993

  “Fokner - naš savremenik”, Osvit, 10, IV, 1994

  “Zašto je bog dozvolio da izgubimo rat?”, Osvit, 11, IV, 1996

  “Pobuna kao sudbina”, Gradina, 5-6, 1994

  “Škotski urlik,” Nezavisni, avgust, 1997., 32

  “Etranger qui pasait,” Nezavisni, avgust, 1997, 34 (uz prevod odlomka “Operacija prepis” iz romana Karta koja je eksplodirala Vilijema S. Barouza, 35)

  “Volite li Mister Bina?”, Nezavisni, septembar, 1997 (str. 32-3) (uz prevod odlomka iz autobiografije “Kako ružnim rečima uticati na ljude?” Lenija Brusa, 33)

  “Otrov humanosti,” Nezavisni, oktobar, 1997, 33

  “Vitmanove vlati”, Nezavisni, Novi Sad, decembar, 1997

  “Irsko-engleska kobna privlačnost”, Nezavisni, februar, 1998

  “An Opportunity for the Roma: Interculturalism in Education,” (Ko-autor sa D. B. Đorđevićem), Facta Universitatis: Series Philosophy and Sociology, 2(6/2), 1999: 285-292

  “On the Necessity of Cooperation and Communication,” Facta Universitatis: Series Philosophy and Sociology, 2(6/2), 1999, 301-304

  "O nužnosti saradnje i      komunikacije”, Gradina, 33 (10-11), 1998, 163-166

  “The Romanies in Serbian Daily Press,” Facta Universitatis: Series Philosophy and Sociology, Vol. 2, No. 8, 2001, p. 545-555

  “A Sociological Insight into the Fate of the Romanies” (koautor sa D. B. Đorđevićem, Facta Universitatis: Series Philosophy and Sociology, Vol. 2. No. 8. 2001, p. 595-596

  Mašović, Dragana R., „Čekajući Beketa,“ Scena: časopis za pozorišnu umetnost, Novi Sad, 2006, br. 3. godina XLII, jul-septembar, str. 87-96

  Mašović, Dragana R., „The Vehicles of Fortune: The Way They Travelled and Told Us About It“, Facta Universitatis, Vol. 7, No. 2., 2009, str. 183-192

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  “Militantna retorika američkog revivalizma”, saopšten na međunarodnoj konferenciji o “Religiji, ratu i miru”, JUNIR, Niš, maj, 1994

  “Place of History in the BCS Curriculum”, saopšten na međunarodnoj konferenciji o Britanskim studijama, Britanski savet, Ohrid, Makedonija, decembar, 1995

  “Film and Literature Teaching”, saopšten na međunarodnom seminaru, Britanski savet, Kotor, februar, 1996

  “Povratak u mit. O reakcionom arhaizmu u delu Dž. P. Donlivija”, Language and Literature at the End of XX Century (Collection of Papers), Literary and Cultural Association Montenegro-Canada and Institute for Foreign Languages, University of Montenegro, Podgorica, oktobar, 1997, (385-399)

  “Romska prilika: Interkulturalizam u obrazovanju” (ko-autor sa D. B. Đorđevićem), Međunarodni simpozijum “Obrazovanje Roma - stanje i perspektive”, Društvo za unapređivanje romskih naselja i Komisija za proučavanje života i običaja Roma SANU, Vlasina, avgust, 1998

  American Drama: Text and Performance, March, 11-18, 2000, Salzburg Seminar, Workshop Ameican Studies Center 25, Salzburg

  Mašović, Dragana R., „Ghost cultures: visitations rather than encounters,“ Zbornik radova Četvrtog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2006, str.75-87

  “Cultural and Literary versus Foreign Language Studies” 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English (SDAŠ): The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies) in Ljubljana, Slovenia, 10th-12th May 2012

  „Nacionalizam i obrazovanje“, Konferencija Uloga univerziteta u uzgradnji mira, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru i norveški Helsinški komitet za ljudska prava (NHC), 14. i 15. decembra 2012

  Reading in the Dark: Irish Literary Identity“, British and American Studies, XXIII, Universitatea de Vest, English Department, Temişoara, Rumunia, May 16-18, 2013

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  “Teaching British Studies”, Zbornik, Interkatedarska konferencija Anglističkih katedara Jugoslavije, Novi Sad, 1997., (63-69)

  “Romi u dnevnoj štampi,”  Komrenski sociološki susreti, maj, 2000

  “Serbian Studies: An Open Question?”, Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, zbornik radova, CBS/JUNIR/Punta, Niš, 2002

   

   

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 25 februar 2014 15:06