Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Milena Kocić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.08.1987.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Kocić, Milena. 2012. Nastanak Male Antante. U B. Važić (ur.), Zbornik radova: 4. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 23-25.11.2011. godine. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 14-21.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  M. Kocić, Jugoslovensko-francuski odnosi u savremenoj srpskoj istoriografiji, Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 2, Humanizacija univerziteta (tematski zbornik radova), Niš 2013, 524-534.

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 22:34